KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z O.O. serwis informacyjny
Dane szpitala
Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego.
Przedmiot działalności
Skład kierownictwa
Zamówienia publiczne
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMóWIENIA PUBLICZNE   \  WYNIKI PRZETARGÓW

    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego K/29/2018

   

                                                                                                                        Kutno, dn. 24 maja 2018r.

   

   

  OGŁOSZENIE

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

   

  Sygnatura postępowania: K/29/18


  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Pediatrycznym, Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Poradni Rehabilitacyjnej, Pracowni Endoskopii oraz na wykonywanie badań echo serca na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. wybrano oferty:

   


  1.  „Gabinet Lekarski Marcin Anioł; MDA Marcin Anioł Wspólnik Spółki Cywilnej” z siedzibą w:  Starowa Góra, ul. Modrzewiowa 26,
  2. „Prywatny Gabinet Lekarski” z siedzibą w Kutnie, ul. Długosza 19,
  3. „Małgorzata Głowaty CARDIOMA” z siedzibą w Łodzi, ul. Olimpijska 13.

   

   

                                                                                                          Podpisał :

   

  Prezes Zarządu

  „Kutnowskiego Szpitala Samorządowy” Sp. z o.o,

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o,

  Maciej Nerowski

    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb SOR "KSS" Sp. z o.o. w Kutnie

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 22.05.2018r. 

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. w Kutnie

  Nr postępowania ZP/3/18

   

         „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   

  1. EMTEL Śliwa sp. k., ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze

  Pakiety Nr: 13, 19

  2. TBK Medical Partner Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec

  Pakiet Nr  7

  3. PRESTIGE-MED, ul. Sądowa 18A, 86-100 Świecie

  Pakiet Nr  4

  4. INMED-Karczewscy Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kwiatowa 32A, 55-330 Krępice

  Pakiet Nr 12

  5. Medline Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra

  Pakiety Nr: 1, 15

  6. MILASYSTEM Mirosław Czech, ul. Gałczyńskiego 9, 45-523 Opole

  Pakiet Nr  2         

  7. K&P Medical Group Sp. z o.o., ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa

  Pakiety Nr: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18

  8. SHIM-MED POLSKA sp. z o.o., ul. Naruszewicza 21A, 02-627 Warszawa

  Pakiet Nr 17

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, okres gwarancji - 20%, termin wykonania zamówienia – 20%.

   

  Na przetarg złożono 11 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. ALVO Sp. z o.o. Sp. K., ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiel

  Pakiet Nr 10 – cena – 23,08pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 63,08pkt

  Pakiet Nr 11  - cena – 21,54pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 61,54pkt

  2. EMTEL Śliwa sp. k., ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze

  Pakiet Nr 13 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

  Pakiet Nr 19 – cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

  3. TBK Medical Partner Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec

  Pakiet Nr  7 - cena – 59,20pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 99,20pkt

  4. PRESTIGE-MED, ul. Sądowa 18A, 86-100 Świecie

  Pakiet Nr  4 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

  5. INMED-Karczewscy Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kwiatowa 32A, 55-330 Krępice

  Pakiet Nr 12 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

  6. Physio-Control Poland Sales Sp. z o.o., Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa

  Pakiet Nr   1 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 12,00pkt, termin wykonania zamówienia – 2,86pkt, razem – 74,86pkt

  7. Medline Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra

  Pakiet Nr   1 - cena – 57,67pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 97,67pkt

  Pakiet Nr 15 - 57,92pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 97,92pkt

  8. MILASYSTEM Mirosław Czech, ul. Gałczyńskiego 9, 45-523 Opole

  Pakiet Nr  2 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

  9. Dräger Polska Sp. z o.o., ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz

  Pakiet Nr 12 – 56,30pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 11,90pkt, razem – 88,20pkt

  Pakiet Nr 15  - 60,00pkt, okres gwarancji – 12,00pkt, termin wykonania zamówienia – 0,36pkt, razem – 72,36pkt

  10.  K&P Medical Group Sp. z o.o., ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa

  Pakiet Nr   2 – 40,94pkt, okres gwarancji – 10,00pkt, termin wykonania zamówienia – 14,67pkt, razem – 65,61pkt

  Pakiet Nr   3 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

  Pakiet Nr   4 – 37,58pkt, okres gwarancji – 13,33pkt, termin wykonania zamówienia – 6,67pkt, razem – 57,58pkt

  Pakiet Nr   5 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

  Pakiet Nr   6 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

  Pakiet Nr   7 – 60,00pkt, okres gwarancji – 8,00pkt, termin wykonania zamówienia – 14,00pkt, razem – 82,00pkt

  Pakiet Nr   8 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

  Pakiet Nr   9 -  60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt 

  Pakiet Nr 10 – 60,00pkt, okres gwarancji – 9,80pkt, termin wykonania zamówienia – 17,33pkt, razem – 87,13pkt

  Pakiet Nr 11 – 60,00pkt, okres gwarancji – 9,80pkt, termin wykonania zamówienia – 17,33pkt, razem – 87,13pkt

  Pakiet Nr 16 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

  Pakiet Nr 18 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

  11.  SHIM-MED POLSKA sp. z o.o., ul. Naruszewicza 21A, 02-627 Warszawa

  Pakiet Nr 17 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

   

  Postępowanie dla Pakietu Nr 14 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 01.06.2018r.

   

                                                                              Podpisał:

                                                                                                                                                                                                                                         Prezes Zarządu

                                                                              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                              Marek Piotr Kiełczewski

   

                                                                              Członek Zarządu

                                                                              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                              Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości:

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 22.05.2018r.

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 22.05.2018 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  Dotyczy postępowania na dostawę druków.

  Nr postępowania P/17/18

   

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

   

  Lenz Jan Elgoł - Introligatornia, ul. Długa 25/39, 87-100 Toruń

   

   

   

   

                                                            Podpisał:

                                                            Prezes Zarządu

                                                            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                            Marek Piotr Kiełczewski

   

                                                            Członek Zarządu

                                                            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                             Maciej Nerowski

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 17.05.2018 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  Dotyczy postępowania na dostawę licencji procesorowej motoru bazy danych Oracle Standard Edition 2.

  Nr postępowania P/16/18

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta Firmy:

   

  Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów

   

  Podpisał:

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na świadczenie usługi w zakresie przygotowywania i dystrybucji posiłków w KSS

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia  23.04.2018r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na świadczenie usługi w zakresie przygotowywania i dystrybucji posiłków w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o.

  Nr postępowania: ZP/1/18

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta Firmy:

  IMPEL Catering Sp. z o.o. Sp.k. , ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, wsad do kotła – 40%.

  Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. Vendi Servis Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź

     Wykonawca wykluczony

  2.Impel Catering Sp. z o.o. Sp.K., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

     Cena - 60 pkt, wsad do kotła - 40 pkt. Razem – 100 pkt.

  Na podstawie art. 24 ust.1.pkt.12  wykluczono Wykonawcę: Vendi Servis Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź -  nie wykazał osoby na stanowisku dietetyka.

  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą,  którego oferta została wybrana będzie zawarta w dniu 07.05.2018r.

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 23.04.2018r.

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania kokursu ofert na udzielanie świadczen zdrowotnych. sygn.post.: K/28/18

                  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

                               99-300 Kutno ul. Kościuszki 52 tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

                      e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl REGON 100974785; NIP 7752631681

   

                                                                                                                 Kutno, dn.  03 kwietnia 2018r.

   

  OGŁOSZENIE

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/28/18

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przez  lekarzy i pielęgniarki lub przez podmiot uprawniony do realizacji świadczeń zdrowotnych a także na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Pediatrycznym, Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Pracowni Endoskopii  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

   wybrano oferty:

   

  1. NZOZ „DERMEX” z siedzibą w Kutnie, ul. Sienkiewicza 16  (Pakiet 1)

   

  2. „Indywidualna Praktyka Lekarska Nina Kolczyńska”, z siedzibą w: Zgierz, ul. Łódzka 86  

    lok.149 (Pakiet 2)  

   

  3. „Prywatna Praktyka Lekarska Katarzyna Sender” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Struga 55/2     

       (Pakiet 3)

   

  4. PPHU MAXI – MED. Prywatna Praktyka Lekarska Gastroenterolog Dorota Pawlikowska-Głębska, z siedzibą w  

       Łodzi,   ul. Brukowa 112 (Pakiet nr 6)

   

   

   

   

           Podpisał :

   

  Prezes Zarządu

  „Kutnowskiego Szpitala Samorządowy” Sp. z o.o,

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o,

  Maciej Nerowski

   

   

   

   

   

    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 04.04.2018r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  Dotyczy postępowania na dostawę środka dezynfekcyjnego

  Nr postępowania P/12/18 

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  „MEDILAB” Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

   

   

   

   

                                                                                                 Podpisał:

                                                                                                 Prezes Zarządu

                                                                                                 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                 Marek Piotr Kiełczewski

   

                                                                                                 Członek Zarządu

                                                                                                 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                  Maciej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 04.04.2018r.

      

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

  dotyczy zapytania ofertowego na dostawę:

  1)    taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu*

  2)    worków laparoskopowych*

  Numer postępowanie -  P/13/18

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta:

   

  Abiss Poland Sp. z o.o., ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków,

   Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na przebudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z remontem podjazdu i rozbudową wiat

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia 30.03.2018r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Dotyczy przetargu na przebudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z remontem podjazdu i rozbudową wiaty dla karetek oraz budową drogi wewnętrznej do lądowiska „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. w Kutnie

  Nr postępowania ZP/10/18

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta:

   

  KB Jakub Lewandowski, 09-410 Płock, ul. Zbożowa 7

   

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, okres gwarancji – 20%, termin wykonania zamówienia – 20%.

   

  Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

   

  1. SKB Spółka Akcyjna, ul. Miła 2, 00-180 Warszawa

  Cena – 41,25pkt   okres gwarancji – 20pkt    termin wykonania zamówienia – 10pkt    razem – 71,25pkt

   

  2. KB Jakub Lewandowski, 09-410 Płock, ul. Zbożowa 7

  Cena – 60,00pkt   okres gwarancji – 20pkt    termin wykonania zamówienia – 20pkt    razem – 100,00pkt

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 04.04.2018r.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 30.03.2018r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-03-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 26.03.2018r.

      

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  dotyczy zapytania ofertowego na dostawę Immunoglobuliny anty D.

  Numer postępowanie -  P/10/18

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  zostały wybrane oferty:

   

  1. Biomed – Lublin WSiSz.S.A – 20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10

      (Immunoglobulina 50IU i 150 IU)

  2.PGF Urtica Sp. z o.o. – 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120,

     PGF S.A. – 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

     (Immunoglobulina 300 IU)

   Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 26.03.2018r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  dotyczy zapytania ofertowego na dostawę przenośnego analizatora do szybkiej diagnostyki parametrów krytycznych krwi – 1 szt. 

  Numer postępowanie -  P/11/18

   

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  DUTCHMED PL Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz

   

   Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę materiałów opatrunkowych

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 22.03.2018 r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych 

  Nr postępowania ZP/8/18

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   

  1. LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

  Pakiet Nr 20

  2. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

  Pakiety Nr: 2, 25

  3. Przedsiębiorstwo „TRANS-MED” s.c. Wioleta Pietrzak, Paulina Domagała, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P, 42-400 Zawiercie

  Pakiety Nr: 10, 11

  4. Konsorcjum firm: „CITONET-ŁÓDŹ” Spółka z o. o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

  Pakiety Nr: 1, 6, 7, 8,  

  5. PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

  Pakiety Nr: 3, 17, 19

  6. Promedica Toruń Sp. z o.o. SP.K., ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń

  Pakiety Nr: 13, 24

  7. ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

  Pakiety Nr: 4, 5, 9, 12, 15, 16, 18, 23

  8. Euro Trade Technology Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

  Pakiet Nr  22

  9. Neomed Barbara Stańczyk, Kajki 18, 05-501 Piaseczno

  Pakiet Nr 26

  10.  Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

  Pakiet Nr 14

  11.  OneMed Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

  Pakiety Nr: 21, 27, 28

   

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, jakość - 40%.

   

  Na przetarg złożono 16 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

  Pakiet Nr   9 - cena – 48,40pkt               jakość – 40pkt                        razem –  88,40pkt

  Pakiet Nr 10 - cena – 44,32pkt               jakość – 40pkt                        razem –  84,32pkt

  Pakiet Nr 20 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  2. ASEPT Sp. z o.o., ul. Warszawska 12A, 06-300 Przasnysz

  Pakiet Nr 21 - cena – 0,54pkt                 jakość – 40pkt                        razem – 40,54pkt

  3. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

  Pakiet Nr   1 - cena – 59,01 pkt              jakość – 40pkt                        razem –  99,01pkt

  Pakiet Nr   2 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

  Pakiet Nr 14 - cena – 53,09pkt               jakość – 40pkt                        razem –  93,09pkt

  Pakiet Nr 15 - cena – 56,05pkt               jakość – 20pkt                        razem –  76,05pkt

  Pakiet Nr 16 - cena – 57,77pkt               jakość – 20pkt                        razem –  77,77pkt

  Pakiet Nr 21 - cena – 51,43pkt               jakość – 40pkt                        razem –  91,43pkt

  Pakiet Nr 25 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  4. Przedsiębiorstwo „TRANS-MED” s.c. Wioleta Pietrzak, Paulina Domagała, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P, 42-400 Zawiercie

  Pakiet Nr 10 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  Pakiet Nr 11 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  Pakiet Nr 12 - cena – 58,34pkt               jakość – 40pkt                        razem –  98,34pkt

  5. Konsorcjum firm: „CITONET-ŁÓDŹ” Spółka z o. o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

  Pakiet Nr   1 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  Pakiet Nr   2 - cena – 58,96pkt               jakość – 40pkt                        razem –  98,96pkt

  Pakiet Nr   4 - cena – 30,21pkt               jakość – 40pkt                        razem –  70,21pkt

  Pakiet Nr   5 - cena – 39,60pkt               jakość – 40pkt                        razem –  79,60pkt

  Pakiet Nr   6 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  Pakiet Nr   7 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  Pakiet Nr   8 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  Pakiet Nr   9 - cena – 49,78pkt               jakość – 40pkt                        razem –  89,78pkt

  Pakiet Nr 10 - cena – 42,39pkt               jakość – 40pkt                        razem –  82,39pkt

  Pakiet Nr 11 - cena – 40,38pkt               jakość – 40pkt                        razem –  80,38pkt

  Pakiet Nr 12 - cena – 45,70pkt               jakość – 40pkt                        razem –  85,70pkt

  Pakiet Nr 14 - cena – 43,27pkt               jakość – 40pkt                        razem –  83,27pkt

  Pakiet Nr 16 - cena – 52,65pkt               jakość – 40pkt                        razem –  92,65pkt

  Pakiet Nr 20 - cena – 32,07pkt               jakość – 40pkt                        razem –  72,07pkt

  Pakiet Nr 21 - cena – 31,30pkt               jakość – 40pkt                        razem –  71,30pkt

  Pakiet Nr 28 - cena – 47,39pkt               jakość – 40pkt                        razem –  87,39pkt

  6. PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

  Pakiet Nr   1 - cena – 39,59pkt               jakość – 40pkt                        razem –  79,59pkt

  Pakiet Nr   2 - cena – 44,90pkt               jakość – 40pkt                        razem –  84,90pkt

  Pakiet Nr   3 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  Pakiet Nr   4 - cena – 34,70pkt               jakość – 40pkt                        razem –  74,70pkt

  Pakiet Nr   8 - cena – 51,48pkt               jakość – 40pkt                        razem –  91,48pkt

  Pakiet Nr   9 - cena – 50,15pkt               jakość – 40pkt                        razem –  90,15pkt

  Pakiet Nr 10 - cena – 41,94pkt               jakość – 40pkt                        razem –  81,94pkt

  Pakiet Nr 12 - cena – 57,01pkt               jakość – 40pkt                        razem –  97,01pkt

  Pakiet Nr 14 - cena – 55,35pkt               jakość – 40pkt                        razem –  95,35pkt

  Pakiet Nr 17 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  Pakiet Nr 19 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  Pakiet Nr 20 - cena – 22,54pkt               jakość – 40pkt                        razem –  62,54pkt

  Pakiet Nr 21 - cena – 37,89pkt               jakość – 40pkt                        razem –  77,89pkt

  Pakiet Nr 27 - cena – 46,89pkt               jakość – 40pkt                        razem –  86,89pkt

  Pakiet Nr 28 - cena – 51,36pkt               jakość – 40pkt                        razem –  91,36pkt

  7. POLMIL Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

  Pakiet Nr   1 - cena – 56,35pkt               jakość – 40pkt                        razem –  96,35pkt

  Pakiet Nr   2 - cena – 46,76pkt               jakość – 20pkt                        razem –  66,76pkt

  Pakiet Nr   9 - cena – 55,72pkt               jakość – 40pkt                        razem –  95,72pkt

  Pakiet Nr 11 - cena – 44,90pkt               jakość – 40pkt                        razem –  84,90pkt

  Pakiet Nr 12 - cena – 54,62pkt               jakość – 40pkt                        razem –  94,62pkt

  Pakiet Nr 21 - cena – 45pkt                    jakość – 40pkt                        razem -   85pkt

  Pakiet Nr 28 - cena – 36,07pkt               jakość – 40pkt                        razem –  76,07pkt

  8. Promedica Toruń Sp. z o.o. SP.K., ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń

  Pakiet Nr 13 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  Pakiet Nr 24 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  9. ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

  Pakiet Nr   4 - cena – 60pkt                    jakość – 20pkt                        razem - 80pkt

  Pakiet Nr   5 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  Pakiet Nr   8 - cena – 57,88pkt               jakość – 40pkt                        razem – 97,88pkt

  Pakiet Nr   9 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  Pakiet Nr 10 - cena – 59,09pkt               jakość – 40pkt                        razem – 99,09pkt

  Pakiet Nr 11 - cena – 57,07pkt               jakość – 40pkt                        razem – 97,07pkt

  Pakiet Nr 12 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  Pakiet Nr 15 - cena – 60pkt                    jakość – 20pkt                        razem -  80pkt

  Pakiet Nr 16 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  Pakiet Nr 18 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  Pakiet Nr 19 - cena – 49,43pkt               jakość – 40pkt                        razem – 89,43pkt

  Pakiet Nr 21 - cena – 53,33pkt               jakość – 40pkt                        razem – 93,33pkt

  Pakiet Nr 23 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  Pakiet Nr 28 - cena – 52,41pkt               jakość – 40pkt                        razem – 92,41pkt

  10.  Euro Trade Technology Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

  Pakiet Nr 22 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  11.  Neomed Barbara Stańczyk, Kajki 18, 05-501 Piaseczno

  Pakiet Nr 26 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  12.  Smith & Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

  Pakiet Nr 18 - cena – 40,21pkt               jakość – 40pkt                        razem – 80,21pkt

  13.  Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

  Pakiet Nr   2 - cena – 49,49pkt               jakość – 40pkt                        razem – 89,49pkt

  Pakiet Nr   4 - cena – 42,11pkt               jakość – 20pkt                        razem – 62,11pkt

  Pakiet Nr   5 - cena – 51,36pkt               jakość – 40pkt                        razem – 91,36pkt

  Pakiet Nr   8 - cena – 56,78pkt               jakość – 40pkt                        razem – 96,78pkt

  Pakiet Nr   9 - cena – 49,89pkt               jakość – 40pkt                        razem – 89,89pkt

  Pakiet Nr 10 - cena – 51,32pkt               jakość – 40pkt                        razem – 91,32pkt

  Pakiet Nr 11 - cena – 51,22pkt               jakość – 40pkt                        razem – 91,22pkt

  Pakiet Nr 12 - cena – 47,36pkt               jakość – 40pkt                        razem – 87,36pkt

  Pakiet Nr 14 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  Pakiet Nr 16 - cena – 50,08pkt               jakość – 40pkt                        razem -  90,08pkt

  Pakiet Nr 21 - cena – 51,43pkt               jakość – 40pkt                        razem – 91,43pkt

  Pakiet Nr 28 - cena – 53,23pkt               jakość – 40pkt                        razem – 93,23pkt

  14.  OneMed Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

  Pakiet Nr   9 - cena – 59,90pkt               jakość – 40pkt                        razem – 99,90pkt

  Pakiet Nr 10 - cena – 49,37pkt               jakość – 40pkt                        razem – 89,37pkt

  Pakiet Nr 12 - cena – 47,65pkt               jakość – 40pkt                        razem – 87,65pkt

  Pakiet Nr 16 - cena – 59,90pkt               jakość – 40pkt                        razem – 99,90pkt

  Pakiet Nr 20 - cena – 50,57pkt               jakość – 40pkt                        razem – 90,57pkt

  Pakiet Nr 21 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  Pakiet Nr 27 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  Pakiet Nr 28 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

  15.  J. CHODACKI, A. MISZTAL „MEDICA” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin

  Pakiet Nr   5 - cena – 51,15pkt               jakość – 40pkt                        razem – 91,15pkt

  Pakiet Nr 21 - cena – 55,38pkt               jakość – 40pkt                        razem – 95,38pkt

  16.  IHT POLSKA Sp. z o.o., ul. Europejska 14D, 02-964 Warszawa

  Pakiet Nr 14 - cena – 52,50pkt               jakość – 40pkt                        razem – 92,50pkt

  Pakiet Nr 16 - cena – 45,54pkt               jakość – 40pkt                        razem – 85,54pkt

  Pakiet Nr 19 - cena – 52,28pkt               jakość – 40pkt                        razem – 92,28pkt

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 27.03.2018 r.

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 22.03.2018 r.

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-03-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości i artykułów gospodarczych

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 19.03.2018 r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę środków czystości i artykułów gospodarczych. 

  Nr postępowania ZP/9/18

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G. Olga Perlińska, ul. Pryzmaty 15, 02-226 Warszawa,

      Pakiety Nr: 9, 12

  2. Konsorcjum: Firma 1: P.P.H.U  BARLON Bartlomiej Osiński, 09-120 Nowe Miasto, Miszewo Wielkie 3, Firma 2 : P.P.H.U BARLON Bartłomiej, Robert i Piotr Osińscy s.c., 09-120 Nowe Miasto, Nowe Miasto Folwark 53,

      Pakiety Nr: 4, 5

  3. FLESZ Sp. z o.o., 03-017 Warszawa, ul. Cieślewskich 25F

      Pakiet Nr 8

  4. AGAPIT Sp. z o.o. sp. k, ul. M. Zientary – Malewskiej nr 26, 10-302 Olsztyn

     Pakiet Nr 2

  5. HENRY KRUSE Sp.z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce,

      Pakiety Nr: 7, 10, 13, 14

  6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ISATIS” s.c., Solec 7, 09-500 Gostynin

      Pakiet Nr 6

  7. Impact s.c., A. Musiał –Słabęcka, J. Słabęcki, ul. Wólczańska 249/251, 93-035 Łódź

      Pakiety Nr: 1, 3, 11

  8. P.P.H.U „MARCIN” Artur Tarczyński, 99-300 Kutno, ul. Długosza 6/15

      Pakiet Nr 15

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, Jakość - 40%.

   

  Na przetarg złożono 13 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. BKF Tenzi  Łódź Sp. z o.o., 91-451 Łódź, ul. Zgierska 39

  Pakiet Nr   1  - odrzucony

  Pakiet Nr   2  - odrzucony

  Pakiet Nr   3  - odrzucony

  Pakiet Nr  11 - odrzucony

  Pakiet Nr  12 - odrzucony

  Pakiet Nr  13 - odrzucony

  2. BARNEO  Sp z o.o. Sp.k., ul. Kolejowa 59, 64-300 Nowy Tomyśl

  Pakiet Nr  11 - cena – 31,03pkt              jakość – 40pkt                        razem –  71,03pkt

  3. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Sebastian Białobrzycki, Hurtownia Artykułów  Higienicznych JOBIKO, Dalki, os. Wichrowe 9, 62-200 Gniezno

  Pakiet Nr   6  - cena – 55,92pkt              jakość – 40pkt                        razem –  95,92pkt

  Pakiet Nr   8  - cena – 54,36pkt              jakość – 40pkt                        razem –  94,36pkt

  Pakiet Nr  10 - cena – 11,31pkt              jakość – 40pkt                        razem –  51,31pkt

  Pakiet Nr  11 - cena – 49,45pkt              jakość – 40pkt                        razem –  89,45pkt

  4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G. Olga Perlińska, ul. Pryzmaty 15, 02-226 Warszawa,

  Pakiet Nr   9  - cena – 60pkt                   jakość – 39pkt                        razem –  99pkt

  Pakiet Nr  10 - cena – 20,66pkt              jakość – 40pkt                        razem –  60,66pkt

  Pakiet Nr  11 - cena – 59,84pkt              jakość – 40pkt                        razem –  99,84pkt

  Pakiet Nr  12 - cena – 57,97pkt              jakość – 40pkt                        razem –  97,97pkt

  Pakiet Nr  13 - cena – 55,51pkt              jakość – 40pkt                        razem –  95,51pkt

  Pakiet Nr  14 - cena – 36,34pkt              jakość – 40pkt                        razem –  76,34pkt

  5. Konsorcjum: Firma 1: P.P.H.U  BARLON Bartłomiej Osiński, 09-120 Nowe Miasto, Miszewo Wielkie 3, Firma 2 : P.P.H.U BARLON Bartłomiej, Robert i Piotr Osińscy s.c., 09-120 Nowe Miasto, Nowe Miasto Folwark 53,

  Pakiet Nr   2  - cena – 60pkt                   jakość – 32pkt                        razem –  92pkt

  Pakiet Nr   3  - cena – 32,87pkt              jakość – 40pkt                        razem –  72,87pkt

  Pakiet Nr   4  - cena – 60pkt                   jakość – 28,80pkt                   razem –  88,80pkt

  Pakiet Nr   5  - cena – 60pkt                   jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

  6. FLESZ Sp. z o.o., 03-017 Warszawa, ul. Cieślewskich 25F

  Pakiet Nr   6  - cena – 60pkt                   jakość – 32pkt                        razem –  92pkt

  Pakiet Nr   8  - cena – 60pkt                   jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

  Pakiet Nr  11 - cena – 50,32pkt              jakość – 40pkt                        razem –  90,32pkt

  Pakiet Nr  12 - cena – 60pkt                   jakość – 32pkt                        razem –  92pkt

  7. AGAPIT Sp. z o.o. sp. k, ul. M. Zientary – Malewskiej nr 26, 10-302 Olsztyn

  Pakiet Nr   1 - cena – 50,91pkt               jakość – 40pkt                        razem –  90,91pkt

  Pakiet Nr   2 - cena – 54,11pkt               jakość – 40pkt                        razem –  94,11pkt

  Pakiet Nr   6 - cena – 57,17pkt               jakość – 40pkt                        razem –  97,17pkt

  Pakiet Nr   8 - cena – 54,36pkt               jakość – 40pkt                        razem –  94,36pkt

  Pakiet Nr  11 - cena – 51,14pkt              jakość – 40pkt                        razem –  91,14pkt

  Pakiet Nr  12 - cena – 54,34pkt              jakość – 40pkt                        razem –  94,34pkt

  Pakiet Nr  13 - cena – 47,15pkt              jakość – 40pkt                        razem –  87,15pkt

  8. HENRY KRUSE Sp.z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce,

  Pakiet Nr   1 - cena – 40,87pkt               jakość – 40pkt                        razem –  80,87pkt

  Pakiet Nr   2 - cena – 46,43pkt               jakość – 40pkt                        razem –  86,43pkt

  Pakiet Nr   3 - cena – 49,64pkt               jakość – 40pkt                        razem –  89,64pkt

  Pakiet Nr   4 - cena – 31,86pkt               jakość – 35,20pkt       razem –  67,06pkt

  Pakiet Nr   6 - cena – 49,17pkt               jakość – 40pkt                        razem –  89,17pkt

  Pakiet Nr   7 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

  Pakiet Nr   9 - cena – 49,19pkt               jakość – 40pkt                        razem –  89,19pkt

  Pakiet Nr  10 - cena – 60pkt                   jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

  Pakiet Nr  11 - cena – 48,13pkt              jakość – 40pkt                        razem –  88,13pkt

  Pakiet Nr  12 - cena – 47,58pkt              jakość – 40pkt                        razem –  87,58pkt

  Pakiet Nr  13 - cena – 60pkt                   jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

  Pakiet Nr  14 - cena – 60pkt                   jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

  9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ISATIS” s.c., Solec 7, 09-500 Gostynin

  Pakiet Nr   3 - cena – 53,37pkt               jakość – 36pkt                        razem –  89,37pkt

  Pakiet Nr   6 - cena – 57,67pkt               jakość – 40pkt                        razem –  97,67pkt

  Pakiet Nr   8 - cena – 54,88pkt               jakość – 40pkt                        razem –  94,88pkt

  10.  DaGa Grażyna Chlebosz, 91-496 Łódź, ul. Nastrojowa 56/25

  Pakiet Nr   2  - cena – 40,88pkt              jakość – 40pkt                        razem –  80,88pkt

  Pakiet Nr   4  - cena – 18,91pkt              jakość – 39,20pkt                    razem –  58,11pkt

  Pakiet Nr   8  - cena – 54,36pkt              jakość – 40pkt                        razem –  94,36pkt

  Pakiet Nr   9  - cena – 51,35pkt              jakość – 40pkt                        razem –  91,35pkt

  Pakiet Nr  10 - cena – 21,83pkt              jakość – 40pkt                        razem –  61,83pkt

  Pakiet Nr  11 - cena – 45,23pkt              jakość – 40pkt                        razem –  85,23pkt

  Pakiet Nr  12 - cena – 41,90pkt              jakość – 40pkt                        razem –  81,90pkt

  Pakiet Nr  13 - cena – 48,56pkt              jakość – 40pkt                        razem –  88,56pkt

  11.  PROCLEAN Sp. J, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wierzejska 94,

  Pakiet Nr   1  - cena – 46,06pkt              jakość – 39,20pkt                   razem –  85,26pkt

  Pakiet Nr   2  - cena – 35,26pkt              jakość – 30pkt                        razem –  65,26pkt

  Pakiet Nr   3  - cena – 43,27pkt              jakość – 36pkt                        razem –  79,27pkt

  Pakiet Nr   4  - cena – 25,03pkt              jakość – 40pkt                        razem –  65,03pkt

  Pakiet Nr   5  - cena – 21,59pkt              jakość – 40pkt                        razem –  61,59pkt

  Pakiet Nr   6  - cena – 51,45pkt              jakość – 40pkt                        razem –  91,45pkt

  Pakiet Nr   8  - cena – 57,65pkt              jakość – 40pkt                        razem –  97,65pkt

  Pakiet Nr  10 - cena – 35,73pkt              jakość – 40pkt                        razem –  75,73pkt

  Pakiet Nr  11 - cena – 40,18pkt              jakość – 40pkt                        razem –  80,18pkt

  Pakiet Nr  12 - cena – 48,31pkt              jakość – 40pkt                        razem –  88,31pkt

  Pakiet Nr  13 - cena – 44,02pkt              jakość – 40pkt                        razem –  84,02pkt

  12.  Impact s.c., A. Musiał –Słabęcka, J. Słabęcki, ul. Wólczańska 249/251, 93-035 Łódź

  Pakiet Nr   1   - cena – 60pkt                  jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

  Pakiet Nr   2   - cena – 38,55pkt             jakość – 40pkt                        razem –  78,55pkt

  Pakiet Nr   3   - cena – 60pkt                  jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

  Pakiet Nr   6   - cena – 50,24pkt             jakość – 40pkt                        razem –  90,24pkt

  Pakiet Nr  10 - cena – 16,04pkt              jakość – 40pkt                        razem –  56,04pkt

  Pakiet Nr  11 - cena – 60pkt                   jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

  Pakiet Nr  12 - cena – 46,37pkt              jakość – 40pkt                        razem –  86,37pkt

  Pakiet Nr  13 - cena – 49,37pkt              jakość – 40pkt                        razem –  89,37pkt

  Pakiet Nr  14 - cena – 52,48pkt              jakość – 40pkt                        razem –  92,48pkt

  13.  P.P.H.U „MARCIN” Artur Tarczyński, 99-300 Kutno, ul. Długosza 6/15

  Pakiet Nr  15 - cena – 60pkt                   jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

   

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp odrzuca się ofertę: BKF Tenzi  Łódź Sp. z o.o., 91-451 Łódź, ul. Zgierska 39 – Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 26.03.2018 r.

   

   Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 19.03.2018 r.

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 15.03.2018r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

  Dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usług rekrutacyjnych, obejmujących poszukiwanie i selekcję osób (lekarzy) spełniających wymagania określone przez Zamawiającego, prezentowanie wybranych w procesie rekrutacji profili kandydatów oraz podjęcie działań zmierzających do nawiązania współpracy między kandydatem a Zamawiającym.

  Nr postępowania P/9/18


           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  HRmedica A. Stradza, J. Juszczyńska – Paprocka Sp. J., ul. Rudnickiego 3a lok. 112, 01-858 Warszawa

   

                                                                                           Podpisał:

                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                           Marek Piotr Kiełczewski

   

                                                                                           Członek Zarządu

                                                                                           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                           Maciej Nerowski

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji aparatury i sprzętu medyczne

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 02.03.2018 r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji aparatury i sprzętu medycznego

  Nr postępowania ZP/4/18

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   

  1. ZNAM Zakład Naprawy Aparatury Medycznej, 90-553 Łódź, ul. Kopernika 58

  Pakiety Nr: 4, 8, 10a, 10b, 10c, 12, 19, 25

  2. EMED Sp. z o.o. Sp.K., ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz Kolonia

  Pakiet Nr 26a

  3. OLTECH Sp. z o.o., ul. Modrzejewskiej 30, 62-020 Swarzędz

  Pakiet Nr 21d

  4. Agata Bonderek Borowczak Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ, ul. Moniuszki 15/45, 31-523 Kraków

  Pakiet Nr 6b

  5. EMTEL Śliwa Spółka komandytowa, 41-807 Zabrze, ul. Mickiewicza 66

  Pakiet Nr 6a

  6. NZ TECHNO Sp. z o.o., ul. Berneńska 5A,03-976 Warszawa,

  Pakiet Nr 9a

  7. ULTRA-VIOL Sp.j., Pietras, Purgał, Wójcik, 95-100 Zgierz, ul. Stępowizna 34

  Pakiet Nr 27

  8. Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej Anes – Med. Sp. z o.o., ul. Chocimska 11/14, 00-791 Warszawa

  Pakiety Nr: 3a, 3b

  9. BAXTER POLSKA Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

  Pakiet Nr 2

  10.  Stryker Polska Sp. z o.o. , ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

  Pakiet Nr 29

  11.  MERIKO, Serwis Sprzętu Medycznego, 42-500 Będzin, ul. Kniewskiego 2/57

  Pakiety Nr: 9, 13a, 13b, 13d, 31

  12.  Endomedical GmbH, Launeburg ,Szlezwik - Holsztyn

  Pakiety Nr: 21a, 21b, 21c

  13.  YAL Sp. z o.o., ul. Fabryczna 14, 26-670 Pionki

  Pakiet Nr 5a

  14.  ZALIM Sp. z o.o., 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92

  Pakiety Nr: 5, 13c, 15, 17, 28, 32, 34

  15.  Medicor –Pol Zakład Techniki Medycznej Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 233, 93-133 Łódź,

  Pakiety Nr: 6c, 7, 11, 14, 18a, 18b, 18c, 18d, 22, 23

   

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, posiadane autoryzacje - 40%.

   

  Na przetarg złożono 22 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

   

  1. ZNAM Zakład Naprawy Aparatury Medycznej, 90-553 Łódź, ul. Kopernika 58

  Pakiet Nr    4   - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt.

