KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z O.O. serwis informacyjny
Dane szpitala
Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego.
Przedmiot działalności
Skład kierownictwa
Zamówienia publiczne
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMóWIENIA PUBLICZNE   \  WYNIKI PRZETARGÓW

    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę materiałów hydraulicznych, ślusarskich i elektrycznych.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 15.01.2021r.

   

   

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  Dotyczące zapytania ofertowego na dostawę:

  1)     Materiałów malarskich                     – Pakiet Nr 1

  2)     Materiałów hydraulicznych             – Pakiet Nr 2

  3)     Materiałów Ślusarskich                    – Pakiet Nr 3

  4)     Materiałów elektrycznych               – Pakiet Nr 4

  5)     Materiałów ogólnobudowlanych    – Pakiet Nr 5

  Numer postępowanie -  P/41/20

   

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  zostały wybrane oferty Firm:

  Pakiet Nr 2:

  ADMAR s.c., Adam Żurawik,  Mariusz Sędziak,  99-300 Kutno,  ul. Chopina 6a,

  Kwota brutto oferty –16 475,26 PLN

  Pakiet Nr 3:

  Sklep Metalowy Piotr Adamczyk, ul. Sienkiewicza 5, 99-300 Kutno

  Kwota brutto oferty – 6 384,50 PLN

  Pakiet Nr 4:

  Hurtownia Elektryczna PSTRYK Michał Tybura,  99-300 Kutno,  ul. Piwna 2

  Kwota brutto oferty – 10 435,82 PLN

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Podpisał:

                                                                                                         „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                       Prezes Zarządu

                                             Artur Gur


    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2021-01-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na usługi dekontaminacji

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 13.01.2021 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ


  dotyczy zaproszenia do złożenia oferty cenowej w zakresie usług polegających na dekontaminacji wyrobów medycznych termolabilnych.

  Numer postępowania - P/42/20

   

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w  w/w postępowaniu została wybrana oferta Firmy:

   

   

  ARION  Med.  Sp. z o.o.,  ul. Kazimierza Króla 39,  04-854  Warszawa

  miejsce świadczenia usług:   Gorzewo,   ul. Kruk 5,  09-500 Gostynin

  Kwota brutto oferty: 14 760,00 PLN

   

  Podpisał:

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Prezes Zarządu

  Artur Gur

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2021-01-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na usługę transportu sanitarnego dla

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

    Kutno, dnia 30.12.2020 r.

   

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

  dotyczy postępowania na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o. w zakresie:

  1)    transportu międzyszpitalnego pacjenta zespołem specjalistycznym typu „S”,

  2)    transportu międzyszpitalnego pacjenta zespołem podstawowym typu „P”,

  3)    transportu pacjentów zespołem specjalistycznym typu „S” z lądowiska na terenie miasta Łodzi do dowolnego szpitala w mieście Łodzi,

  4)    transportu sanitarnego dla doraźnego transportu pacjentów na badania diagnostyczne, celem przewozu do domu, do lądowiska i z lądowiska na terenie „KSS” sp. z o.o.,

  5)    transportu materiałów biologicznych ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i z pozostałych Oddziałów szpitalnych.


  Nr postępowania P/37/20

   

        „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu  zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   

  1. Q-MED Sp. z o.o. Spółka Jawna, ul. Narutowicza 7/9, 90-117 Łódź

  Pakiet Nr 1   - wartość brutto: 43 700,00 PLN

  2. Szpital Głowno Grupa Zdrowie Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 32/34, 95-015 Głowno

  Pakiet Nr 2   - wartość brutto: 21 200,00 PLN

  Pakiet Nr 3   - wartość brutto:   8 880,00 PLN

   

   

  Podpisał:

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Prezes Zarządu

  Artur Gur

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2020-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej w zakresie ochrony osób i mienia.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 30.12.2020r

   

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

          Dotyczy postępowania  w zakresie ochrony osób i mienia w „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Sp. z o.o. od godziny 18:00 do 6:00.

    Numer postępowanie -  P/39/20

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

               MAXUS Sp. z o.o.,   93-408 Łódź,   ul. 3 –go Maja 64/66N

                  Kwota brutto oferty –  102 141,60 PLN 

   

                                                                                           Podpisał:

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Prezes Zarządu

                                             Artur Gur

   

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na badanie sprawozdania finansowego.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 23.12.2020r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

  Dotyczy zapytania ofertowego na badanie sprawozdania finansowego „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego”

  Sp. z o.o.  za lata 2020  oraz 2021r.

  Nr postępowania P/32/20

   

              Działając w oparciu o postanowienia   § 28 ust.1 pkt.4)  Aktu Założycielskiego „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno,

  Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki dokonuje wyboru Firmy:

  Eureka Auditing Spółka z o.o., al. Marcinkowskiego 22, 61-827 Poznań

   

                                        Podpisał:

                                                                                        „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                          Prezes Zarządu

                                Artur Gur

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-12-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na usługę odbioru, przechowywania oraz przewozu zwłok.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 22.12.2020 r.

   

   

                                                      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

  Dotyczy postępowania :

  na usługę odbioru, przechowywania oraz przewozu zwłok, w celu przeprowadzenia sekcji z „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. do miejsca ich wykonywania - Zakładu Patomorfologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku i odbioru zwłok po przeprowadzonej sekcji.

  Numer postępowanie -  P/35/20


              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   Firma Usługowo-Handlowa Elżbieta Banasiak, ul. Cmentarna 5, 99-300 Kutno

    Kwota za wykonanie usługi:

        1)   za odbiór i przechowywanie zwłok miesięcznie:

              Cena netto: 92,59 PLN   Cena brutto:  100,00 PLN

        2)   za jednorazowy transport zwłok na sekcję:

              Cena netto:  92,59 PLN   Cena brutto: 100,00 PLN

        3)   za odbiór i przechowywanie zwłok osób z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 lub z podejrzeniem COVID-19:

              Cena netto:  46,30 PLN   Cena brutto:  50,00 PLN

   

                                                                         Podpisał:

                                                                                         „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Prezes Zarządu

                                Artur Gur

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-12-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 22.12.2020

   

                                                    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  Dotyczy postępowania  na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej

  Nr postępowania:  P/34/20

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje,

     że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

      JUŻ GAZ PLUS Sp. z o.o., Wierzbie 2a,  99-300 Kutno, Stacja LPG,  Warszawskie Przedmieście 38c

      Kwota brutto oferty –  46 552,80  PLN 

       Rabat – 1 %, - Etylina,     Rabat 1,5% - Olej napędowy,    Rabat  2% – LPG

    

                                                    Podpisał:

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                      Prezes Zarządu

                                                                                                                    Artur Gur

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-12-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej w zakresie usługi polegajacej na wykonywaniu czynności informatyka na terenie 'Kutnowskiego Szpitala Samorzą

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 22.12.2020

   

                                                    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  Dotyczy postępowania : 

  w zakresie usługi polegającej na wykonywaniu czynności informatyka na terenie „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. po godzinie 15-tej oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy 

  Numer postępowanie -  P/38/20

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

    „AKCES –KOMP” mgr  inż. Tomasz Kiełbasa,  Malina 68,  99-300 Kutno

     Kwota brutto oferty – 54 612,00 PLN 

   

   Podpisał:

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Prezes Zarządu

                                            Artur Gur

   

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-12-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udziel. świadczeń zdr. w zakresie wykonywania badań histopatologicznych

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 21.12.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

  POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

   

   z otwarcia ofert w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, dodatkowych barwień histochemicznych, badań immunohistochemicznych, badań amplifikacji genu HER 2 metodą FISH, badań śródoperacyjnych i konsultacji specjalistycznych (w uzasadnionych medycznie przypadkach) na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.

  Sygnatura postępowania K/2/20

               

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust. 1 lit. d) „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych – kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe Spółki w realizowaniu zamówienia.

   

   

  Podpisał:

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Prezes Zarządu

  Artur Gur

   

   


  Do wiadomości:

  Zawiadomienie umieszczone zostanie

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2020-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na usługę napraw bieżących i awaryjnych samochodów.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 21.12.2020r.

                              

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

  Dotyczy postępowania  na usługę napraw bieżących i awaryjnych samochodów.

  Nr postępowania:  P/34/20

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

      

           BOSCH Service Miniszewski, ul. Grunwaldzka 46, 99-300 Kutno

   

  Lp.

  Rodzaj wykonanej pracy

  Cena netto

  VAT %

  Cena brutto

  1.

  Wymiana oleju, filtrów, świec żarowych,

  płynów eksploatacyjnych

  121,96 PLN

  23%

  150,01 PLN

  2.

  Bieżąca naprawa samochodów

  (cena roboczogodziny za naprawę)

  121,96 PLN

  23%

  150,01 PLN

   

   

                                                                                       Podpisał:

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Prezes Zarządu

                                                                          Artur Gur

   

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na usługę mycia i czyszczenia zewnętrznego pojazdów będacych własnością "Kutnowskiego Szpitala Samorzą

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 21.12.2020r

   

             ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   Dotyczy postępowania   na usługę mycia i czyszczenia zewnętrznego pojazdów będących własnością „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

  Numer postępowanie -  P/34/20

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  Myjnia Samochodowa Stanisław Jarecki, ul. Rychtelskiego 17, 99-300 Kutno

  Cena jednostkowa brutto za usługę -  1,00 PLN / IMPULS 54s

   

   Podpisał:

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Prezes Zarządu

                                Artur Gur

   

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na zakup wraz z dostawą trzech komputerów przenośnych wraz z torbami

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

    Kutno, dnia. 03.12.2020 r.