  Pakiet Nr    7   - cena – 56,25pkt      posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  96,25pkt

  Pakiet Nr    8   - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

  Pakiet Nr  10a - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

  Pakiet Nr  10b - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

  Pakiet Nr  10c - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

  Pakiet Nr  12   - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

  Pakiet Nr  14   - odrzucony

  Pakiet Nr  19   - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

  Pakiet Nr  22   - cena – 52,50pkt      posiadane autoryzacje  – 40pkt         razem –  92,50pkt

  Pakiet Nr  23   - cena – 58,33pkt      posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  98,33pkt

  Pakiet Nr  25   - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

  2. EMED Sp. z o.o. Sp.K., ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz Kolonia

  Pakiet Nr  26a - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

  3. OLTECH Sp. z o.o., ul. Modrzejewskiej 30, 62-020 Swarzędz

  Pakiet Nr  21d   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

  4. DORMED Zakład Usługowy Daniel Rykowski, 91-222 Łódź, ul. Szczecińska 28

  Pakiet Nr 13a  - cena – 46,32pkt      posiadane autoryzacje – 40pkt.         razem –  86,32pkt

  Pakiet Nr 13b  - cena – 20,45pkt      posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  60,45pkt

  5. Agata Bonderek Borowczak Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ, ul. Moniuszki 15/45, 31-523 Kraków

  Pakiet Nr   6b   - cena – 60pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

  Pakiet Nr   10b - cena – 22,40pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  62,40pkt

  Pakiet Nr   10c - cena – 22,40pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  62,40pkt

  Pakiet Nr   18a - cena – 48pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  88pkt

  Pakiet Nr   18b - cena – 44,79pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  84,79pkt

  Pakiet Nr   18c - cena – 39,53pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  79,53pkt

  Pakiet Nr   18d - cena – 37,34pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  77,34pkt

  Pakiet Nr   19   - cena – 42pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  82pkt

  Pakiet Nr   23   - cena – 23,33pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  63,33pkt

  6. EMTEL Śliwa Spółka komandytowa, 41-807 Zabrze, ul. Mickiewicza 66

  Pakiet Nr  6a   - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

  Pakiet Nr  10a - cena – 13,71pkt      posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  53,71pkt

  7. NZ TECHNO Sp. z o.o., ul. Berneńska 5A,03-976 Warszawa

  Pakiet Nr  9a   - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

  8. MEDIKOM Jacek Kobiałka, ul. Sielanki 15, 02-946 Warszawa

  Pakiet Nr 3b - cena – 43,99pkt         posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  43,99pkt

  9. ULTRA-VIOL Sp.j., Pietras, Purgał, Wójcik, 95-100 Zgierz, ul. Stępowizna 34

  Pakiet Nr 27 - cena – 60pkt               posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

  10.  VARIMED Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław

   Pakiet Nr   21b  - cena – 57,40pkt   posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  97,40pkt

   Pakiet Nr   21d  - cena – 57,68pkt   posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  97,68pkt

  11.  Physio – Control Poland Sales Sp. z o.o., Plac Joachima Lelewela 2, 01-624 Warszawa

  Pakiet Nr   6b  - cena – 19,77pkt      posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  59,77pkt

  12.  Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej Anes – Med. Sp. z o.o., ul. Chocimska 11/14, 00-791 Warszawa

   Pakiet Nr   3a   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   Pakiet Nr   3b   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   Pakiet Nr   6b   - cena – 53,65pkt    posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  93,65pkt

   Pakiet Nr 10b   - cena – 24pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt.         razem –  64pkt

  13.  BAXTER POLSKA Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

   Pakiet Nr  2 - cena – 60pkt               posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

  14.  Stryker Polska Sp. z o.o. , ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

   Pakiet Nr  17 - cena – 41,96pkt       posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  81,96pkt

   Pakiet Nr  29 - cena – 60pkt posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

  15.  Diagnos Sp. z o.o., 02-820 Warszawa, ul. Łączyny 4

   Pakiet Nr 3a  - cena – 14,85pkt       posiadane autoryzacje – 40pkt.         razem –  54,85pkt

  16.  MERIKO, Serwis Sprzętu Medycznego, 42-500 Będzin, ul. Kniewskiego 2/57

   Pakiet Nr  6b   - cena – 23,45pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  63,45pkt

   Pakiet Nr  7     - cena – 10,80pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  50,80pkt

   Pakiet Nr  8     - cena – 15,99pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  55,99pkt

   Pakiet Nr  9     - cena – 60pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   Pakiet Nr  10b - cena – 18,66pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  58,66pkt

   Pakiet Nr  10c - cena – 18,67pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  58,67pkt

   Pakiet Nr  11   - cena – 30pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  70pkt

   Pakiet Nr  12   - cena – 9,50pkt       posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  49,50pkt

   Pakiet Nr  13a - cena – 55,26pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  95,26pkt

   Pakiet Nr  13b - cena – 60pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   Pakiet Nr  13c - cena – 18,42pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  58,42pkt

   Pakiet Nr  13d - cena – 60pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   Pakiet Nr  14   - cena – 10,64pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  50,64pkt

   Pakiet Nr  15   - cena – 13,64pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  53,64pkt

   Pakiet Nr  18a - cena – 18,67pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  58,67pkt

   Pakiet Nr  18b - cena – 18,39pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  58,39pkt

   Pakiet Nr  18c - cena – 22,40pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  62,40pkt

   Pakiet Nr  19   - cena – 37,34pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  77,34pkt

   Pakiet Nr  23   - cena – 30pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  70pkt

   Pakiet Nr  25   - cena – 14,10pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  54,10pkt

   Pakiet Nr  31   - cena – 31,93pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  71,93pkt

  17.  Endomedical GmbH, Launeburg ,Szlezwik - Holsztyn

   Pakiet Nr  21a - cena – 60pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   Pakiet Nr  21b - cena – 60pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   Pakiet Nr  21c - cena – 60pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

  18.  ERBE Polska Sp. z o.o.,02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 14 lok.5

   Pakiet Nr  13c - cena – 18,26pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  58,26pkt

   Pakiet Nr  13d - cena – 26,06pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  66,06pkt

  19.  YAL Sp. z o.o., ul. Fabryczna 14, 26-670 Pionki

   Pakiet Nr  5a   - cena – 29,03pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt.         razem –  69,03pkt

  20.  ZALIM Sp. z o.o., 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92

   Pakiet Nr    4   - cena – 25,25pkt     posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  25,25pkt

   Pakiet Nr    5   - cena – 60pkt          posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  60pkt

   Pakiet Nr    5a - cena – 60pkt          posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  60pkt

   Pakiet Nr    7   - cena – 18pkt          posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  18pkt

   Pakiet Nr    8   - cena – 18,23pkt     posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  18,23pkt

   Pakiet Nr   10b - cena – 33,94pkt    posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  33,94pkt

   Pakiet Nr   10c - cena – 33,94pkt    posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  33,94pkt

   Pakiet Nr   12   - cena – 15,45pkt    posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  15,45pkt

   Pakiet Nr   13a - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  60pkt

   Pakiet Nr   13b - cena – 32,57pkt    posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  32,57pkt

   Pakiet Nr   13c - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  60pkt

   Pakiet Nr   13d - cena – 57pkt         posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  57pkt

   Pakiet Nr   14   - cena – 23,64pkt    posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  23,64pkt

   Pakiet Nr   15   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  60pkt

   Pakiet Nr   17   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  60pkt

   Pakiet Nr   19   - cena – 48,70pkt    posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  48,70pkt

   Pakiet Nr   22   - cena – 37,22pkt    posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  37,22pkt

   Pakiet Nr   23   - cena – 35,59pkt    posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  35,59pkt

   Pakiet Nr   25   - cena – 35,62pkt    posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  35,62pkt

   Pakiet Nr   28   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  60pkt

   Pakiet Nr   29   - cena – 50,12pkt    posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  50,12pkt

   Pakiet Nr   31   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  60pkt

   Pakiet Nr   32   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  60pkt

   Pakiet Nr   34   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  60pkt

  21.  Medicor –Pol Zakład Techniki Medycznej Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 233, 93-133 Łódź,

   Pakiet Nr    4    - cena – 54,05pkt    posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  94,05pkt

   Pakiet Nr    6b  - cena – 26,19pkt    posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  66,19pkt

   Pakiet Nr    6c  - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  100pkt

   Pakiet Nr    7    - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  100pkt

   Pakiet Nr    8    - cena – 24pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  64pkt

   Pakiet Nr   11   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  100pkt

   Pakiet Nr   12   - cena – 25,34pkt    posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  65,34pkt

   Pakiet Nr   14   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  100pkt

   Pakiet Nr   18a - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  100pkt

   Pakiet Nr   18b - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  100pkt

   Pakiet Nr   18c - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  100pkt

   Pakiet Nr   18d - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  100pkt

   Pakiet Nr   22   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  100pkt

   Pakiet Nr   23   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  100pkt

   Pakiet Nr   31   - cena – 35,76pkt    posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  75,76pkt

  22.  Medima Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa,

   Pakiet Nr   18a  - cena – 30,55pkt   posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  70,55pkt

   

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp odrzuca się ofertę: ZNAM Zakład Naprawy Aparatury Medycznej, 90-553 Łódź, ul. Kopernika 58 – w zakresie Pakietu Nr 14 - nie zostało wniesione wadium.

  Postępowanie dla Pakietów Nr: 1, 4a, 16, 20, 24, 26b, 30, 33  - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 07.03.2018 r.

   

                                                                                    Podpisał:

                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                                    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                    Marek Piotr Kiełczewski

   

  Do wiadomości

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 02.03.2018 r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 28.02.2018r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  Dotyczy zapytania ofertowego na:pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego P/7/18”

  Dotyczy Projektu  pn. ”Podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę, remont i wyposażenie SOR wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o. ” w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014-2020.

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  „NIKA” Bogdan Zadrożny, 09-410 Płock, Al. Jana Pawła II 19/22

   

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 28.02.2018r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  Dotyczy zapytania ofertowego na: „Kierowanie  projektem P/6/18”

  Dotyczy Projektu  pn. ”Podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę, remont i wyposażenie SOR wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o. ” w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014-2020.

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

   

  Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A., 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11

   

   

  Podpisał:

   Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 22.02.2018r.

                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  Dotycząca zapytania ofertowego na usługę w zakresie: badania i pomiarów sewofluoranu          (3 stanowiska) oraz formaliny ( 4 stanowiska).

  Numer postępowanie -  P/4/18

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta:

   

                  Laboratorium badań i pomiarów środowiska EKOLAB s.c.

                  J.Michalak, G.Felisiak, A.Wysocka,

                  91-459 Łódź, ul. Dzika 27A

   

   podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 22.02.2018r.

                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  Dotycząca zapytania ofertowego na usługę w zakresie: monitorowania realizacji ryczałtu przyznanego      w ramach kontraktu z NFZ

  Numer postępowanie -  P/5/18

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta:

   

  SGA M. Wesołowski i ska sp.k.,

  ul. Lędzian 86,

  20-828 Lublin

    

  podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę transportu sanitarnego dla "KSS" Sp. z o.o.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia 21.02.2018r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o.

  Nr postępowania ZP/7/18

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta:

   

  MEDAX-TRANS s.c. Mariusz Dudkiewicz, Rafał Skowron, 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15   

   

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, ilość posiadanych ambulansów typu „S” – 40%.

   

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

  MEDAX-TRANS s.c. Mariusz Dudkiewicz, Rafał Skowron, 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15

  Cena – 60 pkt, Ilość posiadanych ambulansów typu „S” – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 21.02.2018r.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości  

  Wykonawca, który złożył ofertę.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 21.02.2018r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 21.02.2018r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

  Nr postępowania ZP/6/18

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujące zakresy zamówienia:

   

  „IMPACT” s.c. A. Musiał-Słabęcka, J. Słabęcki, ul. Wólczańska 249/251, 93-035 Łódź

  Pakiet Nr 2  

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: Cena – 60%, Jakość – 40% - dla Pakietów od 1 do 3. Cena – 60%, Termin dostawy – 40% - dla Pakietów od 4 do 8.

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

  „IMPACT” s.c. A. Musiał-Słabęcka, J. Słabęcki, ul. Wólczańska 249/251, 93-035 Łódź

  Pakiet Nr 2 - Cena 60pkt, Jakość – 40pkt, Razem – 100pkt

  Postępowanie dla Pakietów Nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 21.02.2018r.

   

  Podpisał:        

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości  

  Wykonawca, który złożył ofertę.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 21.02.2018r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 19.02.2018r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli

  Nr postępowania ZP/2/18

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujące zakresy zamówienia:

   

  Linde Gaz Polska Sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków

   

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 100%

   

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

   

  Linde Gaz Polska Sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków

  Cena 100pkt

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) ppkt. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 19.02.2018r.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości  

  Wykonawca, który złożył ofertę.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 19.02.2018r.

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania kokursu ofert na udzielanie świadczen zdrowotnych. sygn.post.: K/27/18

   

  Kutno, dn. 13 lutego 2018r.

   

   OGŁOSZENIE

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/27/18

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. wybrano oferty:

   

   

  1. Specjalistyczny Gabinet Lekarski Tomasz Rymer” z siedzibą w Łodzi ul. Obywatelskiej nr 114 lok.11, 
  2. Prywatny Gabinet Ortopedyczny Janusz Kurpiewski” z siedzibą w Kutnie przy  ul. Zamkowej 6/II,
  3. Kamil Kniczek Indywidualna Praktyka Lekarska” z siedzibą w Kutnie, ul. Teligi 4
  4. Indywidualna Praktyka Lekarska Łukasz Nowak” z siedzibą w Rogowie, ul. Wschodniej  9,  
  5. Lek. med. Paweł Rozmus Indywidulna Praktyka Lekarska” z siedzibą w Turku przy ul. Browarnej 3/50, 
  6. Prywatna Praktyka Lekarska Marcin Medyński” z siedzibą w Kutnie przy  ul. Olimpijskiej 8/4,  

   

                                                                                                   Podpisał:

                                                                                                   Prezes Zarządu

                                                                                                   "Kutnowski szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

                                                                                                    Marek Piotr Kiełczewski

    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania kokursu ofert na udzielanie świadczen zdrowotnych. sygn.post.: K/26/18

  Kutno, dn. 09 lutego 2018r.

   

   

   

  OGŁOSZENIE

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/26/18

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług psychologicznych, terapii uzależnień oraz  przez lekarzy na rzecz pacjentów „KSS” Sp. z o.o.

  wybrano oferty:

   

  1. „Indywidulna Praktyka Lekarska-Tomasz Święcicki” Łódź-Bałuty, ul. Liściasta 30/15
   „Aleksandra Włodarczyk” 99-300 Kutno, ul. Szpitalna 1A/25,
  2. „Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Wójciak” Łódź-Polesie, ul. Długosza nr 29/31 lok. 48,
  3. „Usługi medyczne Medicus Burzyński Marek” 99-400 Łowicz, ul. Katarzynów 4  
  4. „Praktyka lekarska Szymon Kalinowski” 99-400 Łowicz, Os. Bratkowice 42/6
  5. „Milena Szwarocka Indywidualna Praktyka Lekarska” 95-015 Głowno, ul. Kopernika nr 23/25 lok. 10/20 
  6. Prywatny Gabinet Lekarski Tomasz F.Sawicki”  99-300 Leszno 21,  m. 6A 
  7. „Usługi pielęgniarskie i terapeutyczne z zakresu uzależnień Elżbieta Chrzuszcz” Kutno, ul. Szpitalna 3A /6
  8. „Baranowski Michał”  Łódź –Polesie, ul. Armii Krajowej 66/74 ,
  9. "Agnieszka Marczak Praktyka Lekarska" Łódź, ul. Leszczyńskiej 6/8 lok.86
  10. „Prywatna Praktyka Lekarska Kubś Agata” Gałkówek-Parcela 20 , poczta Gałków Duży
  11. Dermex” Sp. z o.o. Kutno, ul. Sienkiewicza 16

   

   

                                                                                                                         Podpisał:

             

                                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                                     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                                  Marek Piotr Kiełczewski

   

   

   

   

    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

      tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

      e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 08.02.2018r.

                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  Dotycząca zapytania ofertowego na usługę w zakresie: analizy prawidłowości naliczania składek na ubezpieczenie wypadkowe przez „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. w Kutnie            od 2006 roku do 2017 roku.

  Numer postępowanie -  P/3/18

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta:

   

  „TAM I Z POWROTEM” Małgorzata Machaj,

     ul. Instalatorów 5/U3,

    02-237 Warszawa

   

    Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 25.01.2018r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  Dotyczy postępowania na wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych na niskim parterze, w ilości 5 szt., wraz z demontażem i montażem: wejściowe do budynku 1A, 1B, Apteki, Post mortem oraz magazynu odpadów.

  Nr postępowania P/2/18

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  DEZETKA-BIS, ul. Belwederska 69, 99-100 Łęczyca

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 15.01.2018r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

  Dotyczy postępowania na dostawę urządzeń Sanicompact C43 z wbudowanym rozdrabniaczem, deską sedesową i  zaworem zwrotnym

  Nr postępowania P/1/18 

   

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  P.H.U. „MASKOTERM” Marek Skowroński, ul. Bastionowa 26, 94-274 Łódź

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania kokursu ofert na udzielanie świadczen zdrowotnych. sygn.post.: K/25/17

  Kutno, dn. 29 grudnia.2017r.

   

  OGŁOSZENIE

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/25/17

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług logopedycznych, terapii uzależnień,  inspektora ochrony radiologicznej oraz przez pielęgniarki i lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

  wybrano oferty:


  1. „Indywidualna Praktyka lekarska Maciej Najman” Łódź, ul. Pstrągowa 23/2
   „Prywatny Gabinet Dermatologiczny” dr nauk medycznych Stanisław Wiącek” Łódź, ul. Ajnekiela 58, 
  2. Terapia Uzależnień Marzena Wysocka” Gostynin, ul. Sosnowa 7
  3. „Home Med Arur Stronias” Łódź, ul. Folwarczna 43
  4.  „Logopeda-neurologopeda- surdologopeda Ilona Jakubowska-Żurawska”  Kutno, ul. Podrzeczna 46/13
   „Praktyka Pielęgniarka Jadwiga Kotlińska” Kaszewy Tarnowskie 6, gm. Krzyżanów
  5.  „Fedo Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ryszard Urbański” Łódź, al. Kościuszki 60 m. 6A
  6. „Gabinet Lekarski W. Czerwiński” Kutno, ul. Kościuszki 42
  7. „Prywatny Gabinet Lekarski Robert Banasik” Brzeziny, ul. Sienkiewicza 6

  10.   „Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sławomir Kiwała” Żychlin, ul. Słowackiego 23

  11.  „Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Idzik” Kutno, ul.Bażantowa1

  12.  „Prywatna Praktyka Lekarska Wiktor Sobański” , Kutno, ul. Chrobrego 12

  13.  „Prywatny Specjalistyczny Gabinet Neurologii Dziecięcej Danuta Karasińska”Kutno, ul. Szpitalna 46

  14.  „Ewa Wolska” – Kutno, ul. Łokietka 2/8

  15.  „Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Czerwiński” Kutno, Kościuszki 7/21

  16.  „Prywatna Praktyka Lekarska Andrzej Tokarz” Łódź, ul. Pływacka 58

  17.  „qwest Zdzisław Kozak” Leśniewice 52b

  18.  „NZOZ DERMEX” Kutno, ul. Sienkiewicza 16

  19.  „Indywidualna Praktyka Lekarska Paweł Rozmus” Turek , ul. Browarna 3/50

  20.  „Rat Med. Sp. z o.o.” Głowno, ul. Kopernika 33A m.15

  21.  „Indywidualna Praktyka Ortopedyczna Grzegorz Golański” Łódź, ul. Białostocka 87/27

  22.  „Praktyka Lekarska Bogusława Kmieciak-Batorska” Łódź, ul. Obywatelska 63/11

  23.  „Prywatny Gabinet Chirurgiczny Dariusz Kwiatkowski” Koluszki , ul. Korczaka 5

  24.  „Olga Sech Indywidualna Praktyka Lekarska” Gołębiewek Nowy 41

   

                                                                                                                                      Podpisał:

         Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 29.12.2017r.

                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  Dotyczy postępowania :

   na usługę transportu sanitarnego „KSS” Sp. z o.o. w zakresie:

  1)    transportu międzyszpitalnego pacjenta zespołem specjalistycznym typu „S”,

  2)    transportu międzyszpitalnego pacjenta zespołem podstawowym typu „P”,

  3)    transportu pacjentów zespołem specjalistycznym typu „S” z lądowiska na terenie miasta Łodzi do dowolnego szpitala w mieście Łodzi.

  Numer postępowanie -  P/32/17

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

                 MEDAX-TRANS s.c. Mariusz Dudkiewicz, Rafał Skowron, 

                 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15,

  Podpisał:

   Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   

   

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia 29.12.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

  Nr postępowania: ZP/28/17

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

  Pakiet Nr   9

  2. MEDILAB Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

  Pakiet Nr 2, 5, 16

  3. Euro Trade Technology Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

  Pakiet Nr 15

  4. ALPINUS CHEMIA Sp. z o.o., ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski

  Pakiet Nr 18

  5. MEDILAB – Jacek Andrzejewski, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

  Pakiet Nr  1,6,7,10,19

  6. Mercant Sp. z o.o., ul. Obywatelska 152, 94-104 Łódź,

  Pakiet Nr 12

  7. BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

  Pakiet Nr 4,8,11,13,14,21

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: Cena – 60%, Jakość – 40% - dla Pakietów od 1 do 21.

  Cena – 60%, Termin dostawy – 40% - dla Pakietów od 22 do 26.

   

  Na przetarg złożono 8 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

  Pakiet Nr  3  - odrzucony

  Pakiet Nr  9  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  2. MEDILAB Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

  Pakiet Nr   2 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  Pakiet Nr   3 - odrzucony

  Pakiet Nr   5 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  Pakiet Nr 13 - Cena – 46,63 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 86,63 pkt

  Pakiet Nr 16 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  3. Euro Trade Technology Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

  Pakiet Nr 15 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  4. ALPINUS CHEMIA Sp. z o.o., ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski

  Pakiet Nr   6 - odrzucony

  Pakiet Nr 18 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  5. MEDILAB – Jacek Andrzejewski, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź,

  Pakiet Nr   1 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  Pakiet Nr   2 - odrzucony

  Pakiet Nr   6 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  Pakiet Nr   7 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  Pakiet Nr   8 - Cena – 47,45 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 87,45 pkt

  Pakiet Nr 10 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  Pakiet Nr 14 - Cena – 52,07 pkt, Jakość – 20 pkt, Razem – 72,07 pkt

  Pakiet Nr 19 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  6. MEDIM Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno

  Pakiet Nr   4 - Cena – 57 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 97 pkt

  Pakiet Nr 10 - Cena – 48,91 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 88,91 pkt

  Pakiet Nr 13 - Cena – 38,86 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 78,86pkt

  7. Mercant Sp. z o.o., ul. Obywatelska 152, 94-104 Łódź

  Pakiet Nr 12 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  8. BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

  Pakiet Nr   4 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  Pakiet Nr   6 - odrzucony

  Pakiet Nr   8 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  Pakiet Nr 11 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  Pakiet Nr 13 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  Pakiet Nr 14 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  Pakiet Nr 21 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się n/w oferty - ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa – w zakresie Pakietu Nr 3

  Preparat Mikrozid Sensitive Liquid – w etykiecie dołączonej do preparatu nie wymieniono wirusa Rota, które Zamawiający wymagał.

  W opisie Zamawiającego preparat powinien być skuteczny wobec :B, Tbc  (M. avium, M. tuberkulosis), F (Candida albicans), V (HIV, HBV ,HCV, Rota, Polyoma) – 15 min.

  W wyjaśnieniach z dnia 28.12.2017r. preparat przebadany wobec M. avium – jest 60 min.

  2. MEDILAB Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok – w zakresie Pakietu nr 3 – w ulotce informacyjnej zaoferowanego preparatu Lysoformin Plus-Schaum nie zawarto informacji dotyczących możliwości stosowania preparatu do inkubatorów.

  3. MEDILAB – Jacek Andrzejewski, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź- w zakresie Pakietu Nr 2 – działanie preparatu Viruton Pulver – Zamawiający wymagał stężenie na wirusy - 1%, a jest w 2%.

  4. ALPINUS CHEMIA Sp. z o.o., ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski – w zakresie Pakietu Nr 6-  preparat Mediseptol H neutral – Zamawiający wymagał, aby preparat był przebadany przy niskim i wysokim obciążeniu organicznym, natomiast zgodnie z ulotką informacyjną preparat działa jedynie w warunkach niskiego obciążenia organicznego. Zamawiający wymagał preparatu o neutralnym zapachu, natomiast preparat posiada charakterystyczny zapach.

  5. BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska – w zakresie Pakietu Nr 6 – Zamawiający wymagał działanie preparatu na wymienione spektrum działania – do 60 sek, natomiast w ulotce czas działania jest do 5 min.

  Postępowanie dla Pakietów Nr 3, 17,20,22,23,24,25,26 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 03.01.2018r.

   

  Podpisał:                                                                                                                                    

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 29.12.2017r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę transportu sanitarnego dla "KSS" Sp. z o.o.

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia 27.12.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o.

  Nr postępowania ZP/30/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujące zakresy zamówienia:

  Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, 91-202 Łódź, Warecka 2

  Pakiet Nr 2 i 3

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, czas dojazdu – 40%.

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

  Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, 91-202 Łódź, Warecka 2

  Pakiet Nr 2 - cena - 60pkt, czas dojazdu - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 3 - cena - 60pkt, czas dojazdu - 40pkt, razem 100pkt

  Postępowanie dla Pakietu Nr 1 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 27.12.2017r.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 27.12.2017r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 21.12.2017r.

   

                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

  Dotyczy postępowania  na dostawę aparatu do magnetostymulacji VIOFOR JPS DELUX BASIC

  Numer postępowanie -  P/31/17

   

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  MED & LIFE Sp. z o.o., Aleja M. Dąbrowskiej 45, 05-806 Komorów

    Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 20.12.2017r.

                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

  Dotyczące zapytania ofertowego na dostawę:

  1)    Materiałów malarskich – Pakiet Nr 1

  2)    Materiałów hydraulicznych – Pakiet Nr 2

  3)    Materiałów Ślusarskich – Pakiet Nr 3

  4)    Materiałów elektrycznych – Pakiet Nr 4

  5)    Materiałów ogólnobudowlanych – Pakiet Nr 5

  Numer postępowanie -  P/30/17

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

  Pakiet Nr 1:

  BUDOM” A. i T Stańczyk, Spółka jawna, , ul. Grunwaldzka 83, 99-300 Kutno.

  Pakiet Nr 2:

  ADMAR s.c., Adam Żurawik, Mariusz Sędziak, 99-300 Kutno, ul. Chopina 6a,

  Pakiet Nr 3:

  SKLEP Art. Metalowe – Chemia, Halina Zielińska,, 99-300 Kutno, , ul. Sienkiewicza 5

  Pakiet Nr 4:

   „PSTRYK” Michał Tybura, 99-300 Kutno, ul. Korczaka 2,

  Pakiet Nr 5:

  BUDOM” A. i T Stańczyk, Spółka jawna, , ul. Grunwaldzka 83, 99-300 Kutno

   

   Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia 19.12.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych.

  Nr postępowania ZP/29/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1. LogFarma Sp. z o.o., ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka

  Pakiet Nr 30

  2. Konsorcjum Firm: NEUCA S.A., FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o. i NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

  Pakiety Nr: 11, 16, 24, 31

  3. Sanofi-Aventis Spółka z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

  Pakiet Nr 20 

  4. LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

  Pakiet Nr 23

  5. Shire Polska Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

  Pakiet Nr 7

  6. Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

  Pakiety Nr: 13, 19

  7. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

  Pakiety Nr: 9, 10, 28

  8. Aspen Pharma Ireland Limited, One George’s Quay Plaza, Dublin 2, Irlandia,

  Adres do korespondencji: Aspen Pharma Ireland Limited, Poleczki Business Park, ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

  Pakiet Nr 2

  9. PROFARM PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna

  Pakiety Nr: 1, 15

  10.  Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

  Pakiety Nr: 4, 5, 6, 8, 12, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 33, 34 

  11.  „ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

  Pakiet Nr 3

  12.  „Farmacol Logistyka” Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

  Pakiet Nr 14

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 40%.

  Na przetarg złożono 14 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. LogFarma Sp. z o.o., ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka

  Pakiet Nr 30 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  2. Konsorcjum Firm: NEUCA S.A., FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o. i NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

  Pakiet Nr 11 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 13 - cena – 47,91pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 87,91pkt

  Pakiet Nr 16 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 19 - cena – 39,03pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 79,03pkt

  Pakiet Nr 24 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 27 - odrzucony

  Pakiet Nr 31 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  3. Sanofi-Aventis Spółka z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

  Pakiet Nr 20 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  4. LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

  Pakiet Nr   8 - cena – 57,23pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 97,23pkt

  Pakiet Nr 19 - cena - 30pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 70pkt

  Pakiet Nr 23 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  5. Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

  Pakiet Nr   4 - cena – 58,06pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 98,06pkt

  Pakiet Nr   7 - cena – 59,52pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 99,52pkt

  Pakiet Nr 13 - cena – 46,81pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 86,81pkt

  Pakiet Nr 19 - cena – 44,38pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 84,38pkt

  Pakiet Nr 21 - cena – 48,67pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 88,67pkt

  Pakiet Nr 26 - cena – 57,06pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 97,06pkt

  Pakiet Nr 27 - cena – 57,90pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 97,90pkt

  6. Shire Polska Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

  Pakiet Nr   7 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  7. Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

  Pakiet Nr 11 - cena – 58,70pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 98,70pkt

  Pakiet Nr 13 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 19 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 23 - cena – 21,47pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 61,47pkt

  8. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

  Pakiet Nr   9 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, razem 80pkt

  Pakiet Nr 10 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, razem 80pkt

  Pakiet Nr 13 - cena – 53,88pkt, termin dostawy - 20pkt, razem 73,88pkt

  Pakiet Nr 28 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, razem 80pkt

  9. Aspen Pharma Ireland Limited, One George’s Quay Plaza, Dublin 2, Irlandia,

  Adres do korespondencji: Aspen Pharma Ireland Limited, Poleczki Business Park, ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

  Pakiet Nr  2 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, razem 80pkt

  10.  PROFARM PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna

  Pakiet Nr   1 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr   3 - cena – 54,89pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 94,89pkt

  Pakiet Nr 11 - cena – 14,10pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 54,10pkt

  Pakiet Nr 14 - cena – 57,20pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 97,20pkt

  Pakiet Nr 15 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 18 - odrzucony

  11.  Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

  Pakiet Nr   1 - cena – 59,94pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 99,94pkt

  Pakiet Nr   3 - cena – 55,70pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 95,70pkt

  Pakiet Nr   4 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr   5 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr   6 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr   8 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 12 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 13 - cena – 46,56pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 86,56pkt

  Pakiet Nr 16 - cena – 57,24pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 97,24pkt

  Pakiet Nr 17 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 18 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 19 - cena – 56,93pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 96,93pkt

  Pakiet Nr 21 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 22 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 23 - cena – 47,81pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 87,81pkt

  Pakiet Nr 24 - cena – 59,99pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 99,99pkt

  Pakiet Nr 25 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 26 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 27 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 29 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 31 - cena – 59,99pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 99,99pkt

  Pakiet Nr 33 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 34 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  12.  „ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

  Pakiet Nr   3 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr   4 - cena – 59,20pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 99,20pkt

  Pakiet Nr   7 - cena – 58,11pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 98,11pkt

  Pakiet Nr 11 - cena – 13,57pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 53,57pkt

  Pakiet Nr 13 - cena – 46,98pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 86,98pkt

  Pakiet Nr 17 - cena – 58,10pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 98,10pkt

  Pakiet Nr 18 - cena – 53,32pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 93,32pkt

  Pakiet Nr 19 - cena – 59,45pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 99,45pkt

  Pakiet Nr 21 - cena – 58,45pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 98,45pkt

  Pakiet Nr 27 - cena – 57,46pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 97,46pkt

  Pakiet Nr 30 - cena – 51,08pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 91,08pkt  

  Pakiet Nr 33 - cena – 58,82pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 98,82pkt

  13.  „Medicare” Sp. z o.o., Hurtownia Farmaceutyczna, ul. Białobrzeska 45, 41-409 Mysłowice

  Pakiet Nr   1 - odrzucony

  Pakiet Nr   2 - odrzucony

  14.  „Farmacol Logistyka” Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

  Pakiet Nr   3 - cena – 54,07pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 94,07pkt

  Pakiet Nr   4 - cena – 58,98pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 98,98pkt

  Pakiet Nr 13 - cena – 47,91pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 87,91pkt

  Pakiet Nr 14 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 19 - cena – 35,29pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 75,29pkt

  Pakiet Nr 21 - cena – 54,26pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 94,26pkt

  Pakiet Nr 23 - cena – 47,06pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 87,06pkt

  Pakiet Nr 27 - cena – 57,46pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 97,46pkt

  Pakiet Nr 33 - cena – 58,82pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 98,82pkt

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się n/w oferty – ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Firmy:

  1)    Konsorcjum Firm: NEUCA S.A., FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o. i NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń - w zakresie Pakietu Nr 27 - w poz. 1 zaoferowano lek Tarsime 1,5g*1 fiol., który nie posiada wymaganych przez Zamawiającego wszystkich dróg podania (zgodnie z Wyjaśnieniami nr 1 z dnia 24.11.2017r. Zamawiający wymagał aby Cefuroksym w pakiecie 27 pozycja 1, 2 posiadał wszystkie drogi podania domięśniowo, dożylnie i do infuzji zgodnie z chpl produktu);

  2)    PROFARM PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna - w zakresie Pakietu Nr 18 – wyceniono 1 saszetkę Fortransu, a Zamawiający wymagał wyceny 4 saszetek;

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się ofertę „Medicare” Sp. z o.o., Hurtownia Farmaceutyczna, ul. Białobrzeska 45, 41-409 Mysłowice – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie załączono do oferty Formularza Cenowego.

  Postępowanie dla Pakietu Nr 32 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 29.12.2017r.

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 19.12.2017r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 18.12.2017r.

   

                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

   

  Dotyczy postępowania :

   na transport zwłok z pomieszczenia Post Mortem do chłodni wraz z ich przechowywaniem oraz na usługę przewozu zwłok, w celu przeprowadzenia sekcji z „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. do miejsca ich wykonywania - Zakładu Patomorfologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku i odbioru zwłok po przeprowadzonej sekcji.

  Numer postępowanie -  P/29/17

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

   Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Janusz Nowicki,

  99-319 Dobrzelin, ul. Wł. Jagiełły 30

     Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 18.12.2017r.

   

                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  Dotyczy postępowania : 

  w zakresie usługi polegającej na wykonywaniu czynności informatyka na terenie „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. po godzinie 15-tej oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, a także w czasie usprawiedliwionej nieobecności informatyków zatrudnionych na umowę o pracę.

  Numer postępowanie -  P/27/17

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

    „AKCES –KOMP” mgr inż. Tomasz Kiełbasa, Podgajew 12, 99 -311 Bedlno

   

   Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn.13.12.2017r.

                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

  Dotyczy postępowania  na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej – karta paliwowa (3 szt.).

  Nr postępowania:  P/23/17

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

     Dystrybutor Gazu „Propan – butan” Ryszard Kaniewski, 99-300 Kutno, Wierzbie 3a z siedzibą  Wierzbie 2a,

    Podpisał:

   Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 13.12.2017r.

                 

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  Dotyczy postępowania  na usługę napraw bieżących i awaryjnych samochodów. 

  Nr postępowania:  P/23/17

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  BOSCH Service Miniszewski,, ul. Grunwaldzka 46, 99-300 Kutno

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 13.12.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

  Dotyczące zapytania ofertowego na usługę mycia i czyszczenia zewnętrznego pojazdów będących własnością „KSS” Sp. z o.o.  

  Nr postępowania:  P/23/17

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  „Już Gaz Plus” Sp. z o.o., Wierzbie 2a, 99-300 Kutno

   Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn.13.12.2017r.

                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  Dotyczy postępowania   w zakresie ochrony osób i mienia w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. od godziny 18:00 do 6:00.

  Numer postępowanie -  P/25/17

   

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

               MAXUS Sp. z o.o., 93-408 Łódż, ul. 3 –go Maja 64/66

   

   

   Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn.13.12.2017r.

                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

  Dotyczy postępowania   w zakresie usług sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu.

  Numer postępowanie -  P/24/17

   

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  Arion Med. Sp. z o.o., 20-827 Lublin, ul. Zbożowa 22d,

  miejsce świadczenia usług: Gorzewo, ul. Kruk 5, 09-500 Gostynin

   

   Podpisał:

   

   Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 12.12.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  Dotyczy postępowania na świadczenie usług prawniczych. 

  Numer postępowanie -  P/26/17

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  Kancelaria Adwokacja Sylwester Szymański, 99-300 Kutno, ul. Skłodowskiej 14

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogloszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert

                   Kutno, dnia 11.12.2017r.

   

  OGŁOSZENIE   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygnatura postępowania: K/10/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, dodatkowych barwień histochemicznych, badań immunohistochemicznych, HER 2 metodą FISH,EFGR – badań mutacji, badań śródoperacyjnych i konsultacji specjalistycznych(w uzasadnionych medycznie przypadkach) na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z o.o. wybrano ofertę:

  DIAGNOSTYKA CONSILIO Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 61A,

  90-001 Łódź

   

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń

  Udzielającego zamówienia

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 05.12.2017r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  Dotyczy zapytania cenowego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej ISDN PRA 30B+D wraz z serwisem cyfrowej abonenckiej centrali telefonicznej typu Karel DS200 oraz dostępu do sieci Internet.

  Nr postępowania - P/22/17        

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  Multimedia Polska Biznes S.A., 00-667 Warszawa, ul. Koszykowa 61B

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 04.12.2017r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   Dotyczy zapytania ofertowego na badanie sprawozdania finansowego „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. za 2017r.