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  dotycząca zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą trzech komputerów przenośnych wraz z torbami.

  Numer postępowania - P/34/20

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta Firmy:

   

  MPCNET Sp. z o.o., ul. Podrzeczna 38, 99-300 Kutno

  Kwota brutto oferty – 10 350,00 PLN

   

   

  Podpisał:

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Prezes Zarządu

  Artur Gur

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2020-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na usługę telekomunikacyjną polegającą na świadczeniu usług telefonii stacjonarnej ISDN PRA 30B+D wraz z

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

    

  Kutno, dnia 02.12.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

                    Dotyczy zapytania ofertowego na usługę telekomunikacyjną polegającą na świadczeniu usług telefonii stacjonarnej ISDN PRA 30B+D wraz z serwisem cyfrowej abonenckiej centrali telefonicznej typu Karel DS200 oraz dostępu do sieci Internet.

  Numer postępowania – P/31/20

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta firmy:

   

  Multimedia Polska  Biznes  S.A., ul. Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa

  Kwota brutto oferty – 74 938,56 PLN


                                                                                                                                    Podpisał:

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                               Prezes Zarządu

                                                                                                                Artur Gur

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-12-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na zakup wraz z dostawą wanny do masażu wirowego rąk i nóg.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia 16.10.2020 r.

   

   

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  Dotyczy zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą wanny do masażu wirowego rąk i nóg o regulowanej wysokości.

  Nr postępowania -  P/30/20

   

                       „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  ERES MEDICAL Sp. z o.o., Płouszowice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice

  Kwota oferty brutto wynosi – 18 349,20 PLN

   

   Podpisał:

   

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę rękawic lateksowych

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia 09.10.2020 r.

   

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

   

  dotycząca zapytania ofertowego na dostawę rękawic lateksowych

  Numer postępowania - P/27/20

   

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że  w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

   

  Zarys International Group Sp. z o.o. sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

  Kwota brutto oferty – 124 200,00 PLN

   

   

   

         Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2020-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na zakup rocznej licencji procesorowej Oracle Standard Edition 2

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 07.10.2020 r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  Dotyczy  postępowania  na  zakup  rocznej  licencji  procesorowej  Oracle  Standard  Edition  2.

  Nr postępowania P/29/20

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  SYSTEO Michał Patoła, ul. Łowiecka 2542-600 Tarnowskie Góry

  Kwota brutto oferty –  12 079,83 PLN 

   

    Podpisał:

  Prezes Zarządu

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                        Andrzej Pietruszka

   

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na zakup Videogastroskopu.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia 29.09.2020 r.

   

   

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

              Dotyczy zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą Videogastroskopu oraz jego uruchomieniem na potrzeby Pracowni Endoskopii.

  Nr postępowania -  P/28/20

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

  Endoelektronik Sp. z o.o. Sp.k.,  ul. Borkowa 12, 05-840 Brwinów

  Kwota oferty brutto -  40 500,00 PLN

   

  Podpisał:

   

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                              Andrzej Pietruszka

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-09-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę staplerów chirurgicznych

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 24.09.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

   

  Dotyczy przetargu na dostawę staplerów chirurgicznych. 

  Nr postępowania ZP/12/20

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   

  1.    ANMAR Sp. z o.o. Sp.k., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

  Pakiet Nr  1 

  2.    SUN-MED Spółka Cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty, ul. Franciszkańska104/112,

  91-845 Łódź

  Pakiet Nr  3

  3.    Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

  Pakiet Nr  2 

   

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów

  w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%,  termin dostawy – 40 %    


  Na przetarg złożono 4 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:


  1.    Meditrade Poland Sp. z o.o., ul. Pańska 73, 00-834 Warszwa

  Pakiet Nr  3 -  cena – 55,17 pkt     termin dostawy – 0 pkt     razem 55,17 pkt   

  2.    ANMAR Sp. z o.o. Sp.k., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

  Pakiet Nr  1  -  cena –      60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 100 pkt   

  Pakiet Nr  3  -  cena – 33,53 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem   73,53 pkt  

  3.    SUN-MED Spółka Cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty, ul. Franciszkańska104/112,

  91-845 Łódź

  Pakiet Nr  3  -  cena – 60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 100 pkt  

  4.    Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

  Pakiet Nr  2 -  cena –       60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem    100 pkt   

  Pakiet Nr  3  -  cena – 31,91 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 71,91 pkt  

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po  29.09.2020 r.


                                                                                                                         Podpisał:

                                                                                                                                     Prokurent

  Irena Dałek

   

  Prokurent

  Kamil Krzewicki

   

  Do wiadomości

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 24.09.2020 r.

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2020-09-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na świadczenie usług pocztowych.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 18.09.2020r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

  Dotyczy  postępowania  na  świadczenie  usług  pocztowych  dla  „Kutnowskiego  Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o., 

  Nr postępowania P/26/20

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w  postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa

   

   

  Podpisał:

   

                        Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                       Andrzej Pietruszka

   

   

   

   

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-09-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na zakup usługi dostępu do informatycznej platformy zakupowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia 10.09.2020 r.

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

  na zakup usługi dostępu do informatycznej platformy zakupowej, wspomagającej obsługę zamówień publicznych wraz ze wsparciem technicznym.

   

  Numer postępowania - P/24/20

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta:

   

   

  Open Nexus Sp. z o.o., ul. 28 Czerwca 1956 Roku 398B, 61-441 Poznań

   


   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2020-09-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na usługę doradczą i pomoc w przygotowaniu przetargu na zakup energii elektrycznej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia  09.09.2020r.

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  dotyczy zaproszenia do złożenia oferty cenowej na usługę doradczą i pomoc w przygotowaniu przetargu na zakup energii elektrycznej. 

  Nr postępowania P/25/20

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  Voltra Energy Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 5, 03-214 Warszawa

  Kwota brutto oferty – 23 247,00 PLN  - na okres 36 miesięcy

   

   

   

   

       Podpisał:

                                                                                                 Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2020-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę artykułów biurowych.  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn.09.09.2020r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  Dotyczy postępowania na dostawę artykułów biurowych. 

  Nr postępowania P/16/20 


              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno informuje, że w w/w postępowaniu zostały wybrane oferty Firm:

  1.  GROSS WAZIA spółka jawna, ul. Pojezierska 90D, 91-341 Łódź

      Pakiet Nr 2 – wartość brutto: 15 965 zł  89 gr.

      Pakiet Nr 4 – wartość brutto:   2 212 zł  52 gr.

  2.  COM SERVIS  Obielski  Ireneusz,  ul. Batorego 17/50,  99-300 Kutno

      Pakiet Nr 3 – wartość brutto:  62 138 zł 37 gr

  3. Hurtownia BIUROMAX Dariusz Zajączkowski, ul. Kilińskiego 17, 99-300 Kutno

      Pakiet Nr 1 - wartość brutto:   23 999 zł 15 gr.

   

                                                                 

                                                           Podpisał: 

   Prezes Zarządu

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                        Andrzej Pietruszka   

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-09-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę wraz z oddaniem w komis płyt małoinwazyjnych typu LISS wraz z wkrętami.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

    Kutno, dn. 04.09.2020r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   Dotyczy postępowania na dostawę wraz z oddaniem w komis płyt małoinwazyjnych typu LISS wraz z wkrętami

  Nr postępowania P/23/20


              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że  w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

  „ChM” Sp. z o. o.,  Lewickie 3b,  16-061 Juchnowiec Kościelny

  Kwota brutto oferty – 12 204,00 PLN

   

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   

   

   

   

   

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego Eset Endpoint Antywirus na okres 3 lat dla 160 licencji o

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn.28.08.2020

   

   

           ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  Dotyczy postępowania na wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego Eset Endpoint Antywirus na okres 3  lat dla 160 licencji oraz zakup 10 dodatkowych licencji (łącznie 170).

  Numer postępowania -  P/22/20

   

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta firmy:

  ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Spółka Jawna, ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice

  Kwota brutto oferty: 11 554,62 PLN.

   

  Podpisał:

   

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   

   

   

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-08-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na zakup wraz z dostawą dwóch pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych z uchwytem do statywu wraz ze statywami.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 25.08.2020r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

          Dotyczy postępowania na zakup wraz z dostawą dwóch pomp infuzyjnych dwustrzykawkowych z uchwytem do statywu wraz ze statywami.

  Nr postępowania P/21/20


              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

  Alfa Green Sp. z o.o.,  ul. Szaserów 38,  04-306 Warszawa

  kwota brutto oferty –8 899,20 PLN

   

                                                                                                                                                   Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   

   

   

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-08-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   

   

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia 03.08.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

  na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej dla zadania: Rozbiórka i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem strefy wejścia do budynku 1D „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

  Numer postępowania - P/17/20


              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta:

   

  RYBUS ZBIGNIEW CREO 2 OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Kuczków 16L, 99-300 Kutno

  Kwota brutto oferty – 12  300,00 PLN

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2020-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia 30.07.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

  na usługę konserwacji, naprawy oraz wykonywanie resursów i przeglądów specjalnych urządzeń dźwigowych

  Numer postępowania - P/15/20

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta:

   

  Konsorcjum firm:

  1)    Windar Sp. z o.o.

  ul. Zawiszy Czarnego 10 lok. 609, 91-829 Łódź

  2)    Windar s.c. Katarzyna Aranowska, Krzysztof Aranowski

  ul. Zawiszy Czarnego 10 lok. 609, 91-829 Łódź

  3)    Windar – Krzysztof Aranowski

  ul. Zawiszy Czarnego 10 lok. 609, 91-829 Łódź     

   

  Wartość brutto oferty – 76 400,00 PLN

   

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2020-07-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na rozbiórkę i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem strefy wejścia do bu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia 24.07.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na rozbiórkę i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem strefy wejścia do budynku 1D „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

  Nr postępowania ZP/10/20


  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta:

   

  Z.U.H. FUREX Zbigniew Furmański, Dudki 24, 99-300 Kutno

   

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, okres gwarancji – 40%.

   

  Na przetarg złożono 3 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

   

  1.    Black Man Aleksandra Wolska, ul. Żeromskiego 56, 95-080 Tuszyn

  Oferta odrzucona

   

  2.    KB Jakub Lewandowski, ul. Zbożowa 7, 09-410 Płock

  Cena – 59,90pkt, okres gwarancji – 40pkt, razem – 99,90pkt

   

  3.    Z.U.H. FUREX Zbigniew Furmański, Dudki 24, 99-300 Kutno

  Cena – 60pkt, okres gwarancji – 40pkt, razem - 100pkt

   

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp odrzuca się ofertę firmy Black Man Aleksandra Wolska, ul. Żeromskiego 56, 95-080 Tuszyn – Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

  Wykonawca nie udzielił jakiejkolwiek odpowiedzi na wniosek Zamawiającego skierowany w dniu 13.07.2020 r., zgodnie z którym stosowne oświadczenie należało złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2020 r. Brak złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą traktowany jest jako odmowa jej wyrażenia.

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 29.07.2020 r.

   

                          Podpisał:

   Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka


  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 24.07.2020 r.

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2020-07-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej w zakresie usług polegających na dekontaminacji wyrobów medycznych termolabilnych

   

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia 08.07.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ


  dotyczy zaproszenia do złożenia oferty cenowej w zakresie usług polegających na dekontaminacji wyrobów medycznych termolabilnych.

  Numer postępowania - P/14/20

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w  w/w postępowaniu została wybrana oferta Firmy:

   

  ARION Med. Sp. z o.o., ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin,

  miejsce świadczenia usług: Gorzewo, ul. Kruk 5, 09-500 Gostynin

  Kwota brutto oferty: 7 380,00 PLN

   

         Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2020-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę materiałów opatrunkowych.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 06.07.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych 

  Nr postępowania ZP/8/20

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1. Euro Trade Technology Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

     Pakiet Nr 10

  2. Smith & Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

     Pakiet Nr 11

  3. Promedica Toruń Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159a, 87-100 Toruń

      Pakiet Nr 20

  4. ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18,

      41-808    Zabrze

     Pakiet Nr   1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 18, 19

  5. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

     Pakiet Nr 17

  6. LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

     Pakiet Nr 7

  7. Medicus Sp. z o.o. SKA, ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy

     Pakiet Nr 14

  8. PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice

     Pakiet Nr   2, 15, 16   

  9. BATIST Medical Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

      Pakiet Nr 5 

   

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów

  w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ:

  cena – 60%,  jakość - 40%                 -   dla pakietu nr 2 

  cena – 60 %, termin dostawy – 40 %   -  dla pozostałych pakietów

   

  Na przetarg złożono 13 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:


  1. Euro Trade Technology Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

     Pakiet Nr 10  -  cena – 60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 100 pkt

  2. Smith & Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

     Pakiet Nr   9 -  cena – 33 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 73 pkt  

     Pakiet Nr 11 -  cena – 60 pkt     termin dostawy –  0 pkt      razem  60 pkt

  3. Konsorcjum firm: „CITONET-ŁÓDŹ” Spółka z o. o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź  oraz Toruńskie Zakłady   Materiałów     Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  

    Pakiet Nr   1 -  cena – 50 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 90 pkt  

    Pakiet Nr   4 -  cena – 48 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 88 pkt  

    Pakiet Nr   5 -  cena – 48 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 88 pkt  

    Pakiet Nr   6 -  cena – 51 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 91 pkt  

    Pakiet Nr   7 -  cena – 31 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 71 pkt  

    Pakiet Nr   8 -  cena – 52 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 92 pkt  

    Pakiet Nr 12 -  cena – 38 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 78 pkt  

    Pakiet Nr 13 -  cena – 56 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 96 pkt  

    Pakiet Nr 18 -  cena – 33 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 73 pkt

  4. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

     Pakiet Nr 14 -  cena – 46 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 86 pkt  

     Pakiet Nr 20 -  cena – 24 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 64 pkt

  5. Promedica Toruń Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159a, 87-100 Toruń

     Pakiet Nr 14 -  cena – 49 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 89 pkt  

     Pakiet Nr 20 -  cena – 60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 100 pkt

  6. POLMIL Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz

     Pakiet Nr 4 -  cena – 58 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 98 pkt  

     Pakiet Nr 5 -  cena – 58 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 98 pkt

  7. ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

     ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

     Pakiet Nr   1 -  cena – 60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 100 pkt  

     Pakiet Nr   3 -  cena – 60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 100 pkt  

     Pakiet Nr   4 -  cena – 60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 100 pkt  

     Pakiet Nr   5 -  cena – 51 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem   91 pkt  

     Pakiet Nr   6 -  cena – 60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 100 pkt  

     Pakiet Nr   7 -  cena – 59 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem   99 pkt  

     Pakiet Nr   8 -  cena – 60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 100 pkt  

     Pakiet Nr   9 -  cena – 60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 100 pkt  

     Pakiet Nr 12 -  cena – 60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 100 pkt  

     Pakiet Nr 13 -  cena – 60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 100 pkt  

     Pakiet Nr 16 -  cena – 56 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem   96 pkt  

     Pakiet Nr 18 -  cena – 60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 100 pkt  

     Pakiet Nr 19 -  cena – 60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 100 pkt

  8. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

     Pakiet Nr   1 -  cena – 58 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem   98 pkt  

     Pakiet Nr   3 -  cena – 48 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem   88 pkt  

     Pakiet Nr 12 -  cena – 52 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem   92 pkt  

     Pakiet Nr 16 -  cena – 43 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem   83 pkt  

     Pakiet Nr 17 -  cena – 60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 100 pkt  

     Pakiet Nr 18 -  cena – 17 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem   57 pkt

  9. LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

     Pakiet Nr 4 -  cena – 46 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 86 pkt  

     Pakiet Nr 7 -  cena – 60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 100 pkt

  10. NEOMED Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18,,05-501 Piaseczno

     Pakiet Nr 14 -  cena – 49 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 89 pkt  

     Pakiet Nr 20 -  cena – 45 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 85 pkt

  11.  Medicus Sp. z o.o. SKA, ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy

     Pakiet Nr 14 -  cena – 60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 100 pkt

  12.  PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice

     Pakiet Nr   1 -  cena – 43 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem   83 pkt  

     Pakiet Nr   2  - cena –  60pkt     jakość               – 40pkt      razem  100pkt

     Pakiet Nr   3 -  cena – 40 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem   80 pkt  

     Pakiet Nr   4 -  cena – 57 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem   97 pkt  

     Pakiet Nr   5 -  cena – 55 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem   95 pkt  

     Pakiet Nr   7 -  cena – 23 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem   63 pkt  

     Pakiet Nr 15 -  cena – 60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 100 pkt  

     Pakiet Nr 16 -  cena – 60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 100 pkt  

     Pakiet Nr 18 -  cena – 43 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem   83 pkt

  13.  BATIST Medical Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

     Pakiet Nr   4  -  cena – 55 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem   95 pkt  

     Pakiet Nr   5  -  cena – 60 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem 100 pkt  

     Pakiet Nr   7  -  cena – 49 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem   89 pkt  

     Pakiet Nr 12  -  cena – 51 pkt     termin dostawy – 40 pkt     razem   91 pkt  

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po  13.07.2020 r.


   

  Podpisał:

   

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka
   

   

   

  Do wiadomości

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu  06.07.2020 r.

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-07-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdr. w Oddz. Chirurgicznym

  Kutno, dnia 25 czerwca 2020 r.

   

           OGŁOSZENIE

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT


  Sygnatura postępowania: K/1/20

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Chirurgicznego Ogólnego i Chirurgii Onkologicznej, Zastępcy Koordynatora Oddziału Ogólnego i Chirurgii Onkologicznej oraz na  udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej w godzinach 7:00 – 19:00  i w ramach dyżurów oraz w Poradni Chirurgii Ogólnej,  wybrano oferty:

   

   

  1) Zbigniew Adamczyk – Doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej,

      prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:  Zbigniew Adamczyk ”Prywatny Gabinet   

        Lekarski” Zbigniew Adamczyk 91-035 Łódź Lutomierska 129 m 67  - Koordynator Oddziału

   

  2) Krzysztof Gajewski lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, prowadzący działalność   

      gospodarczą pod firma Prywatny Gabinet Lekarski z siedzibą w Kutnie, ul. Długosza 19 – Zastępca

       Koordynatora Oddziału

   

  3) Olaf Czerniawski – Doktor nauk medycznych, lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, prowadzący

      działalność gospodarczą pod firmą: Olaf Grzegorz Czerniawski z siedzibą w Łodzi, ul. Uzdrowiskowa 13


  4) Grzegorz Koszada – specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą

        Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska – Grzegorz Koszada z siedzibą w Kutnie, ul. Kościuszki 52.