  Nr postępowania P/21/17

   

              Działając w oparciu o postanowienia § 28 ust.1 pkt.4) Aktu Założycielskiego „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno,

  Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki dokonuje wyboru Firmy:

   

  Kancelaria Księgowa „Wasiak i Sztylko” s.c., 09-500 Gostynin, ul. Ziejkowa 5

    Podpisał:

   Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę szwów chirurgicznych i folii operacyjnej jodowanej.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia 28.11.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę szwów chirurgicznych i folii operacyjnej jodowanej.

  Nr postępowania ZP/27/17

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   

  1. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów

  Pakiet Nr 1

  2. ZARYS International Group Spółka z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

  Pakiet Nr 7

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ:

  cena – 60%, jakość – 40% (Dla Pakietów od 1 do 6)

  cena – 60%, termin dostawy – 20%, termin reakcji na reklamację – 20% (Pakiet Nr 7).

   

  Na przetarg złożono 4 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów

  Pakiet Nr 1 - cena - 60pkt, jakość - 40pkt, razem 100pkt

  2. PETERS SURGICAL POLSKA  Sp. z o.o., ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa

  Pakiet Nr 1 - cena - 50,20pkt, jakość - 40pkt, razem 90,20pkt

  3. ZARYS International Group Spółka z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

  Pakiet Nr 7 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem 100pkt

  4. 3M Poland Sp. z o.o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05- 830 Nadarzyn

  Pakiet Nr 7 - cena - 47,88pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem 87,88pkt

  Postępowanie dla Pakietów Nr: 2, 3, 4, 5, 6 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 04.12.2017r.

   

  Podpisał:           

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski


  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 28.11.2017r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddz. Gin.-Poł., SOR, I i II Oddz. Chorób Wewn. oraz w ramach konsul

   

   

                 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

              99-300 Kutno ul. Kościuszki 52 tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

              e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl REGON 100974785; NIP 7752631681

   

                                                                                                                      Kutno, dn.  14.11.2017r.

   

  OGŁOSZENIE

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/24/17

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub  w trakcie specjalizacji w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w I i II Oddziale Chorób Wewnętrznych  w godz. 7,25-15  i w ramach dyżurów oraz na udzielanie konsultacji urologicznych pacjentom „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

  wybrano oferty:

                              Pakiet nr 1 – ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY 

  1)       Marcin Anioł -  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Gabinet Lekarski lek. Marcin Anioł”  z siedzibą w Starowej Górze, ul. Modrzewiowa 26

  2)      Kamil Wawrzyniak –  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KAMED” Kamil Wawrzyniak z siedzibą w Łodzi, ul. Kostki Napieralskiego 6/82

  3)      Kamila Sobczuk –  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Prywatna Praktyka Lekarska Kamila Sobczuk” z siedzibą w Łodzi, ul. Piękna 31/33/22

                              Pakiet nr 2 – SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

  1)      Monika Dryjańska-Filipiak - prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Indywidualna Praktyka Monika Dryjańska-Filipiak” z siedzibą w Łodzi, ul. Haśka 10/27

  2)      Anna Kierus-Gudaj – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Anna Kierus-Gudaj Praktyka Lekarska”  z siedzibą w Łowiczu, ul. Łęczycka 16 A

                               Pakiet nr 3 – ODDZIAŁY CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

  1)      Emilia Borowik - prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Prywatna Praktyka Lekarska Emilia Borowik”  z siedzibą w Ozorkowie , ul. Piłsudskiego 4/29

  2)      Leszek Bieniaszek -  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Prywatna Praktyka Lekarska Leszek  Bieniaszek” z siedzibą w Łodzi, ul. Sympatyczna 2/25

  3)      Anna Kierus-Gudaj – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Anna Kierus-Gudaj Praktyka Lekarska”  z siedzibą w Łowiczu, ul. Łęczycka 16 A

  4)      Agnieszka Dymkowska-Gabara –prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Prywatna Praktyka Lekarska Agnieszka Dymkowska-Gabara” z siedzibą w Andrespolu , ul. Chopina 20

  5)      Anna Łęczewska – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Specjalistyczny Gabinet Lekarski Anna Łęczewska”  z siedzibą w  Łęczycy , ul. Grodzka 6/5

                      Pakiet nr 4 – KONSULTACJE Z DZIEDZINY UROLOGII

             SPECJALISTA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 40A lok.5.

  Miejsce prowadzenia działalności : NZOZ SPECJALISTA,  Kutno, ul. 29 listopada 37

   

                                                                                                                                    Podpisał :

  Prezes Zarządu

  „Kutnowskiego Szpitala Samorządowy” Sp. z o.o,

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o,

  Maciej Nerowski

    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-11-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę ubezpieczenia KSS

     Wrocław, dnia 16.11.2017 r.

   

  OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

  W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

  NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA „KUTNOWSKIEGO SZPITALA SAMORZĄDOWEGO” SP. Z O.O. Z DNIA 30.10.2017 r.

  SIWZ NR 186/2017/N/KUTNO

   

  I. Uprzejmie informuję, że w drodze procedury przetargowej:

  1. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę dla zadań Pakietu  I, złożoną przez PZU S.A. Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Łódź 1 Region Południowy, ul. Zamenhofa 16, 90-965 Łódź. Oferta spełniła wszystkie wymogi SIWZ i była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

   

  II. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

  1. Dla zadań Pakietu  I

   

  Numer oferty

  Nazwa i adres wykonawcy

  Liczba pkt.  w kryterium CENA

  Liczba pkt.

  w kryterium WARUNKI UBEZPIECZENIA

  Łączna liczba punktów

  1

  PZU S.A. Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Łódź 1 Region Południowy, ul. Zamenhofa 16, 90-965 Łódź

  60

  35,86

  95,86

   

   

  Robert Gostyński

   

  Wrocław, dnia 16.11.2017 r.

  INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DLA ZADAŃ PAKIETU II NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA „KUTNOWSKIEGO SZPITALA SAMORZĄDOWEGO” SP. Z O.O.

  SIWZ NR 186/2017/N/Kutno

   

               Działając w imieniu i na rzecz „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadań Pakietu II na usługę ubezpieczenia „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o., na okres od 01.12.2017 r. do 30.11.2018 r.

   

  Uzasadnienie faktyczne: cena jedynej złożonej w postępowaniu oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

  Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

   

  Robert Gostyński

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę preparatów isprzętu do leczenia nerkozastępczego

   

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

      tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 16.11.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę preparatów i sprzętu do leczenia nerkozastępczego.

  Nr postępowania ZP/25/17

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujące zakresy zamówienia:

   

  Baxter Polska Spółka z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

  Pakiet Nr 1, 2

   

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 40%.

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

  1. Baxter Polska Spółka z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

  Pakiet Nr   1 -  cena 60pkt, termin dostawy – 40pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr   2 -  cena 60pkt, termin dostawy – 40pkt, razem – 100pkt

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) ppkt. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 16.11.2017r.

   

   Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości  

  Wykonawca, który złożył ofertę.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 16.11.2017r.

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 13.11.2017r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  Dotyczy postępowania na dostawę oraz montaż wykładzin PCV wraz z przygotowaniem podłoża w trzech salach operacyjnych.

  Nr postępowania P/20/17


              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Józef Melka, ul. Wiosenna 49, 99-300 Kutno

   

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 06.11.2017r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  Dotyczy postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie kompletnego agregatu  próżni oraz dostawę rur wraz z wykonaniem 90 mb. rurociągu do próżni.

  Nr postępowania P/19/17


              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  Linde Gaz Polska Sp. z o.o., ul. prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków 

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 27.10.2017r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ


  Dotyczy postępowania na dostawę 8 sztuk paneli jednostanowiskowych, naściennych, poziomych

  Nr postępowania P/18/17

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  INMED-KARCZEWSCY sp. z o.o. sp. k., ul. Kwiatowa 32a, 55-330 Krępice

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę szwów chirurgicznych

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681  

  Kutno, dnia 26.10.2017r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


  Dotyczy przetargu na dostawę szwów chirurgicznych.

  Nr postępowania ZP/24/17

    

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1. ZARYS International Group Spółka z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

  Pakiety Nr: 7, 8, 8A, 14

  2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Spółka z o.o. Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

  Pakiety Nr: 5, 6

  3. Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

  Pakiet Nr 10

  4. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów

  Pakiety Nr: 2, 3, 4, 9, 12, 13

   

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, jakość – 40%.

   

  Na przetarg złożono 5 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. PETERS SURGICAL POLSKA  Sp. z o.o., ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa

  Pakiet Nr   2 – cena – 30,73pkt, jakość – 40pkt, razem 70,73pkt

  Pakiet Nr   8 - cena – 41,40pkt, jakość – 40pkt, razem 81,40pkt

  Pakiet Nr 14 - cena – 52,72pkt, jakość – 40pkt, razem 92,72pkt

  2. ZARYS International Group Spółka z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

  Pakiet Nr   2 - cena – 55,60pkt, jakość – 40pkt, razem 95,60pkt

  Pakiet Nr   3 - cena – 59,78pkt, jakość – 40pkt, razem 99,78pkt

  Pakiet Nr   7 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr   8 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 8A - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr   9 - cena – 59,50pkt, jakość – 40pkt, razem 99,50pkt

  Pakiet Nr 14 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Spółka z o.o. Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

  Pakiet Nr   5 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr   6 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  4. Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

  Pakiet Nr   1 - unieważniony

  Pakiet Nr   2 - cena – 26,35pkt, jakość – 40pkt, razem 66,35pkt

  Pakiet Nr   4 - cena – 30,78pkt, jakość – 40pkt, razem 70,78pkt

  Pakiet Nr 10 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 12 - cena – 35,85pkt, jakość – 40pkt, razem 75,85pkt

  5. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów

  Pakiet Nr   2 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr   3 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr   4 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr   8 - cena – 48,89pkt, jakość – 40pkt, razem 88,89pkt

  Pakiet Nr 8A - cena – 46,38pkt, jakość – 40pkt, razem 86,38pkt

  Pakiet Nr   9 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 12 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 13 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 14 - cena – 52,22pkt, jakość – 40pkt, razem 92,22pkt

   

  Postępowanie dla Pakietu Nr 1 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

  Postępowanie dla Pakietów Nr: 11, 15, 16, 17, 18 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 31.10.2017r.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 26.10.2017r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 16.10.2017r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

  Dotyczy zapytania ofertowego na zakup urządzeń czyszczących.

  Nr postępowania P/17/17

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  AGAPIT Sp. z o.o. Sp. K., 05-077 Warszawa – Zakręt, ul. Lubelska 38 

   

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 20.10.2017r.

                  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   Dotyczy postępowania na dostawę wraz z montażem sprzętu na doposażenie ambulansu:

   

  -  deski ortopedycznej z osprzętem (pasy i stabilizator głowy klockowy),

  -   krzesła kardiologicznego + rampy załadunkowej

   Nr postępowania P/16/17

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  AMZ – KUTNO S.A. , 99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 18

   

   Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na usługę ubezpieczenia "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o.

  Kutno, dn. 19.10.2017r.

  ZAWIADOMIENIE

  O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

  dotyczy postepowania przetargowego na usługę ubezpieczenia "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o.

  Nr ZP/17/17

   

  Informacja o unieważnieniu postepowania w Załączniku.


  Lista załączników
  1. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego
    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę sprzętu medycznego

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia 11.10.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę sprzętu medycznego.

  Nr postępowania ZP/22/17

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1. DAR-MED Dariusz Wolski, ul. J. Kazimierza 11/86, 01-248 Warszawa

  Pakiet Nr 1

  2. ALVO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Główna 4, 64-030 Śmigiel

  Pakiet Nr 2

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, okres gwarancji – 40%

  Na przetarg złożono 3 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. ASCOR – MED Sp. z o.o., al. KEN 18 lok. 3B, 02-797 Warszawa

  Pakiet Nr 2- cena – 43,99pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 43,99pkt

  2. DAR-MED Dariusz Wolski, ul. J. Kazimierza 11/86, 01-248 Warszawa

  Pakiet Nr 1 – cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 20pkt, razem – 80,00pkt

  3. ALVO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Główna 4, 64-030 Śmigiel

  Pakiet Nr 2 – cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 40pkt, razem – 100,00pkt

  Postępowanie dla Pakietu Nr 3 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 16.10.2017r.

   

  Podpisał:                          

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 11.10.2017r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na pełnienie funkcji koordynatora II Oddziału Chorób Wewnętrznych i udzielanie świadczeń zdrowotnych w g

  Kutno, dnia  29 września  2017r.

   

                                                                  OGŁOSZENIE

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

   

  Sygnatura postępowania: K/22/17

   

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu konkursowym na pełnienie funkcji Koordynatora II Oddziału Chorób Wewnętrznych, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godz. 7.00-14.35 i w ramach dyżurów w I i II Oddziale Chorób Wewnętrznych wybrano oferty:

   

    

   

   

  Tomasz Wierzykowski – Prywatny Gabinet Lekarski Tomasz Wierzykowski” Kutno, ul. Kołłątaja 1

  Pełnienie Funkcji Koordynatora II Oddziału Chorób Wewnętrznych i udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach 7.25-15                oraz w ramach dyżurów w I i II Oddziale Chorób Wewnętrznych

  Jerzy Subczyński – Prywatny Gabinet Internistyczny Jerzy Subczyński” Kutno, ul. Peowiacka 7A

  udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach 7.25-15 w II Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów w I i II Oddziale Chorób Wewnętrznych

   

   

   

   

                                                                                                                             Podpisał:

                                                                                                           Prezes Zarządu

  "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

                                                                                                            Marek Piotr Kiełczewski

                                                                                                            i

                                                                                                            Członek Zarządu

                                                                                                           "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

                                                                                                            Maciej Nerowski

    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-10-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym

   

   

                 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

              99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

                e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl REGON 100974785; NIP 7752631681

   

   

  Kutno, dn.  29.09.2017r.

   

   

  OGŁOSZENIE

   

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/18/17

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wybrano ofertę:

   

   

   

  CENTRUM MEDYCZNE DOBRY DOKTOR Sp. z o.o.,

  93-357 Łódź,  ul. Kosynierów Gdyńskich 61

   

   

                                                                                                                                

   

   

   

   

                                                                                                                               Podpisał :

   

                                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                                  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                                  Marek Piotr Kiełczewski

   

                                                                                                                    Członek Zarządu

                                                                                                      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o,

                                                                                                                     Maciej Nerowski

    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki

  Kutno, dnia 28 września 2017r.

   

  OGŁOSZENIE

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

   

  Sygnatura postępowania: K/19/17

   

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki  

   

  wybrano ofertę:

   

   

  Jadwiga Kotlińska – „ Praktyka Pielęgniarska Jadwiga Kotlińska”, 99-314 Krzyżanów Kaszewy Tarnowskie 6       

   

   

   

   

   

   

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert - lekarze w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

  Kutno, dnia  29 września 2017r.

   

  OGŁOSZENIE

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygnatura postępowania: K/23/17

   

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w godz. 7.00-14.35 i w ramach dyżurów wybrano oferty:

   

   

  Jacek Dyrduła – „ Prywatny Gabinet Lekarski Jacek Dyrduła” , Michałowice 61A

  Waldemar Czerwiński – „Prywatny Gabinet Lekarski Waldemar Czerwiński” Kutno,   

                                              ul. Kościuszki 42

  Wiktor Sobański – „Prywatna Praktyka Lekarska Wiktor Sobański” Zgierz,                

                                      ul. Staffa 48a/11

   

   

   

  ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

  W godzinach 7,00-14.35 i w ramach dyżurów od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 14.35-7.00  oraz w soboty , niedziele i święta w godzinach    7.00-7.00

   

   

   

   

   

                                                                                                                                       Podpisał:

                                                                                                                                        Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn.03.10.2017r.

   ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych artykułów medycznych.

  Nr postępowania ZP/11/17

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno,  informuje, że w wyniku  powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakiet Nr 74  została wybrana oferta firmy:

  PROMED S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 20%, termin reakcji na reklamację – 20%.

  Pierwotnie wybrany Wykonawca  rozwiązał przedmiotową umowę.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 13.10.2017r.

    Podpisał:

   CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

  Maciej Nerowski

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 03.10.2017r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę implantów ortopedycznych

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia 02.10.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę implantów ortopedycznych.

  Nr postępowania ZP/23/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   

  1. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

      Pakiet Nr 1

  2. Arthrex Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

      Pakiet Nr 2

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, uzupełnienie komisu do 48 godz. – 40%.

  Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

      Pakiet Nr 1 – cena – 60pkt, uzupełnienie komisu do 24 godzin – 40pkt, razem – 100pkt

  2. Arthrex Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

      Pakiet Nr 2 – cena 60pkt, uzupełnienie komisu do 24 godzin – 40pkt, razem – 100pkt

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 09.10.2017r.

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski           

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 02.10.2017r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 25.09.2017r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  Dotyczy postępowania na świadczenie usług pocztowych dla „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego”

   

  Nr postępowania P/15/17

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Rejon Sprzedaży Łódź, ul. Włókniarzy 227, 90-900 Łódź

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”  Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 21.09.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

  Dotyczy postępowania na dostawę drzwi do sal operacyjnych.

  Nr postępowania P/13/17

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

  DEZETKA – BIS Krzysztof Darulewski, ul. Belwederska 69, 99-100 Łęczyca

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  CZŁONEK ZARZĄDU

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Maciej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 21.09.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

  Dotyczy postępowania na zakup łóżek szpitalnych + wózka anestezjologicznego.

  Nr postępowania P/14/17

   

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferty Firmy:

   

  Anpexim Tomasz Stępniak, ul. Biały Kamień 2/18, 02-593 Warszawa

  Podpisał:

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Maciej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zakup i dostawę ambulansu specjalistycznego typu C + nosze główne wielozadaniowe na transporte

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia 21.09.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na zakup i dostawę ambulansu specjalistycznego typu C + nosze główne wielozadaniowe na transporterze wielopoziomowym.

  Nr postępowania ZP/18/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta:

  AMZ-KUTNO S.A., ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin realizacji zamówienia - 20%, czynniki oceniane – 20%.

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

  AMZ-KUTNO S.A., ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno

  Cena – 60pkt, termin realizacji zamówienia – 20 pkt, czynniki oceniane – 20 pkt, razem – 100 pkt

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 21.09.2017r.

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

  CZŁONEK ZARZĄDU

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

   Maciej Nerowski

  Do wiadomości  

  Wykonawca, który złożył ofertę.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 21.09.2017r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 19.09.2017r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  Dotycząca zakupu kart identyfikacji pacjenta LidcoRapid Smart do małoinwazyjnego monitora hemodynamicznego LIDCO Rapid na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Numer postępowanie -  P/12/17

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  ASQA Polska Sp. z o.o.,

  ul. Boremlowska 51b,

  04-338 Warszawa,

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  CZŁONEK ZARZĄDU

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Maciej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę sprzętu medycznego, klimatyzatorów, drzwi do sal operacyjnych i wyposazenia pracowni

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 20

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia 15.09.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę sprzętu medycznego, klimatyzatorów, drzwi do sal operacyjnych i wyposażenia pracowni.

  Nr postępowania ZP/19/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1.      ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY „MEDART – BIS” Sp. z o.o., 93-133 Łódź, ul. Kilińskiego 233

  Pakiet Nr 14

  2.      EMPIREUM, ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna

  Pakiet Nr 8

  3.      ALVO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Główna 4, 64-030 Śmigiel

  Pakiet Nr 5

  4.      Anpexim Tomasz Stępniak, ul. Biały Kamień 2/18, 02-593 Warszawa

  Pakiety Nr: 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, okres gwarancji – 20%, czynniki oceniane – 20% (dla Pakietów Nr 1 i 11) oraz cena – 60%, okres gwarancji – 40% (dla pozostałych Pakietów).

  Na przetarg złożono 5 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1.      DIAVEN MEDICAL Sp. z o.o., Sp.k., ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa

  Pakiet Nr   1- odrzucony

  2.      ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY „MEDART – BIS” Sp. z o.o., 93-133 Łódź, ul. Kilińskiego 233

  Pakiet Nr 14 – cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 20pkt, razem – 80,00pkt

  3.      EMPIREUM, ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna

  Pakiet Nr   8 – cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 60,00pkt

  4.      ALVO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Główna 4, 64-030 Śmigiel

  Pakiet Nr   5 – cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 40pkt, razem – 100,00pkt

  5.      Anpexim Tomasz Stępniak, ul. Biały Kamień 2/18, 02-593 Warszawa

  Pakiet Nr   1 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 0pkt, czynniki oceniane – 20pkt, razem – 80,00pkt

  Pakiet Nr   2 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 60,00pkt

  Pakiet Nr   3 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 60,00pkt

  Pakiet Nr   4 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 60,00pkt

  Pakiet Nr   5 - cena – 49,84pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 49,84pkt

  Pakiet Nr   6 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 60,00pkt

  Pakiet Nr 11 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 0pkt, czynniki oceniane – 20pkt, razem – 80,00pkt

  Pakiet Nr 12 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 60,00pkt

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp odrzuca się n/w ofertę:

  DIAVEN MEDICAL Sp. z o.o., Sp.k., ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa – nie zostało wniesione wadium.

  Postępowanie dla Pakietów Nr: 7, 9, 10, 13 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 20.09.2017r.

  Podpisał:

  Prezez

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  CZŁONEK ZARZĄDU

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Maciej Nerowski

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 15.09.2017r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę produktów farmaceutycznych i jednorazowych artykułów medycznych

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia 15.09.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych i jednorazowych artykułów medycznych.

  Nr postępowania ZP/20/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1.      MIP Pharma Polska Sp. z o.o., 80-175 Gdańsk, ul. Orzechowa 5

  Pakiet Nr 3

  2.      PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

  Pakiet Nr 11

  3.      Sanofi-Aventis Spółka z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

  Pakiet Nr 6

  4.      JAMRO Przedsiebiorstwo Handlowo – Usługowe, 42-500 Będzin, ul. Małobądzka 186

  Pakiet Nr 9

  5.      ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa

  Pakiet Nr 10

  6.      „ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

  Pakiety Nr: 4, 7

  7.      Konsorcjum firm: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

  Pakiety Nr: 1, 1A, 2, 5, 8

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 100% (dot. Pakietów Nr 1-8) oraz cena – 60%, termin dostawy – 20%, termin reakcji na reklamację – 20% (dot. Pakietów Nr 9-11).

  Na przetarg złożono 11 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1.      PROFARM PS Sp. z o.o., 05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 96

  Pakiet Nr  7 – cena - 31,99 pkt

  2.      ABC MEDICA Sp. z o.o. Sp.K., ul. Gen. Władysława Sikorskiego 4 A, 05-119 Łajski

  Pakiet Nr 11 – cena – 60pkt, termin dostawy – 10 pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem - 90pkt

  3.      Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

  Pakiet Nr   1  - cena – 38,30pkt

  Pakiet Nr  1A – cena – 39,90pkt

  Pakiet Nr    4 – cena – 48,43pkt

  4.      MIP Pharma Polska Sp. z o.o., 80-175 Gdańsk, ul. Orzechowa 5

  Pakiet Nr  3 – cena - 100pkt

  5.      PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

  Pakiet Nr 11  - cena – 54,05, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem 94,05pkt

  6.      Sanofi-Aventis Spółka z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

  Pakiet Nr  6 – cena - 100pkt

  7.      JAMRO Przedsiebiorstwo Handlowo – Usługowe, 42-500 Będzin, ul. Małobądzka 186

  Pakiet Nr  9 – cena – 60pkt,  termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem - 100pkt

  8.      Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

  Pakiet Nr  1 – cena – 42,56pkt

  Pakiet Nr  4 – cena – 84,96pkt

  9.      ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa

  Pakiet Nr 10 - cena – 60pkt,  termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem - 100pkt

  10.  „ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

  Pakiet Nr   1  - cena – 69,94pkt

  Pakiet Nr  1A – cena – 74,15pkt

  Pakiet Nr    4  - cena - 100pkt

  Pakiet Nr    7  - cena - 100pkt

  11.  Konsorcjum firm: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

  Pakiet Nr   1  - cena - 100pkt

  Pakiet Nr  1A – cena - 100pkt

  Pakiet Nr    2 – cena - 100pkt

  Pakiet Nr    4 – cena – 73,93 pkt

  Pakiet Nr    5 – cena - 100pkt

  Pakiet Nr    7 – cena – 83,95pkt

  Pakiet Nr    8 – cena - 100pkt

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 20.09.2017r.

  Podpisał:

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  CZŁONEK ZARZĄDU

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

   Maciej Nerowski

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 15.09.2017r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę implantów ortopedycznych, sprzętu i implantów artroskopowych

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia 15.09.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę implantów ortopedycznych, sprzętu i implantów artroskopowych.

  Nr postępowania ZP/21/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujący zakres zamówienia:

  Smith & Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

  Pakiet Nr 2

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, uzupełnienie komisu do 48 godz. – 40%.

   

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

   

  Smith & Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

  Pakiet Nr 2 – cena – 60pkt, uzupełnienie komisu do 48 godz. - 40 pkt, razem - 100pkt

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 15.09.2017r.

  Podpisał:                    

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

  CZŁONEK ZARZĄDU

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Macej Nerowski

  Do wiadomości  

  Wykonawca, który złożył ofertę.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 15.09.2017r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 01.09.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   Dotyczy postępowania na dostawę artykułów medycznych

   Nr postępowania P/11/17

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

  Z.H.U. Medart – Bis Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 233, 93-1333 Łódź,

  Podpisał

  Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

  Irena Dałek

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 28.08.2017r.

                  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   Dotyczy postępowania na dostawę oprzyrządowania do urządzeń medycznych

   

  Nr postępowania P/8/17

   

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  zostały wybrane oferty Firm:

   

  1.      MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o.,  ul. Poleczki 30,02-822 Warszawa

        Pakiet Nr 1,2

  2.      Sterigat Sp. z o.o., ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa

        Pakiet Nr 3

  3.      Medim Sp. z o.o., 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 45B

        Pakiet Nr 4

  4.      Z.H.U. Medart – Bis Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 233, 93-1333 Łódź,

        Pakiet Nr 6,10,11

  5.      Diagnos Sp. z o.o., ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa

        Pakiet Nr 8

   

  Podpisał:

  Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

  Irena Dałek

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia 30.08.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

  Dotyczy zapytania ofertowego na remont dachów  -  pokrycie papą termozgrzewalną budynków 1E, 1F, 1B, 1G, część budynków nr 2 , łącznie – 3505,47 m²

   Nr postępowania P/9/17

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

  Z.U.H Furex Zbigniew Furmański, ul. Siemiradzkiego 4, 99-300 Kutno

           Podpisał:

           Prezes

           „Kutnowski Szpital Samorządowy”

           Spółka z o.o.

            Marek Piotr Kiełczewski

            CZŁONEK ZARZĄDU

            „Kutnowski Szpital Samorządowy”

             Spółka z o.o.

            Maciej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

      tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 30.08.2017r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

  Dotyczy postępowania na wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego Eset Endpoint  Antywirus na okres 1 roku oraz wznowienie serwisu UTM Fortigate 100 D, bundle 8x5 na okres 1 roku.

   Nr postępowania P/10/17

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  zostały wybrana oferta Firmy:

   

  ARKANET  Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Spółka Jawna

  z siedzibą: ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice 

            Podpisał:

            Prezes

           „Kutnowski Szpital Samorządowy”

            Spółka z o.o.

            Marek Piotr Kiełczewski

           CZŁONEK ZARZĄDU

          „Kutnowski Szpital Samorządowy”

            Spółka z o.o.

             Maciej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

                                                                                                      Kutno, dn. 11 sierpnia 2017 r.

   

  ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU

  POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

   

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

  Sygnatura postępowania K/15/17 

               

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, Kościuszki 52   unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych na podstawie § 5 ust. 1 pkt. e  Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   

                                                                                                     Podpisał:

                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                    "Kutnowski Szpital Samorządowy"

                                                                                                  Spółka z o.o.

                                                                                            Marek Piotr Kiełczewski

    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-08-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych

                                                                                                            Kutno, dn. 16 sierpnia 2017 r.

   

  ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU

  POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

   

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

  Sygnatura postępowania K/16/17 

               

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, Kościuszki 52   unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych na podstawie § 5 ust. 1 pkt. a  Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.


                                                                                                Podpisał:

                                                                                            PREZES ZARZĄDU

                                                                                  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

                                                                                                Spółka z o.o.

                                                                                         Marek Piotr Kiełczewski

   

  Do wiadomości:

  Zawiadomienie umieszczone zostanie

  na tablicy ogłoszeń

  Udzielającego zamówienia

   

    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-08-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 21.08.2017r.  

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych.

  Nr postępowania ZP/15/17

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta firmy:

  ECO-ABC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, referencje – 40%

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

  ECO-ABC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów

  Cena – 60,00 pkt., Referencje – 40 pkt,  Razem – 100,00 pkt

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 21.08.2017r.

   

   Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski                                                         

   

  Do wiadomości  

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 21.08.2017r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

   

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia 11.08.2017r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych.

  Nr postępowania ZP/14/17

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1.      ALBIS MAZUR Sp. z o.o., ul. Stawiszyńska 10/2, korespondencja: ul. Długa 7a-9, 62-800 KALISZ

  Pakiet Nr 34

  2.      Konsorcjum firm: Citonet - Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

  Pakiety Nr: 4, 12

  3.      COVENTEC Damian Kwaśniewski, 32-031 Mogilany, Konary 263A

  Pakiet Nr 13A

  4.      IDEAL PARTNER Sp. z o.o., Sp.K. , 02-511 Warszawa, ul. Bielawska 3, adres do korespondencji: 16-070 Choroszcz, ul. Warszawska 2.

  Pakiet Nr 27, 30A

  5.      KROBAN Anna Korczyńska, 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 182/451

  Pakiet Nr 1

  6.      LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

  Pakiet Nr 11

  7.      VYGON Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa

  Pakiet Nr 5

  8.      ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

  Pakiety Nr: 15, 30, 32, 35, 39, 40, 41

  9.      CZM Biologia Sp. z o.o., ul. Marcina z Wrocimowic 12 G/20, 03-145 Warszawa

  Pakiety Nr: 18, 19

  10.  Sorimex Sp. z o.o., Sp. k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń

  Pakiet Nr 29

  11.  OneMed Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

  Pakiet Nr 3

  12.  FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA Sp.akcyjna, 60-118 Poznań, ul. Krzywa 13

  Pakiet Nr 6

  13.  EMPIREUM Piotr Dopieralski,  ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna

  Pakiety Nr 36, 48A

  14.  Krajowe Towarzystwo Gospodarcze SEMIGAT S.A., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

  Pakiet Nr 25

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 20%, termin reakcji na reklamację – 20%.

  Na przetarg złożono 21 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1.      3M Poland Sp. z o.o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn

  Pakiet Nr  2 - unieważniony

  2.      ALBIS MAZUR Sp. z o.o., ul. Stawiszyńska 10/2, korespondencja: ul. Długa 7a-9, 62-800 KALISZ

  Pakiet Nr 34 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  3.      SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

  Pakiet Nr 32 - odrzucony

  Pakiet Nr 45 - odrzucony

  4.      PANEP S.R.O., Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko – Biała

  Pakiet Nr  3 - cena – 56,36pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 86,36pkt

  Pakiet Nr  4 - cena – 36pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 66pkt

  Pakiet Nr 12 - cena – 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90pkt

  5.      Konsorcjum firm: Citonet - Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

  Pakiet Nr  3 - cena – 45,52pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 85,52pkt

  Pakiet Nr  4 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 11 - cena – 51,56pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 91,56pkt

  Pakiet Nr 12 - cena – 54,56pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 94,56pkt

  Pakiet Nr 34 - cena – 44,80pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 94,80pkt

  Pakiet Nr 35 - cena – 13pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 53pkt

  Pakiet Nr 39 - cena – 39,43pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 79,43pkt

  6.      COVENTEC Damian Kwasniewski, 32-031 Mogilany, Konary 263A

  Pakiet Nr 13A - cena – 60pkt, termin dostawy – 0pkt, termin reakcji na reklamację – 0pkt, razem – 60pkt

  7.      IDEAL PARTNER Sp. z o.o., Sp.K. , 02-511 Warszawa, ul. Bielawska 3, adres do korespondencji: 16-070 Choroszcz, ul. Warszawska 2.

  Pakiet Nr 27 - cena – 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90pkt

  Pakiet Nr 30 - cena – 36,44pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 66,44pkt

  Pakiet Nr 30A - cena – 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90pkt

  8.      KROBAN Anna Korczyńska, 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 182/451

  Pakiet Nr  1 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  9.      LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

  Pakiet Nr 11 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  10.  VYGON Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa

  Pakiet Nr  5 - 60cena – pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90pkt

  11.  ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

  Pakiet Nr  3 - cena – 55,41pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 95,41pkt

  Pakiet Nr 11 - cena – 41,44pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 81,44pkt

  Pakiet Nr 15 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 29 - cena – 55,21pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 95,21pkt

  Pakiet Nr 30 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 32 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 35 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 39 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 40 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 41 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  12.  CZM Biologia Sp. z o.o., ul. Marcina z Wrocimowic 12 G/20, 03-145 Warszawa

  Pakiet Nr 18 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 19 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  13.  MERCATOR MEDICAL S.A., ul. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

  Pakiet Nr  3 - cena – 57,70pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,70pkt

  Pakiet Nr 11 - cena – 46,79pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 86,79pkt

  Pakiet Nr 30A - cena – 49,48pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 89,48pkt

  14.  POLMIL Sp. z o.o., S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bygdoszcz

  Pakiet Nr 30 - cena – 27,94pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 67,94pkt

  Pakiet Nr 30A - cena – 45,53pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 85,53pkt

  Pakiet Nr 35 - cena – 42,55pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 82,55pkt

  15.  Sorimex Sp. z o.o., Sp. k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń

  Pakiet Nr 26 - odrzucony

  Pakiet Nr 29 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  16.  OneMed Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

  Pakiet Nr  3  - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  17.  POLHERNIA  Beata Galos, 80-366 Gdańsk, ul. Jagiellońska 28C/7

  Pakiet Nr 34 - cena – 34,59pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 74,59pkt

  18.  FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA Sp. akcyjna, 60-118 Poznań, ul. Krzywa 13

  Pakiet Nr  6 - cena – 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90pkt

  19.  PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

  Pakiet Nr 11 - cena – 57,22pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,22pkt

  Pakiet Nr 12 - cena – 50,47pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90,47pkt

  20.  EMPIREUM Piotr Dopieralski,  ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna

  Pakiet Nr 36 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 48A - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  21.  Krajowe Towarzystwo Gospodarcze SEMIGAT S.A., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

  Pakiet Nr 25 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp odrzuca się n/w oferty -  wadium nie zostało wniesione:

  1.      SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice – nie zostało wniesione wadium,

  2.      Sorimex Sp. z o.o., Sp. k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń – w zakresie Pakietu Nr 26 – nie zostało wniesione wadium.

   

  Postępowanie dla Pakietu Nr 2 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

  Postępowanie dla Pakietów Nr: 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, 33, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51- zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 16.08.2017r.

  Podpisał:

    Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 11.08.2017r.

   

   

   

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę systemu obejm do zespalania złamań kości, sprzetu i implantów ortopedycznych

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  EGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia 09.08.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę systemu obejm do zespalania złamań kości, sprzętu i implantów ortopedycznych.

  Nr postępowania ZP/16/17

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta Firmy:

   

  Implantcast Polska Sp. z o. o.,  ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa

  Pakiet Nr 1

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 80%, uzupełnienie komisu do 48 godzin – 20%.

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

  Implantcast Polska Sp. z o. o.,  ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa

  Cena – 80 pkt   uzupełnienie komisu do 48 godzin – 20 pkt,  Razem – 100,00 pkt

   

  Postępowanie dla Pakietu Nr 2 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po  09.08.2017r.

   

  Podpisał:

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  CZŁONEK ZARZĄD

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości  

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 09.08.2017r.

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych

  Kutno, dn. 03.08.2017r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

   

  w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

  na usługę konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych:

  Numer postępowanie -  P/7/17 

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana Oferta:

   

  Firm:  

  „WINDAR” s.c. Katarzyna Aranowska, Krzysztof Aranowski

  „WINDAR” Kszysztof Aranowski

  ul. Skarbowa 16/1A, 91-473 Łódź

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  I tablicy ogłoszeń Zamawiającego

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oprzyrządowania do sprzętu medycznego

  Kutno, dnia 04.08.2017r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę oprzyrządowania do urządzeń medycznych.

  Nr postępowania ZP/13/17

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   

  1. LM LINE Sp. z o. o., ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin

  Pakiety Nr  7A, 7E, 7G, 7H, 7I, 7L

  2. EMPIREUM Piotr Dopieralski, ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna

  Pakiety Nr  7F, 8A

  3. EMTEL Śliwa Spółka Komandytowa, ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze

  Pakiety Nr 7C, 7D

   

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, okres gwarancji/termin ważności – 20%, termin dostawy – 20%.