   

   

   

   

   

                                                                                                                     Podpisał:

                                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                                         „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                                  Andrzej Pietruszka

    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2020-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę fizjiologicznego roztworu soli oraz ostrzy do pił oscylacyjnych.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 03.06.2020r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  Dotyczy postępowania na dostawę fizjologicznego roztworu soli oraz ostrzy do pił oscylacyjnych.

  Nr postępowania P/13/20 

   

             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   1. Stryker  Polska  Sp. z o.o.,  ul. Poleczki 35,  02-822 Warszawa

            Pakiet Nr 1  

   2. BAXTER POLSKA Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

               Pakiet Nr 2

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-06-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wycofaniu postępowania w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel./fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia 19.05.2020 r.

   

  dotyczy zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę wraz z oddaniem w depozyt leku Praxbind

  Nr postępowania: P/11/20


   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. w Kutnie informuje, iż na podstawie § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., wycofuje postępowanie w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na dostawę wraz z oddaniem w depozyt leku Praxbind.

   

                              Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2020-05-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 12.05.2020r.

   

   

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  Dotyczy postępowania na dostawę kart identyfikacji pacjenta LidcoRapid Smart do małoinwazyjnego monitora hemodynamicznego LIDCO Rapid  na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Nr postępowania P/12/20

   

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że  w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   BILLMED Sp. z o.o.  ul. Krypska 24/1 , 04-082 Warszawa

   

   Podpisał:

   

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-05-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na zakup wraz z dostawą dwóch respiratorów

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia 04.05.2020 r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  Dotyczy zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą dwóch respiratorów.

  Nr postępowania -  P/10/20

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  ANMEDIQ S.C., Eryk Goś, Paweł Pyrzalski, ul. Zachodnia 5, 05-552 Wola Mrokowska

  Kwota oferty brutto  -  85 572,72 PLN

   

                   Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2020-05-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę jednorazowych artykułów medycznych oraz szwów chirurgicznych.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia  22.04.2020r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych oraz szwów chirurgicznych.

  Nr postępowania ZP/5/20

                                     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje,

  że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1. MedLeader Łukasz Kruck, ul. Łabiszyńska 2 lok. 102, 86-061 Olimpin

     Pakiet Nr 22

  2. Kroban Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 182/451, 90-368 Łódź

     Pakiet Nr 1

  3. Medela Polska Sp. z o .o, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531  Warszawa

     Pakiet Nr 23

  4. Globmedica Sp. z o.o., ul. Jana Matejki 8/21, 58-530 Kowary

     Pakiet Nr 15

     Pakiet Nr 24

  5. EUMed Sp. z o.o., ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

     Pakiet Nr 4

  6. Lit Sp. z o.o., ul. Jelenia 34, 70-791 Szczecin 

     Pakiet Nr   6

  7. ZARYS International Group Sp. z.o.o.,  Sp. K., z siedzibą: ul. Pod Borem 18 , 41-808 Zabrze

     Pakiet Nr 16

     Pakiet Nr 28

  8. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

     Pakiet Nr 19

  9. CITO INNOVATIVE SOLUTIONS Paweł Kowalewski, 04-045 Warszawa, ul. Kwarciana 1 m 61

     Pakiet Nr 11

     Pakiet Nr 12

  10. Varimed Sp. z o.o.  z siedzibą: ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U, 50-442 Wrocław

     Pakiet Nr  25

  11. YAVO Sp. z o.o., z siedzibą: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 17

     Pakiet Nr 26

     Pakiet Nr 27

  12. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice

     Pakiet Nr 13

  13. NEOMED Barbara J. Stańczyk ,ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

     Pakiet Nr 7

  14.  AESCULAP CHIFA Spółka  z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 

     Pakiet Nr  9 

     Pakiet Nr 30

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ:

  cena – 60%, termin dostawy – 20%, termin reakcji na reklamację – 20% /dla pakietów od 1 do 25/

  cena – 60%, jakość – 40% /dla pakietów od 26 do 30/

   

  Na przetarg złożono 23 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. MedLeader Łukasz Kruck, ul. Łabiszyńska 2 lok. 102, 86-061 Olimpin

     Pakiet Nr 22 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

  2. Kroban Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 182/451, 90-368 Łódź

     Pakiet Nr 1 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

  3. Medela Polska Sp. z o .o, ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531  Warszawa

     Pakiet Nr 23 - cena - 60pkt, termin dostawy - 0pkt, termin reakcji na reklamację - 0pkt, razem – 60pkt

  4. Globmedica Sp. z o.o., ul. Jana Matejki 8/21, 58-530 Kowary

     Pakiet Nr 15 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

     Pakiet Nr 24 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

  5. EUMed Sp. z o.o., ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

     Pakiet Nr 4 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

  6. Konsorcjum firm: Citonet - Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź oraz Toruńskie Zakłady Materiałów  Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

    Pakiet Nr 7 - cena - 55pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 95pkt

  7. Lit Sp. z o.o., ul. Jelenia 34, 70-791 Szczecin 

     Pakiet Nr   6 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

  8. J. CHODACKI, A. MISZTAL „MEDICA” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A,  59-300 Lubin

     Pakiet Nr 10 – odrzucony

  9. ZARYS International Group Sp. z.o.o.,  Sp. K., z siedzibą: ul. Pod Borem 18 , 41-808 Zabrze

     Pakiet Nr  7 - cena - 25pkt, termin dostawy - 20pkt,  termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 65pkt

     Pakiet Nr 15 - cena - 20pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 60pkt

     Pakiet Nr 16 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

     Pakiet Nr 28 - cena - 60pkt, jakość - 40pkt, razem – 100pkt

  10. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 38/52,   93-121 Łódź 

     Pakiet Nr 10 - unieważniony

     Pakiet Nr 19 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

  11. Duolux Medical Sp. z o.o., os. Bolesława Chrobrego 40f/53,  60-681 Poznań

     Pakiet Nr 15 - cena - 19pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 59pkt

  12. SUN-MED Spółka Cywilna, ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź 

     Pakiet Nr 25 - cena - 55pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 95pkt

  13. CITO INNOVATIVE SOLUTIONS Paweł Kowalewski, 04-045 Warszawa, ul. Kwarciana 1 m 61

     Pakiet Nr 11 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

     Pakiet Nr 12 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

  14. Varimed Sp. z o.o.  z siedzibą: ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U, 50-442 Wrocław

     Pakiet Nr 24 - cena - 34pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 74pkt

     Pakiet Nr 25 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

  15. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ANMAR” Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą: 43-100 Tychy, ul. Strefowa 22

     Pakiet Nr   26 - cena - 29pkt, jakość - 40pkt, razem – 69pkt

  16. Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat  SA, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

     Pakiet Nr 20 – unieważniony

  17. YAVO Sp. z o.o., z siedzibą: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 17

     Pakiet Nr 26 - cena - 60pkt, jakość - 40pkt, razem – 100pkt

     Pakiet Nr 27 - cena - 60pkt, jakość - 40pkt, razem – 100pkt

     Pakiet Nr 28 - cena - 45pkt, jakość - 40pkt, razem –   85pkt

  18. Peters Surgical Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa 

     Pakiet Nr 26 - cena - 54pkt, jakość - 40pkt, razem – 94pkt

  19. BECTON DICKINSON POLSKA Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa 

     Pakiet Nr 10 - unieważniony

  20. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice

     Pakiet Nr 13 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

  21.NEOMED Barbara J. Stańczyk ,ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

     Pakiet Nr 7 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

  22. AESCULAP CHIFA Spółka  z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 

     Pakiet Nr  9  -  cena - 60pkt, termin dostawy - 10pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 90pkt

     Pakiet Nr 26 -  cena - 44pkt, jakość  - 40pkt,   razem – 84pkt

     Pakiet Nr 27 – cena - 33pkt, jakość  - 40pkt,   razem – 73pkt

     Pakiet Nr 28 -  cena - 33pkt, jakość  - 40pkt,   razem – 73pkt

     Pakiet Nr 30 -  cena - 60pkt, jakość  - 40pkt,   razem – 100pkt

  23. P.P.HU. CONTENT Sp. z o.o., al. W. Korfantego 66, 40-161 Katowice

     Pakiet Nr 15 - odrzucony

  Na podstawie art. 90 ust. 3 odrzuca się ofertę J. CHODACKI, A. MISZTAL „MEDICA” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A,  59-300 Lubin - w zakresie Pakietu Nr 10 – Wykonawca w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 08.04.2020 r. nie był w stanie udzielić stosownych wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (pismo z dnia 02.04.2020r.)

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp odrzuca się ofertę firmy P.P.HU. CONTENT Sp. z o.o., al. W. Korfantego 66, 40-161 Katowice – Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

  Postępowanie dla Pakietu Nr 10 i 20 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

  Postępowanie dla Pakietów Nr: 2,3,5,8,14,17,18,21,29 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 27.04.2020r.

   

  Podpisał:


  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka
  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej Zamawiającego

  w dniu  22.04.2020r.

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wycofanie postępowania w trybie zapytania ofertowego.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 16.04.2020 r.

   

  dot. zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą dwóch respiratorów

  Nr postępowania -  P/9/20

   

  AZP/38/380/38/20


                „Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie informuje, iż na podstawie § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., wycofuje postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą dwóch respiratorów.

   

  Podpisał:

   

  Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                          Andrzej Pietruszka

   

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-04-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na usługę dostępu do Internetu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia. 07.04.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

  na usługę dostępu do Internetu

  Numer postępowania - P/7/20

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta Firmy:

   

   

  Toya Sp. z o.o., ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź

  Kwota brutto oferty – 17 416,80 PLN

   

   

                                                                                                Podpisał:

                                                                                                 Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2020-04-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 03.04.2020

   

                               

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  Dotyczy  postępowania  w   zakresie  sprzedaży  i  dostawy  środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych  do    „Kutnowskiego  Szpitala  Samorządowego”  Sp. z o.o. 

  Numer postępowanie -  P/6/20

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta firmy:

  MEDIM Sp. z o.o.,  ul. Puławska 45B,  05-500 Piaseczno

  Pakiet Nr 2 –  wartość oferty brutto: 4 968,00 PLN

   

      Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-04-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze na usługę odbioru odpadów komunalnych.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia 31.03.2020r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na usługę odbioru odpadów komunalnych.

  Nr postępowania ZP/7/20

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta firmy:

  PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

   

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, aspekt środowiskowy- 40%.

   

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

  PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

  Cena – 60pkt,  aspekt środowiskowy – 40 pkt,  razem – 100 pkt.

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 01.04.2020r.

   

                                        Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka


  Do wiadomości  

  Wykonawca, który złożył ofertę.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 31.03.2020r.

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   

   Kutno, dnia. 31.03.2020 r.

   

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  dotycząca zapytania ofertowego na wykonanie projektu budowlanego, dokumentacji projektowej wykonawczej, przedmiarów, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów prac budowlano-adaptacyjnych dla realizacji zadania pod nazwą: „Remont i dostosowanie do aktualnych przepisów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o. w oparciu o opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy”.

  Numer postępowania - P/8/20

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta Firmy:

   

  A.DO XXI sp. z o.o.,  ul. Trybunalska 38,  60-035 Poznań

  Kwota brutto oferty – 99 630,00 PLN

   

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę produktów farmaceutycznych,

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia  26.03.2020r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych , Nr postępowania ZP/4/20

   

          „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty n/w  firm:

  1. LogFarma Sp. z o.o., ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka

      Pakiet Nr 5

  2. Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

      Pakiet Nr   4

  3. ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

      Pakiet Nr   2, 3                 

  4. Konsorcjum Firm:  Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.,

     ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź,

     Pakiet Nr   1,6      

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny oferty, ustalonym w SIWZ: cena – 100%.


  Na przetarg złożono 4 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. LogFarma Sp. z o.o., ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka

     Pakiet Nr 5 – cena 100 pkt

  2. Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

     Pakiet Nr   4 – cena 100 pkt

  3. ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

      Pakiet Nr   2 – cena 100 pkt        

      Pakiet Nr   3 – cena 100 pkt        

  4. Konsorcjum Firm:  Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.,

      ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź,

      Pakiet Nr   1 – cena 100 pkt        

      Pakiet Nr   6 – cena 100 pkt

  Postępowanie dla Pakietów Nr: 1A i 4A zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po  31.03.2020r.


                                                                                                                         Podpisał:

  Prokurent                     Prokurent

                                                                                                       Kamil Krzewicki                Irena Dałek

   


   Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 26.03.2020r.

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę siatek przepuklinowych

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 26.03.2020r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę na dostawę siatek przepuklinowych powierzchniowo tytanizowanych

  Nr postępowania ZP/6/20

                              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta:

  Konsorcjum firm: Citonet - Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

   

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 40%.

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

  Konsorcjum firm: Citonet - Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

  Cena - 60 pkt,  termin dostawy – 40 pkt,  razem – 100 pkt.

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po  26.03.2020r.

   

   

                                                                                                                                 Podpisał:

                                                                                            Prokurent                 Prokurent

  Kamil Krzewicki               Irena Dałek
   

  Do wiadomości  

  Wykonawca, który złożył ofertę.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu  26.03.2020r

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na usługę wyceny nieruchomości znajdującej się na terenie "KSS" Sp. z o.o.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia 13.03.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  Dotyczy postępowania na usługę wyceny nieruchomości znajdującej się na terenie „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

  Numer postępowania - P/4/20

   

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta Firmy:

   

  F.H.U. „BRYŁKA” Monika Bryłka, Sierakówek 3, 09-500 Gostynin

  Kwota brutto oferty: 7 380,00 PLN

   

   

                  Podpisał:

              Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2020-03-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę druków

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 06.03.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

  Dotyczy postępowania na dostawę druków.

  Nr postępowania P/3/20

   

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  Lenz Jan Elgoł - Introligatornia, ul. Długa 25/39, 87-100 Toruń

  Kwota brutto: 75 910,68 PLN

   

   

                    Podpisał:

  Prokurent

  Irena Dałek

   

  Prokurent

  Kamil Krzewicki

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2020-03-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na świadczenie usług prawniczych dla "KSS" Sp. z o.o.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 20.02.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług prawniczych dla „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

  Numer postępowania - P/2/20

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta Firmy:

   

  Kancelaria Adwokacka Redeł & Podlasiak ul. Sienkiewicza 15 lok. 5/5a, 90-114 Łódź

  Wartość oferty brutto na okres 12 miesięcy – 51 660,00 zł 

   

   

              Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   

   

   

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2020-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 13.02.2020r.

   

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

  Nr postępowania: ZP/2/20

             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   1.MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

    Pakiet Nr  2

   2. BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

     Pakiet Nr 5 

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ:  Cena – 60%,  Jakość – 40% -  dla Pakietów od 1 do 5.

  Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

     Pakiet Nr   2  -   Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  2. BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

     Pakiet Nr   2   -  odrzucony

     Pakiet Nr   3   -  odrzucony

     Pakiet Nr   5   -  Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się ofertę firmy: BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa w zakresie  Pakietów  Nr: 2 i 3 - jej treść nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Wykonawca nie złożył próbek.

  Postępowanie dla Pakietów Nr 1,4,6,7,8,9,10 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po  18.02.2020r.

   

        Podpisał:              

                                                                                                                                Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                                               Andrzej Pietruszka

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej w dniu  13.02.2020r.

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-02-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

   Kutno, dnia 04.02.2020r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


  Dotyczy przetargu na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli

  Nr postępowania ZP/1/20

             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta firmy:

   

  Linde Gaz Polska Sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków

  Wartość oferty brutto  –   278 622,72 PLN

  Termin płatności - 60 dni

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 100%.

   

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów: 

  Linde Gaz Polska Sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków

  Cena – 100 pkt.

   Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po  04.02.2020r.

   

   Podpisał:

   

   Prezes Zarządu

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                Andrzej Pietruszka

   

   

   

  Do wiadomości  

  Wykonawca, który złożył ofertę.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu  04.02.2020r.

   

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-02-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia 30.01.2020r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę sprzętu i implantów artroskopowych.

  Nr postępowania ZP/25/19

             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta firmy:

  Smith & Nephew  Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

     Wartość oferty brutto                                    –  193 816,80 PLN

     Termin na uzupełnienie komisu                         –  48 godz.

     Termin płatności                                           –  60 dni

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, uzupełnienie komisu do 24 godz. – 40%.

   

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

   Smith & Nephew  Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

  Cena – 60 pkt, uzupełnienie komisu do 24 godz. - 0 pkt, razem – 60 pkt

   Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po  30.01.2020r.

   

  Podpisał:

   

    Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   


  Do wiadomości  

  Wykonawca, który złożył ofertę.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu  30.01.2020r.

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-01-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

   Kutno, dnia 27.01.2020r.

   

                               

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

  Dotyczy postępowania na usługę wyceny nieruchomości znajdującej się na terenie „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

  Numer postępowania - P/1/20

   

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta Firmy:

   

  F.H.U. „BRYŁKA” Monika Bryłka, Sierakówek 3, 09-500 Gostynin

  Kwota brutto oferty: 4 920,00 zł

   

                                                                                                                                                 Podpisał:

   

    Prokurent             Prokurent

      Irena Dałek      Kamil Krzewicki

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-01-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 02.01.2020r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

  Nr postępowania: ZP/22/19

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1. MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

     Pakiet Nr   1, 8,12,13

  2. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

      Pakiet Nr  3,6,7,16

  3. AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl 

      Pakiet Nr  5,14

  4. MEDISEPT Sp. z o.o., Konopnica 159c, 21-030 Motycz 

     Pakiet Nr  9,15

  5. EURO TRADE TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

     Pakiet Nr 17

  6. BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

     Pakiet Nr 2,19,21,22 

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ:  Cena – 60%,  Jakość – 40% -  dla Pakietów od 1 do 22.