   

  Na przetarg złożono 3 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

   

  1. LM LINE Sp. z o. o., ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin

  Pakiet Nr 7A - cena – 60pkt, okres gwarancji/termin ważności – 20pkt, termin dostawy – 20pkt, razem –    100,00pkt

  Pakiet Nr 7E - cena – 60pkt, okres gwarancji/termin ważności – 10pkt, termin dostawy – 20pkt, razem –    90,00pkt

  Pakiet Nr 7G - cena – 60pkt, okres gwarancji/termin ważności – 0pkt, termin dostawy – 20pkt, razem –    80,00pkt

  Pakiet Nr 7H - cena – 60pkt, okres gwarancji/termin ważności – 10pkt, termin dostawy – 20pkt, razem –    90,00pkt

  Pakiet Nr 7I - cena – 60pkt, okres gwarancji/termin ważności – 10pkt, termin dostawy – 20pkt, razem –    90,00pkt

  Pakiet Nr 7L - cena – 60pkt, okres gwarancji/termin ważności – 20pkt, termin dostawy – 20pkt, razem –    100,00pkt

  2. EMPIREUM Piotr Dopieralski, ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna

  Pakiet Nr 7E - cena – 23,38pkt, okres gwarancji/termin ważności – 10pkt, termin dostawy – 20pkt, razem – 53,38pkt

  Pakiet Nr 7F - cena – 48,15pkt, okres gwarancji/termin ważności – 10pkt, termin dostawy – 20pkt, razem – 78,15pkt

  Pakiet Nr 7G - cena – 29,87pkt, okres gwarancji/termin ważności – 10pkt, termin dostawy – 20pkt, razem – 59,87pkt

  Pakiet Nr 7H - cena – 37,03pkt, okres gwarancji/termin ważności – 10pkt, termin dostawy – 20pkt, razem – 67,03pkt

  Pakiet Nr 8A - cena – 60pkt, okres gwarancji/termin ważności – 10pkt, termin dostawy – 20pkt, razem – 90pkt

  3. EMTEL Śliwa Spółka Komandytowa, ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze

  Pakiet Nr 7C - cena – 60pkt, okres gwarancji/termin ważności – 10pkt, termin dostawy – 10pkt, razem – 80pkt

  Pakiet Nr 7D - cena – 60pkt, okres gwarancji/termin ważności – 0pkt, termin dostawy – 10pkt, razem – 70pkt

  Pakiet Nr 7E - cena – 36,85pkt, okres gwarancji/termin ważności – 0pkt, termin dostawy – 10pkt, razem – 46,85pkt

  Pakiet Nr 7F - cena – 60pkt, okres gwarancji/termin ważności – 0pkt, termin dostawy – 10pkt, razem – 70pkt

  Pakiet Nr 7H - cena – 35,74pkt, okres gwarancji/termin ważności – 10pkt, termin dostawy – 10pkt, razem – 55,74pkt

  Pakiet Nr 7I - cena – 23,05pkt, okres gwarancji/termin ważności – 0pkt, termin dostawy – 10pkt, razem – 33,05pkt

   

  Postępowanie dla Pakietów Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7B, 7J, 7K, 8, 9 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 09.08.2017r.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski                       

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 04.08.2017r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu cenowym

                                                                                                     Kutno, dn.19.07.2017r.

   

                      Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu cenowym

                      na dostawę jednostek komputerowych poleasingowych

   

  Firmy:   SIMS RECYCLING SOLUTIONS Sp. z o.o.

             ul. Petersona 4A,

             85 - 862 Bydgoszcz

   

   

   

  Podpisał:

  Kierownik Sekcji Informatyki - Krzysztof Rzepecki

  Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Anna Piątek

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-07-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert - lekarze w Oddz. Chir.Ogólnym i Chir. Onkologicznej oraz w Por. Chir.Ogólnej

                                                                                                              Kutno, dnia 30 czerwca 2017r.

   

                                             OGŁOSZENIE

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/14/17

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w Oddziale Chirurgicznym Ogółnym i Chirurgii Onkologicznej w godz. 7,00-19,00 i w ramach dyżurów oraz w Poradni Chirurgii Ogółnej wybrano ofertę:

   

   

   

  Dariusz Kwiatkowski – „Praktyka Lekarska Dariusz Kwiatkowski” Koluszki ul. Korczaka 5

   

   ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY I CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

  W godzinach 7,00-19 i w ramach dyżurów od poniedziałku do piątku w godzinach od 19,00-7,00 oraz w soboty , niedziele i święta w godzinach 7,00-7,00

   

   

  PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

  Wg harmonogramu udzielania świadczeń przez lekarzy

   

   

   

   

   

                                                                                                                                        Podpisał:

                                                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                                                          „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                                                  Marek Piotr Kiełczewski

    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 29.06.2017r.

   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  a)     świadczenie usług medycznych w zakresie transportu medycznego międzyszpitalnego zespołem specjalistycznym „S” i zespołem podstawowym „P”,

  b)     świadczenie usług medycznych w zakresie transportu medycznego pacjentów zespołem specjalistycznym „S” z lądowiska na terenie miasta Łodzi do dowolnego szpitala w Łodzi.

  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

  Sygnatura postępowania: K/10/17

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust. 1 pkt. d „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych.

   

  Podpisał:

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  CZŁONEK ZARZĄDU

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Maciej Nerowski

   

   

   

   

   

   

   

   

  Do wiadomości:

  Zawiadomienie umieszczone zostanie

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń

  Udzielającego zamówienia

   

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych

  Kutno, dnia 22.06.2017r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych.

  Nr postępowania ZP/12/17

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1. Konsorcjum Firm: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B 03-236 Warszawa i SERVIER POLSKA SERVICES Sp. z o.o., ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa

  Pakiet Nr 25

  2. Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

  Pakiety Nr 3, 16

  3. Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

  Pakiet Nr 61

  4. TRAMCO Sp. z o.o., Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin

  Pakiet Nr 52

  5. Sanofi-Aventis Spółka z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

  Pakiety Nr 17, 29, 35,

  6. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

  Pakiet Nr 34

  7. LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

  Pakiety Nr 14, 21, 40, 49

  8. LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków

  Pakiet Nr 7

  9. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

  Pakiety Nr 12, 53, 56

  10.  Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

  Pakiety Nr 4, 26, 30, 47

  11.  BAXTER POLSKA Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

  Pakiet Nr 5           

  12.  „ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

  Pakiet Nr 13, 18, 19, 22, 27, 39, 41, 42, 45, 57

  13.  Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

  Pakiet Nr  15, 43, 44

  14.  Konsorcjum Firm: NEUCA S.A., FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o. i NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

  Pakiet Nr 24

  15.  Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. i „Farmacol Logistyka” Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

  Pakiety Nr 1, 10, 11, 32, 36, 37, 48, 60

  16.  Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

  Pakiet Nr 2, 8, 9, 20, 23, 33, 46, 50, 51, 54, 58, 59 

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 100%.

  Na przetarg złożono 16 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. Konsorcjum Firm: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B 03-236 Warszawa i SERVIER POLSKA SERVICES Sp. z o.o., ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa

  Pakiet Nr 25 - cena – 100,00pkt

  2. Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

  Pakiet Nr   3 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr   6 - unieważniony

  Pakiet Nr 16 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 27 - cena – 99,01pkt

  Pakiet Nr 38 - unieważniony

  Pakiet Nr 40 - odrzucony

  Pakiet Nr 41 - cena – 99,01pkt

  Pakiet Nr 45 - cena – 92,11pkt

  Pakiet Nr 54 - cena – 98,92pkt

  3. Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

  Pakiet Nr 61 - cena – 100,00pkt

  4. TRAMCO Sp. z o.o., Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin

  Pakiet Nr 16 - cena – 98,03pkt

  Pakiet Nr 40 - odrzucony

  Pakiet Nr 41 - cena – 96,77pkt

  Pakiet Nr 45 - cena – 90,74pkt

  Pakiet Nr 52 - cena – 100,00pkt

  5. Sanofi-Aventis Spółka z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

  Pakiet Nr 17 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 21 - cena – 96,75pkt

  Pakiet Nr 29 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 32 - cena – 76,07pkt

  Pakiet Nr 35 - cena – 100,00pkt

  6. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

  Pakiet Nr 34 - cena – 100,00pkt

  7. LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

  Pakiet Nr   6 - unieważniony

  Pakiet Nr 14 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 21 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 33 - cena – 53,13pkt

  Pakiet Nr 38 - unieważniony

  Pakiet Nr 40 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 45 - cena – 70,00pkt

  Pakiet Nr 49 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 52 - cena – 96,23pkt

  8. LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków

  Pakiet Nr  7 - cena – 100,00pkt

  9. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

  Pakiet Nr 12 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 52 - cena – 89,09pkt

  Pakiet Nr 53 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 56 - cena – 100,00pkt

  10.  Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

  Pakiet Nr   4 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 26 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 30 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 42 - cena – 84,90pkt

  Pakiet Nr 47 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 52 - cena – 92,25pkt

  Pakiet Nr 60 - cena – 96,02pkt

  11.  BAXTER POLSKA Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

  Pakiet Nr   5 - cena – 100,00pkt

  12.  „ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

  Pakiet Nr   6 - unieważniony

  Pakiet Nr 10 - cena – 99,97pkt

  Pakiet Nr 13 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 15 - cena – 92,99pkt

  Pakiet Nr 18 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 19 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 20 - cena – 81,93pkt

  Pakiet Nr 22 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 23 - cena – 93,02pkt

  Pakiet Nr 27 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 29 - cena – 75,82pkt

  Pakiet Nr 35 - cena – 29,55pkt

  Pakiet Nr 38 - unieważniony

  Pakiet Nr 39 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 41 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 42 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 45 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 52 - cena – 62,31pkt

  Pakiet Nr 54 - cena – 55,10pkt

  Pakiet Nr 57 - cena – 100,00pkt

  13.  Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

  Pakiet Nr   6 - unieważniony

  Pakiet Nr   9 - cena – 97,27pkt

  Pakiet Nr 15 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 41 - cena – 78,71pkt

  Pakiet Nr 42 - cena – 90,83pkt

  Pakiet Nr 43 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 44 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 45 - cena – 96,46pkt

  Pakiet Nr 57 - cena – 96,29pkt

  Pakiet Nr 60 - cena – 72,78pkt

  14.  Konsorcjum Firm: NEUCA S.A., FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o. i NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

  Pakiet Nr   1 - cena – 89,88pkt

  Pakiet Nr   2 - cena – 97,95pkt

  Pakiet Nr   6 - unieważniony

  Pakiet Nr 11 - cena – 96,64pkt

  Pakiet Nr 13 - cena – 94,39pkt

  Pakiet Nr 15 - cena – 93,22pkt

  Pakiet Nr 16 - cena – 99,48pkt

  Pakiet Nr 22 - cena – 98,54pkt

  Pakiet Nr 23 - cena – 94,26pkt

  Pakiet Nr 24 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 27 - cena – 95,63pkt

  Pakiet Nr 29 - cena – 75,41pkt

  Pakiet Nr 32 - cena – 87,05pkt

  Pakiet Nr 35 - cena – 36,05pkt

  Pakiet Nr 37 - cena – 99,52pkt

  Pakiet Nr 38 - unieważniony

  Pakiet Nr 39 - cena – 99,56pkt

  Pakiet Nr 40 - odrzucony

  Pakiet Nr 41 - cena – 96,93pkt

  Pakiet Nr 42 - cena – 92,04pkt

  Pakiet Nr 45 - cena – 90,41pkt

  Pakiet Nr 50 - cena – 95,38pkt

  Pakiet Nr 52 - odrzucony

  Pakiet Nr 54 - cena – 43,00pkt

  Pakiet Nr 57 - cena – 99,16pkt

  Pakiet Nr 60 - cena – 98,61pkt

  15.  Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. i „Farmacol Logistyka” Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

  Pakiet Nr   1 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr   2 - cena – 98,78pkt

  Pakiet Nr   6 - unieważniony

  Pakiet Nr 10 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 11 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 22 - cena – 98,24pkt

  Pakiet Nr 24 - cena – 86,27pkt

  Pakiet Nr 29 - odrzucony

  Pakiet Nr 32 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 36 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 37 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 38 - unieważniony

  Pakiet Nr 41 - odrzucony

  Pakiet Nr 42 - cena – 92,44pkt

  Pakiet Nr 45 - odrzucony

  Pakiet Nr 48 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 50 - cena – 96,82pkt

  Pakiet Nr 51 - cena – 98,73pkt

  Pakiet Nr 54 - odrzucony

  Pakiet Nr 60 - cena – 100,00pkt

  16.  Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

  Pakiet Nr   1 - cena – 99,94pkt

  Pakiet Nr   2 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr   6 - unieważniony

  Pakiet Nr   8 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr   9 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 10 - cena – 99,99pkt

  Pakiet Nr 16 - cena – 99,66pkt

  Pakiet Nr 19 - cena – 73,89pkt

  Pakiet Nr 20 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 22 - cena – 49,57pkt

  Pakiet Nr 23 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 24 - cena – 86,27pkt

  Pakiet Nr 27 - cena – 93,36pkt

  Pakiet Nr 29 - cena – 88,31pkt

  Pakiet Nr 33 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 35 - cena – 36,25pkt

  Pakiet Nr 36 - cena – 99,67pkt

  Pakiet Nr 37 - cena – 99,31pkt

  Pakiet Nr 38 - unieważniony

  Pakiet Nr 40 - cena – 98,36pkt

  Pakiet Nr 41 - cena – 96,29pkt

  Pakiet Nr 44 - odrzucony

  Pakiet Nr 45 - cena – 90,41pkt

  Pakiet Nr 46 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 48 - cena – 99,28pkt

  Pakiet Nr 50 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 51 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 54 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 58 - cena – 100,00pkt

  Pakiet Nr 59 - cena – 100,00pkt

   

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp odrzuca się ofertę: Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. i „Farmacol Logistyka” Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice – w zakresie Pakietów Nr 29, 41, 45, 54 - nie zostało wniesione wadium.

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się n/w oferty – ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1. Firmy:

  1)      Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

  2)      TRAMCO Sp. z o.o., Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin

  3)      Konsorcjum Firm: NEUCA S.A., FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o. i NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

  - w zakresie Pakietu Nr 40 - w poz. 1 zaoferowano 200 000 fiolek, a Zamawiający wymagał 40 000 fiolek (zgodnie z Wyjaśnieniami nr 1 z dnia 18.05.2017r. Zamawiający wyraził zgodę na zmianę postaci preparatu z ampułek na fiolki, ale ilość 40 000 fiolek pozostała bez zmian)

  2. Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź – w zakresie Pakietu Nr 44 – zaoferowany preparat posiada AT III przez co zwiększa możliwość występowania działań niepożądanych, w tym powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz nie posiada syandaryzacji wobec IX czynnika.

  3. Konsorcjum Firm: NEUCA S.A., FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o. i NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń – w zakresie Pakietu Nr 52 – zaoferowano 500 op. po 1 szt. w opakowaniu, a Zamawiający wymagał 5 000 szt. (zgodnie z Wyjaśnieniami nr 1 z dnia 18.05.2017r. Zamawiający dopuścił opakowanie 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 1000 op.)

  Postępowanie dla Pakietów Nr 6 i 38 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego – Zamawiający powielił zakres przedmiotowy i wznowi postępowanie w tym zakresie.

  Postępowanie dla Pakietów Nr: 28, 31 i 55 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 02.07.2017r.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 22.06.2017r.

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-06-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dokonania aktualizacji strategii rozwoju Spółki

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia  14.06.2017r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

   

  w trybie zapytania ofertowego:

  w zakresie dokonania aktualizacji strategii rozwoju Spółki „Kutnowski Szpital Samorządowy” na lata 2017-2022.

  Numer Postępowanie -  P/4/17

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana Firma:

   

   Dr Kamila Skrzypczyńska

   ul. Sikorskiego 27/17

   88-100 Inowrocław

   

  Podpisał:

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    unieważnienie postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddz. Chir. Ogólnym i Chir. Onkol. oraz w Por. Chir.Ogólnej

   

                                                                                                             Kutno, dn. 13 czerwca 2017r.

   

   

   

                             ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

   

   

   

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej i Poradni Chirurgii Ogólnej na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

  Sygnatura postępowania K/13/17 

               

   

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust. 1 pkt. e „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych.

   

   

   

                                                                                                     Podpisał:

                                                                                                                Prezes Zarządu

                                                                                                     "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

                                                                                                      Marek Piotr Kiełczewski

                                                                                                                  Członek Zarządu

                                                                                                     "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

                                                                                                      Maciej Nerowski

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Do wiadomości:

  Zawiadomienie umieszczone zostanie

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń

  Udzielającego zamówienia

   

    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-06-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę jednorazowych art. medycznych

  Kutno, dnia 02.06.2017r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych.

   Nr postępowania ZP/11/17

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w wyniku powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu Nr 92 została wybrana oferta firmy:

  SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 20%, termin reakcji na reklamację – 20%.

   

  Na Pakiet Nr 92 złożono 3 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

  Pakiet Nr 92 – cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  2. ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

  Pakiet Nr 92 - cena – 34,58pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 74,58pkt

  3. Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

  Pakiet Nr 92 - cena – 53,68pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 93,68pkt

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 12.06.2017r.

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 02.06.2017r.

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę jednorazowych art. medycznych

  Kutno, dnia 02.06.2017r.

   

  INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI

  Dotyczy przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych.

   Nr postępowania ZP/11/17

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje o powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 92, na który stanęły 3 firmy.

  Punktacja w tym Pakiecie przedstawiała się następująco (zgodnie z Zawiadomieniem o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.05.2017r.):

   

  1. SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

  Pakiet Nr 92 – odrzucony (nie zostało wniesione wadium)

   

  2. ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

  Pakiet Nr 92 - cena – 38,64pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 78,64pkt

   

  3. Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

  Pakiet Nr 92 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   

  Zgodnie z punktacją została wybrana firma Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska – na Pakiet Nr 92.

  Zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, stwierdził, że w ofercie firmy SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice brak jest kserokopii dowodu wpłacenia/wniesienia wadium, zgodnie z Rozdziałem VIII pkt. 5 SIWZ.

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp Zamawiający odrzucił ofertę firmy SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice, gdyż wadium nie zostało wniesione.

  Okazało się jednak, że Wykonawca dokonał przelewu kwoty w żądanej przez Zamawiającego wysokości na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, czyli że wadium zostało wniesione.

  Po uwzględnieniu wpłaconego wadium punktacja przedstawia się następująco:

   1. SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

  Pakiet Nr 92 – cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  2. ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

  Pakiet Nr 92 - cena – 34,58pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 74,58pkt

  3. Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

  Pakiet Nr 92 - cena – 53,68pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 93,68pkt

   

  W związku z tym Zamawiający dokonuje ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.

   

  Podpisał:

   Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

  Kutno, dnia 26.05.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  dotyczy przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych.

  Nr postępowania ZP/11/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1.      ABC Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Gen. Sikorskiego 4a, 05-119 Legionowo, Łajski

  Pakiet Nr  33

  2.      BILLMED Sp. z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa

  Pakiet Nr  74

  3.      VYGON Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa

  Pakiety Nr 63, 64

  4.      ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

  Pakiety Nr: 9, 12, 13, 25, 27, 30, 34, 35, 40, 44, 47, 49, 61, 66, 109, 110, 111, 112, 113, 120, 123, 124

  5.      BERYL Med. 1st FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDYN, ANGLIA, W1F 7PP

  Adres do korespondencji:  ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów

  Pakiety Nr: 43, 71, 94

  6.      Biameditek Spółka z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

  Pakiety Nr: 65, 131

  7.      Duolux Medical Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 40F/53, 60-681 Poznań

  Pakiety Nr: 97, 105

  8.      Konsorcjum firm: Citonet - Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

  Pakiety Nr: 17, 20, 24, 57, 58, 85, 100, 135

  9.      Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 17A, 15-703 Białystok

  Pakiet Nr 21

  10.  J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin

  Pakiety Nr: 2, 5, 7, 37

  11.  MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Group, ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin

  Pakiety Nr: 15, 46, 48 

  12.  NEOMED Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

  Pakiet Nr 72

  13.  BOWA International Sp. z o.o. Sp. K, Złotkowo, ul. Obornicka 10, 62-002 Suchy Las

  Pakiet Nr 102

  14.  EMED Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia

  Pakiet Nr 101

  15.  COVIMED Sp. z o.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa

  Pakiety Nr: 59, 77

  16.  Centrum Diabetologii Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29 B, 02-737 Warszawa

  Pakiet Nr 32

  17.  AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa

  Pakiet Nr 69

  18.  AKSIS HURTOWNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna, ul. Przyrodników 1 C, 80-298 Gdańsk

  Pakiet Nr 52

  19.  MERCATOR MEDICAL S.A., ul. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

  Pakiety Nr: 19, 22, 28, 29, 103, 141

  20.  Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów

  Pakiet Nr 122

  21.  Globmedica Sp. z o.o., ul. Matejki 8/21, 58-530 Kowary

  Pakiet Nr 106

  22.  Aero - Medica Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

  Pakiety Nr: 51, 136

  23.  LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

  Pakiet Nr 23

  24.  Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

  Pakiety Nr: 1, 3, 11, 36, 38, 39, 50, 80, 82, 84, 92, 99, 114, 115, 116, 117, 127, 128, 129, 130

  25.  Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

  Pakiety Nr: 14, 41, 53

  26.  SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

  Pakiety Nr: 10, 60

  27.  VARIMED Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław

  Pakiety Nr: 76, 137

  28.  „R-Med.” Centrum Zaopatrzenia Medycznego, ul. Dąbrowska 2a, 95-050 Konstantynów Łódzki

  Pakiety Nr: 104, 125, 126, 134

  29.  Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

  Pakiety Nr: 4, 6, 31, 54, 55, 56, 81

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 20%, termin reakcji na reklamację – 20%.

   

  Na przetarg złożono 41 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1.      ABC Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Gen. Sikorskiego 4a, 05-119 Legionowo, Łajski

  Pakiet Nr 33 - cena – 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –    90,00pkt

  2.      BILLMED Sp. z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa

  Pakiet Nr 74 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  3.      VYGON Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa

  Pakiet Nr 63 - cena - 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –   90pkt

  Pakiet Nr 64 - cena - 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –   90pkt

  4.      SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

  Pakiet Nr 92 - odrzucony

  5.      ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

  Pakiet Nr 9 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 10 - cena - 57,23pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –     97,23pkt

  Pakiet Nr 11 - cena – 51,69pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 91,69pkt

  Pakiet Nr 12 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 13 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 25 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 27 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 30 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 32 - cena - 51,68pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –  91,68pkt

  Pakiet Nr 34 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 35 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 36 - cena - 52,06pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację. – 20pkt, razem – 92,06pkt

  Pakiet Nr 38 - cena – 57,25pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,25pkt

  Pakiet Nr 39 - cena – 53,08pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację. – 20pkt, razem – 93,08pkt

  Pakiet Nr 40 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 44 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 47 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 49 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 50 - cena – 52,94pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 92,94pkt

  Pakiet Nr 60 - cena – 48pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –   88pkt

  Pakiet Nr 61 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 66 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 71 - cena – 54,70pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 94,70pkt

  Pakiet Nr 72 - cena – 56,66pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 96,66pkt

  Pakiet Nr 84 - cena – 52,25pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację. – 20pkt, razem – 92,25pkt

  Pakiet Nr 92 - cena – 38,64pkt termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 78,64pkt

  Pakiet Nr 106 - cena – 16,36pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 56,36pkt

  Pakiet Nr 109 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 110 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 111 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 112 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 113 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 120 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 122 - cena – 57,03pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,03pkt

  Pakiet Nr 123 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 124 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 128 - cena – 51,22pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 91,22pkt

  Pakiet Nr 129 - cena – 22,30pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 62,30pkt

  Pakiet Nr 130 - cena – 56,72pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 96,72pkt

  Pakiet Nr 134 - cena – 45,94pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 85,94pkt

  6.      BERYL Med. 1st FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDYN, ANGLIA, W1F 7PP

  Adres do korespondencji: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów

  Pakiet Nr 43 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 44 - cena – 49,17pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 89,17pkt

  Pakiet Nr 59 - cena – 51pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –  91pkt

  Pakiet Nr 71 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 94 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 97 - cena – 58,59pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 98,59pkt

  7.      Medicus Sp. z o.o., SKA, ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy

  Pakiet Nr 32 - cena – 59,84pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 99,84 pkt

  8.      Plus Sp. z o. o. Sonologistic Sp. Kom., ul. Kresowa 7a, 22-400 Zamość

  Pakiet Nr 76 - cena – 31,97pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 71,97pkt

  9.      Diagnosis S.A., Gen. Wł. Andersa 38a, 15-113 Białystok

  Pakiet Nr 104 - cena – 51,73pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 91,73pkt

  10.  Biameditek Spółka z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

  Pakiet Nr 13 - cena – 42,13pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 82,13pkt

  Pakiet Nr 50 - cena – 46,75pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 86,75pkt

  Pakiet Nr 51 - cena – 52,24pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 92,24pkt

  Pakiet Nr 65 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 131 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 136 - cena – 35,71pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 75,71pkt

  11.  Duolux Medical Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 40F/53, 60-681 Poznań

  Pakiet Nr 61 - cena – 57,20pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,20pkt

  Pakiet Nr 97 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 105 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 106 - cena – 17,14pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 57,14pkt

  12.  Konsorcjum firm: Citonet - Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

  Pakiet Nr 17 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 20 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 22 - cena – 57,49pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,49pkt

  Pakiet Nr 24 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 25 - cena – 41,73pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 81,73pkt

  Pakiet Nr 57 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 58 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 72 - cena – 50,34pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90,34pkt

  Pakiet Nr 85 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 100 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 120 - cena – 50,08pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90,08pkt

  Pakiet Nr 135 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  13.  Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 17A, 15-703 Białystok

  Pakiet Nr 21 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 25 - cena – 42,69pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 82,69pkt

  Pakiet Nr 72 - cena – 45,10pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 85,10pkt

  14.  PROMED S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa

  Pakiet Nr 74 - cena – 45,95pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 85,95 pkt

  15.  J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin

  Pakiet Nr 1 - odrzucony

  Pakiet Nr 2 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 5 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 7 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 34 - cena – 57,28pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,28pkt

  Pakiet Nr 35 - cena – 51,29pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklam. – 20pkt, razem – 91,29pkt

  Pakiet Nr 36 - cena – 59,65pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklam. – 20pkt, razem – 99,65pkt

  Pakiet Nr 37 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  16.  MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Group, ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin

  Pakiet Nr 15 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 46 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 48 - cena - 60pkt, termin dostawy –   0pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –   80pkt

  Pakiet Nr 136 - cena - 40pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –   80pkt

  17.  NEOMED Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

  Pakiet Nr 72 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  18.  PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

  Pakiet Nr 17 - cena - 54pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –   94pkt

  Pakiet Nr 72 - cena – 39,87pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 79,87pkt

  Pakiet Nr 123 - cena – 53,17pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 93,17pkt

  19.  BOWA International Sp. z o.o. Sp. K, Złotkowo, ul. Obornicka 10, 62-002 Suchy Las

  Pakiet Nr 101 - cena – 52,99pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 92,99pkt

  Pakiet Nr 102 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  20.  EMED Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia

  Pakiet Nr 60 - cena – 38,12pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 78,12pkt

  Pakiet Nr 101 - cena - 60 pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  21.  COVIMED Sp. z o.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa

  Pakiet Nr 59 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 77 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  22.  Centrum Diabetologii Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29 B, 02-737 Warszawa

  Pakiet Nr 32 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  23.  AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa

  Pakiet Nr 69 - cena - 60pkt, termin dostawy –  0pkt, termin reakcji na reklamację –  0pkt, razem –     60pkt

  24.  Krajowe Towarzystwo Gospodarcze SEMIGAT S.A., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

  Pakiet Nr 138 - unieważniony

  25.  AKSIS HURTOWNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna, ul. Przyrodników 1 C, 80-298 Gdańsk

  Pakiet Nr 13 - cena – 44,98pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 84,98pkt

  Pakiet Nr 51 - cena – 39,64pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 79,64pkt

  Pakiet Nr 52 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  26.  NEXUS Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mirosław Chabiera, ul. Lewartowskiego 12 lok. 19, 00-185 Warszawa

  Pakiet Nr 76 - cena – 46,96pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 86,96pkt

  27.  MERCATOR MEDICAL S.A., ul. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

  Pakiet Nr 19 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 22 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 25 - cena – 47,28pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 87,28pkt

  Pakiet Nr 27 - cena – 49,50pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 89,50pkt

  Pakiet Nr 28 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 29 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 72 - cena – 57,28pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,28pkt

  Pakiet Nr 103 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 122 - cena – 48,73pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 88,73pkt

  Pakiet Nr 123 - cena – 51,14pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 91,14pkt

  Pakiet Nr 134 - cena – 53,78pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 93,78pkt

  Pakiet Nr 141 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  28.  Rovers Polska Sp. z o.o., ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno

  Pakiet Nr 39 - cena – 25,09pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 55,09pkt

  Pakiet Nr 61 - cena – 41,35pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 71,35pkt

  Pakiet Nr 66 - cena – 36,53pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 66,53pkt

  29.  Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów

  Pakiet Nr 120 - cena – 26,77pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 66,77pkt

  Pakiet Nr 122 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 123 - cena – 59,67pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 99,67pkt

  Pakiet Nr 134 - cena – 43,02pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 83,02pkt

  Pakiet Nr 135 - cena – 41,06pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 81,06pkt

  30.  Globmedica Sp. z o.o., ul. Matejki 8/21, 58-530 Kowary

  Pakiet Nr 106 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  31.  Aero - Medica Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

  Pakiet Nr 13 - cena – 54,24pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 94,24pkt

  Pakiet Nr 32 - cena – 59,84pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 99,84pkt

  Pakiet Nr 47 - cena - 56pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –   96pkt

  Pakiet Nr 50 - cena – 53,73pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 93,73pkt

  Pakiet Nr 51 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr   97 - cena – 46,33pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 86,33pkt

  Pakiet Nr 136 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  32.  Bafarm Sp. z o.o., ul. Długa 3, 43-100 Tychy

  Pakiet Nr 7 - cena – 38,46pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 78,46pkt

  33.  Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 54a/2, 53 -333 Wrocław

  Pakiet Nr 22 - odrzucony

  Pakiet Nr 72 - odrzucony

  Pakiet Nr 85 - odrzucony

  34.  LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

  Pakiet Nr 22 - cena – 57,47pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,47pkt

  Pakiet Nr 23 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 25 - cena – 47,43pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 87,43pkt

  Pakiet Nr 72 - cena – 48,92pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 88,92pkt

  35.  Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

  Pakiet Nr 1 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 2 - cena – 59,15pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 99,15pkt

  Pakiet Nr 3 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 7 - cena – 50,19pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90,19pkt

  Pakiet Nr 9 - cena – 41,98pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 81,98pkt

  Pakiet Nr 10 - cena – 57,26pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację. – 20pkt, razem – 97,26pkt

  Pakiet Nr 11 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 13 - cena – 56,90pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 96,90pkt

  Pakiet Nr 32 - cena – 51,68pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 91,68pkt

  Pakiet Nr 34 - cena – 52,59pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 92,59pkt

  Pakiet Nr 35 - cena – 52,15pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 92,15pkt

  Pakiet Nr 36 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 37 - cena – 52,60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 92,60pkt

  Pakiet Nr 38 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 39 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 44 - cena – 52,32pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 92,32pkt

  Pakiet Nr 47 - cena – 54,19pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 94,19pkt

  Pakiet Nr 49 - cena – 58,62pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 98,62pkt

  Pakiet Nr 50 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 61 - cena – 48,96pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 98,96pkt

  Pakiet Nr 66 - cena – 59,90pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 99,90pkt

  Pakiet Nr 80 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 82 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 84 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 92 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 99 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 110 - cena – 50,77pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90,77pkt

  Pakiet Nr 111 - cena – 46,27pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 86,27pkt

  Pakiet Nr 113 - cena – 25,45pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 65,45pkt

  Pakiet Nr 114 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 115 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 116 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 117 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 124 - cena – 31,63pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 71,63pkt

  Pakiet Nr 127 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 128 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 129 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 130 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 134 - cena – 52,68pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 92,68pkt

  Pakiet Nr 135 - cena – 49,08pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklam. – 20pkt, razem – 89,08pkt 

  36.  Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

  Pakiet Nr 14 - cena - 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90pkt

  Pakiet Nr 40 - cena – 58,13pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 88,13pkt

  Pakiet Nr 41 - cena - 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90pkt

  Pakiet Nr 53 - cena - 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90pkt

  37.  SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

  Pakiet Nr 2 - cena – 59,06pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 99,06pkt

  Pakiet Nr 3 - cena – 28,02pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 68,02pkt

  Pakiet Nr 5 - cena – 19,35pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 59,35pkt

  Pakiet Nr 6 - odrzucony

  Pakiet Nr 7 - cena – 23,20pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 63,20pkt

  Pakiet Nr 9 - cena – 41,40pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 81,40pkt

  Pakiet Nr 10 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 13 - cena – 28,85pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 68,85pkt

  Pakiet Nr 22 - cena – 57,92pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,92pkt

  Pakiet Nr 25 - cena – 35,40pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 75,40pkt

  Pakiet Nr 35 - cena – 42,62pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 82,62pkt

  Pakiet Nr 43 - cena – 49,58pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 89,58pkt

  Pakiet Nr 44 - cena – 42,49pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 82,49pkt

  Pakiet Nr 47 - cena – 39,07pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 79,07pkt

  Pakiet Nr 49 - cena – 31,09pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 71,09pkt

  Pakiet Nr 50 - cena – 39,56pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 79,56pkt

  Pakiet Nr 51 - cena – 38,28pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 78,28pkt

  Pakiet Nr 60 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 61 - odrzucony

  Pakiet Nr 65 - cena – 37,35pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 77,35pkt

  Pakiet Nr 80 - cena – 59,56pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 99,56pkt

  Pakiet Nr 109 - cena – 39,89pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 79,89pkt

  38.  BOXMET MEDICAL Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce

  Pakiet Nr 131 - cena – 40,50pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 10pkt, razem – 60,50pkt

  39.  VARIMED Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław

  Pakiet Nr 76 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 137 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  40.  „R-Med.” Centrum Zaopatrzenia Medycznego, ul. Dąbrowska 2a, 95-050 Konstantynów Łódzki

  Pakiet Nr 104 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 106 - cena – 29,70pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 69,70pkt

  Pakiet Nr 125 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 126 cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 127 - cena – 49,50pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 89,50pkt

  Pakiet Nr 130 - cena – 49,45pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 89,45pkt

  Pakiet Nr 134 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  41.  Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

  Pakiet Nr 4 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 6 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 7 - cena – 21,93pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 61,93pkt

  Pakiet Nr 31 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 54 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 55 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 56 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr 81 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp odrzuca się n/w oferty -  wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy:

  1.      SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice – nie zostało wniesione wadium,

  2.      Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 54a/2, 53 -333 Wrocław – wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się n/w oferty - ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1.      Firma J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - w zakresie Pakietu Nr 1 – przyrządy do przetaczania – w poz. 4, zaoferowała worek, który nie jest wyrobem medycznym sterylnym i dołączany jest osobno do przyrządu. 

  (zgodnie z Wyjaśnieniami Nr 1 z dn. 14.04.2017r. Zamawiający nie dopuścił takiego worka).

  2.      Firma  SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź:

  1)      w zakresie Pakietu Nr 6 – kaniule dotętnicze – zaoferowała tylko rozmiar 20G (Zamawiający wymagał rozmiarów 18G i 20G),

  2)      w zakresie Pakietu Nr 61 – szczotki chirurgiczne – zaoferowała szczotki jałowe bez detergentu (Zamawiający wymagał szczotek nasączonych 4% glukonianem chlorheksydyny).

  Postępowanie dla Pakietu Nr 138 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

  Postępowanie dla Pakietów Nr: 8, 16, 26, 42, 45, 62, 67, 68, 70, 73, 75, 78, 79, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 107, 108, 118, 119, 121, 132, 133, 139, 140 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 05.06.2017r.

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 26.05.2017r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert - lekarze w Szpitalnym Oddz. Ratunkowym

   

                                                                                Kutno, dnia 28 kwietnia 2017r.

   

  OGŁOSZENIE

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT


  Sygnatura postępowania: K/12/17

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w  Szpitalnym Oddziale  Ratunkowym w godz. 7,25-15,00  i  w ramach  dyżurów wybrano ofertę:

              

   

                                                                SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

                W godzinach 7,25-15,00 i w ramach dyżurów od poniedziałku do piątku w godzinach

                  od  15,00  do 7,25  oraz w soboty niedziele i święta od godziny 7.25 do 7.25 .

   

   

                                                                                                              Podpisał:

                                                                                                   Prezes Zarządu

                                                                                    "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

                                                                                                    Marek Piotr Kiełczewski

    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert - lekarze w Oddz. Chir.Ogólnym i Chir. Onkologicznej oraz w Por. Chir.Ogólnej

   

  Kutno, dnia 26 kwietnia 2017r.

   

  OGŁOSZENIE

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/11/17

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej w godz. 7,00-19,00  i  w ramach  dyżurów oraz w Poradni Chirurgii Ogółnej wybrano ofertę:

   

  Dariusz Kwiatkowski - Praktyka Lekarska,

  95-040 Koluszki, ul. Korczaka 5

   

   

   

  ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY I CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ oraz

  PORADNIA CHIRUGII OGÓLNEJ

   

  W godzinach 7,00-19,00 i w ramach dyżurów od poniedziałku do piątku w godzinach od 19.00  do 7.00  oraz w soboty niedziele i święta od godziny 7.00 do 7.00 .

   

   

   

   

   

                                                                                                                     Podpisał:

   

                                                                                                  Marek Kiełczewski – Prezes Zarządu

                                                                                                  Maciej Nerowski – Członek Zarządu

    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-04-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oprzyrządowania do sprzętu medycznego

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 21.04.2017r.

   

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Dotyczy przetargu na dostawę oprzyrządowania do sprzętu medycznego.

  Nr postępowania ZP/10/17

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   1. Stryker Polska  Sp. z o.o.,  ul. Poleczki 35, 02- 822 Warszawa

  Pakiet Nr 7

  2. BestMI-Best Medical Innovations Sp. z o.o., ul. Długa 29/118, 00-238 Warszawa, BIURO: ul. Puławska 479/2, 02-844 Warszawa

  Pakiet Nr 44

  3. GARMEX A. Jafiszow, W. Kamiński sp. jawna, ul. Przemysłowa 1, 16-010 Wasilków

  Pakiet Nr 47

  4. BERYL Med. 1st FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDYN, ANGLIA, W1F 7PP

  Adres do korespondencji:  ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów

  Pakiet Nr 17

  5. Medela Polska Sp. z o.o., 03-684 Warszawa, ul. Lewinowska 8

  Pakiet Nr 32

  6. FABRYKA APARATURY RENTGENOWSKIEJ I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH FARUM S.A.,  ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

  Pakiet Nr 38

  7. ADVANCE EUROPE Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 30/3, 02-726 Warszawa

  Pakiet Nr 34

  8. BOWA International Sp. z o.o. Sp. k, Złotkowo, ul. Obornicka 10, 62-002 Suchy Las

  Pakiet Nr 23

  9. EMPIREUM Piotr Dopieralski,  ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna

  Pakiet Nr 6, 25, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 43

  10.  Chirstom Marcin i Marek Dyner S.C., ul. Mstowska 8, 42-240 Rudniki

  Pakiet Nr 21

  11.  EMED Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia

  Pakiet Nr 22 

  12.  MEDICOM Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej –Curie 34, 41-819 Zabrze

  Pakiet Nr 3

  13.  VARIMED Sp. z o.o., ul.Karasia 16, 64-100 Leszno

  Pakiet Nr 41

  14.  MedLeader Łukasz Kruck, ul. Toruńska 155 lok. 313, 85-880 Bydgoszcz

  Pakiet nr 20, 35

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, okres gwarancji/termin ważności – 20%, termin dostawy – 20%.

  Na przetarg złożono 22 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. Stryker Polska  Sp. z o.o.,  ul. Poleczki 35, 02- 822 Warszawa

  Pakiet Nr 7 – cena-60,00pkt   termin ważności-10pkt    termin dostawy-10pkt    razem- 80,00pkt

  2. Krajowe Towarzystwo Gospodarcze SEMIGAT S.A., ul. Ratuszowa 11/318, 03-450 Warszawa

  Pakiet Nr 6 – cena-43,09pkt   termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt     razem-  83,09pkt

  3. AKSIS HURTOWNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna, ul. Przyrodników 1 C, 80-298 Gdańsk

  Pakiet Nr 30 - cena-60,00pkt   okres gwarancji -10pkt   termin dostawy-10pkt    razem-  80,00pkt

  Pakiet Nr 36 - cena-51,75pkt   okres gwarancji -10pkt   termin dostawy-10pkt    razem-  71,75pkt

  Pakiet Nr 43 - cena-55,25pkt   okres gwarancji -10pkt   termin dostawy-10pkt    razem-  75,25pkt

  4. AXIMO Magdalena Brzezińska,  ul. Bułgarska 72, 60-321 Poznań

  Pakiet Nr 6 - cena-1,51pkt okres gwarancji/termin ważności-20pkt termin dostawy-20pkt razem-41,51pkt

  5. Multimed Sp. z o.o., ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź

  Pakiet Nr 38 - cena-49,71pkt   okres gwarancji-20pkt   termin dostawy-10pkt    razem-79,71pkt

  6. BestMI-Best Medical Innovations Sp. z o.o., ul. Długa 29/118, 00-238 Warszawa, BIURO: ul. Puławska 479/2, 02-844 Warszawa

  Pakiet Nr 44 - cena-60,00pkt  okres gwarancji/termin ważności-20pkt  termin dostawy-0pkt razem-80,00pkt

  7. GARMEX A. Jafiszow, W. Kamiński sp. jawna, ul. Przemysłowa 1, 16-010 Wasilków

  Pakiet Nr 47 - cena-60,00pkt   okres gwarancji -20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-100,00pkt

  8. DAR-MED. Dariusz Wolski,  ul. Jana Kazimierza 11/86, 01-248 Warszawa

  Pakiet Nr 20 - cena-42,60pkt  okres gwarancji/termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-82,60pkt

  Pakiet Nr 35 - cena-43,50pkt  okres gwarancji/termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-83,50pkt

  9. NZ TECHNO Sp. z o.o., ul. Berneńska 5a, 03-976 Warszawa

  Pakiet Nr 3 - cena-29,00pkt   termin ważności-10pkt   termin dostawy-20pkt    razem-  59,00pkt

  10.  BERYL Med. 1st FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDYN, ANGLIA, W1F 7PP

  Adres do korespondencji:  ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów

  Pakiet Nr 17 - cena-60,00pkt  okres gwarancji/termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-100,00pkt

  11.  Medela Polska Sp. z o.o., 03-684 Warszawa, ul. Lewinowska 8

  Pakiet Nr 32 - cena-60,00pkt  okres gwarancji/termin ważności-20pkt   termin dostawy-10pkt    razem-90,00pkt

  12.  FABRYKA APARATURY RENTGENOWSKIEJ I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH FARUM S.A.,  ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

  Pakiet Nr 38 - cena-40,15pkt   okres gwarancji -20pkt   termin dostawy-20pkt    razem- 80,15pkt

  13.  ADVANCE EUROPE Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 30/3, 02-726 Warszawa

  Pakiet Nr 20 - cena-26,36pkt   okres gwarancji -20pkt   termin dostawy-  0pkt    razem- 46,36pkt

  Pakiet Nr 34 - cena-60,00pkt   okres gwarancji -  0pkt   termin dostawy-  0pkt    razem- 60,00pkt

  Pakiet Nr 35 - cena-35,04pkt   okres gwarancji -20pkt   termin dostawy-  0pkt    razem- 55,04pkt

  14.  AwaMed-Medizintechnik , ul. Zeusa 1, 72-006 Mierzyn

  Pakiet Nr 38 - cena-60,00pkt  okres gwarancji/termin ważności-20pkt   termin dostawy-0pkt    razem-80,00pkt

  15.  BOWA International Sp. z o.o. Sp. k, Złotkowo, ul. Obornicka 10, 62-002 Suchy Las

  Pakiet Nr 23 - cena-60,00pkt  okres gwarancji-10pkt   termin dostawy-20pkt     razem-   90,00pkt

  Pakiet Nr 25 - cena-60,00pkt  okres gwarancji-10pkt   termin dostawy-20pkt     razem-   90,00pkt

  16.  EMPIREUM Piotr Dopieralski,  ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna

  Pakiet Nr 3 - cena-50,43pkt     termin ważności-10pkt   termin dostawy-20pkt    razem-  80,43pkt

  Pakiet Nr 6 - cena-60,00pkt     termin ważności-10pkt   termin dostawy-20pkt    razem-  90,00pkt

  Pakiet Nr 25 - cena-51,52pkt   termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-  91,52pkt

  Pakiet Nr 27 - cena-60,00pkt   termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-100,00pkt

  Pakiet Nr 28 - cena-60,00pkt   termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-100,00pkt

  Pakiet Nr 29 - cena-60,00pkt   termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-100,00pkt

  Pakiet Nr 30 - cena-56,51pkt   termin ważności-10pkt   termin dostawy-20pkt    razem-  86,51pkt

  Pakiet Nr 36 - cena-60,00pkt   termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-100,00pkt

  Pakiet Nr 37 - cena-60,00pkt   termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-100,00pkt

  Pakiet Nr 43 - cena-60,00pkt   termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-100,00pkt

  17.  Chirstom Marcin i Marek Dyner S.C., ul. Mstowska 8, 42-240 Rudniki

  Pakiet Nr 20 - cena-31,98pkt   okres gwarancji -20pkt   termin dostawy-10pkt    razem-61,98pkt

  Pakiet Nr 21 - cena-60,00pkt   okres gwarancji -20pkt   termin dostawy-10pkt    razem-90,00pkt

  Pakiet Nr 35 - cena-40,29pkt   okres gwarancji -20pkt   termin dostawy-10pkt    razem-70,29pkt

  18.  EMED Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia

  Pakiet Nr 22 - cena-60,00pkt   okres gwarancji -  0pkt   termin dostawy-10pkt    razem-70,00pkt

  19.  MEDOK Olaf Korgel, ul. Reymonta 7, 48-250 Głogówek

  Pakiet Nr 20 - cena-60,00pkt   okres gwarancji -20pkt   termin dostawy-  0pkt    razem-80,00pkt

  Pakiet Nr 35 - cena-60,00pkt   okres gwarancji -20pkt   termin dostawy-  0pkt    razem-80,00pkt

  20.MEDICOM Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej –Curie 34, 41-819 Zabrze

  Pakiet Nr 3- cena-60,00pkt   termin ważności-20pkt   termin dostawy-10pkt    razem-90,00pkt

  21.VARIMED Sp. z o.o., ul.Karasia 16, 64-100 Leszno

  Pakiet Nr 41 - cena-60,00pkt okres gwarancji/termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-100,00pkt

  22.MedLeader Łukasz Kruck, ul. Toruńska 155 lok. 313, 85-880 Bydgoszcz

  Pakiet Nr 20 - cena-48,03pkt  okres gwarancji/termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-88,03pkt

  Pakiet Nr 35 - cena-45,59pkt   termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-85,59pkt

  Postępowanie dla Pakietów Nr 1,2,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,24,26,31,33,39,40,42,45,46,48  - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 26.04.2017r.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski                                                                     

   

  Do wiadomości  

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 21.04.2017r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-04-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych surowców

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 31.03.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy: przetargu na usługę wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych

  i segregowanych surowców. Nr postępowania: ZP/8/17

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferty Firmy:

  Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127 , 99-300 Kutno

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: Cena – 60%, Doświadczenie Wykonawcy – 20%, Aspekt środowiskowy 20%.

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

  Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127 , 99-300 Kutno

  Cena – 60 pkt.

  Doświadczenie Wykonawcy – 20 pkt.

  Aspekt środowiskowy 20 pkt.

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, będzie zawarta po 31.03.2017r.          

   

  Podpisał:

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Macej Nerowski

  Do wiadomości

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 31.03.2017r.                               

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert - dyż.med. w Oddz. Chir.Uraz.-Ortop.

  'Kutnowski Szpital Samorządowy' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52

  tel.centr. 24/3880200 tel./fax 24/3880201 e-mail : nzoz.kss@szpital kutno.pl  www.szpital.kutno.pl

  Regon 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 30.03.2017

                                             OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygn.postępowania : K/10/17

  "Kutnowski Szpital Samorządowy' Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznym na rzecz opacjentów "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o. , wybrano ofertę :

  Grzegorz Golański - indywidualna Praktyka Ortopedyczna, 93-355 Łódź, ul. Białostocka 8/27

  Podpisał:

  Prezes

  "KUtmniowski szopital Samorządowy"Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Do wiadomości:

  Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń udzielającego zamówienia  

   


    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę artykułów biurowych

   

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia 23.03.2017r.

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   dotyczy: postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych.

  Nr postępowania: ZP/9/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta Firmy:

   „GROSS” WAZIA spółka jawna, ul. Karola 3, 93-239 Łódź,

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 100%

  Na przetarg złożono 3 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1.       „GROSS” WAZIA spółka jawna, ul. Karola 3, 93-239 Łódź

  Wartość oferty brutto - 100,00 pkt

  2.      HURT-PAP Eksport – Import Paweł Lewandowski Spółka Jawna, ul. 29-go Listopada 64,         

       99-300 Kutno

  Wartość oferty brutto – 82,95 pkt

  3. HURTOWNIA BIUROMAX Dariusz Zajączkowski, ul. Kilińskiego 17, 99-300 Kutno

  Wartość oferty brutto -  94,74 pkt

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 28.03.2017r.

  Podpisał:

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  CZŁONEK ZARZĄDU

    „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

  Macej Nerowski

  Do wiadomości:

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu  23.03.2017r

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-03-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych

   

  Kutno, dn. 15.03.2015r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE

  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

   

  dotyczy: postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych. 

  Nr postępowania ZP/7/17

   

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, unieważnia postępowanie w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych w zakresie Pakietu Nr 1, na podstawie art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

   

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 15.03.2017r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie zapytania ofertowego

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia  15.03.2017r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  w trybie zapytania ofertowego: W zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej projektu w tym wykonanie Wniosku o dofinansowanie  oraz Studium Wykonalności w zakresie umożliwiającym aplikowanie o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach  działania 7.1.2  Technologie informacyjno-komunikacyjne. Numer Postępowanie -  P/2/17

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana Firma:

   

  EF Consultancy Sp. z o.o.

  Wódka, ul. Pszeniczna 19

  92-701 Łódź

  Podpisał:

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  CZŁONEK ZARZĄDU

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

  Macej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę materiałów opatrunkowych

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 15.03.2017r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych.

  Nr postępowania: ZP/5/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno,

  powtarza czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietów Nr 2 i 7 i informuje, że w w/w zakresie wybrano następujące oferty:

  1. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

      Pakiet Nr 2

  2. Konsorcjum Firm: Citonet-Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź i Toruńskie Zakłady      Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

      Pakiet Nr 7

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%,  jakość - 40%.

  1.SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

     Pakiet Nr   2 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.  razem –    100,00 pkt.

  2. PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

      Pakiet Nr   2 - cena – 47,52 pkt  jakość – 40 pkt.   razem –  87,52 pkt.

      Pakiet Nr   7 - cena – 42,98 pkt  jakość – 40 pkt.   razem –  82,98 pkt.

  3. Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

      Pakiet Nr   2 - cena – 52,84 pkt  jakość – 40 pkt. razem –  92,84 pkt.

  4. Konsorcjum Firm: Citonet-Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź i Toruńskie Zakłady  Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

      Pakiet Nr 7 - cena – 60,00 pkt    jakość – 40 pkt.  razem – 100,00  pkt.

  Pierwotnie wybrany Wykonawca odmówił podpisania umowy na Pakiety Nr 2 i 7.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po  20.03.2017r.

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

  Macej Nerowski

  Do wiadomości

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 15.03.2017r.

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o powtórzeniu czynności na dostawę materiałów opatrunkowych

   

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

      tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 15.03.2017r.

   INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych.

  Nr postępowania: ZP/5/17

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje o powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów: Nr 2 i Pakietu Nr 7

  Pakiety te wygrał Wykonawca: Paso-Trading Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48,95-200 Pabianice ( zgodnie z Zawiadomieniem o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 02.03.2017r.), do której została wysłana umowa na w/w przedmiot zamówienia.

  Pismem z dnia 09.03.2017r.  Wykonawca – Paso-Trading Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice zawiadamia o odstąpieniu od podpisania umowy w zakresie Pakietów Nr 2 i 7 bez podania przyczyny.

   Podpisał:

    Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

    Macej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę materiałów opatrunkowych

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 02.03.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych.

  Nr postępowania: ZP/5/17

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1.      Euro Trade Technology Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19,64-920 Piła

        Pakiet Nr 22

  2.      SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

        Pakiet Nr 1,25

  3.      NEOMED Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

        Pakiet Nr  26

  4.      Medicus Sp. z o.o. SKA, ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy

        Pakiet Nr  24

  5.      Przedsiębiorstwo „TRANS-MED” s.c. Wioleta Pietrzak, Paulina Domagała, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P, 42-400 Zawiercie

        Pakiet Nr 11

  6.      Paso-Trading Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48,95-200 Pabianice

        Pakiet Nr 2,7

  7.      ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

        Pakiet Nr  4,5,15,16,18,19,23,

  8.      PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

        Pakiet Nr 6,12,14,17,

  9.      Konsorcjum Firm: Citonet-Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

        Pakiet Nr 3,8,

  10.  OneMed Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

        Pakiet Nr 9,10,27,28

  11. Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31- 327 Kraków

        Pakiet Nr 21

  12. „ARNO-MED” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 24, 55- 081 Mietków

        Pakiet Nr 13

  13. Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

       Pakiet Nr 20

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%,  jakość - 40%.

  Na przetarg złożono 18 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1.      Euro Trade Technology Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

        Pakiet Nr 22 – cena  – 60 pkt  jakość – 20 pkt.   razem –  80,00 pkt.

  2.      SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

        Pakiet Nr   1 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

        Pakiet Nr   2 - cena – 54,41 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    94,41pkt.

        Pakiet Nr 14 - cena – 56,84 pkt  jakość – 20 pkt.           razem –   76,84 pkt.

        Pakiet Nr 15 - cena – 54,04 pkt  jakość – 20 pkt.           razem –    74,04 pkt.

        Pakiet Nr 16 - cena – 50,93 pkt  jakość – 20 pkt.           razem –    70,93 pkt.

        Pakiet Nr 21 - cena – 56,25 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    96,25 pkt.

        Pakiet Nr 25 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

  3.      Promedica Toruń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń

        Pakiet Nr 13 - cena – 28,62 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  68,62 pkt.

        Pakiet Nr 24 - cena – 46,80 pkt  jakość – 20 pkt.           razem –  66,80 pkt.

  4.      IHT POLSKA Sp. z o.o., ul. Europejska 14D, 02-964 Warszawa

        Pakiet Nr 14 - cena – 56,06 pkt  jakość – 20 pkt.           razem –  76,06 pkt.

  5.      NEOMED Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

        Pakiet Nr 26 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

  6.      Medicus Sp. z o.o. SKA, ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy

        Pakiet Nr 24 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

  7.      IMC IMPOMED CENTRUM S.A., ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa

        Pakiet Nr 13 - cena – 52,94 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  92,94 pkt.

  8.      Przedsiębiorstwo „TRANS-MED” s.c. Wioleta Pietrzak, Paulina Domagała, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P, 42-400 Zawiercie

        Pakiet Nr   9 - cena – 51,44 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    91,44 pkt.

        Pakiet Nr 10 - cena – 59,20 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    99,20 pkt.

        Pakiet Nr 11 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

        Pakiet Nr 12 - cena – 51,90 pkt  jakość – 20 pkt.           razem –    71,90 pkt.

  9.      Paso-Trading Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice

        Pakiet Nr   2 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

        Pakiet Nr   7 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

        Pakiet Nr   9 - cena – 55,78 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    95,78 pkt.

        Pakiet Nr 11 - cena – 57,07 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    97,07 pkt.

        Pakiet Nr 12 - cena – 50,43 pkt  jakość – 20 pkt.           razem –    70,43 pkt.

        Pakiet Nr 28 - cena – 48,96 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    88,96 pkt.

  10.  ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

        Pakiet Nr   4 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

        Pakiet Nr   5 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

        Pakiet Nr   6 - cena – 59,05 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    99,05 pkt.

        Pakiet Nr   8 - cena – 47,16 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    87,16 pkt.

        Pakiet Nr   9 - cena – 51,97 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    91,97 pkt.

        Pakiet Nr 10 - cena – 56,92 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    96,92 pkt.

        Pakiet Nr 11 - cena – 52,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    92,00 pkt.

        Pakiet Nr 12 - cena – 51,74 pkt  jakość – 20 pkt.           razem –    71,74 pkt.

        Pakiet Nr 15 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

        Pakiet Nr 16 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

        Pakiet Nr 18 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

        Pakiet Nr 19 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

        Pakiet Nr 21 - cena – 56,96 pkt  jakość – 20 pkt.           razem –    76,96 pkt.

        Pakiet Nr 23 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

        Pakiet Nr 28 - cena – 45,50 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    85,50 pkt.

  11.  PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

        Pakiet Nr   1 - cena – 51,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  91,00 pkt.

        Pakiet Nr   2 - cena – 43,09 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  83,09 pkt.

      Pakiet Nr   3 - cena – 58,59 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    98,59 pkt.

      Pakiet Nr   4 - cena – 42,06 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    82,06 pkt.

      Pakiet Nr   6 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –  100,00 pkt.

      Pakiet Nr   7 - cena – 41,26 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    81,26 pkt.

      Pakiet Nr   8 - cena – 44,82 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    84,82 pkt.

      Pakiet Nr   9 - cena – 48,09 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    88,09 pkt.

      Pakiet Nr 10 - cena – 42,29 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    82,29 pkt.

      Pakiet Nr 11 - cena – 44,15 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    84,15 pkt.

      Pakiet Nr 12 - cena – 53,81 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    93,81 pkt.

      Pakiet Nr 14 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.            razem –  100,00 pkt.

      Pakiet Nr 16 - cena – 46,54 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    86,54 pkt.

      Pakiet Nr 17 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –  100,00 pkt.

      Pakiet Nr 19 - cena – 39,42 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    79,42 pkt.

      Pakiet Nr 20 - cena – 27,52 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    67,52 pkt.

      Pakiet Nr 21 - cena – 50,00 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    90,00 pkt.

      Pakiet Nr 27 - cena – 39,87 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    79,87 pkt.

      Pakiet Nr 28 - cena – 43,66 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    83,66 pkt.

  12.  J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin

     Pakiet Nr 21 - cena – 56,25 pkt  jakość – 40 pkt.  razem –  96,25 pkt.

     Pakiet Nr 23-  cena – 55,47 pkt  jakość – 40 pkt.  razem –  95,47 pkt.

  13.  Konsorcjum Firm: Citonet-Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

        Pakiet Nr 1 - cena – 59,50 pkt    jakość – 40 pkt.           razem –    99,50 pkt.

        Pakiet Nr 3 - cena – 60,00 pkt    jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

        Pakiet Nr 4 - cena – 36,27 pkt    jakość – 40 pkt.           razem –    76,27 pkt.

        Pakiet Nr 6 - cena – 58,11 pkt    jakość – 40 pkt.           razem –    98,11 pkt.

        Pakiet Nr 7 - cena – 57,60 pkt    jakość – 40 pkt.           razem –    97,60 pkt.

        Pakiet Nr 8 - cena – 60,00 pkt    jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

        Pakiet Nr 9 - cena – 50,00 pkt    jakość – 40 pkt.           razem –    90,00 pkt.

        Pakiet Nr 10 - cena – 44,40 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    84,40 pkt.

        Pakiet Nr 11 - cena – 54,42 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    94,42 pkt.

        Pakiet Nr 12 - cena – 46,47 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    86,47 pkt.

        Pakiet Nr 20 - cena – 33,33 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    73,33 pkt.

        Pakiet Nr 28 - cena – 45,07 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    85,07 pkt.

  14.  OneMed Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

        Pakiet Nr   4 - cena – 37,98 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    77,98 pkt.

        Pakiet Nr   9 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

        Pakiet Nr 10 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

        Pakiet Nr 12 - cena – 60,00 pkt  jakość – 20 pkt.           razem –    80,00 pkt.

        Pakiet Nr 20 - cena – 52,96 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    92,96 pkt.

        Pakiet Nr 27 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

        Pakiet Nr 28 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

  15.  Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

        Pakiet Nr   2 - cena – 47,91 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  87,91 pkt.

        Pakiet Nr   4 - cena – 50,72 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  90,72 pkt.

        Pakiet Nr   5 - cena – 57,32 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  97,32 pkt.

        Pakiet Nr   8 - cena – 44,95 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  84,95 pkt.

        Pakiet Nr   9 - cena – 46,71 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  86,71 pkt.

        Pakiet Nr 10 - cena – 59,20 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  99,20 pkt.

        Pakiet Nr 11 - cena – 57,07 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  97,07 pkt.

        Pakiet Nr 12 - cena – 46,98 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  86,98 pkt.

        Pakiet Nr 16 - cena – 48,01 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  88,01 pkt.

        Pakiet Nr 21 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –100,00 pkt.

        Pakiet Nr 28 - cena – 41,15 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  81,15 pkt.

  16.  Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów

        Pakiet Nr   1 - cena – 48,79 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  88,79 pkt.

        Pakiet Nr 21 - cena – 40,91 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  80,91 pkt.

  17.   „ARNO-MED” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków

        Pakiet Nr 13 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

  18.  Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

        Pakiet Nr 1 -   cena – 55,37 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    95,37 pkt.

        Pakiet Nr 9 -   cena – 54,37 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    94,37 pkt.

        Pakiet Nr 10 - cena – 48,26 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    88,26 pkt.

        Pakiet Nr 20 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

        Pakiet Nr 27 - cena – 54,08 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    94,08 pkt.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 07.03.2017r.

  Podpisał:

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Do wiadomości

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 02.03.2017r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert w Oddz. Neur. z Poddz.Udar. prze podmioty wyk. dzial.lecz.

   

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn.  23.02.2017r.

   

  OGŁOSZENIE   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygnatura postępowania: K/9/17

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wybrano ofertę:

  1.CENTRUM MEDYCZNE DOBRY DOKTOR Sp. z o.o., 93-357 Łódź,

      ul. Kosynierów Gdyńskich 61

  Podpisał:

   

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-02-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert przez lekarzy w ramach dyżurów med. w Oddz. Gin.- Poł

   

   

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn.  23.02.2017r.

   OGŁOSZENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygnatura postępowania: K/8/17

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów medycznych w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., wybrano oferty:

  1. Prywatny Gabinet Lekarski Prof. dr hab. med. Witold Malinowski, 99-320 Żychlin, ul. Dąbrowskiego 15a

  2. Indywidualna Praktyka Lekarska Tomasz Włodarczyk, 90-049 Łódź,

      ul. Kilińskiego 121B lok. 45

   

  Podpisał:

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-02-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkurs.przez lekarzy na wyk. i opis echo serca

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn.20.02.2017r.

   

  OGŁOSZENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/7/17

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na wykonywanie i opis badania echo serca przez lekarzy w I Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wybrano oferty:

  1.      „PRAKTYKA LEKARSKA NA WEZWANIE” Szymon Paweł Jagodziński, ul. Kościuszki 78,

         07-100 Węgrów

  2.      PRYWATNY GABINET LEKARSKI Tomasz Wierzykowski, ul. Kołłątaja 1, 99-300 Kutno 

   

   

   

  Podpisał:

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkurs.przez lekarzy w ZOL

   

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn.  20.02.2017r.

   

  OGŁOSZENIE   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/6/17

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i fizjoterapeutów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., wybrano ofertę:

  PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA Mariola Justyńska, ul. Łokietka 8/7, 99-300 Kutno

   

  Podpisał:

   

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych i konserwacji apar. i sprz.med.

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 06.02.2017r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych i konserwacji aparatury

  i sprzętu medycznego,  Nr postępowania ZP/1/17

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1.      BAXTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

        Pakiet Nr 2

  2.      ELEKTROMEDIX Sprzedaż, Naprawa Aparatury Medycznej Andrzej Lipowski Brużyczka Mała 49-50, 95-070 Aleksandrów Łódzki

        Pakiet Nr 8

  3.      MEDIKOM Stefan Kobiałka ul. Choragwi Pancernej 72, 02-951 Warszawa

        Pakiet Nr  3

  4.      ZTM Innovations Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 1 00-204 Warszawa

        Pakiet Nr   7,11,16,17,21,22

  5.      AMED Biuro Techniczno-handlowe ul. Umińskiego3/8, 03-984 Warszawa

        Pakiet Nr 30

  6.      Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej Anes-Med. Sp. z o.o., ul. Leonidasa 51, 02-239 Warszawa

        Pakiet Nr 20

  7.      ULTRA-VIOL sp. j. Pietras, Purgał, Wójcik, Stępowizna 34, 95-100 Zgierz

        Pakiet Nr 27

  8.      DENTART-MEDYCYNA, STOMATOLOGIA, PROTETYKA, ZAOPATRZENIE LECZNICTWA. A. Kałużny. Aleja 1 Maja 18/46, 62-510 Konin

        Pakiet Nr 9,33,34

  9.      Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 233, 93-133 Łódź

        Pakiet Nr 4,6,10,12,13,14,18,19,23,24,31

  10.  ZALIM Sp z.o.o., Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa

        Pakiet Nr 5,15,25,28,29,32

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 95%, posiadane autoryzacje - 5%.

  Na przetarg złożono 17 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1.ASMED Stanisław Smoliński ul. Polna 9a 64-553 Ceradz Dolny

     Pakiet Nr     4 --  cena – 51,39 pkt   posiadane autoryzacje  – 5 pkt.       razem – 56,39 pkt.

     Pakiet Nr     5 --  cena – 47,50 pkt    posiadane autoryzacje  – 5 pkt.       razem – 52,50 pkt.

     Pakiet Nr     6 --  cena – 47,50 pkt    posiadane autoryzacje  – 5 pkt.       razem – 52,50 pkt.

     Pakiet Nr   18 --  cena – 94,42 pkt    posiadane autoryzacje   –5 pkt       razem – 99,42 pkt.

  2.BAXTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

     Pakiet Nr 2 - cena – 95 pkt      posiadane autoryzacje  – 5 pkt.    razem – 100 pkt.

  3.ELEKTROMEDIX Sprzedaż, Naprawa Aparatury Medycznej Andrzej Lipowski Brużyczka Mała 49-50,

     95-070 Aleksandrów Łódzki

     Pakiet Nr   8 - cena -  95,00 pkt     posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

     Pakiet Nr 10 - cena – 16,82 pkt      posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 16,82 pkt.

     Pakiet Nr 18 - cena – 24,75 pkt      posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 24,75 pkt.

     Pakiet Nr 23 - cena -  67,00 pkt      posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 67,00 pkt.

  4.MEDIKOM Stefan Kobiałka ul. Choragwi Pancernej 72, 02-951 Warszawa

  Pakiet Nr   3 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

  Pakiet Nr   6 - cena – 47,50 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 47,50 pkt.

  Pakiet Nr   9 - cena – 48,77 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 48,77 pkt.

  Pakiet Nr 10 - cena – 41,19 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 41,19 pkt.

  5.ZTM Innovations Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 1 00-204 Warszawa

  Pakiet Nr   4 - cena – 65,31 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 65,31 pkt.

  Pakiet Nr   5 - cena – 57,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 57,00 pkt.

  Pakiet Nr   6 - cena – 27,60 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 27,60 pkt.

  Pakiet Nr   7 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

  Pakiet Nr   8 - cena – 57,36 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 57,36 pkt.

  Pakiet Nr   9 - cena – 12,19 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 12,19 pkt.

  Pakiet Nr 10 - cena – 33,09 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 33,09 pkt.

  Pakiet Nr 11 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

  Pakiet Nr 12 - cena – 49,42 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 49,42 pkt.

  Pakiet Nr 13 - cena – 16,68 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 16,68 pkt.

  Pakiet Nr 14 - cena – 75,61 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 75,61 pkt.

  Pakiet Nr 15 - cena – 47,50 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 47,50 pkt.

  Pakiet Nr 16 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

  Pakiet Nr 17 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

  Pakiet Nr 18 - cena – 57,19 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 57,19 pkt.

  Pakiet Nr 19 - cena – 49,65 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 49,65 pkt.

  Pakiet Nr 20 - cena – 66,43 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 66,43 pkt.

  Pakiet Nr 21 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

  Pakiet Nr 22 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

  Pakiet Nr 23 - cena – 66,50 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 66,50 pkt.

  Pakiet Nr 25 - cena –  7,61 pkt          posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem –   7,61 pkt.

  Pakiet Nr 29 - cena – 15,83 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 15,83 pkt.

  Pakiet Nr 34 - cena – 65,44 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 65,44 pkt.

  6.AMED Biuro Techniczno-handlowe ul. Umińskiego3/8, 03-984 Warszawa

  Pakiet Nr 30 - cena – 95,00pkt                      posiadane autoryzacje  – 5pkt.         razem – 100 pkt.

  7.Przedsiebiorstwo Techniki Medycznej Anes-Med. Sp. z o.o., ul. Leonidasa 51, 02-239 Warszawa

  Pakiet Nr   3 - cena – 83,60 pkt         posiadane autoryzacje  –5 pkt.          razem – 88,60 pkt.

  Pakiet Nr 20 - cena – 90,42 pkt         posiadane autoryzacje  –5 pkt.          razem – 95,42 pkt.

  8.ALFA GREEN Sp. z o.o., Szaserów 38, 04-306 Warszawa

  Pakiet Nr   18 - cena – 41,52 pkt       posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 46,52 pkt.

  9.MEDILAND G. Wykland, Chrzanowskiego 64B1, 80-278 Gdańsk

  Pakiet Nr   9 - cena – 35,03 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 35,03 pkt.

  Pakiet Nr 20 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

  10.ULTRA-VIOL sp. j. Pietras, Purgał, Wójcik, Stępowizna 34, 95-100 Zgierz

  Pakiet Nr   27 - cena – 95,00 pkt       posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

  11.  Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

  Pakiet Nr 17 - cena – 22,14 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 27,14 pkt.

  Pakiet Nr 29 - cena – 63,33 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 68,33 pkt.

  12.  DORMED Zakład Usługowy Daniel Rykowski, ul. Szczecińska 28, 91-222 Łódź

  Pakiet Nr 13 - cena – 20,70 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 20,70 pkt.

  13.  ELECPOL Sp. z o.o., ul. Łużycka 34A, 61-614 Poznań

  Pakiet Nr 22 - cena – 18,82 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 18,82 pkt.

  14.  DENTART-MEDYCYNA, STOMATOLOGIA, PROTETYKA, ZAOPATRZENIE LECZNICTWA.

        A. Kałużny, Aleja 1 Maja 18/46, 62-510 Konin

  Pakiet Nr 4 - cena – 43,91 pkt           posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 48,91 pkt.

  Pakiet Nr 7 - cena – 50,00 pkt           posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 55,00 pkt.

  Pakiet Nr 8 - cena –   37,47 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 42,47 pkt.

  Pakiet Nr 9 - cena –   95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

  Pakiet Nr 10 - cena – 47,92 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 52,92 pkt.

  Pakiet Nr 12 - cena – 78,24 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 83,24 pkt.

  Pakiet Nr 14 - cena – 52,93 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 57,93 pkt.

  Pakiet Nr 15 - cena – 79,17 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 84,17 pkt.

  Pakiet Nr 18 - cena – 39,78 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 44,78 pkt.

  Pakiet Nr 19 - cena – 42,32 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 47,32 pkt.

  Pakiet Nr 22 - cena – 40,81 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 45,81 pkt.

  Pakiet Nr 23 - cena – 73,89 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 78,89 pkt.

  Pakiet Nr 33 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

  Pakiet Nr 34 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

  15.  Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 233, 93-133 Łódź

  Pakiet Nr 4 - cena –   95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

  Pakiet Nr 6 - cena –   95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

  Pakiet Nr 7 - cena –   59,38 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 64,38 pkt.

  Pakiet Nr 8 - cena –   62,46 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 67,46 pkt.

  Pakiet Nr 9 - cena –   82,66 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 87,66 pkt.

  Pakiet Nr 10 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

  Pakiet Nr 11 - cena – 47,50 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 52,50 pkt.

  Pakiet Nr 12 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

  Pakiet Nr 13 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

  Pakiet Nr 14 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

  Pakiet Nr 18 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

  Pakiet Nr 19 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

  Pakiet Nr 22 - cena – 86,36 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 91,36 pkt.

  Pakiet Nr 23 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

  Pakiet Nr 24 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

  Pakiet Nr 25 - cena – 76,77 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 81,77 pkt.

  Pakiet Nr 31 - cena – 95,00 kt           posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

  16.  ZALIM Sp z.o.o., ul. Marszałkowska 84/92, 00-514 Warszawa

  Pakiet Nr 4 - cena –   79,57 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 79,57 pkt.

  Pakiet Nr 5 - cena –   95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

  Pakiet Nr 7 - cena –   47,50 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 47,50 pkt.

  Pakiet Nr 8 - cena –   25,05 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 25,05 pkt.

  Pakiet Nr 9 - cena –   69,70 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 69,70 pkt.

  Pakiet Nr 10 - cena – 82,39 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 82,39 pkt.

  Pakiet Nr 11 - cena – 47,50 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 47,50 pkt.