  Na przetarg złożono 6 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

   

    1.MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

      Pakiet Nr   1 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

      Pakiet Nr   3 - Cena – 28,81 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 68,81 pkt

      Pakiet Nr   6 - Cena – 39 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 79 pkt

      Pakiet Nr   8 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

      Pakiet Nr 12 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

      Pakiet Nr 13 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

      Pakiet Nr 19 - Cena – 16 pkt, Jakość – 20 pkt, Razem – 36 pkt

  2. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

     Pakiet Nr 3  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

     Pakiet Nr 6  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

     Pakiet Nr 7 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

     Pakiet Nr 16 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   3. AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

      Pakiet Nr  5 -  Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

      Pakiet Nr  7  - Cena – 52 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 92 pkt

      Pakiet Nr14  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   4.  MEDISEPT Sp. z o.o., Konopnica 159c, 21-030 Motycz

      Pakiet Nr  7-  Cena – 58 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 98 pkt 

      Pakiet Nr  9  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

      Pakiet Nr 10 - odrzucony

      Pakiet Nr 15 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   5. EURO TRADE TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

      Pakiet Nr 17 -  Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   6. BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

      Pakiet Nr   2   -  Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

      Pakiet Nr   6   -  Cena – 35 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem –  75 pkt

      Pakiet Nr  19  -  Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

      Pakiet Nr  21  -  Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

      Pakiet Nr  22  -  Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  Na podstawie art.89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się ofertę firmy: Medisept Sp. z o.o.,Konopnica159c, 21-030  Motycz w zakresie pakietu Nr 10 -  jej  treść  nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

  Uzasadnienie: dostarczone do oceny jakości próbki zostały przetestowane i ocenione na podstawie parametrów opisanych w SIWZ. Na narzędziach zostają fragmenty skrzepów krwi i włókien tkanek a na dnie rynny do dezynfekcji narzędzi pozostaje trudny do usunięcia osad.

  Postępowanie dla Pakietów Nr 4,11,18,20,23,24,25,26,27 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po  07.01.2020r.

   

  Podpisał:              

   

                       Prokurent        

                                                                                                                                                   Irena Dałek

                                                                                                                                                     Prokurent 

                                                                                                                                                  Kamil Krzewicki

   

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej w dniu 02.01.2020r.

    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2020-01-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

                                                                                                            Kutno, dnia 02.01.2020 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 


  Dotyczy postępowania w zakresie usług sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu.

  Nr postępowania P/40/19

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w  w/w postępowaniu została wybrana oferta Firmy:

   

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz

   

   

      Podpisał:

  Prokurent

  Irena Dałek

   

  Prokurent

  Kamil Krzewicki

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2020-01-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę transportu sanitarnego dla "KSS" Sp. z o.o.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia 24.12.2019 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Dotyczy przetargu na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o.

  Nr postępowania ZP/24/19

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujące zakresy zamówienia:

   

  Q-Med. Fiet Szczukocki Spółka Jawna, 95-020 Justynów, ul. Długa 10

  Pakiet Nr 1, 2 i 3

   

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, ilość posiadanych ambulansów typu „S” – 40% – dla Pakietu Nr 1 oraz cena - 60%, ilość posiadanych pojazdów sanitarnych – 40% - dla Pakietów Nr 2 i 3.

   

  Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

   

  1. MEDAX-TRANS s.c. Mariusz Dudkiewicz, Rafał Skowron, 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15

  Pakiet Nr 1 – cena - 29pkt, ilość posiadanych ambulansów typu „S” - 40pkt, razem 69pkt

   

  2. Q-Med. Fiet Szczukocki Spółka Jawna, 95-020 Justynów, ul. Długa 10

  Pakiet Nr 1 - cena - 60pkt, ilość posiadanych ambulansów typu „S” - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 2 - cena - 60pkt, ilość posiadanych pojazdów sanitarnych - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 3 - cena - 60pkt, ilość posiadanych pojazdów sanitarnych - 40pkt, razem 100pkt

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 30.12.2019 r.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli ofertę.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 24.12.2019r.

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-12-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert w zakresie wykonywania badań diagnostycznych

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 20.12.2019 r.

   

  OGŁOSZENIE

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania K/9/19 

             

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno informuje, że w postepowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych: Rentgenodiagnostyki, USG, Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, EEG, Mammografii została wybrana oferta:


  „DIAGNOSTYKA” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

   

              Podpisał:

              Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   

   

  Do wiadomości:

  Ogłoszenie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

   Kutno, dn. 20.12.2019

   

                               

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  Dotyczy postępowania  w zakresie sprzedaży i dostawy pasków do glukometrów wraz z glukometrami.

  Numer postępowanie -  P/41/19

   

                          „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

   PROFARM PS  Sp. z o.o.,  ul. Słoneczna 96,  05-500 Stara Iwiczna

   Kwota oferty brutto – 25 187,76 PLN         

   

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                     Andrzej Pietruszka

   


    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 20.12.2019

   

                                                     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 


   Dotyczy postępowania : 

  w zakresie usługi polegającej na wykonywaniu czynności informatyka na terenie „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. po godzinie 15-tej oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, a także w czasie usprawiedliwionej nieobecności informatyków zatrudnionych na umowę o pracę.

  Numer postępowanie -  P/39/19

   

   

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  „AKCES –KOMP” mgr inż. Tomasz Kiełbasa, Podgajew 12,  99-311 Bedlno

     Kwota brutto oferty – 54 612,00 PLN 

   

   Podpisał:

  Prezes Zarządu

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                     Andrzej Pietruszka

   


    udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert K/8/19

   

                 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

                                             99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

                                         tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201 

                               e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

                                             REGON 100974785; NIP 7752631681

   

   

                                                                                                             Kutno, dnia 20 grudnia 2019 r.

   

   

  OGŁOSZENIE

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/8/19


  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i pielęgniarki  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. wybrano oferty niżej wymienionych osób:

   

                 Lekarze

   1. Antczak Artur

   2. Stasiak Tomasz

   3. Gawlik Dawid

   4. Subczyński Jerzy

   5. Prośniewska-Sapińska Beata

   6. Nowak Łukasz

   7. Stronias Artur

   8. Justyńska Mariola

     

    Pielęgniarki:

    1. Kotlińska Jadwiga

    2. Karasińska Jolanta

    3. Sikora Elżbieta

    4. Krawczyk Ewa

    5. Krysiak Dorota

    6. Bogusławska Grażyna

    7. Kwaśniewska Danuta

    8. Jagiełło Mariola

    9. Dałek-Kacprzak Ewa

     

            

     

     

     

                                                                                                                                 Podpisał:

     

                                                                                                                                 Prezes Zarządu

                                                                                                  „Kutnowskiego Szpitala Samorządowy” Sp. z o.o,

                                                                                                                                 Andrzej Pietruszka

     

     

     

      udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2019-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     Kutno, dnia 18.12.2019r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

     

    Dotyczy przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych

    Nr postępowania ZP/19/19

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

    1. Konsorcjum Firm: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B 03-236 Warszawa i SERVIER POLSKA SERVICES Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa

    Pakiet Nr 19 

    2. LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków

    Pakiet Nr   6

    3. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

    Pakiet Nr 11 ,34

    4. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

    Pakiet Nr 27

    5. Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

    Pakiet Nr  4 ,16,23,38

    6. Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

    Pakiet Nr    3,25  

    7. „ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    Pakiet Nr   9,14

    8. LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

    Pakiet Nr 12,13 

    9. MIP Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk

    Pakiet Nr 22

    10.  NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

    Pakiet Nr 26,39

    11.  Farmacol - logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice

    Pakiet Nr 20,24      

    12.  Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

    Pakiet Nr   1,2,7,8,10,17,18,21,28,29,31,32,35,36                     

    13. ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED, One George’s Quay Plaza Dublin 2

    Pakiet Nr 37

    14 Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48 lok.35 02-546 Warszawa

    Pakiet Nr 5,30

    Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 100%.

    Na przetarg złożono 16 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

    1. Konsorcjum Firm: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B 03-236 Warszawa i SERVIER POLSKA SERVICES Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa

    Pakiet Nr 19 – 100 pkt

    2. LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków

    Pakiet Nr   6 – 100 pkt

    3. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

    Pakiet Nr 11 – 100 pkt

    Pakiet Nr 34 – 100 pkt

    Pakiet Nr 38 –   69 pkt

    4. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

    Pakiet Nr 27 – 100 pkt

    5. Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

    Pakiet Nr   4  -  100 pkt

    Pakiet Nr  16  - 100 pkt

    Pakiet Nr  23 – 100 pkt

    Pakiet Nr  38 – 100 pkt

    6. Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

    Pakiet Nr     3   - 100 pkt

    Pakiet Nr   25  – 100 pkt

    7.  „ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    Pakiet Nr   7 –   88 pkt