  Pakiet Nr 12 - cena – 93,81 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 93,81 pkt.

  Pakiet Nr 13 - cena – 30,02 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 30,02 pkt.

  Pakiet Nr 14 - cena – 37,56 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 37,56 pkt.

  Pakiet Nr 15 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

  Pakiet Nr 17 - cena – 52,75 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 52,75 pkt.

  Pakiet Nr 18 - cena – 56,05 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 56,05 pkt.

  Pakiet Nr 22 - cena – 52,62 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 52,62 pkt.

  Pakiet Nr 23 - cena – 66,50 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 66,50 pkt.

  Pakiet Nr 25 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

  Pakiet Nr 28 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

  Pakiet Nr 29 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

  Pakiet Nr 31 - cena – 94,37 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 94,37 pkt.

  Pakiet Nr 32 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

  17.  Inżyniera Medyczna, ul. Skierniewicka 11 lok 45, 05-530 Góra Kalwaria

  Pakiet Nr 3 - cena –   77,57 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 77,57 pkt.

  Pakiet Nr 4 - cena –   26,26 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 26,26 pkt.

  Pakiet Nr 6 - cena –   47,66 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 47,66 pkt.

  Pakiet Nr 10 - cena – 58,85 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 58,85 pkt.

  Pakiet Nr 12 - cena – 51,76 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 51,76 pkt.

  Pakiet Nr 14 - cena – 37,42 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 37,42 pkt.

  Pakiet Nr 18 - cena – 74,73 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 74,73 pkt.

  Pakiet Nr 19 - cena – 62,07pkt          posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 62,07 pkt.

  Pakiet Nr 23 - cena – 44,33pkt          posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 44,33 pkt.

  Pakiet Nr 25 - cena – 38,00pkt          posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 38,00 pkt.

   

  Postępowanie dla Pakietu Nr 1, Pakietu Nr 26  - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 13.02.2017r.

  Podpisał:

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  CZŁONEK ZARZĄDU

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Macej Nerowski

  Do wiadomości

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 06.02.2017r.

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o rozwiązaniu umowy i unieważnieniu postęp.konkursowego na echo serca

  Kutno, dn. 03.02.2017r.

   

  INFORMACJA O ROZWIĄZANIU UMOWY Z WYBRANYM OFERENTEM I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/5/17

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że ze względu na rozwiązanie umowy z wybranym Oferentem w postępowaniu konkursowym na wykonywanie i opis badania echo serca przez lekarzy w I Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. zostaje unieważnione w/w postępowanie konkursowe.

   

   

  Podpisał:

   CZŁONEK ZARZĄDU

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-02-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę produktów farmaceutycznych

  Kutno, dn. 01.02.2017r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych.

   Nr postępowania ZP/2/17

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1. Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. i „Farmacol Logistyka” Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

  Pakiet Nr: 8

  2. LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

  Pakiet Nr: 1

  3. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

  Pakiet Nr: 7

  4. LogFarma Sp. z o.o., ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka

  Pakiet Nr: 5

  5. Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

  Pakiet Nr 3

  6. Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa   Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

  Pakiety: Nr  2, 4, 6

   

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 100%.

  Na przetarg złożono 7 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. i „Farmacol Logistyka” Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

  Pakiet Nr 4 - cena -   98,79 pkt

  Pakiet Nr 6 - cena -   99,79 pkt

  Pakiet Nr 8 - cena - 100,00pkt

  2. LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

  Pakiet Nr 1 - cena - 100,00pkt

  Pakiet Nr 2 - cena -   26,29pkt

  3. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

  Pakiet Nr 7 - cena - 100,00pkt

  4. LogFarma Sp. z o.o., ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka

  Pakiet Nr 5 - cena - 100,00pkt

  5. Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

  Pakiet Nr 1 - cena -   99,99pkt

  Pakiet Nr 3 - cena - 100,00pkt

  6. ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

  Pakiet Nr 4 - cena -   90,27pkt

  Pakiet Nr 5 - cena -   72,07pkt

  7. Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa   Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

  Pakiet Nr 2 - cena - 100,00pkt

  Pakiet Nr 4 - cena - 100,00pkt

  Pakiet Nr 6 - cena - 100,00pkt

  Pakiet Nr 8 - cena -   99,63pkt

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane, będą zawarte po 06.02.2017r.          

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 01.02.2017r.                                     

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w Oddz. Neonat., Endokr., w Poradni Zdr. Psych. prze

  Kutno, dn.  31.01.2017r.

   

  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygnatura postępowania: K/4/17

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

   - w Oddziale Neonatologicznym

   - w Oddziale Endokrynologicznym

   - w Poradni Zdrowia Psychicznego przez psychologa

   - w zakresie wykonywania badań przewodu pokarmowego - kolonoskopia

   na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., wybrano oferty:

   

   

  1. Tomasz Jacek Kajl, ul. Ossowskiego 5/23, 91-089 Łódź
  2. Specjalistyczny Gabinet Lekarski Bożena Wójcińska, ul. Kołłątaja 23, 99-300 Kutno
  3. INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA – Paweł Jędrzejczak, ul. Zamkowa 6 lok. III, 99-300 Kutno
  4. GABINET LEKARSKI Ludmiła Macher, ul. Kołłątaja 23, 99-300 Kutno

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na wykonyw. i opis badania echo serca

  Kutno, dn. 31.01.2017r.

   

   

  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygnatura postępowania: K/5/17

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na wykonywanie i opis badania echo serca przez lekarzy w I Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wybrano ofertę:

   

   

  „Docverkan” Grażyna Józefowicz-Okonkwo,  ul. Kąkolowa 117 m.3, 95-070 Kolonia Brużyca

   

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

   

   

   

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkurs. w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Światecznej Opieki Zdrowotnej

  Kutno, dn. 20.01.2017r.

  OGŁOSZENIE   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygnatura postępowania: K/3/17

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na świadczenia zdrowotne w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Spółka z o.o. w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

  wybrano ofertę:

  NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  „DERMEX”, 

  ul. Henryka Sienkiewicza 16, 99-300 Kutno

  Podpisał:

   

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na świadcz. zdr.

  Kutno, dn. 17.01.2017r.

  OGŁOSZENIE   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygnatura postępowania: K/2/17

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, polegających na znieczuleniu do zabiegów operacyjnych, w dni powszednie, w godz.800 – 1500 

  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

  wybrano ofertę:

   

   INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Tomasz Święcicki, 91-357 Łódź, ul. Liściasta 30 m.15

  Podpisał:

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na świadcz. zdr. w SOR

  Kutno, dn. 13.01.2017r.

   

  OGŁOSZENIE   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygnatura postępowania: K/1/17

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez: lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych

  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

  wybrano oferty:

   

  1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Idzik, 99-300 Kutno,  ul. Bażantowa 1

   

  2. Sławecki Radosław Ireneusz, Kosynierów 3a, 98-220 Karsznice

   

  Podpisał:

  CZŁONEK ZARZĄDU

    „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

    Macej Nerowski

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-01-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacja o odmowie zawarcia umowy i wybór kolejnego oferenta

  Kutno, dn. 30 grudnia 2016r.

   

   

  INFORMACJA O ODMOWIE ZAWARCIA UMOWY I WYBÓR KOLEJNEGO OFERENTA

   

   

   

  Sygnatura postępowania : K/30/16

   

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o. o. informuje , że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego oraz medycznego na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o. o. ze względu na odmowę zawarcia umowy przez firmę NORD Ambulanse Radowit Sadowski, 81-862 Sopot, ul. Kujawska 32 lok 56- powtórzono wybór najkorzystniejszych ofert:

   

   

   

  1. Medax Trans s.c. Mariusz Dutkiewicz, Rafał Skowron, 92-103 Łódź, ul.Brzezińska 5/15

  Zakres nr 3

   

  2.Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi O/Łódź, 91-202 Łódź, ul. Warecka 2 - Zakres nr 1,2

   

   

   

   

  Podpisał:

   

  Prezes Zarządu

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o. o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Pamela Janecka-Szlozer dnia 2016-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie postępowania k/32/16 NPL

  Kutno, dn. 30 grudnia 2016r.

   

   

  OGŁOSZENIE

  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

   

  Sygnatura postępowania : K/32/16

   

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o. o. informuje , że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i Świątecznej opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o. o. na podstawie § 5 pkt 1 d Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” sp. z o. o. Prezes Zarządu unieważnia postępowanie K/32/16

   

   

   

   

   

   

   

  Podpisał:

   

  Prezes Zarządu

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o. o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Pamela Janecka-Szlozer dnia 2016-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdr. z zakresu usług psycholog., logopedycz., terapii uzależnień, le

  Kutno, dn. 30.12.2016r.

  OGŁOSZENIE 

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygnatura postępowania: K/31/16

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług psychologicznych, logopedycznych, terapii uzależnień, lekarza medycyny pracy, dietetyka, pracownika socjalnego, inspektora ochrony radiologicznej oraz przez  lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., wybrano oferty:

   1. „Prywatny Gabinet Dermatologiczny” dr nauk medycznych Stanisław Wiącek, ul. Liściasta 4/8, 91-357 Łódź

  2. WAEL MALLAH, ul. Juliusza Kossaka 8/2, 93-213 Łódź

  3. LOGOPEDA – NEUROLOGOPEDA SURDOLOGOPEDA Ilona Jakubowska-Żurawska, ul. Podrzeczna 46/13, 99-300         Kutno

  4. REHABILITACJA Małgorzata Wasilewska, ul. Długosza 6/27, 99-300 Kutno

  5. Rehabilitacja Michał Olczak, ul. Warszawskie Przedmieście 15/66, 99-300 Kutno

  6. Rehabilitacja Karolina Grabowska, Głogowiec 23/14, 99-300 Kutno

  7. SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA JOANNA TIM-KANAR, ul. Pszczela 11, 09-520 Łąck

  8. „REHABILITACJA” Ewa Rutkowska, Nowe Grodno 10, 99-350 Ostrowy

  9. PRYWATNY GABINET LEKARSKI LARYNGOLOGICZNY Jolanta Znajewska, ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

  10.  Jacek Mikosiński „MIKOMED” Poradnia Chorób Naczyń Obwodowych, ul. Pługowa 51/53, 94-238 Łódź

  11.  Terapia Uzależnień Marzena Wysocka, ul. Sosnowa 7, 09-500 Gostynin

  12.  GABINET PSYCHOLOGICZNY Monika Marciniak, Os. Łąkoszyn 3/10, 99-300 Kutno

  13.  NZOZ „VISMED” Sp. j., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

  14.  INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA MONIKA CYWIŃSKA, ul. Kasprzaka 58/19, 91-078 Łódź

  15.  PRYWATNY GABINET INTERNISTYCZNY Subczyński Jerzy, ul. Peowiacka 7A, 99-300 Kutno

  16.  INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA Iwona Walczak, ul. Wyszyńskiego 94/37, 94-051            Łódź

  17.  GABINET LEKARSKI Beata Handzelewicz, ul. Podrzeczna 44/19, 99-300 Kutno

  18.  Michał Galicki, ul. Haśka 8/20, 92-502 Łódź

  19.  Prywatny Gabinet Internistyczny Cezary Bloch, ul. Dąbrowskiego 14A, 99-300 Kutno

  20.  Gapińska Joanna, Pl. Wolności 13, 99-300 Kutno

  21.  PRYWATNY GABINET LEKARSKI Specjalista Psychiatra Ewa Krzemińska-Antoniak, ul. Skłodowskiej 46, 99-300          Kutno

  22.  GABINET LEKARSKI Ewa Ziółkowska-Trzcinka, ul. Sienkiewicza 40, 99-300 Kutno

  23.  USŁUGI PIELĘGNIARSKIE I TERAPEUTYCZNE Z ZAKRESU UZALEŻNIEŃ Elżbieta Chrzuszcz, ul. Szpitalna 3A/6,

         99-300 Kutno

  24.  Prywatny Gabinet Lekarski Zofia Pasiecznik-Tysowska, Oporów 25F, 99-322 Oporów

  25.  NZOZ „VITAMED” MEDYCYNA PRACY, ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

  26.  PRYWATNY GABINET LEKARSKI Aleksandra Kucharczyk, ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

  27.  INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA – Paweł Jędrzejczak, ul. Zamkowa 6 lok. III, 99-300        Kutno

  28.  GABINET LEKARSKI Marianna Błaszczyk, ul. Chopina 15a, 99-300 Kutno

  29.  Grażyna Muszyńska, ul. Wilcza 3A/46, 99-300 Kutno

  30.  Aleksandra Lewandowska, ul. Andersa 4/34, 99-302 Kutno

  31.  PRYWATNY GABINET NEUROCHIRURGICZNY Zbigniew Pałka, Al. Matek Polskich 43, 93-337 Łódź

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    zawiadomienie o wyborze oferty na świadczenie usług prawniczych

   

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200 tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www. szpital.kutno.pl

  REGOR REGON 100974785; NIP 7752631681  Kutno, dnia 29.12.2016r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  w trybie zapytania ofertowego: na świadczenie usług prawniczych

   

  Numer postępowanie - P/18/16

   

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o. o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana Firma:  Szymański i Sadowski Kancelaria Adwokacka s. c. , ul. Skłodowskiej 14, 99-300 Kutno.  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

    udostępnił Pamela Janecka-Szlozer dnia 2016-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi ochrony osób i mienia od godziny 18.00-6.00

   

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200 tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www. szpital.kutno.pl

  REGOR REGON 100974785; NIP 7752631681  Kutno, dnia 28.12.2016r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  w trybie zapytania ofertowego: w zakresie ochrony osób i mienia w „Kutnowski Szpital Samorządowy” sp. z o. o. od godziny 18.00-6.00

   

  Numer postępowanie - P/17/16

   

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o. o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana Firma:  MM Service Security Sp. z o. o. - 93-408 Łódź, ul. 3-go Maja 64/66.

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski    udostępnił Pamela Janecka-Szlozer dnia 2016-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty na usługi sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu

   

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200 tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www. szpital.kutno.pl

  REGOR REGON 100974785; NIP 7752631681  Kutno, dnia 28.12.2016r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  w trybie zapytania ofertowego: usług sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu

   

  Numer postępowanie - P/16/16  Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana Firma:

  Arion Med. sp. z o. o. siedziba ul. Zbożowa 22d, 20-827 Lublin, miejsce świadczenia usług Gorzewo, ul. Kruk 5, 09-500 Gostynin.  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

    udostępnił Pamela Janecka-Szlozer dnia 2016-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę materiałów malarskich, hydraulicznych, ślusarskich, elektrycznych, ogólnobudowlanych

  Kutno, dn. 22. 12.2016r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę materiałów malarskich, hydraulicznych, ślusarskich, elektrycznych, ogólnobudowlanych.

  Nr postępowania ZP/20/16

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1. FHU „AGMET”Agnieszka Trawczyńska, 92-504 Łódź, ul. Elsnera 13

      Pakiet Nr 3

  2. METALZBYT – HURT sp. z o.o. ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko – Biała

      Pakiet Nr 1,5

  3. Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o., 45-117 Opole, ul. Świętej Anny 5

      Pakiet Nr 4

  4. Przedsiębiorstwo Handlowe „SEA” Paweł Bronikowski, 09-402 Płock, ul. Norbertańska 3

      Pakiet Nr 2

   

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 100%.

  Na przetarg złożono 13 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. Twój Dom spółka cywilna, 99-300 Kutno, ul. Kilińskiego 6

      Pakiet Nr 1-  cena -  89,6 pkt

  2. Sklep Artykuły Metalowe - Chemia, 99-300 Kutno ul. Sienkiewicza 5

      Pakiet Nr 3 – cena - 79,8 pkt

  3. AW Tech Trade spółka z o. o., 45-205 Opole, ul. Budowlanych 6

      Pakiet Nr 4 – cena -  88,8 pkt

  4. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Andrzej Kulik, 04-161 Warszawa, ul. Komorska 10 lok 10

      Pakiet Nr 1- cena – 39,4 pkt

  5.  FHU „AGMET”Agnieszka Trawczyńska, 92-504 Łódź, ul. Elsnera 13

       Pakiet Nr 1 –  cena – 87,3 pkt

       Pakiet Nr 2–  cena -  81,4 pkt

       Pakiet Nr 3–  cena – 100 pkt

       Pakiet Nr 5 –  cena – 98,3 pkt

  6.  METALZBYT – HURT sp. z o.o. ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko – Biała

       Pakiet Nr 1– cena – 100 pkt

       Pakiet Nr 3–  cena – 93,4 pkt

       Pakiet Nr 5 – cena – 100 pkt

  7. Przedsiębiorstwo el12 Sp. z o.o., 45-117 Opole, ul. Świętej Anny 5

       Pakiet Nr 4 – cena – 100 pkt

  8. Przedsiębiorstwo Handlowe „SEA” Paweł Bronikowski, 09-402 Płock,  ul. Norbertańska 3

      Pakiet Nr 1–  cena – 86,4 pkt

      Pakiet Nr 2– cena – 100 pkt

      Pakiet Nr 3 – cena – 91,7 pkt

  9. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „HYDROSTAL” Joanna Lemańska, 99-300 Kutno, ul. 29-go Listopada 59

      Pakiet Nr 2 – cena – 80,3 pkt

  10.  PPUH „ELEKTROMET” Zakład Elektryczny, 99-300 Kutno, ul. Szymanowskiego 11,

       Pakiet Nr 4 – cena – 51,6 pkt

  11. „CAR-CHEM” s.c. M.K.J. Perzyńscy, 99-300 Kutno, Oporowska 19,

        Pakiet Nr 1 –  cena – 90,9 pkt

  12. „PSTRYK” Michał Tybura, 99-300 Kutno, ul. Korczaka 2

        Pakiet Nr 4 – 59,2 pkt

  13  Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe, „POLDAN” Sp. z o.o.,

        Podgórze 22, 09-500 Gostynin

        Pakiet Nr 4 –  cena – 63,6 pkt

   

  Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty podlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane, będą zawarte po  27 .12.2016r.                                               

   

  Podpisał: 

  Prezes Zarządu

  "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski,

  Członek Zarządu

  "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski           

   

  Do wiadomości

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu  22.12.2016r.

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-12-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdr. w zakresie usług transportu sanitarnego oraz medycznego

  Kutno, dn. 22 grudnia 2016r.

   

  OGŁOSZENIE

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   Sygnatura postępowania : K/30/16

   

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o. o. informuje , że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego oraz medycznego na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o. o. wybrano oferty

   

  1. Nord Ambulanse Radowit Sadowski, 81-862 Sopot, ul. Kujawska 32 lok 56- Zakres nr 2 i Zakres nr 3

   

  2. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi O/Łódź, 91-202 Łódź, ul. Warecka 2- Zakres nr1

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o. o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o. o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia


    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-12-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę produktów farmaceutycznych

  Kutno, dn. 21.12.2016r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych.

  Nr postępowania ZP/19/16

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1.GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań

     Pakiety Nr: 1,13

  2.Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

     Pakiet Nr 12

  3.Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

     Pakiet Nr 19

  4.LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

     Pakiety Nr: 3,22

  5.Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. i „Farmacol Logistyka” Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

     Pakiety Nr: 5,6,10,15,16,17,26

  6.Delfarma Sp. z o.o., ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111, 91-222 Łódź

     Pakiet Nr 14

  7.Konsorcjum Firm Aspen Pharma Ireland Limited, One George’s Quay Plaza, Dublin 2, Irlandia i Nettle  Pharma Services Sp. z o.o., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

      Pakiet Nr 2

  8. Baxalta Poland Sp. z o.o., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

      Pakiet Nr 7

  9  Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

      Pakiety: Nr 9,11

  10.Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa   Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

      Pakiety: Nr  4,18,20,21,23,24,25,

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 100%.

  Na przetarg złożono 12 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1.GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań

     Pakiet Nr   1 – cena – 100,00 pkt

     Pakiet Nr 13 – cena – 100,00 pkt

     Pakiet Nr 14 – cena –   92,50 pkt

  2.Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

     Pakiet Nr 11 – cena –  98,18 pkt

     Pakiet Nr 12 – cena –100,00 pkt

     Pakiet Nr 20 -  cena –  91,56 pkt

  3.Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

     Pakiet Nr 19 – cena – 100,00 pkt

  4.LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

     Pakiet Nr   3 – cena – 100,00 pkt

     Pakiet Nr 22 – cena – 100,00 pkt

  5.Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. i „Farmacol Logistyka” Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

     Pakiet Nr   3 – cena –   70,46 pkt

     Pakiet Nr   4 – cena –   99,54 pkt

     Pakiet Nr   5 – cena – 100,00 pkt

     Pakiet Nr   6 – cena – 100,00 pkt

     Pakiet Nr 10 – cena – 100,00 pkt

     Pakiet Nr 15 – cena – 100,00 pkt

     Pakiet Nr 16 – cena – 100,00 pkt

     Pakiet Nr 17 – cena – 100,00 pkt

     Pakiet Nr 20 – cena –   79,44 pkt

     Pakiet Nr 22 – cena –   90,48 pkt

     Pakiet Nr 26 – cena – 100,00 pkt

  6.Delfarma Sp. z o.o., ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111, 91-222 Łódź

     Pakiet Nr 14 – cena – 100,00 pkt

  7.Konsorcjum Firm Aspen Pharma Ireland Limited, One George’s Quay Plaza, Dublin 2, Irlandia i Nettle Pharma Services Sp. z o.o., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

      Pakiet Nr   2 – cena - 100,00 pkt

  8.Baxalta Poland Sp. z o.o., ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

     Pakiet Nr   7 – cena - 100,00 pkt

  9.„ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

     Pakiet Nr   3 – cena – 67,56 pkt

     Pakiet Nr   4 – cena – 83,46 pkt

     Pakiet Nr   5 – cena – 97,03 pkt

     Pakiet Nr   6 – cena – 98,52 pkt

     Pakiet Nr 15 – cena – 90,89 pkt

     Pakiet Nr 20 – cena – 15,11 pkt

     Pakiet Nr 26 – cena – 99,60 pkt

  10.Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

     Pakiet Nr   9 – cena – 100,00 pkt

     Pakiet Nr 11 – cena – 100,00 pkt

     Pakiet Nr 12 – cena –   96,15 pkt

  11.Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

       Pakiet Nr   7 – cena – 97,38 pkt

       Pakiet Nr 18 – cena – 99,23 pkt

       Pakiet Nr 20 – cena -  77,47 pkt

       Pakiet Nr 25 – cena – 96,33 pkt

       Pakiet Nr 26 – cena – 96,12 pkt

  12.Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

      Pakiet Nr   3 – cena –   68,12 pkt

      Pakiet Nr   4 – cena – 100,00 pkt

      Pakiet Nr   5 – cena –   97,39 pkt

      Pakiet Nr   6 – cena –   98,34 pkt

      Pakiet Nr   7 – cena -    92,63 pkt

      Pakiet Nr 10 – cena –   98,66 pkt

      Pakiet Nr 15 – cena –   95,74 pkt

      Pakiet Nr 17 – cena –     6,42 pkt

      Pakiet Nr 18 – cena – 100,00 pkt

      Pakiet Nr 20 – cena -  100,00 pkt

      Pakiet Nr 21 – cena -  100,00 pkt

      Pakiet Nr 22 -  cena –   77,46 pkt

      Pakiet Nr 23 – cena – 100,00 pkt

      Pakiet Nr 24 – cena – 100,00 pkt

      Pakiet Nr 25 – cena – 100,00 pkt

      Pakiet Nr 26 – cena –   98,57 pkt

  Postępowanie dla Pakietu Nr 8  - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane, będą zawarte po 26.12.2016r.                                               

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy

  Spółka z o.o.

  Macej Nerowski

  Do wiadomości

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 21.12.2016r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty na informatyka

  Kutno, dn. 16.12.2016r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

   w trybie zapytania ofertowego: na wykonywanie czynności informatyka na terenie „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. Po godzinie 15-tej oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy , a także w czasie usprawiedliwionej nieobecności informatyków zatrudnionych na umowę o pracę.

  Numer postępowanie -  P/14/16

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o. o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana Firma:

   

  AKCES KOMP mgr inż. Tomasz Kiełbasa , 99-311 Bedlno, Podgajew 12

  ul. Wyszyńskiego11,

  99-300 Kutno

   

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na obsługę parkingu

  Kutno, dn. 16.12.2016r.

   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

   

  dotyczy: przetargu nieograniczonego na obsługę parkingu strzeżonego (całodobowo) i niestrzeżonego oraz ochronę obiektu szpitala w godzinach 18.00-6.00.

  Nr postępowania ZP/21/16

   

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, unieważnia postępowanie przetargowe na obsługę parkingu strzeżonego (całodobowo) i niestrzeżonego oraz ochronę obiektu szpitala w godzinach  18.00-6.00., na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

   

  Podpisał:

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  CZŁONEK ZARZĄDU

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Macej Nerowski

   

  Do wiadomości:  

  Zawiadomienie przesłane do Wykonawców.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie zapytania ofertowego

  Kutno, dnia  05.12.2016r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

   w trybie zapytania ofertowego: W zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie proekologicznego zadania inwestycyjnego w ramach konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Ochrona atmosfery, Poprawa jakości powietrza, Część 2) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” Numer postępowanie -  P/15/16

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana Firma:

   

  Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.

  ul. Wyszyńskiego11,

  99-300 Kutno

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków dezynfekcyjnych

  Kutno, dn. 02.12.2016r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Dotyczy przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych.

  Nr postępowania ZP/17/16

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1. MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

  Pakiet Nr 5, 13

  2. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

  Pakiet Nr 9

  3. Euro Trade Technology Sp. z o.o., ul. Jana Styki 8, 64-920 Piła

  Pakiet Nr 11

  4. MEDILAB Jacek Andrzejewski, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

  Pakiet Nr 1, 3, 6, 7, 10

  5. Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

  Pakiet Nr 4, 8, 12

  6.„IMPACT” s.c. A. Musiał – Słabęcka, J. Słabęcki, ul. Wólczańska 249/251, 93-035 Łódź

  Pakiet Nr 15

   

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, jakość 40%.

  Na przetarg złożono 8 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

  Pakiet Nr   5 -  cena - 60pkt.               jakość – 40pkt.            razem – 100pkt.

  Pakiet Nr 13 -  cena - 60pkt.               jakość – 40pkt.            razem – 100pkt.

  2. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

  Pakiet Nr   9 -  cena - 60pkt.               jakość – 40pkt.            razem – 100pkt.

  3. Euro Trade Technology Sp. z o.o., ul. Jana Styki 8, 64-920 Piła

  Pakiet Nr 11 -  cena - 60pkt.               jakość – 40pkt.            razem – 100pkt.

  4. MEDILAB Jacek Andrzejewski, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

  Pakiet Nr   1 -  cena - 60pkt.               jakość – 40pkt.            razem – 100pkt.

  Pakiet Nr   3 -  cena - 60pkt.               jakość – 20pkt.            razem –   80pkt.

  Pakiet Nr   6 -  cena - 60pkt.               jakość – 20pkt.            razem –   80pkt.

  Pakiet Nr   7 -  cena - 60pkt.               jakość – 40pkt.            razem – 100pkt.

  Pakiet Nr 10 -  cena - 60pkt.               jakość – 40 pkt.            razem – 100pkt.

  5. Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

  Pakiet Nr   4 -  cena - 60pkt.               jakość – 40pkt.            razem – 100pkt.

  Pakiet Nr   8 -  cena - 60pkt.               jakość – 40pkt.            razem – 100pkt.

  Pakiet Nr 12 -  cena - 60pkt.               jakość – 40pkt.            razem – 100pkt.

  6. „IMPACT” s.c. A. Musiał – Słabęcka, J. Słabęcki, ul. Wólczańska 249/251, 93-035 Łódź

  Pakiet Nr 15 -  cena – 60 pkt.            jakość – 40 pkt.            razem – 100pkt.

  7. Debiut Plus E.T. Miągowscy sp.j., ul. Lodowa 106A

  Pakiet Nr 15 -  cena – 26,46pkt.            jakość – 40pkt.            razem – 66,46pkt.

  8. „R-Med.” Centrum Zaopatrzenia Medycznego, ul. Dąbrowska 2a, 95-050 Konstantynów Łódzki

  Pakiet Nr 15 -  cena – 41,07pkt.            jakość – 40pkt.            razem – 81,07pkt.

  Postępowanie dla Pakietu nr 2 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp -  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  Postępowanie dla Pakietu Nr 14  - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 07.12.2016r.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 02.12.2016r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w I i II Oddziale Chorób Wew.

  Kutno, dn. 30.11.2016r.

  OGŁOSZENIE 

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygnatura postępowania: K/29/16

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w I i II Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., wybrano ofertę:

  1. Specjalistyczny Gabinet Lekarski Anna Łęczewska, ul. Grodzkiej 6/5, 99-100 Łęczyca

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-11-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdr. przez personel pomocniczy: sanitariuszy i opiekunki medyczne

  Kutno, dn. 28.11.2016r.

  OGŁOSZENIE

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   Sygnatura postępowania: K/28/16

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na świadczenia zdrowotne udzielane przez personel pomocniczy: sanitariuszy i opiekunki medyczne na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., wybrano ofertę:

   

  „BIZNES PARTNER Sp. z o.o.”, ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź 

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę implantów ortopedycznych

  Kutno, dn. 22.11.2016r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Dotyczy przetargu na dostawę implantów ortopedycznych.

  Nr postępowania ZP/18/16

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana następująca oferta:

  1. Hofer GmbH&CoKG Spółka Komandytowa Oddział w Polsce, ul. Radkowska 9, 57-402 Nowa Ruda

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 100%.

   

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów: 

  1. Hofer GmbH&CoKG Spółka Komandytowa Oddział w Polsce, ul. Radkowska 9, 57-402 Nowa Ruda

      Cena -100 pkt.

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) ppkt. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 22.11.2016r.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości  

  Wykonawca, który złożył ofertę.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 22.11.2016r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-11-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych

  Kutno, dn. 18.11.2016r.

   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

  POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

   

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

  Sygnatura postępowania K/27/16 

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust. 1 pkt. a „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych.

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski                                         

   

  Do wiadomości:

  Zawiadomienie umieszczone zostanie

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń

  Udzielającego zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-11-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę preparatów i sprzętu nerkozastępczego

  Kutno, dn. 16.11.2016r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Dotyczy przetargu na dostawę preparatów i sprzętu do leczenia nerkozastępczego.

  Nr postępowania ZP/16/16

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujące zakresy zamówienia:

  1. Baxter Polska Spółka z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

  Pakiet Nr 1, 2

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 100%.

   

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów: 

  1. Baxter Polska Spółka z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

  Pakiet Nr   1 -  cena 100 pkt.

  Pakiet Nr   2 -  cena 100 pkt.

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) ppkt. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 16.11.2016r.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości  

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 14.11.2016r.

  Dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego

  Nr postępowania P/8/16

  W zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie proekologicznego zadania inwestycyjnego w ramach konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Ochrona atmosfery, Poprawa jakości powietrza, Część 2) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego w ww. zakresie, nie doszło do zawarcia umowy.

   

   Podpisał:

   Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

   Macej Nerowski

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  I tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert w zakresie konsultacji urologicznych

  Kutno, dn.  02.11.2016r.

  OGŁOSZENIE   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygnatura postępowania: K/26/16

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji urologicznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o. o. wybrano  ofertę:

   

  SPECJALISTA Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 40A lok.5,  02-561 Warszawa,

   Miejsce prowadzenia działalności: ul. 29 Listopada 37, 99-300 Kutno,

   

  Podpisał:

   Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

    Macej Nerowski

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-11-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert przez lekarzy w ramach dyżurów w Oddz. Gin.- Poł. i Neonatolog.

  Kutno, dn.  28.10.2016r.

   

  OGŁOSZENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   Sygnatura postępowania: K/24/16

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów medycznych w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym i w Oddziale Neonatologicznym na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o. o. wybrano następujące oferty:

   

  1.       GABINET LEKARSKI – MAŁGORZATA BORKOWSKA, ul. Langenfeld 11,  09-500 Gostynin

            – Oddział Neonatologiczny

  2.       GABINET LEKARSKI MARCIN ANIOŁ: MDA Marcin Anioł Wspólnik Spółki Cywilnej, Starowa Góra           Modrzewiowa    26, 95-030 Rzgów, - Oddział Ginekologiczno-Położniczy

  3.       PRYWATNY GABINET LEKARSKI JACEK DYRDUŁA, Michałów 61a, 98-220

               Zduńska Wola - Oddział Ginekologiczno-Położniczy

  Podpisał:

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-10-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdrowotnych przez lekarzy

  Kutno, dn.  14.10.2016r.

   

  OGŁOSZENIE   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygnatura postępowania: K/25/16

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, polegających na znieczuleniu do zabiegów operacyjnych, w dni powszednie, w godz.800 – 1500  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wybrano oferty:

  1. Prywatna Praktyka Lekarska Andrzej Tokarz, ul. Pływacka 58, 94-127 Łódź

   

  2.Praktyka Lekarska Bogusława Kmieciak –Batorska, ul. Obywatelska 63 lok.11,93-558 Łódź

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-10-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie zapytania ofertowego

   

       „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

        99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

         tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

         e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

         REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia  14.10.2016r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

   

  w trybie zapytania ofertowego: W zakresie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie proekologicznego zadania inwestycyjnego w ramach konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Ochrona atmosfery, Poprawa jakości powietrza, Część 2) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Numer postępowanie -  P/8/16

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana Firma:

   

  MASTER Consulting Sp. z o.o., Oddział w Warszawie,

  00-521    Warszawa

  ul. Hoża 29/31 lok. 79

   

  Podpisał:

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  CZŁONEK ZARZĄDU „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Macej Nerowski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-10-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę szwów chirurgicznych

  Kutno, dnia  14.10.2016r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę szwów chirurgicznych.

   Nr postępowania ZP/15/16

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   

  1. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

  Pakiet Nr   5, 6

  2. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów

  Pakiet Nr   2, 8, 12, 13, 14

  3. ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

  Pakiet Nr   7

  4. Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,, ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

  Pakiet Nr   1, 10, 11, 15, 16, 18

  5. Fundacja 2M Materia Medica Fundacja na Rzecz Dobra Pacjenta, ul. Sudecka 133, 53-128 Wrocław

  Pakiet Nr   3

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, jakość – 40%.

  Na przetarg złożono 6 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1.  Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

  Pakiet Nr   5 – cena 60 pkt., jakość 40 pkt. razem: 100 pkt.

  Pakiet Nr   6 -  cena 60 pkt., jakość 40 pkt. razem: 100 pkt.

  2.  „DAMEN” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 257 A, 05-261 Marki

  Pakiet Nr   2 - cena 57,62 pkt., jakość 40 pkt. razem: 97,62 pkt.

  3.   Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów

  Pakiet Nr   2 - cena 60,00 pkt., jakość 40 pkt. razem: 100,00 pkt.

  Pakiet Nr   3 - cena 37,80 pkt., jakość 40 pkt. razem:   77,80 pkt.

  Pakiet Nr   8 - cena 60,00 pkt., jakość 40 pkt. razem: 100,00 pkt.

  Pakiet Nr 12 - cena 60,00 pkt., jakość 40 pkt. razem: 100,00 pkt.

  Pakiet Nr 13 - cena 60,00 pkt., jakość 40 pkt. razem: 100,00 pkt.

  Pakiet Nr 14 - cena 60,00 pkt., jakość 40 pkt. razem: 100,00 pkt.

  4.   ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

  Pakiet Nr   3 - cena 37,88 pkt., jakość 40 pkt. razem:   77,88 pkt.

  Pakiet Nr   7 - cena 60,00 pkt., jakość 40 pkt. razem: 100,00 pkt.

  5.   Aesculap Chifa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,, ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

  Pakiet Nr   1 - cena 60,00 pkt., jakość 40 pkt. razem: 100,00 pkt.

  Pakiet Nr   2 - cena 32,17 pkt., jakość 40 pkt. razem:   72,17 pkt.

  Pakiet Nr   3 - cena 24,84 pkt., jakość 40 pkt. razem:   64,84 pkt.

  Pakiet Nr 10 - cena 60,00 pkt., jakość 40 pkt. razem: 100,00 pkt.

  Pakiet Nr 11 - cena 60,00 pkt., jakość 40 pkt. razem: 100,00 pkt.

  Pakiet Nr 15 - cena 60,00 pkt., jakość 40 pkt. razem: 100,00 pkt.

  Pakiet Nr 16 - cena 60,00 pkt., jakość 40 pkt. razem: 100,00 pkt.

  Pakiet Nr 18 - cena 60,00 pkt., jakość 40 pkt. razem: 100,00 pkt.

  6. Fundacja 2M Materia Medica Fundacja na Rzecz Dobra Pacjenta, ul. Sudecka 133, 53-128 Wrocław

  Pakiet Nr   2 - cena 51,37 pkt., jakość 32 pkt. razem: 83,37 pkt.

  Pakiet Nr   3 - cena 60,00 pkt., jakość 32 pkt. razem: 92,00 pkt.

   

  Postępowanie dla Pakietów Nr: 4,9,17,19  - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 19.10.2016r.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-10-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wycofaniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

   

  Kutno, dnia 4 października 2016 roku

   

   AZP/38/380/56/16

  Dot. zapytania ofertowego Postępowanie -  P/7/16.

  Działając w imieniu Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie – informuję, iż uchwałą Zarządu Spółki z dnia 4 października 2016 roku wycofano konkurs ofert na wykonanie usługi na przedmiot zamówienia pn: "Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie proekologicznego zadania inwestycyjnego w ramach konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. Ochrona atmosfery, Poprawa jakości powietrza, Część 2) "Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie".

   

    CZŁONEK ZARZĄDU

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

    Maciej Nerowski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdrowotnych przez lekarzy

  Kutno, dn.  26.09.2016r.

   

  OGŁOSZENIE

   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygnatura postępowania: K/23/16

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., wybrano następujące oferty:

   

  1) Maria Dąbrowska-Nowak, ul. Bażantowa 7, 99-300 Kutno Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

  2) Prywatna Praktyka Lekarska Kamila Sobczuk, ul. Piękna 31/33 m. 22, 93-558 Łódź – Oddział Ginekologiczno-Położniczy

  3) PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA Natalia Leśnik, ul. Skrzywana 16 m. 38, 93-588 Łódź - Oddział Ginekologiczno-Położniczy

  4) Indywidualna Praktyka Lekarska Monika Cywińska, ul. Kasprzaka 58/19, 91-078 Łódź – Oddział Pediatryczny

  5) Kamil Wawrzyniak KAMED, ul. Kostki Napierskiego 6 lok. 82, 94-056 Łódź - Oddział Ginekologiczno-Położniczy

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Maciej Nerowski

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej 

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na świad. zdrowotne w zakresie realizacji świad. Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotne

  Kutno, dn. 12.09.2016r.

   

   

  OGŁOSZENIE     O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/22/16

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na świadczenia zdrowotne w  „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Spółka z o.o. w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej wybrano ofertę:

   

  NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „DERMEX”,  ul. Henryka Sienkiewicza 16, 99-300 Kutno,

   

  Podpisał:

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-09-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udziel. świad. zdr. w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

  Kutno, dn.  22.08.2016r.

   

   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU   POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

   

  Sygnatura postępowania: K/21/16

  na świadczenia zdrowotne w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Spółka z o.o.      w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. , ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust.1 pkt. d „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych.

  Podpisał:

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-08-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę sprzętu medycznego

   

   

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

       tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

      e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

      REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia 19.08.2016r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę sprzętu medycznego.

  Nr postępowania ZP/14/16

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1.      ABINOX Piotr Szłapka, Kiełczewo, ul. Słoneczna 9b, 64-000 Kościan

  Pakiety Nr 16,17

  2.   Metalowiec Sp. z o.o., Zakład Pracy Chronionej, ul. Fabryczna 2, 46-100 Namysłów

  Pakiet Nr 8

  3.   EuroScalemed Sp. z o.o., ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź

  Pakiet Nr 6

  4.  Medela Polska Sp. z o.o., ul. Lewinowska 8, 03-684 Warszawa

  Pakiet Nr 11

  5.  Walmed Sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie

  Pakiety Nr 1,2,3,4,5

  6.  MEDIM Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno

  Pakiet Nr 18

  7.  Przedsiębiorstwo „BAKMED” Pokorski, Świątek spółka jawna, ul. Gojawiczyńskiej 1/3, 93-249 Łódź

  Pakiet Nr 23

  8.  REVITA Ewa Krutul, Podamirowo 30, 76-031 Mścice

  Pakiet Nr 7

  9.  M4Medical Sp. z o.o., ul. St. Leszczyńskiego 60, 20-068 Lublin

  Pakiet Nr 22

  10.Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o., Al. Spółdzielczości Pracy 38,

   20-147 Lublin

  Pakiet Nr 12

  11.ALBA PPHU Alicja Brzozowska & Leszek Brzozowski s.c., ul. Kostrzyńska 20/1, 61-042 Poznań

  Pakiet Nr 9,10

  12.EGERTON Sp. z o.o., ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze

  Pakiet Nr 13 ,14, 15

  13.EuroMedical Ireneusz Bijoch, Wiśniówka 58, 26-050 Zagnańsk

  Pakiet Nr 19 ,20,21

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 90%, okres gwarancji – 10%.

  Na przetarg złożono 19 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1.      RONOMED Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław

        Pakiet Nr 17 – cena -  65,42 pkt, okres gwarancji - 0 pkt – razem – 65,42 pkt

  2.      ABINOX Piotr Szłapka, Kiełczewo, ul. Słoneczna 9b, 64-000 Kościan

        Pakiet Nr 16 - cena – 90 pkt,  okres gwarancji – 10 pkt  razem – 100pkt

        Pakiet Nr 17 - cena – 90pkt  okres gwarancji – 10pkt razem – 100pkt

  3.      DELTOM Sp. z o.o., ul. Dekerta 19/8, 87-100 Toruń

        Pakiet Nr 17 – cena – 59,19pkt,  okres gwarancji –10pkt,  razem – 69,19pkt

  4.      Metalowiec Sp. z o.o., Zakład Pracy Chronionej, ul. Fabryczna 2, 46-100 Namysłów

        Pakiet Nr   8 – cena – 90pkt,  okres gwarancji – 5pkt, razem – 95pkt

        Pakiet Nr 14 – cena -  odrzucony

  5.      STIEGELMEYER Sp. z o.o., Grubno 63, 86-212 Stolno

        Pakiet Nr 14 – cena -  odrzucony

  6.      EuroScalemed Sp. z o.o., ul. Szczecińska 61/67, 91-222 Łódź

        Pakiet Nr   6 – cena – 90pkt,   okres gwarancji –5pkt,  razem – 95pkt

  7.      Medela Polska Sp. z o.o., ul. Lewinowska 8, 03-684 Warszawa

        Pakiet Nr 11 – cena – 90pkt,  okres gwarancji – 0pkt, razem – 90pkt

  8.      Walmed Sp. z o.o., ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie

        Pakiet Nr   1 – cena – 90pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 90pkt

        Pakiet Nr   2 – cena – 90pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 90pkt

        Pakiet Nr   3 – cena -  90pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 90pkt

        Pakiet Nr   4 – cena -  90pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 90pkt

        Pakiet Nr   5 – cena -  90pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 90pkt

  9.      MEDIM Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno

        Pakiet Nr 18 – cena – 90pkt,  okres gwarancji – 5pkt,  razem – 95pkt

  10.  Przedsiębiorstwo „BAKMED” Pokorski, Świątek spółka jawna, ul. Gojawiczyńskiej 1/3, 93-249 Łódź

        Pakiet Nr 23 – cena – 90pkt,   okres gwarancji – 10pkt, razem – 100pkt

  11.  REVITA Ewa Krutul, Podamirowo 30, 76-031 Mścice

        Pakiet Nr   7 – cena – 90pkt,   okres gwarancji – 10pkt, razem – 100pkt

  12.  M4Medical Sp. z o.o., ul. St. Leszczyńskiego 60, 20-068 Lublin

        Pakiet Nr 22 – cena – 90pkt,  okres gwarancji – 10pkt, razem – 100pkt

  13.  Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR” Roman Marciniak, ul. Mała 5, 66-400 Gorzów Wielkopolski

        Pakiet Nr   8 – cena – 68,73,  okres gwarancji – 5pkt, razem – 73,73pkt

        Pakiet Nr   9 – odrzucony

  14.  Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o., Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin

        Pakiet Nr 12 – cena – 90pkt,  okres gwarancji – 0pkt,  razem – 90pkt

        Pakiet Nr 17 – cena – 53,69pkt,  okres gwarancji – 0pkt, razem – 53,69pkt

  15.  ALBA PPHU Alicja Brzozowska & Leszek Brzozowski s.c., ul. Kostrzyńska 20/1, 61-042 Poznań

        Pakiet Nr   9 – cena – 90pkt,  okres gwarancji –10pkt,  razem – 100pkt

        Pakiet Nr 10 – cena -  90pkt, okres gwarancji – 10pkt, razem -  100pkt

        Pakiet Nr 15 – odrzucony

  16.  ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiel

        Pakiet Nr 16 – cena -  83,14pkt, okres gwarancji – 10pkt, razem – 93,14pkt

  17.  MILASYSTEM Mirosław Czech, ul. Gałczyńskiego 9, 45-523 Opole

        Pakiet Nr 14 – odrzucony

        Pakiet Nr 17 – cena – 65,64pkt,  okres gwarancji – 5pkt, razem – 70,64pkt

  18.  EGERTON Sp. z o.o., ul. Legnicka 21, 41-811 Zabrze

        Pakiet Nr  7  – cena – 80,11pkt,  okres gwarancji – 5pkt, razem – 85,11pkt

        Pakiet Nr 13 – cena -  90pkt, okres gwarancji – 5pkt, razem – 95pkt

        Pakiet Nr 14 – cena -  90pkt, okres gwarancji – 5pkt, razem – 95pkt

        Pakiet Nr 15 – cena -  90pkt, okres gwarancji – 5pkt, razem – 95pkt

        Pakiet Nr 17 – cena -  61,02pkt, okres gwarancji – 5pkt, razem – 66,02pkt

  19.  EuroMedical Ireneusz Bijoch, Wiśniówka 58, 26-050 Zagnańsk

        Pakiet Nr 19 – cena – 90pkt,  okres gwarancji – 0pkt, razem – 90pkt

        Pakiet Nr 20 – cena -  90pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 90pkt

        Pakiet Nr 21 – cena -  90pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 90pkt

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odrzuca się n/w oferty - ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  1.      Firmy:

  1) Metalowiec Sp. z o.o., Zakład Pracy Chronionej, ul. Fabryczna 2, 46-100 Namysłów,

  2) STIEGELMEYER Sp. z o.o., Grubno 63, 86-212 Stolno, 

  3)MILASYSTEM Mirosław Czech, ul. Gałczyńskiego 9, 45-523 Opole

  -          w zakresie Pakietu Nr 14 – zaoferowały szafki przyłóżkowe metalowe.

  (zgodnie z Wyjaśnieniami Nr 1 z dn. 02.08.2016r. Zamawiający oczekiwał szafek przyłózkowych wykonanych z tworzywa ABS lub HPL).

  2.      Firma ALBA PPHU Alicja Brzozowska & Leszek Brzozowski s.c., ul. Kostrzyńska 20/1,

        61-042 Poznań – w zakresie Pakietu Nr 15 – wózek opatrunkowy – nie posiada wymaganych przez Zamawiającego następujących elementów:

  a)      podręczny kosz na odpady, zamontowany w ramie wózka, otwierany nożnym pedałem,

  b)      pojemnik uniwersalny do przechowywania środków wymagających szczególnej ostrożności,

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp odrzuca się n/w oferty - ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  1.      Firma: Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR” Roman Marciniak, ul. Mała 5,       66-400 Gorzów Wielkopolski  - Pakiet Nr 9 – odrzucony, jako niezgodny z ustawą.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 24.08.2016r.

  Podpisał:

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 19.08.2016r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-08-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w SOR oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

  Kutno, dn. 17.08.2016r.

   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

   

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

  Sygnatura postępowania: K/19/16

   

   

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust.1 pkt. d „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych.

   

  Podpisał:

   Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy”

  Spółka z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

   

  Do wiadomości:

  Zawiadomienie umieszczone zostanie

  na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia

   

   

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-08-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę implantów ortopedycznych

  Kutno, dn. 02.08.2016r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  dotyczy: przetargu na dostawę implantów ortopedycznych.

  Nr postępowania: ZP/13/16.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1. Biotech Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów

      Pakiet Nr 2

  2. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

      Pakiet Nr 1

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 95%, logistyka – 5%.

  Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. Biotech Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów

      Pakiet Nr 2              cena – 95pkt               logistyka – 5pkt            razem – 100pkt

  2. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

      Pakiet Nr 1              cena – 95pkt               logistyka – 5pkt              razem – 100pkt

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 07.08.2016r.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski                                                                       

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 02.08.2016r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-08-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę narzędzi i zestawów endoskopowych do Pracowni Endoskopii

  Kutno, dn. 01.08.2016r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę narzędzi i zestawów endoskopowych do Pracowni Endoskopii.

  Nr postępowania ZP/12/16

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty firm:

  1. Plus Sp. z o.o. Sonologistic Sp. Kom., ul. Kresowa 7a/10, 22-400 Zamość

      Pozycja nr 8

  2. Varimed Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław

      Pozycje nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 95%, logistyka – 5%.

  Na przetarg złożono 3 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. Plus Sp. z o.o. Sonologistic Sp. Kom., ul. Kresowa 7a/10, 22-400 Zamość

     Pozycja nr 4          cena – 87,92pkt           logistyka – 5pkt              razem – 92,92pkt

     Pozycja nr 8          cena – 95pkt               logistyka – 5pkt              razem – 100pkt

  2. ELEKTRO-OXIGEN POLSKA Sp. z o.o., ul. Łowicka 50/15, 02-531 Warszawa

     Pozycja nr 1    cena – 81,57pkt      logistyka – 5pkt        razem – 86,57pkt

     Pozycja nr 2    cena – 85,59pkt      logistyka – 5pkt        razem – 90,59pkt

     Pozycja nr 3    cena – 54,35pkt      logistyka – 5pkt        razem – 59,35pkt

  3. Varimed Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław

     Pozycja nr 1    cena – 95pkt               logistyka – 5pkt        razem – 100pkt

     Pozycja nr 2    cena – 95pkt               logistyka – 5pkt        razem – 100pkt

     Pozycja nr 3    cena – 95pkt               logistyka – 5pkt        razem – 100pkt

     Pozycja nr 4    cena – 95pkt               logistyka – 5pkt        razem – 100pkt

     Pozycja nr 5    cena – 95pkt               logistyka – 5pkt        razem – 100pkt

     Pozycja nr 6    cena – 95pkt               logistyka – 5pkt        razem – 100pkt

     Pozycja nr 7    cena – 95pkt               logistyka – 5pkt        razem – 100pkt

     Pozycja nr 8    cena – 72,92pkt          logistyka – 5pkt        razem – 77,92pkt

     Pozycja nr 9    cena – 95pkt               logistyka – 5pkt        razem – 100pkt

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 06.08.2016r.

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 01.08.2016r.

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-08-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę staplerów chirurgicznych

  Kutno, dn. 08.07.2016r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę staplerów chirurgicznych.

  Nr postępowania ZP/11/16

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta firmy:

  Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 95%, logistyka – 5%.

   

  Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1.      JOHNSON & JOHNSON Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

  cena – 94,67pkt          logistyka – 0pkt        razem – 94,67pkt

  2.      Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

  cena – 95pkt               logistyka – 0pkt        razem – 95pkt

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 13.07.2016r.

   

  Podpisał:

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 08.07.2016r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w Oddziale Ginek.- Położ

  Kutno, dn. 29.06.2016r.

   

  OGŁOSZENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/15/16

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wybrano ofertę:

  KATARZYNA SOBCZUK PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA,

  ul. Woskowa 23B, 91-603 Łódź

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w Oddziale Neonatologicznym

  Kutno, dn. 29.06.2016r.

   

  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/14/16

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Neonatologicznym na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wybrano ofertę:

   

  INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA PAWEŁ KRAJEWSKI,

  Józefów 39A, 95-050 Konstantynów Łódzki

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę implantów ortopedycznych, soli fizjologicznej i markerów

  Kutno, dn. 29.06.2016r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  dotyczy: przetargu na dostawę implantów ortopedycznych, soli fizjologicznej i markerów.

  Nr postępowania: ZP/10/16.

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1. MEDEN-INMED Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

      Pakiet Nr 1

  2. Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

      Pakiet Nr 4

  3. MEDARTIS Sp. z o.o., ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław

      Pakiet Nr 3

  4. STRYKER POLSKA Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

      Pakiet Nr 2

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 95%, logistyka – 5%.

  Na przetarg złożono 5 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. MEDEN-INMED Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

  Pakiet Nr 1          cena – 95pkt          logistyka – 5pkt     razem – 100pkt

  Pakiet Nr 2          cena – 83,60pkt     logistyka – 5pkt     razem – 88,60pkt

  2. Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

  Pakiet Nr 4          cena – 95pkt         logistyka – 5pkt      razem – 100pkt

  3. MEDARTIS Sp. z o.o., ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław

  Pakiet Nr 3          cena – 95pkt         logistyka – 5pkt      razem – 100pkt

  4. ZIMMER POLSKA Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa

  Pakiet Nr 2          cena – 87,08pkt      logistyka – 0pkt      razem – 87,08pkt

  5. STRYKER POLSKA Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

  Pakiet Nr 1         cena – 77,58           logistyka – 5pkt      razem – 82,58pkt

  Pakiet Nr 2         cena – 95pkt           logistyka – 5pkt      razem – 100pkt

   

  Postępowanie dla Pakietu Nr 5  - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 04.07.2016r.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 29.06.2016r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki i położne

  Kutno, dn. 28.06.2016r.

   

  OGŁOSZENIE   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/16/16

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na  świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki i położne na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wybrano ofertę:

   BIZNES PARTNER Sp.z o.o., ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź,

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w II Oddziale Chorób Wew.

  Kutno, dn.  28.06.2016r.

   

  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

   Sygnatura postępowania: K/17/16

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w II Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., wybrano ofertę:

  GABINET INTERNISTYCZNY Marian Sikora, ul. Północna 13, 99-300 Kutno

   

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dostawę staplerów chirurgicznych

  Kutno, dn. 16.06.2016r.

   

  ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

   

  dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę staplerów chirurgicznych. 

  Nr postępowania ZP/8/16

   

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, unieważnia postępowanie przetargowe na dostawę staplerów chirurgicznych, na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

   

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Prokurent

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Małgorzata Marek

   

  Do wiadomości:

  Wykonawca, który złożył ofertę.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu  16.06.2016r.

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-06-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w Oddziale Ginek. - Położ. w ramach dyżurów

  Kutno, dn.  10.06.2016r.

   

  OGŁOSZENIE   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/13/16

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wybrano ofertę:

   

  Marek Kiełczewski – Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno – Położniczy i Psychologiczny „Familia”,  ul. 3 Maja 26 lok. 1a,  09-500 Gostynin,

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

   

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dostawę endoprotez, implantów ortopedycznych

  Kutno, dn. 09.06.2016r.

   

   ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

   

  dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez, implantów ortopedycznych. 

  Nr postępowania ZP/9/16

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, unieważnia postępowanie przetargowe na dostawę endoprotez, implantów ortopedycznych, na podstawie art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

  Do wiadomości:

  Zawiadomienie umieszczone

  zostaje na stronie internetowej

  Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń

  w dniu 09.06.2016r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-06-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego na pełnienie funkcji Koordynatora Oddz. Chir. Uraz.- Ortop.

  Kutno, dn. 08.06.2016r.

   

   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

   

  Na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wraz z Poradnią Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w godzinach od 7.00 do 19.00 w wymiarze nie mniejszym niż 38 godzin tygodniowo w dni robocze oraz w ramach dyżurów (wg harmonogramu) na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

  Sygnatura postępowania: K/11/16

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust. 1 pkt. d „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe – kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe Spółki w realizowaniu zamówienia.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

  Do wiadomości:

  Zawiadomienie umieszczone zostanie

  na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-06-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych

  Kutno, dn.  31.05.2016r.

   

  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/12/16

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., wybrano oferty:

  1.      Prywatna Praktyka Lekarska Radosław Jackowski, ul. Miedniewicka 27 lok. 9, 96-100 Skierniewice.

  2.      „Zdrowie” Marta Jagodzińska, ul. Inflancka 25 lok. 21, 91-852 Łódź 

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postepowania konkursu ofert na pełnienie funkcji Koordynatora I Oddziału Chorób Wewnętrznych

  Kutno, dn.  27.05.2016r.

   

  OGŁOSZENIE 

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/10/16

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na pełnienie funkcji Koordynatora I Oddziału Chorób Wewnętrznych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00 oraz w ramach dyżurów (wg harmonogramu) na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., wybrano ofertę:

  „Praktyka Lekarska na Wezwanie” Szymon Paweł Jagodziński, ul. Kościuszki 78, 07-100 Węgrów

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej 

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-05-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na udzielenie i obsługę pożyczki/kredytu długoterminowego w wysokości 10 000 000,00 zł z przez

  Kutno, dn. 18.05.2016r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę pożyczki/ kredytu długoterminowego w wysokości  do 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć  milionów  złotych 00/100)  z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Spółki.

  Nr postępowania ZP/32/15

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta:

   MEDFinance S.A., Al. J. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 99%, termin uruchomienia pożyczki/kredytu – 1%.

   Na przetarg złożono 1 ofertę , której przyznano następującą ilość punktów:

   1. MEDFinance S.A., Al. J. Piłsudskiego 76, 90-33- Łódź

   cena – 99 pkt, termin uruchomienia pożyczki/kredytu – 1 pkt. Razem: 100 pkt.

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 18.05.2016r.

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

  Do wiadomości  

  Wykonawca, który złożył ofertę.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 18.05.2016r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-05-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dostawę wraz z zainstalowaniem sterylizatora gazowego

  Kutno, dnia 12.05.2016r.

   

  dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę  wraz z zainstalowaniem sterylizatora gazowego.

  Nr postępowania ZP/7/16.

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Działając na podstawie art.93 ust. ust.3 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 poz. 907 j.t)  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego na dostawę wraz z zainstalowaniem sterylizatora gazowego, Nr postępowania ZP/7/16, na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikająca z dokonania przez Zamawiającego czynności z naruszeniem art. 29 ust.1. Pzp.

  UZASADNIENIE

  Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację o dokonaniu nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, poprzez nieuwzględnienie posiadanych  typu zgrzewarek, które byłyby kompatybilne z opakowaniami sterylizacyjnymi proponowanymi przez producenta. W ten sposób Zamawiający pozostawił dowolność interpretacji Wykonawcy, co do typu zgrzewarek, a wada na obecnym etapie postępowania ma charakter nieusuwalny.

  Nie jest możliwe w toku badania i oceny ofert dokonywanie zmian w opisie przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Zamawiający unieważnia postępowanie, jak to wynika z przepisu art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp i z orzecznictwa KIO.

  Nieprecyzyjnie opisany przedmiot zamówienia ma wpływ na wynik przedmiotowego postępowania, gdyż każdy z potencjalnych Wykonawców powinien pozyskać informację o istotnym znaczeniu dla przygotowania oferty i jej obligatoryjnych elementach.

  A zatem zostały spełnione przesłanki zawarte w art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp, które skutkują koniecznością unieważnienia postępowania.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w Oddz. Chorób Wewnętrznych

  Kutno, dn.  02.05.2016r.

   

  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/9/16

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., wybrano ofertę:

  Indywidualna Praktyka Lekarska Adam Skupniewicz, ul. Wilcza 3D/30, 99-300 Kutno

   

  Podpisał:

   Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę endoprotez, implantów ortopedycznych

  Kutno, dn.  27.04.2016r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez, implantów ortopedycznych, Nr postępowania ZP/5/16

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   

  1. LINVATEC POLSKA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa

  Pakiety Nr: 25,28,29

  2. BIOTECH Sp. z o.o.,  ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów

  Pakiet Nr  26

  3. JOHNSON & JOHNSON Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

  Pakiety Nr: 9,10,22   

  4. BHH MIKROMED Spółka z o.o.,  ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza

  Pakiety Nr: 1,2,3,6 

  5. CHM Sp. z o.o., Lewickie 3 B, 16-061 Juchnowiec Kościelny

  Pakiet Nr 24

  6. BIOMET POLSKA Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa

  Pakiet Nr  7

  7. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl,

  Pakiety Nr:  11,12,13,14,16,19   

  8. Heraeus Medical Poland Sp. z o.o., ul. Prusa 2, 00-493 Warszawa

  Pakiet Nr  20

  9. Medgal Sp. z o.o., ul. Wąska 59, 15-122 Białystok

  Pakiety Nr: 5,8,18,23 

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 95%, logistyka – 5%.

   

  Na przetarg złożono 9 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. LINVATEC POLSKA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa

  Pakiet Nr  25 - cena - 95 pkt. logistyka – 5 pkt. razem – 100 pkt

  Pakiet Nr  28 - cena - 95pkt. logistyka – 5 pkt. razem – 100 pkt

  Pakiet Nr  29 - cena - 95pkt. logistyka – 5 pkt. razem – 100 pkt

  2. BIOTECH Sp. z o.o.,  ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów

  Pakiet Nr  26 - cena – 95 pkt. logistyka – 5 pkt. razem – 100 pkt

  3. JOHNSON & JOHNSON Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

  Pakiet Nr    9  - cena - 95  pkt. logistyka – 0 pkt. razem – 95 pkt

  Pakiet Nr  10  - cena - 95  pkt. logistyka – 0 pkt. razem – 95 pkt

  Pakiet Nr  22  - cena - 95  pkt. logistyka – 0 pkt. razem – 95 pkt

  4. BHH MIKROMED Spółka z o.o.,  ul. Katowicka 11, 42-530 Dąbrowa Górnicza

  Pakiet Nr  1  - cena – 95 pkt. logistyka – 5 pkt. razem – 100 pkt

  Pakiet Nr  2  - cena – 95 pkt. logistyka – 5 pkt. razem – 100 pkt

  Pakiet Nr  3  - cena – 95 pkt. logistyka – 5 pkt. razem – 100 pkt

  Pakiet Nr  6  - cena – 95 pkt. logistyka – 5 pkt. razem – 100 pkt

  5.  CHM Sp. z o.o., Lewickie 3 B, 16-061 Juchnowiec Kościelny

  Pakiet Nr  23   - cena – 73,59 pkt. logistyka – 5 pkt. razem – 78,59 pkt

  Pakiet Nr  24  - cena – 95 pkt. logistyka – 5 pkt. razem – 100 pkt

  6. BIOMET POLSKA Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa

  Pakiet Nr     7 - cena – 95 pkt. logistyka – 5 pkt. razem – 100 pkt

  Pakiet Nr  20   - odrzucony

  7. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl,

  Pakiet Nr  11 - cena – 95pkt. logistyka – 5 pkt. razem – 100 pkt

  Pakiet Nr  12 - cena – 95pkt. logistyka – 5 pkt. razem – 100 pkt

  Pakiet Nr  13 - cena – 95pkt. logistyka – 5 pkt. razem – 100 pkt

  Pakiet Nr  14 - cena – 95pkt. logistyka – 5 pkt. razem – 100 pkt

  Pakiet Nr  16 - cena – 95pkt. logistyka – 5 pkt. razem – 100 pkt

  Pakiet Nr  19 - cena – 95pkt. logistyka – 5 pkt. razem – 100 pkt

  8. Heraeus Medical Poland Sp. z o.o., ul. Prusa 2, 00-493 Warszawa

  Pakiet Nr 20  - cena – 95 pkt. logistyka – 5  pkt. razem – 100 pkt

  9. Medgal Sp. z o.o., ul. Wąska 59, 15-122 Białystok

  Pakiet Nr   5 - cena –  95 pkt. logistyka – 5 pkt. razem – 100 pkt

  Pakiet Nr   8  - cena – 95 pkt. logistyka – 5pkt.  razem – 100pkt

  Pakiet Nr 18  - cena – 95 pkt. logistyka – 5pkt.  razem – 100pkt

  Pakiet Nr 23  - cena – 95 pkt. logistyka – 5pkt.  razem – 100pkt

   

  Postępowanie dla Pakietów Nr 4,15,17,21,27  - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odrzuca się n/w oferty - ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  BIOMET POLSKA Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa

  –  w zakresie Pakietu Nr 20 - nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego – brak wskaźnika próżni w systemie.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 07.05.2016r.

   Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 27.04.2016r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-04-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. lek. z zakresu epidemiologii szpitalnej

  Kutno, dn. 12.04.2016r.

   

  OGŁOSZENIE    O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/8/16

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu epidemiologii szpitalnej na rzecz „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.  wybrano ofertę:

  „Prywatny Gabinet Lekarski” Bożena Kosiorek, 99-400 Łowicz,    Os. Kostka nr 12/17

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdrow. przez Ratownika medycznego w SOR

  Kutno, dn. 08.04.2016r.

   

  OGŁOSZENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/7/16

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wybrano ofertę:

  Jerzy Łukawski „MEDUS” Jerzy Łukawski , ul. Pstrągowa 19 lok. 30, 91- 496 Łódź

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-04-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdrow. przez Ratownika medycznego w SOR

  Kutno, dn. 24.03.2016r.

  OGŁOSZENIE    O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygnatura postępowania: K/6/16

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  Ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wybrano ofertę:

   MEDICOL Klaudia Seydlitz, 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 40 lok. 9

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-03-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę produktów farmaceutycznych,materiałów opatrunkowych, myjek - rękawic

  Kutno, dn. 23.03.2016r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych, materiałów opatrunkowych, myjek - rękawic. Nr postępowania ZP/6/16

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   

  1.SKAMEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,

     93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52

     Pakiet Nr 6

  2.DUOLUX  MEDICAL Sp. z o.o., Os. B. Chrobrego 40F/53, 60-681 Poznań

     Pakiet Nr 7

  3.Lohmann&Raucher Polska Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice,

     Pakiet Nr 4

  4.Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl,

     Pakiet Nr 2 

  5.Neuca S.A, ul. Porcelanowa 76, 40-246 Katowice

     Pakiety Nr  1, 3

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 95%, logistyka – 5%.

  Na przetarg złożono 8 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1.SKAMEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,

       93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52

     Pakiet Nr 6 - cena – 95 pkt , jakość – 5 pkt  razem – 100 pkt.

  2.DUOLUX  MEDICAL Sp. z o.o., Os. B. Chrobrego 40F/53, 60-681 Poznań

     Pakiet Nr 7 – cena 95 pkt., jakość – 5 pkt.  razem – 100 pkt.

  3.„R-Med.” Centrum Zaopatrzenia Medycznego, ul. Dąbrowska 2a,                                                                  95-050 Konstantynów Łódzki

      Pakiet Nr 7 – cena  85,50 pkt. jakość 5 pkt., razem – 90,50 pkt.

  4.ZARYS International Group sp.z o.o. sp.k. , ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze,

     Pakiet Nr 4  - cena 84,84 pkt. jakość 0 pkt,  razem – 84,84 pkt.

  5.Lohmann&Raucher Polska Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice,

    Pakiet Nr 4 -  cena 95 pkt. jakość 5 pkt., razem – 100 pkt.

  6.Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

     Pakiet Nr  4  - cena 86,85 pkt. jakość 5 pkt., razem – 91,85 pkt.

  7.Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl,

     Pakiet Nr 2  - cena 95 pkt. jakość 5 pkt., razem – 100 pkt.

  8.Neuca S.A, ul. Porcelanowa 76, 40-246 Katowice

     Pakiet Nr  1 – cena 95 pkt, jakość 5 pkt.,  razem – 100 pkt.

     Pakiet Nr  3 – cena 95 pkt. jakość 5 pkt., razem – 100 pkt.

  Postępowanie dla Pakietu Nr 5  - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po  29.03.2016r.

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

  PROKURENT

  Małgorzata Marek

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 23.03.2016r.

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-03-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdrow. przez lekarzy w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Kutno, dn. 18.03.2016r

  OGŁOSZENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygnatura postępowania: K/5/16

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wybrano ofertę:

  Kliniki Kardiologii Allenort Sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

   

   


  Lista załączników
  1. Pismo w sprawie rozpztrzenia odwołania
    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-03-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości i artykułów gospodarczych

  Kutno, dn. 07.03.2016r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę środków czystości i artykułów gospodarczych.               

   Nr postępowania ZP/4/16,

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1.   Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ISATIS” s.c. Solec 7, 09-500 Gostynin

  Pakiety Nr  3,7,

  2.  BARLON Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe, Bartłomiej Osiński, Miszewo W,

       09-120 Nowe Miasto

        Pakiety Nr: 2,4,5

  3.  Henry Kruse Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce

        Pakiety Nr 1,6,10,11,12,13

  4.   P.P.H.U. MARCIN Artur Tarczyński, 99-300 Kutno, ul. Długosza 6/15

        Pakiet Nr 14

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, jakość – 40%

  Na przetarg złożono 5 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ISATIS” s.c. Solec 7, 09-500 Gostynin

       Pakiet  Nr   3  -   cena 60 pkt. jakość – 40 pkt. razem – 100,00 pkt.

       Pakiet  Nr   6  -   cena 60 pkt. jakość – 20 pkt. razem -    80,00 pkt.

       Pakiet  Nr   7  -   cena 60 pkt  jakość -  40 pkt. razem -  100,00 pkt.

  2.  Stockmeier Chemia Sp. z o.o. i Spółka S.K., ul. Obornicka 277, 60-691 Poznań

       Pakiet  Nr  1  -  cena 24,71 pkt. jakość – 40 pkt, razem – 64,71 pkt

       Pakiet  Nr  2  -  cena 27,23 pkt  jakość – 40 pkt, razem -  67,23 pkt.

  3.  BARLON Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe, Bartłomiej Osiński, Miszewo W,

       09-120 Nowe Miasto

       Pakiet  Nr   1  -  cena – 58,30 pkt, jakość -  40 pkt. razem –   98,30 pkt

       Pakiet  Nr   2  -  cena -  60,00 pkt, jakość -  40 pkt. razem – 100,00 pkt.

       Pakiet  Nr   3  -  cena – 32,98 pkt, jakość – 40 pkt,  razem -   72,98 pkt.

       Pakiet  Nr   4  -  cena – 60,00 pkt. jakość – 40 pkt.  razem –100,00 pkt.

       Pakiet  Nr   5 -   cena – 60,00 pkt. jakość – 40 pkt.  razem –100,00 pkt.

  4.  Henry Kruse Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce

       Pakiet  Nr  1 -   cena – 60,00 pkt. jakość – 40 pkt.  razem –100,00  pkt.

       Pakiet  Nr  2 -   cena – 39,90 pkt. jakość – 40 pkt.  razem –   79,90 pkt.

       Pakiet  Nr  3 -   cena – 34,69 pkt. jakość – 40 pkt.  razem –   74,69 pkt.

       Pakiet  Nr  4 -   cena – 37,10 pkt. jakość – 40 pkt.  razem –   77,10 pkt.

       Pakiet  Nr  5  -   cena –46,91 pkt. jakość – 40 pkt.  razem –   86,91 pkt.

       Pakiet  Nr  6  -   cena –46,14 pkt. jakość – 40 pkt.  razem –   86,14 pkt.

       Pakiet  Nr 10 -   cena – 60,00 pkt. jakość – 40 pkt.  razem –100,00 pkt.

       Pakiet  Nr 11 -   cena – 60,00 pkt. jakość – 40 pkt.  razem –100,00 pkt.

       Pakiet  Nr 12 -   cena – 60,00 pkt. jakość – 40 pkt.  razem –100,00 pkt.

       Pakiet  Nr 13 -   cena – 60,00 pkt. jakość – 40 pkt.  razem –100,00 pkt.

  5.  P.P.H.U. MARCIN Artur Tarczyński, 99-300 Kutno, ul. Długosza 6/15

       Pakiet  Nr  14  - cena – 60,00 pkt. jakość – 40 pkt.  razem –100,00 pkt.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 12.03.2016r.

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

  PROKURENT

  Małgorzata Marek

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 07.03.2016r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę artykułów biurowych w zakresie Pakietu Nr 3

  Kutno, dnia  07.03.2016r.

   

   ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych.

  Nr postępowania: ZP/3/16.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno,

  powtarza czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu Nr 3  i informuje , że w postępowaniu przetargowym na dostawę artykułów biurowych została wybrana oferta:

   „GROSS” Wazia Spółka Jawna, z siedzibą: 93-239 Łódź, ul. Karola 3,

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 95%, logistyka -  5%.

  (możliwość realizacji zamówienia do 24 godzin).

  Pierwotnie wybrany Wykonawca odmówił podpisania umowy na Pakiet Nr 3.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 12.03.2016r.

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

  PROKURENT

  Małgorzata Marek

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Do wiadomości

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 07.03.2016r.

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-03-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę artykułów biurowych

  Kutno, dn. 26.02.2016r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych.

  Nr postępowania: ZP/3/16.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1. MTL SYSTEM Tomasz Lachowicz,  ul. Babimojska 9, 54-426 Wrocław,

  Pakiet Nr 3

  2.GROSS Wazia Spółka Jawna , 93-239 Łódź, ul. Karola 3

  Pakiety Nr: 1,4

  3. PARTNER PREMIUM  Salata Spółka Jawna, 09-407 Płock, ul. Graniczna 46

  Pakiet Nr 2

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 95%, logistyka -  5%.

  (możliwość realizacji zamówienia do 24 godzin).