    Pakiet Nr   9 – 100 pkt

    Pakiet Nr 12 –   77 pkt

    Pakiet Nr 14 – 100 pkt

    Pakiet Nr 21 –   99 pkt

    Pakiet Nr 30 –   90 pkt

    Pakiet Nr 32 –   97 pkt

    8. LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

    Pakiet Nr 12 – 100 pkt

    Pakiet Nr 13 – 100 pkt

    Pakiet Nr 21 –   92 pkt

    Pakiet Nr 26 –   46 pkt

    9. MIP Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk

    Pakiet Nr 22 – 100 pkt

    10.  NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

    Pakiet Nr   1 –   87 pkt

    Pakiet Nr   2 –   99 pkt

    Pakiet Nr 10 –   89 pkt

    Pakiet Nr 17 –   92 pkt

    Pakiet Nr 18 –   96 pkt

    Pakiet Nr 21 –   99 pkt

    Pakiet Nr 26 – 100 pkt

    Pakiet Nr 29 –   99 pkt

    Pakiet Nr 30 -   76 pkt

    Pakiet Nr 39 – 100 pkt

    11.  SHIRE POLSKA Sp. z o.o., Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa

    Pakiet Nr 32 – 90 pkt

    12.  Farmacol - logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice

    Pakiet Nr   2 –   97 pkt

    Pakiet Nr   7 –   99 pkt

    Pakiet Nr 10 –   91 pkt

    Pakiet Nr 12 –   42 pkt

    Pakiet Nr 14 –   87 pkt

    Pakiet Nr 17 –   98 pkt

    Pakiet Nr 18 –   94 pkt

    Pakiet Nr 20 – 100 pkt

    Pakiet Nr 21 –   99 pkt

    Pakiet Nr 24 – 100 pkt

    Pakiet Nr 26 –   11 pkt

    Pakiet Nr 29 –   99 pkt

    Pakiet Nr 30 –   84 pkt

    Pakiet Nr 38 –   66 pkt

    13.  Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

    Pakiet Nr   1-   100 pkt    

    Pakiet Nr   2-   100 pkt    

    Pakiet Nr   7-   100 pkt    

    Pakiet Nr   8 – 100 pkt

    Pakiet Nr   9-     99 pkt    

    Pakiet Nr 10-   100 pkt    

    Pakiet Nr 12-     45 pkt    

    Pakiet Nr 14 –   84 pkt

    Pakiet Nr 17-   100 pkt    

    Pakiet Nr 18 – 100 pkt

    Pakiet Nr 20-     99 pkt    

    Pakiet Nr 21-   100 pkt    

    Pakiet Nr 24-     99 pkt    

    Pakiet Nr 25 –   48 pkt

    Pakiet Nr 26-     79 pkt    

    Pakiet Nr 28-   100 pkt    

    Pakiet Nr 29-   100 pkt    

    Pakiet Nr 30 –   83 pkt

    Pakiet Nr 31-   100 pkt    

    Pakiet Nr 32 – 100 pkt

    Pakiet Nr 35-   100 pkt    

    Pakiet Nr 36-   100 pkt    

    Pakiet Nr 38-     62 pkt    

    Pakiet Nr 39 –   93 pkt

    14.  ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED, One George’s Quay Plaza Dublin 2

    Pakiet Nr 37 – 100 pkt

    15.  TRAMCO Sp. z o.o., Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin

    Pakiet Nr   7-   91 pkt

    Pakiet Nr 13 – 93 pkt

    Pakiet Nr 24 – 80 pkt

    Pakiet Nr 38 – 59 pkt

    16.  Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48 lok.35 02-546 Warszawa

    Pakiet Nr 5 –   100 pkt

    Pakiet Nr 8 –     95 pkt

    Pakiet Nr 21-     95 pkt

    Pakiet Nr 30 – 100 pkt

    Pakiet Nr 32 –   82 pkt

    Pakiet Nr 35 –   96 pkt

    Pakiet Nr 36 –   99 pkt

    Postępowanie dla Pakietu Nr 15,33,40,41 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

     

    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 30.12.2019r.

     

                                                                                                                   Podpisał:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Prokurent

                                                                                                                         Irena Dałek

                                                                                                                       Prokurent

                                                                                                                                                      Kamil Krzewicki           

     

         Do wiadomości

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej Zamawiającego

    w dniu 18.12.2019r.

     


      udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     

     

     

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

    Kutno, dn. 17.12.2019 r.

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

    Dotyczy postępowania:

    na usługę odbioru, przechowywania oraz przewozu zwłok, w celu przeprowadzenia sekcji z „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. do miejsca ich wykonywania - Zakładu Patomorfologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku i odbioru zwłok po przeprowadzonej sekcji.

    Numer postępowanie -  P/36/19

     

             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

     Firma Usługowo-Handlowa Elżbieta Banasiak, ul. Cmentarna 5, 99-300 Kutno 

     

                                             Podpisał:

                Prezes Zarządu

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                Andrzej Pietruszka


      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

    Kutno, dnia 16.12.2019

     

          ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

     

    Dotyczące zapytania ofertowego na dostawę:

    1)    Materiałów malarskich                 – Pakiet Nr 1

    2)    Materiałów hydraulicznych         – Pakiet Nr 2

    3)    Materiałów Ślusarskich                – Pakiet Nr 3

    4)    Materiałów elektrycznych           – Pakiet Nr 4

    5)    Materiałów ogólnobudowlanych – Pakiet Nr 5

     

    Numer postępowanie -  P/38/19

     

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  zostały wybrane oferty Firm:

    Pakiet Nr 1:

    P.W.”HYDROBUD I” Małgorzata Złotowska, 99-300 Kutno, Leszczynek 2A,

    Kwota brutto oferty –9 688,82 PLN

    Pakiet Nr 2:

    Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HYDROSTAL” Joanna Lemańska, 99-300 Kutno, ul. 29-go Listopada 59

    Kwota brutto oferty – 16 408,54 PLN

    Pakiet Nr 3:

    P.W.”HYDROBUD I” Małgorzata Złotowska, 99-300 Kutno, Leszczynek 2A,

    Kwota brutto oferty – 7 059,40 PLN

    Pakiet Nr 4:

    „PSTRYK” Michał Tybura, 99-300 Kutno, ul. Piwna 2,

    Kwota brutto oferty –9 248,71 PLN

    Pakiet Nr 5:

    P.W.”HYDROBUD I” Małgorzata Złotowska, 99-300 Kutno, Leszczynek 2A,

    Kwota brutto oferty –30 677,30  PLN

                                                                                     

                                                                                      Podpisał: 

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-12-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości i artykułów gospodarczych

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia  12.12.2019r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    Dotyczy przetargu na dostawę środków czystości i artykułów gospodarczych.

    Nr postępowania: ZP/21/19

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

     

    1. AGAPIT Sp. z o.o., ul. M. Zientary – Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn

    Pakiety Nr: 1, 10

    2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G. Olga Perlińska, ul. Pryzmaty 15, 02-226 Warszawa

    Pakiet Nr 8

    3. Konsorcjum: Firm: P.P.H.U  BARLON Bartłomiej Osiński, Miszewo Wielkie 3, 09-120 Nowe Miasto oraz P.P.H.U BARLON Bartłomiej, Robert i Piotr Osińscy s.c., Nowe Miasto Folwark 53, 09-120 Nowe Miasto

    Pakiety Nr: 2, 4

    4. P.P.H.U „MARCIN” Artur Tarczyński, ul. Długosza 6/15, 99-300 Kutno

    Pakiet Nr 14

    5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ISATIS” s.c., Solec 7, 09-500 Gostynin

    Pakiety Nr: 3, 6

    6. HENRY KRUSE Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce

    Pakiety Nr: 5, 7

    7. „IMPACT” s.c., A. Musiał –Słabęcka, J. Słabęcki, ul. Wólczańska 249/251, 93-035 Łódź

    Pakiety Nr: 9, 11, 12

     

    Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: Cena – 60%, Jakość – 40%

     

    Na przetarg złożono 11 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

     

    1. WETROK POLSKA S.A., ul. Łączyny 4b, 02-820 Warszawa

    Pakiet Nr   2 - cena – 37,84pkt, jakość – 40pkt, razem – 77,84pkt

    2. MIDEL Michał Mirecki, os. Wichrowe Wzgórze 13/82, 61-675 Poznań

    Pakiet Nr   2 - cena – 30,87pkt, jakość – 36pkt, razem – 66,87pkt

    Pakiet Nr   9 - cena – 29,97pkt, jakość – 36pkt, razem – 65,97pkt

    Pakiet Nr 10 - cena – 54,26pkt, jakość – 40pkt, razem – 94,26pkt

    Pakiet Nr 11 - cena – 50,81pkt, jakość – 20pkt, razem – 70,81pkt

    Pakiet Nr 12 - cena – 35,47pkt, jakość – 40pkt, razem – 75,47pkt

    3. Biachem Sp. z o.o. z siedzibą w Sowlanach, ul. Alejkowa 21 lok. B9, 15-528 Białystok

    Pakiet Nr   2 - cena – 45,78pkt, jakość – 40pkt, razem – 85,78pkt

    4. AGAPIT Sp. z o.o., ul. M. Zientary – Malewskiej 26, 10-302 Olsztyn

    Pakiet Nr   1 - cena – 60pkt, jakość – 37,60pkt, razem – 97,60pkt

    Pakiet Nr   2 - cena – 55,18pkt, jakość – 40pkt, razem – 95,18pkt

    Pakiet Nr   3 - cena – 55,61pkt, jakość – 38pkt, razem – 93,61pkt

    Pakiet Nr   4 - cena – 23,11pkt, jakość – 32,40pkt, razem – 55,51pkt

    Pakiet Nr 10 - cena – 60pkt, jakość – 40pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 11 – cena – 60pkt, jakość – 24pkt, razem – 84pkt

    5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G. Olga Perlińska, ul. Pryzmaty 15, 02-226 Warszawa,

    Pakiet Nr   8 - cena – 60pkt, jakość – 40pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr   9 - cena – 34,45pkt, jakość – 36pkt, razem – 70,45pkt

    Pakiet Nr 10 - cena – 52,94pkt, jakość – 40pkt, razem – 92,94pkt

    Pakiet Nr 11 - cena – 56,31pkt, jakość – 16pkt, razem – 72,31pkt

    Pakiet Nr 12 - cena – 45,10pkt, jakość – 40pkt, razem – 85,10pkt

    6. Konsorcjum: Firm: P.P.H.U  BARLON Bartłomiej Osiński, Miszewo Wielkie 3, 09-120 Nowe Miasto oraz P.P.H.U BARLON Bartłomiej, Robert i Piotr Osińscy s.c., Nowe Miasto Folwark 53, 09-120 Nowe Miasto