   

  Na przetarg złożono 6 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. MTL SYSTEM Tomasz Lachowicz,  ul. Babimojska 9, 54-426 Wrocław,

       Pakiet  Nr 3:   cena  - 95 pkt,  logistyka – 0  pkt,  razem -  95 pkt

  2.  ARTON Stusio Spółka Jawna, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 3 f

       Pakiet  Nr  1   -  cena 92,37 pkt,  logistyka – 0 pkt,  razem – 92,37 pkt

       Pakiet  Nr  2   -  cena 89,77 pkt,  logistyka -  0  pkt, razem – 89,77 pkt

       Pakiet  Nr  4   -  cena 84,82 pkt,  logistyka -  0 pkt,  razem – 84,82 pkt

  3.  GROSS Wazia Spółka Jawna , 93-239 Łódź, ul. Karola 3

       Pakiet  Nr  1   -  cena 95,00 pkt,   logistyka - 0  pkt,  razem -  95,00 pkt

       Pakiet  Nr  2   -  cena 90,41 pkt,   logistyka - 0  pkt,  razem -  90,41 pkt

       Pakiet  Nr  3   -  cena 83,50 pkt,   logistyka  -0  pkt,  razem – 83,50 pkt

       Pakiet  Nr  4   -  cena 95,00 pkt,   logistyka  -0  pkt.  razem – 95,00 pkt

  4.  HURT-PAP Eksport – Import Paweł Lewandowski Spółka Jawna, 99-300 Kutno, ul. 29-go Listopada 64

       Pakiet  Nr  1  -  cena 84.66 pkt,   logistyka – 0 pkt,  razem - 84,66 pkt

       Pakiet  Nr  2  -  cena 86,56 pkt,   logistyka – 0 pkt,  razem - 86,56 pkt

       Pakiet  Nr  3  -  cena 71,38 pkt,   logistyka – 0 pkt,  razem - 71,38 pkt

       Pakiet  Nr  4  -  cena 81,43 pkt,   logistyka – 0 pkt,  razem - 81,43 pkt

  5.  PARTNER PREMIUM  Salata Spółka Jawna, 09-407 Płock, ul. Graniczna 46

       Pakiet  Nr  1  -  cena  89,69 pkt,   logistyka -  5  pkt,  razem -   94,69pkt

       Pakiet  Nr  2  -  cena  95,00 pkt,   logistyka – 5 pkt,  razem – 100 pkt

       Pakiet  Nr  3  -  cena  77,27 pkt,   logistyka -  5  pkt,  razem -  82,27pkt

  6.  Hurtownia BIUROMAX Dariusz Zajączkowski, 99-300 Kutno, ul. Kilińskiego 17

       Pakiet  Nr   1  -   odrzucony

       Pakiet  Nr   2  -   odrzucony

       Pakiet  Nr   3  -   odrzucony

       Pakiet  Nr   4  -   odrzucony

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp odrzuca się n/w ofertę - je treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  Hurtownia BIUROMAX Dariusz Zajączkowski, 99-300 Kutno, ul. Kilińskiego 17 – w załączonym do oferty Formularzu cenowym Firma nie podała wymaganych przez Zamawiającego informacji o produkcie: pojemność, ilość w opakowaniu, symbol, nr katalogowy, rozmiar.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 02.03.2016r.

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

  PROKURENT

  Małgorzata Marek

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 26.02.2016r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdrow. przez zespół lekarzy w Oddz. Neur. z Pododdziałem Udarowym

  Kutno, dn. 26.02.2016r.

   

   

  OGŁOSZENIE   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/4/16

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez zespół lekarzy w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wybrano ofertę:

   

  Kliniki Kardiologii Allenort Sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 8,  00-613 Warszawa,

   

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  PROKURENT

  Małgorzata Marek

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdrow. przez lekarzy w I Oddz.Chorób Wew. i Endokryn.

  Kutno, dn. 17.02.2016r.

   

   

  OGŁOSZENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygnatura postępowania: K/1/16


   Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na  rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. w: oddziałach zachowawczych: I Oddziale Chorób Wewnętrznych, Endokrynologicznym

  wybrano ofertę:

  Prywatna Praktyka Lekarska -  Justyna Zabielska, ul. Urzędnicza 22 lok.24, 91-312 Łódź,

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-02-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę mat.opatr. i prod.farmaceutycznych

  Kutno, dn. 11.02.2016r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i produktów farmaceutycznych.  Nr postępowania: ZP/2/16.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1.      Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k., 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18

        Pakiety Nr: 7,16,18,28

  2.      Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A, 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26

        Pakiety Nr: 1.6, 8

  3.      Przedsiębiorstwo „Trans-Med.” s.c., Wioleta Pietrzak, Paulina Domagała, 42-400 Zawiercie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P

         Pakiety Nr: 10,11,12

  4.      Arno-Med. Sp.z o.o,55-081 Mietków,  ul. Kolejowa 24

        Pakiet Nr 13

  5.      Mercator Medical S.A. , 31-327 Kraków, ul. Heleny Modrzejewskiej 30

        Pakiety Nr: 2,4,5

  6.      Promedica  Toruń, Sp z o.o, Sp. komandytowa, 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159a

        Pakiet  Nr 30

  7.      GSK Services Sp.z o.o,  60-322 Poznań ,ul. Grunwaldzka  189

        Pakiet Nr 31

  8.   Elmiko medical Sp z o.o,  02-822 Warszawa, ul. Poleczki 29

        Pakiet Nr 27

  9.   Lohmann &Rauscher Polska Sp. z oo. ,95-200 Pabianice ,ul. Moniuszki 14

        Pakiety Nr 25,29

  10. J.Chodacki, A.Misztal „MEDICA” Sp.Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin

        Pakiety  Nr: 23,26  

  11. Skamex Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

                    Pakiety Nr: 14,15,19,21

  12. PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice,

        Pakiety Nr: 3,9,17,24

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 90%, termin płatności 60 dni – 10%.

  Na przetarg złożono 18 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1.Euro Trade Technolgy Sp.z o.o, 64-920 Piła ,ul. Jana Styki 8

       Pakiet  Nr  27  -  cena 59,94pkt,  termin płatności 10pkt  ,  razem- 69,94pkt

  2.Polmil Sp.z o. o, S.K.A,  85-758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 8

       Pakiet  Nr  7  -  cena 88,18pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-98,18pkt

       Pakiet  Nr  9 -   cena 86,08pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-96,08pkt

       Pakiet  Nr 11-   cena 68,73pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-78,73pkt 

       Pakiet  Nr12 -   cena 79,93pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-89,93pkt

  3.Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k., 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18

       Pakiet  Nr  3  -  cena  73,62pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-83,62pkt

       Pakiet  Nr 4  -   cena  83,31pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-93,31pkt

       Pakiet  Nr 5   -  cena  82,76pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-92,76pkt

       Pakiet  Nr 6   -  cena  88,87pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-98,87pkt

       Pakiet  Nr 7   -  cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-   100pkt

       Pakiet  Nr 8   -  cena  66,18pkt,   termin płatności  10pkt,  razem-76,18pkt

       Pakiet  Nr 9   -  cena  85,23pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-95,23pkt 

       Pakiet  Nr10  -  cena  78,49pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-88,49pkt

       Pakiet  Nr11  -  cena  80,43pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-90,43pkt

       Pakiet  Nr12  -  cena  82,06pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-92,06pkt

       Pakiet  Nr13   - cena  61,59pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-71,59pkt

       Pakiet  Nr14  -  cena  67,50pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-77,50pkt

       Pakiet  Nr15  -  cena  89,91pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-99,91pkt

       Pakiet  Nr16  -  cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-   100pkt

       Pakiet  Nr18  -  cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-   100pkt

       Pakiet  Nr23  -  cena  81,68pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-91,68pkt

       Pakiet  Nr25  -  cena  73,09pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-83,09pkt

       Pakiet  Nr26  -  cena  68,82pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-78,82pkt

       Pakiet  Nr 28  - cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-   100pkt

  4.Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A, 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26

       Pakiet  Nr  1   - cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-100,00pkt

       Pakiet  Nr  3  -  cena  84,36pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-94,36pkt

       Pakiet  Nr  4   - cena  61,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-71,00pkt

       Pakiet  Nr  6   - cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-   100pkt

       Pakiet  Nr  7   - cena  69,84pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-79,84pkt

       Pakiet  Nr  8  -  cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-   100pkt 

       Pakiet  Nr  9  -  cena  82,70pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-92,70pkt

       Pakiet  Nr 10  - cena  67,50pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-77,50pkt

       Pakiet  Nr 11  - cena  85,91pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-95,91pkt

       Pakiet  Nr 12 -  cena  77,02pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-87,02pkt

       Pakiet  Nr 25 -  cena  47,79pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-57,79pkt

  5.Przedsiębiorstwo „Trans-Med.” s.c., Wioleta Pietrzak, Paulina Domagała, 42-400 Zawiercie,                     ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P

       Pakiet  Nr    9 -  cena  84,96pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-94,96pkt  

       Pakiet  Nr 10 -   cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-   100pkt

       Pakiet  Nr  11  - cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-   100pkt

       Pakiet  Nr  12  - cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-   100pkt

  6.  Arno-Med. Sp.z o.o,55-081 Mietków,  ul. Kolejowa 24

       Pakiet  Nr  13  -  cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-   100pkt

  7.  Covimed Sp z o. o ,04-622 Warszawa, ul. Przelot 10

       Pakiet  Nr 13    -  cena  46,38pkt,  termin płatności  10pkt.  razem-56,38pkt

  8.  IMC Impomed Centrum S.A. , 04-563 Warszawa ,ul. Skrzyneckiego 38

       Pakiet  Nr 13   - cena  69,09pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-79,09pkt

  9. Mercator Medical S.A. , 31-327 Kraków, ul. Heleny Modrzejewskiej 30

       Pakiet  Nr  2  -  cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-  100pkt

       Pakiet  Nr 3  -   cena  82,28pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-92,28pkt

       Pakiet  Nr 4   -  cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-  100pkt

       Pakiet  Nr 5   -  cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-  100pkt

       Pakiet  Nr 9  -   cena  88,91pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-98,91pkt

       Pakiet  Nr10   - cena  81,33pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-91,33pkt

       Pakiet  Nr11   - cena  85,91pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-95,91pkt

       Pakiet  Nr12   - cena  79,51pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-89,51pkt

       Pakiet  Nr23   - cena  28,06pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-38,06pkt

       Pakiet  Nr26  -  cena  78,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-88,00pkt

  10.OneMed. Polska Sp.z o.o, 40-486 Katowice, ul. Kolista 25

       Pakiet  Nr  9  -  cena  74,69pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-84,69pkt 

       Pakiet  Nr 10  - cena  76,70pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-86,70pkt

       Pakiet  Nr 11  - cena  61,97pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-71,97pkt 

       Pakiet  Nr 12  - cena  77,61pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-87,61pkt

       Pakiet  Nr 26  - cena  78,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-88,00pkt  

  11.Promedica  Toruń, Sp z o.o, Sp. komandytowa, 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159a

      Pakiet  Nr 13 – cena  78,59pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-88,59pkt

       Pakiet  Nr 30 -  cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-   100pkt

  12.GSK Services Sp.z o.o,  60-322 Poznań ,ul. Grunwaldzka  189

       Pakiet  Nr   31 – cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem- 100pkt

   13.Elmiko medical Sp z o.o,  02-822 Warszawa, ul. Poleczki 29

       Pakiet  Nr 27 –cena 90 pkt, termin płatności – 10 pkt  razem 100 pkt

   14.Lohmann &Rauscher Polska Sp. z oo. ,95-200 Pabianice ,ul. Moniuszki 14

       Pakiet  Nr  1  -  cena  77,70pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-87,70pkt

       Pakiet  Nr  4 -   cena  44,70pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-54,70pkt

       Pakiet  Nr  9 -   cena  89,90pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-99,90pkt

       Pakiet  Nr10  -  cena  58,19pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-68,19pkt

       Pakiet  Nr11  -  cena  55,59pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-65,59pkt

       Pakiet  Nr21  -   cena 39,90pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-49,90pkt 

       Pakiet  Nr24   -  cena 59,83pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-69,83pkt

       Pakiet  Nr25   -  cena 90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-  100 pkt

       Pakiet  Nr29    - cena 90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-  100pkt

    15.J.Chodacki, A.Misztal „MEDICA” Sp.Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin

       Pakiet  Nr23    -  cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-  100pkt

       Pakiet  Nr26   -   cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-  100pkt

       Pakiet  Nr27    -  cena  39,09pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-49,09pkt

  16.Skamex Spółka z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

       Pakiet  Nr  1  -   cena  83,65pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-93,65pkt 

       Pakiet  Nr  2 -    cena  89,26pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-99,26pkt

       Pakiet  Nr 14   - cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-   100pkt

       Pakiet  Nr 15 -   cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-   100pkt

       Pakiet  Nr 16 -   cena  86,27pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-96,27pkt

       Pakiet  Nr 19 -   cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-   100pkt

       Pakiet  Nr 21 -   cena  90,00pkt,  termin  płatności  10pkt,  razem-  100pkt

       Pakiet  Nr 24 -   cena  55,02pkt,  termin płatności   10pkt,  razem-65,02pkt

  17.GELI-MED. S.C, Głęboka 10 lok.37, 20-6`12 Lublin

       Pakiet  Nr 13   -  cena  74,18pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-84,18pkt

  1.      PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice,

       Pakiet  Nr  1 – cena  75,03pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-85,03pkt   

       Pakiet  Nr  2 -  cena  77,14pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-87,14pkt   

       Pakiet  Nr  3 -  cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-   100pkt

       Pakiet  Nr  4 -  cena  83,79pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-93,79pkt

       Pakiet  Nr  6 -  cena  77,87pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-87,87pkt

       Pakiet  Nr  7 -  cena  71,27pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-81,27pkt

       Pakiet  Nr  8 -  cena  85,48pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-95,48pkt

       Pakiet  Nr  9 -  cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-   100pkt

       Pakiet  Nr10 -  cena  59,21pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-69,21pkt

       Pakiet  Nr11 -  cena  72,69pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-82,69pkt

       Pakiet  Nr12 -  cena  85,49pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-95,49pkt

       Pakiet  Nr14 -  cena  86,82pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-96,82pkt

       Pakiet  Nr15 -  cena  57,53pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-67,53pkt

       Pakiet  Nr16 -  cena  80,82pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-90,82pkt

       Pakiet  Nr17 -  cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-   100pkt

       Pakiet  Nr19 -  cena  51,10pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-61,10pkt

       Pakiet  Nr21 -  cena  56,24pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-66,24pkt

       Pakiet  Nr23 -  cena  67,66pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-77,66pkt

       Pakiet  Nr24 -  cena  90,00pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-   100pkt

       Pakiet  Nr25 -  cena  51,20pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-61,20pkt

       Pakiet  Nr26 -  cena  68,82pkt,  termin płatności  10pkt,  razem-78,82pkt

  Postępowanie dla Pakietów Nr 20,22,32,33  - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 16.02.2016r.

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 11.02.2016r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-02-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdrow. przez lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii w zakresie k

  Kutno, dn. 02.02.2016r.

   

  OGŁOSZENIE   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/3/16

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii w zakresie konsultacji specjalistycznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.  wybrano ofertę:

  PRYWATNY GABINET LEKARSKI Kubiak – Wojtczak Agnieszka, 99-300 Kutno,  ul. Leonida Teligi 4 lok.II.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-02-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli

   

  Kutno, dn. 29.01.2016r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika

  oraz butli.

  Nr postępowania: ZP/1/16

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że

  w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana następująca oferta:

   

  Linde Gaz Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków

   

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 95%, termin płatności

  (płatność 90 dni ) - 5%.

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

  Linde Gaz Polska Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków

  Cena – 95 pkt             Termin płatności  –  0 pkt          Razem – 95 pkt

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 29.01.2016r.

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

  PROKURENT

   Małgorzata Marek

  Do wiadomości  

  Wykonawca, który złożył oferte.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 29.01.2016r.

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-01-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdrow. przez lekarzy na rzecz pacjentów w ramach dyżurów w Oddz.Gine

  Kutno, dn.  26.01.2016r.

   

  OGŁOSZENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/2/16

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na  rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

  w ramach dyżurów w następujących oddziałach: Ginekologiczno-Położniczym, Chorób Wewnętrznych, wybrano ofertę:

  Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Osiński, ul. Starowiejska 1 B/m.9, 61-664 Poznań

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

  PROKURENT

  Małgorzata Marek

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2016-01-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdrow. przez lekarzy na rzecz pacjentów w I Oddziale Chorób Wewnętrz

  Kutno, dn. 30.12.2015r.

   

  OGŁOSZENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/42/15

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz pacjentów w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. w I Oddziale Chorób Wewnętrznych wybrano oferty:

   

  1. Prywatny Gabinet Lekarski Tomasz Wierzykowski, ul. Kołłątaja 1, 99-300 Kutno,

  2. Prywatny Gabinet Lekarski Józef Leśnik , Specjalista Chorób Wewnętrznych, ul. Batorego 32, 99-301 Kutno

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdrow. przez lekarzy na rzecz pacjentów w Oddziale Pediatrycznym

  Kutno, dn. 23.12.2015r.

   

  OGŁOSZENIE   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/41/15

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz pacjentów w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. w Oddziale Pediatrycznym wybrano ofertę:

   

  PRYWATNY GABINET LEKARSKI Regina Ziółkowska – Grześkowiak,  ul. Szpitalna 46,  99-300 Kutno.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę produktów farmaceutycznych

  Kutno, dn. 18.12.2015

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych.

  Nr postępowania: ZP/33/15.

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   

  1. Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

  Pakiet Nr 17, 19 

  2. Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

  Pakiet Nr 10, 11, 12 

  3. INTRA Sp. z o.o., ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa

  Pakiet Nr  5    

  4. Konsorcjum firm:

  Lider - Aspen Pharma Ireland Limited, Poleczki Business Park, ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

  Członek konsorcjum – Nettle Pharma Services Sp. z o.o., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

  Pakiet Nr 2    

  5. GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań

  Pakiet Nr   1, 13, 14                           

  6. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

  Pakiet Nr   9                              

  7. Aero-Medika Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

  Pakiet Nr 15   

  8. Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

  Pakiet Nr  7, 8  

  9. „ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

  Pakiet Nr   3, 4, 6, 17A, 18, 20   

   

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 95%, termin płatności 90 dni – 5%.

  Na przetarg złożono 15 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

  Pakiet Nr 17 - cena – 95pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 100pkt

  Pakiet Nr 19 - cena – 95pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 100pkt

  2. Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

  Pakiet Nr 10 - cena – 95pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 100pkt

  Pakiet Nr 11 - cena – 95pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 100pkt

  Pakiet Nr 12 - cena – 95pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 100pkt

  Pakiet Nr 13 - cena – 46,20pkt.        termin płatności – 5pkt.               razem – 51,20pkt

  Pakiet Nr 20 - cena – 84,13pkt.        termin płatności – 5pkt.               razem – 89,13pkt

  3. Konsorcjum firm:   

  Lider - Delfarma Sp. z o.o., ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111, 91-222 Łódź

  Członek konsorcjum – Magellan S.A., Al. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź

  Pakiet Nr 14 - cena – 86,57pkt.            termin płatności – 0pkt.               razem – 86,57pkt

  4. Diagnosis S.A., ul. Gen. Andersa 38A, 15-113 Białystok

  Pakiet Nr 15 - cena – 81,08pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 86,08pkt

  5. INTRA Sp. z o.o., ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa

  Pakiet Nr  3  - cena – 94,94pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 99,94pkt

  Pakiet Nr  4  - cena – 94,88pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 99,98pkt

  Pakiet Nr  5  - cena – 95pkt.                 termin płatności – 5pkt.               razem – 100pkt

  Pakiet Nr  6  - cena – 93,93pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 98,93pkt

  Pakiet Nr  7  - cena – 90,30pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 95,30pkt

  Pakiet Nr  8  - cena – 90,30pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 95,30pkt

  Pakiet Nr 10 - cena – 75,84pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 80,84pkt

  Pakiet Nr 11 - cena – 79,53pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 84,53pkt

  Pakiet Nr 13 - cena – 69,07pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 74,07pkt

  6. NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

  Pakiet Nr 10  - cena – 91,19pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 96,19pkt

  Pakiet Nr 15  - cena – 75,07pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 80,07pkt

  7. CENTRUM DIABETOLOGII Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa

  Pakiet Nr 15  - cena – 86,42pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 91,42pkt

  8. Konsorcjum firm:

  Lider - Aspen Pharma Ireland Limited, Poleczki Business Park, ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

  Członek konsorcjum – Nettle Pharma Services Sp. z o.o., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

  Pakiet Nr 2  -   cena – 95pkt.            termin płatności – 0pkt.               razem – 95pkt

  9.  GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań

  Pakiet Nr   1  - cena – 95pkt.            termin płatności – 0pkt.               razem – 95pkt   

  Pakiet Nr 13  - cena – 95pkt.            termin płatności – 0pkt.               razem – 95pkt   

  Pakiet Nr 14  - cena – 95pkt.            termin płatności – 0pkt.               razem – 95pkt 

  10. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

  Pakiet Nr   9  - cena – 95pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 100pkt           

  Pakiet Nr 11  - cena – 94,14pkt.        termin płatności – 5pkt.               razem – 99,14pkt        

  Pakiet Nr 12  - cena – 89,18pkt.        termin płatności – 5pkt.               razem – 94,18pkt             

  11. PROFARM PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna

  Pakiet Nr 10  - cena – 75,15pkt.        termin płatności – 0pkt.               razem – 75,15pkt

  Pakiet Nr 15  - cena – 71,12pkt.        termin płatności – 0pkt.               razem – 71,12pkt        

  12. Aero-Medika Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

  Pakiet Nr 15  - cena – 95pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 100pkt

  13. Baxter Polska Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

  Pakiet Nr  7  - cena – 95pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 100pkt

  Pakiet Nr  8  - cena – 95pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 100pkt

  14. „ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

  Pakiet Nr   3    - cena – 95pkt.           termin płatności – 5pkt.               razem – 100pkt

  Pakiet Nr   4    - cena – 95pkt.           termin płatności – 5pkt.               razem – 100pkt

  Pakiet Nr   6    - cena – 95pkt.           termin płatności – 5pkt.               razem – 100pkt

  Pakiet Nr 10    - cena – 74,41pkt.       termin płatności – 5pkt.               razem – 79,41pkt

  Pakiet Nr 15    - cena – 73,47pkt.       termin płatności – 5pkt.               razem – 78,47pkt

  Pakiet Nr 17A  - cena – 95pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 100pkt

  Pakiet Nr 18    - cena – 95pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 100pkt

  Pakiet Nr 20    - cena – 95pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 100pkt

  15. Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

  Pakiet Nr  4   - cena – 93,27pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 98,27pkt

  Pakiet Nr  7   - cena – 93,13pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 98,13pkt

  Pakiet Nr  8   - cena – 93,13pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 98,13pkt

  Pakiet Nr 18  - cena – 90,42pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 95,42pkt

  Pakiet Nr 20  - cena – 93,31pkt.            termin płatności – 5pkt.               razem – 98,31pkt

   

  Postępowanie dla Pakietów Nr 16 i 21  - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 24.12.2015r.

   

   Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka           

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 18.12.2015r.


  Lista załączników
  1. Unieważnienie Pakietu Nr 1
    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdrow. w zakresie usług transportu sanitarnego

  Kutno, dn. 18.12.2015r.

   

  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygnatura postępowania: K/39/15

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego na rzecz pacjentów w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. wybrano ofertę:

  WOJEWÓDZKA STACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w Łodzi, ul. Warecka 2, 91-202 Łódź

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń

  Udzielającego zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udziel.świad. medycz. w zakr. wykonyw. sekcji zwłok na rzecz "Kutnowskiego Szpitala Sam

  Kutno, dn. 11.12.2015r.

   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

  na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie wykonywania sekcji zwłok na rzecz „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

  Sygnatura postępowania K/38/15,           

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust. 1 pkt. a „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

  Do wiadomości:

  Zawiadomienie umieszczone zostanie

  na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania konkursowego na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym

  Kutno, dn. 08.12.2015r.

   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

  POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

   

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

  Sygnatura postępowania K/36/15, 

       

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust. 1 pkt. a „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych.

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

  Do wiadomości:

  Zawiadomienie umieszczone zostanie

  na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-12-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w Poradni Neurologicznej

  Kutno, dn. 07.12.2015r.

  OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/40/15

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Neurologicznej na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. wybrano następującą ofertę:

  PRYWATNY GABINET LEKARSKI Kubiak-Wojtczak Agnieszka, 99-300 Kutno, ul. Sowińskiego 8

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń

  Udzielającego zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym

  Kutno, dn. 04.12.2015r.

   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.:

  - w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w godzinach od 7.00 do 19.00 w wymiarze nie mniejszym niż 38 godzin tygodniowo w dni robocze oraz  w ramach dyżurów (wg harmonogramu) na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego”  Spółka z o.o.

  -  pełnienie funkcji Koordynatora/Ordynatora Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym w godzinach od 7.00 do 19.00 w wymiarze nie mniejszym niż 38 godzin tygodniowo w dni robocze oraz w ramach dyżurów (wg harmonogramu)

  Sygnatura postępowania K/37/15 

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust. 1 pkt. a „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka                                  

   

  Do wiadomości:

  Zawiadomienie umieszczone zostanie

  na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługi pralnicze

  Kutno, dn. 27.11.2015r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  dotyczy: przetargu na usługi pralnicze.

  Nr postępowania: ZP/25/15.

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana następująca oferta:

   

  1. Konsorcjum firm:

  • Hollywood Textile Service Sp. z o.o., ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc
  • HTS BAXTER Sp. z o.o., ul. Bernardyńska 7, 16-080 Tykocin

   

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 90%, jakość – 10%.

   

  Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

   

  1.       Konsorcjum firm:

  • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
  • Citonet-Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź,

   

  Cena – 74,88 pkt            jakość –  6,25 pkt               razem –  81,13 pkt

  2.      Konsorcjum Firm:

  • Hollywood Textile Service Sp. z o.o., ul. Bojanowska 2a, 09-200 Sierpc
  • HTS BAXTER Sp. z o.o., ul. Bernardyńska 7, 16-080 Tykocin

   

  Cena – 90 pkt             jakość –  2,5 pkt      razem – 92,5 pkt

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po  07.12.2015r.

   

                                                                                                                                                                                                                                                              Podpisał:                                                                                 

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 27.11.2015r.

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-11-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

  Kutno, dn. 26.11.2015r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

  Nr postępowania: ZP/27/15

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujące zakresy zamówienia:

  1.      IDEAL PARTNER Dorota i Jarosław Dojlidko Sp.J., 16-070 Choroszcz, ul. Warszawska 2

  Pakiet  Nr: 5,7,

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 95%, termin płatności 90 dni – 5%.

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

  1.IDEAL PARTNER Dorota i Jarosław Dojlidko Sp.J., 16-070 Choroszcz, ul. Warszawska 2

  Pakiet Nr 5             cena – 95 pkt.    termin płatności – 5 pkt.                  razem – 100 pkt.

  Pakiet Nr 7              cena – 95 pkt.    termin płatności – 5 pkt.                  razem – 100 pkt.

   

  Postępowanie dla Pakietów Nr 1,2,3,4,6,8 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po  26.11.2015r.

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

  Do wiadomości   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 26.11.2015r.

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-11-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę łóżka z materacem przeciodleżynowym dla intensywnej terapii

  Kutno, dnia  20.11.2015r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę łóżka z materacem przeciwodleżynowym dla intensywnej terapii.

  Nr postępowania: ZP/31/15.

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta Firmy:

   

  „KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna, 86-200 Chełmno,

    ul. Dworcowa 15a

   

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów

  w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ -  cena – 90%, jakość - 10%

   

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

   

   „KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Spółka Jawna, 86-200 Chełmno,

     ul. Dworcowa 15a

     cena  90 pkt., jakość – 10 pkt, Razem:  100,00 pkt.

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po  20.11.2015r.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

  Do wiadomości

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu  20.11.2015r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę przenośnego/stacjonarnego aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej

  Kutno, dnia   20.11.2015r.

   

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Dotyczy  przetargu nieograniczonego na dostawę przenośnego/stacjonarnego aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej

  Nr postępowania ZP/30/15

   

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta Firmy:

   

    DRAMIŃSKI  S.A., 10-860 Olsztyn, ul. Owocowa 17,

   

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów

  w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ -  cena – 90%, jakość - 10%

   

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

   

     DRAMIŃSKI  S.A., 10-860 Olsztyn, ul. Owocowa 17, 

     cena  90 pkt., jakość – 10 pkt, Razem:  100,00 pkt.

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 20.11.2015r.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

  Do wiadomości

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu  20.11.2015r.

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w I Oddziale Chorób Wewnętrznych

  Kutno, dnia 20.11.2015r.

   

  OGŁOSZENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygnatura postępowania: K/32/15

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w I Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wybrano ofertę:

   

  SPECJALISTYCZNY GABINET LEKARSKI Anna Łęczewska, ul. Grodzkiej 6/5,

  99-100 Łęczyca

  Zakres I

  I Oddział Chorób Wewnętrznych

  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25- 15.00

  Zakres II

  I Oddział Chorób Wewnętrznych

  W ramach dyżurów od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 7.25 oraz w soboty niedziele i święta od godziny 7.25 do 7.25 .

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń

  Udzielającego zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania konkursowego na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w Oddziale Dermatologicznym

  Kutno, dn. 20.11.2015r.

   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU   POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

   

   

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Dermatologicznym,

  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.,

  Sygnatura postępowania: K/34/15

   

   

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. , ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust.1 pkt. a „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

  Do wiadomości:

  Zawiadomienie umieszczone zostanie

  na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę szwów chirurgicznych

  Kutno, dn. 20.11.2015r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  dotyczy: przetargu na dostawę szwów chirurgicznych.

  Nr postępowania: ZP/29/15.

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujący zakres zamówienia:

   

  1.      ZARYS International Group Sp. z o.o. sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

  Pakiet Nr 2

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 65%, jakość – 25%, termin płatności 90 dni – 10%.

  Na przetarg złożono 3 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

   

  1.      Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 17

  Pakiet Nr 2  cena – 60,95pkt            jakość – 25pkt   termin płatności – 10pkt  razem – 95,95pkt

   

  2.      AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Tysiąclecia 14

  Pakiet Nr 2  cena – 49,73pkt            jakość – 25pkt   termin płatności – 0pkt  razem – 74,73pkt

   

  3.      ZARYS International Group Sp. z o.o. sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

  Pakiet Nr 2  cena – 65pkt   jakość – 25pkt           termin płatności – 10pkt   razem – 100pkt

   

  Postępowanie dla Pakietów Nr 1, 3, 4,  - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 20.11.2015r.

   

   Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 20.11.2015r.

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-11-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania konkursowego na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym

  Kutno, dn. 19.11.2015r.

   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowski  Szpital Samorządowy”  Sp. z o.o. :

  - w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym oraz w Poradni Neurologicznej  w godzinach: 07:00 – 19:00 w wymiarze nie mniejszym niż 38 godzin tygodniowo w dni robocze oraz w ramach dyżurów (wg harmonogramu);

  - pełnienie funkcji Koordynatora/Ordynatora Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem
    Udarowym oraz w Poradni Neurologicznej w godzinach: 07:00 – 19:00 w wymiarze nie

     mniejszym niż 38 godzin tygodniowo w dni robocze oraz  w ramach dyżurów (wg
     harmonogramu).

  Sygnatura postępowania K/33/15, 

     

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust. 1 pkt. c „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

  Do wiadomości:

  Zawiadomienie umieszczone zostanie

  na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-11-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

  Kutno, dn. 18.11.2015r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych. Nr postępowania: ZP/29/15.

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1.      SCHULKE POLSKA  Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

  Pakiet Nr 1, 2, 3, 6, 8.

  2.      MEDILAB  Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., 15-531 Białystok, ul. Niedźwiedzia 60

  Pakiet Nr 5, 7, 18.

  3.      MEDILAB  Jacek Andrzejewski, 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270

  Pakiet nr 9, 10.

  4.      Bialmed Sp. z o.o., 12-230 Biała Piska, ul. Konopnickiej 11a

  Pakiet Nr 4, 7A.

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 95%, termin płatności 90 dni – 5%.

  Na przetarg złożono 6 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1.      SCHULKE POLSKA  Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

  Pakiet Nr 1              cena – 95pkt.  termin płatności – 5pkt.                razem – 100pkt.

  Pakiet Nr 2              cena – 95pkt.  termin płatności – 5pkt.                razem – 100pkt.

  Pakiet Nr 3              cena – 95pkt.  termin płatności – 5pkt.                razem – 100pkt.

  Pakiet Nr 6              cena – 95pkt.  termin płatności – 5pkt.                razem – 100pkt.

  Pakiet Nr 8              cena – 95pkt.  termin płatności – 5pkt.                razem – 100pkt.

  2.      MEDILAB  Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., 15-531 Białystok, ul. Niedźwiedzia 60

  Pakiet Nr 1             cena – 70,04pkt.termin płatności – 5pkt.                razem – 75,04pkt.

  Pakiet Nr 5             cena – 95pkt.  termin płatności – 5pkt.                razem – 100pkt.

  Pakiet Nr 7             cena – 95pkt.  termin płatności – 5pkt.                razem – 100pkt.

  Pakiet Nr 18        cena – 95pkt.  termin płatności – 5pkt.                razem – 100pkt.

  3.      CEZAL Sp. z o.o., ul. J.K. Branickiego 19, 15-085 Białystok

  Pakiet Nr 1             cena – 29,98pkt.            termin płatności – 5pkt.    razem – 34,98pkt.

  Pakiet Nr 2             cena – 51,55pkt.            termin płatności – 5pkt.    razem – 56,55pkt.

  Pakiet Nr 3             cena – 87,97pkt.            termin płatności – 5pkt.    razem – 92,97pkt.

  Pakiet Nr 6             cena – 86,72pkt.            termin płatności – 5pkt.    razem – 91,72pkt.

  4.      MEDILAB  Jacek Andrzejewski, 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270

  Pakiet nr 9             cena – 95pkt.  termin płatności – 5pkt.                razem – 100pkt.

  Pakiet Nr 10        cena – 95pkt.  termin płatności – 5pkt.                razem – 100pkt.

  5.      Przedsiębiorstwo NOVAX Sp. z o.o., Plac Wolności 7, 85-004 Bydgoszcz

  Pakiet Nr 1            cena – 60,45pkt.            termin płatności – 5pkt.    razem – 65,45pkt.

  Pakiet Nr 2             cena – 81,14pkt.            termin płatności – 5pkt.    razem – 86,14pkt.

  6.      Bialmed Sp. z o.o., 12-230 Biała Piska, ul. Konopnickiej 11a

  Pakiet Nr 2             cena – 76,62pkt.            termin płatności – 0pkt.    razem – 76,62pkt.

  Pakiet Nr 4             cena – 95pkt.  termin płatności – 0pkt.                razem – 95pkt.

  Pakiet Nr 7A        cena – 95pkt.  termin płatności – 0pkt.                razem – 95pkt.

   

  Postępowanie dla Pakietów Nr 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po  23.11.2015r.

              Podpisał:

              Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

  Do wiadomości   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 18.11.2015r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-11-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

  Kutno, dn. 16.11.2015r.

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

  Sygnatura postępowania K/31/15, 

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust. 1 pkt. d „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.” unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka                                                                                   

   

  Do wiadomości:

  Zawiadomienie umieszczone zostanie

  na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę systemu separacji koncentratu leukocytarno - płytkowego

  Kutno, dnia   09.11.2015r.

   

  ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę systemu separacji koncentratu leukocytarno – płytkowego.

  Nr postępowania: ZP/28/15

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta Firmy:

   

    Biotech Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów

       

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów

  w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ -  cena – 90%, termin płatności - ( 90 dni)  - 10%

   

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

   

     Biotech Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów

        cena  90 pkt., termin płatności – 10 pkt, Razem:  100,00 pkt.

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po  09.11.2015r.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

  Do wiadomości

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu  09.11.2015r.

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-11-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w Oddziale Pediatrycznym

  Kutno, dnia 02.11.2015r.

   

  OGŁOSZENIE

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

  Sygnatura postępowania: K/28/15

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Pediatrycznym na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wybrano ofertę:

   

  ZOFIA LISOWSKA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA, ul. Maksyma Gorkiego 53 lok. 35, 92-519 Łódź.

  Pakiet

  Oddział Pediatryczny

  W ramach dyżurów od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 7.25 oraz w soboty niedziele i święta od godziny 7.25 do 7.25 .

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń

  Udzielającego zamówienia

    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-11-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania konkursowego na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w I Oddziale Chorób Wewnętrznych

  Kutno, dn. 30.10.2015r.

   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w I Oddziale Chorób Wewnętrznych, na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

  Sygnatura postępowania K/30/15

   

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust.1 pkt. a „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Robert Wilanowski

   

  Podpisał:

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Joanna Trawińska - Zabłocka                                                

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje

  na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienie

    udostępnił Anna Piątek dnia 2015-10-30 inf |