    Pakiet Nr   1 - cena – 22,57pkt, jakość – 40pkt, razem – 62,57pkt

    Pakiet Nr   2 - cena – 60pkt, jakość – 40pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr   3 - cena – 34,87pkt, jakość – 38pkt, razem – 72,87pkt

    Pakiet Nr   4 - cena – 60pkt, jakość – 31,60pkt, razem – 91,60pkt

    7. P.P.H.U „MARCIN” Artur Tarczyński, ul. Długosza 6/15, 99-300 Kutno

    Pakiet Nr 14 – cena – 60pkt, jakość – 40pkt, razem – 100pkt

    8. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ISATIS” s.c., Solec 7, 09-500 Gostynin

    Pakiet Nr   3 - cena – 60pkt, jakość – 38pkt, razem – 98pkt

    Pakiet Nr   6 - cena – 60pkt, jakość – 32pkt, razem – 92pkt

    Pakiet Nr   7 - cena – 50,77pkt, jakość – 40pkt, razem – 90,77pkt

    9. HENRY KRUSE Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce,

    Pakiet Nr   1 - cena – 36,59pkt, jakość – 40pkt, razem – 76,59pkt

    Pakiet Nr   2 - cena – 30,57pkt, jakość – 36pkt, razem – 66,57pkt

    Pakiet Nr   5 - cena – 60pkt, jakość – 40pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr   6 - cena – 50,73pkt, jakość – 32pkt, razem – 82,73pkt

    Pakiet Nr   7 - cena – 60pkt, jakość – 36pkt, razem – 96pkt

    Pakiet Nr   8 - odrzucony

    10.  DABEX-Bydgoszcz Sp. z o.o., ul. Równa 4, 85-846 Bydgoszcz

    Pakiet Nr   3 - cena – 31,72pkt, jakość – 40pkt, razem – 71,72pkt

    Pakiet Nr   4 - cena – 11,81pkt, jakość – 40pkt, razem – 51,81pkt

    Pakiet Nr   6 - cena – 39,45pkt, jakość – 40pkt, razem – 79,45pkt

    Pakiet Nr   7 - cena – 44,70pkt, jakość – 40pkt, razem – 84,70pkt

    Pakiet Nr   8 - cena – 28,64pkt, jakość – 40pkt, razem – 68,64pkt

    Pakiet Nr   9 - cena – 10,68pkt, jakość – 40pkt, razem – 50,68pkt

    Pakiet Nr 10 - cena – 36pkt, jakość – 40pkt, razem – 76pkt

    Pakiet Nr 11 - cena – 25,24pkt, jakość – 16pkt, razem – 41,24pkt

    Pakiet Nr 12 – cena – 14,20pkt, jakość – 40pkt, razem – 54,20pkt

    11.   „IMPACT” s.c., A. Musiał –Słabęcka, J. Słabęcki, ul. Wólczańska 249/251, 93-035 Łódź

    Pakiet Nr  1 - cena – 38,90pkt, jakość – 40pkt, razem – 78,90pkt

    Pakiet Nr  2 - cena – 35,84pkt, jakość – 40pkt, razem – 75,84pkt

    Pakiet Nr  3 - cena – 56,46pkt, jakość – 38pkt, razem – 94,46pkt

    Pakiet Nr  4 - cena – 25,78pkt, jakość – 34,80pkt, razem – 60,58pkt

    Pakiet Nr  6 - cena – 45,03pkt, jakość – 40pkt, razem – 85,03pkt  

    Pakiet Nr  7 - cena – 48,89pkt, jakość – 40pkt, razem – 88,89pkt

    Pakiet Nr  8 - cena – 59,31pkt, jakość – 40pkt, razem – 99,31pkt

    Pakiet Nr  9 - cena – 60pkt, jakość – 36pkt, razem – 96pkt

    Pakiet Nr 10 - cena – 53,57pkt, jakość – 40pkt, razem – 93,57pkt

    Pakiet Nr 11 - cena – 52,14pkt, jakość – 32pkt, razem – 84,14pkt

    Pakiet Nr 12 - cena – 60pkt, jakość – 40pkt, razem – 100pkt

    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się ofertę firmy: HENRY KRUSE Sp. z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce w zakresie  Pakietu  Nr 8 - jej treść nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Wykonawca nie złożył próbek.

    Postępowanie dla Pakietu Nr 13 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

     

    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 17.12.2019 r.

     

                                                                                      Podpisał:

                                                                                                  Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

    Do wiadomości  

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej w dniu 12.12.2019r.

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 05.12.2019

     

                                                          ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

    Dotyczy postępowania  na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej – karta paliwowa

    (3 szt.).

    Nr postępowania:  P/37/19

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

        Dystrybutor Gazu „Propan – butan” Ryszard Kaniewski, 99-300 Kutno, Wierzbie 3a

        z siedzibą  Wierzbie 2a,

          

          Kwota brutto oferty –   51 188,00 PLN

          Rabat – 1,02%, - Etylina,     Rabat 1,38% - Olej napędowy

     

            

                                                                               Podpisał:

     

                                                                                 Prezes Zarządu

                                                                             „Kutnowski Szpital Samorządowy"

                                                                                Andrzej Pietruszka

     

     

      udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 05.12.2019r.

     

                               

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

     

    Dotyczy postępowania  na usługę napraw bieżących i awaryjnych samochodów.

    Nr postępowania:  P/37/19

     

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

     Stacja Obsługi Samochodów W. Krukowski, A. Radzimierski, Sp. J., 99-300 Kutno,

     ul. Warszawskie Przedmieście 28

     

    Lp.

    Rodzaj wykonanej pracy

    Cena netto

    VAT %

    Cena brutto

    1.

    Wymiana oleju, filtrów, świec żarowych,

    płynów eksploatacyjnych

    52,85 PLN

    23%

    65,00 PLN

    2.

    Bieżąca naprawa samochodów

    (cena roboczogodziny za naprawę)

    89,43 PLN

    23%

    110,00 PLN

     

     

                                                                   Podpisał:

                                                                      Prezes Zarządu

                                                                      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                              Andrzej Pietruszka

     

      udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     Kutno, dn. 05.12.2019r.

     

                               

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

    Dotyczy postępowania   na usługę mycia i czyszczenia zewnętrznego pojazdów będących własnością „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

    Numer postępowanie -  P/37/19

     

             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

    Myjnia Samochodowa Stanisław Jarecki, ul. Rychtelskiego 17, 99-300 Kutno

    Cena jednostkowa brutto za usługę -  1,00 PLN / IMPULS 54s

     

     

                                                                      Podpisał:

                                                                     Prezes Zarządu

                                                                    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                     Andrzej Pietruszka

     

      udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze.

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 05.12.2019r.

     

                                 

     

                                                                   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ  

    Dotyczy postępowania w zakresie ochrony osób i mienia w „Kutnowski Szpital Samorządowy”  Sp. z o.o.  od  godziny  18:00  do  6:00.

    Numer postępowanie -  P/35/19

     

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

    MAXUS Sp. z o.o., 93-408  Łódż,  ul. 3 –go  Maja  64/66

    Kwota brutto oferty –  99 742,32 PLN 

     

                                                                               Podpisał

     

                                                                               Prezes Zarządu

                                                                             „Kutnowski Szpital Samorządowy” 

                                                                                Andrzej Pietruszka

     

     

     

     

     

     

      udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych

    Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 03.12.2019 r.

     

    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

    POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

     

    na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych: Rentgenodiagnostyki, USG, Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, EEG, Mammografii.

    Sygnatura postępowania K/7/19 

             

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust. 1 lit. d) „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych – kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa możliwości finansowe Spółki w realizowaniu zamówienia.

     

                Podpisał:

                Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

    Do wiadomości:

    Zawiadomienie umieszczone zostanie

    na stronie internetowej

    i tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-12-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

    Kutno, dn. 15.11.2019 r.

     

    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

    POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

     

    na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych: Rentgenodiagnostyki, USG, Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, EEG, Mammografii.

    Sygnatura postępowania K/6/19 

                 

                     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust. 1 lit. a) „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych – nie wpłynęła żadna oferta.

     

     

     

                           Podpisał:

     

    DYREKTOR

    ds. Pielęgniarstwa

    Irena Dałek

     

    Do wiadomości:

    Zawiadomienie umieszczone zostanie

    na stronie internetowej

    i tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-11-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę szwów chirurgicznych

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

    Kutno, dnia 14.11.2019r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    Dotyczy przetargu na dostawę szwów chirurgicznych.

    Nr postępowania ZP/18/19

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

    1. 2M Materia Medica Sp. z o.o., ul. Sudecka 133, 53-128 Wrocław

    Pakiet nr 2

    2. ZARYS International Group Spółka z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

    Pakiety nr: 3,7,8,10,14,15

    3. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów

    Pakiet nr 13

    4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Spółka z o.o. Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

    Pakiety nr: 5,6

    5. AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

    Pakiety nr: 11,16,17

     

    Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, jakość – 40%.

     

    Na przetarg złożono 6 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

    1. 2M Materia Medica Sp. z o.o., ul. Sudecka 133, 53-128 Wrocław

    Pakiet Nr   2-  cena –  60    pkt,   jakość  – 40pkt, razem 100   pkt

    Pakiet Nr   8 - cena –  56,61pkt,  jakość  – 40pkt, razem 96,61 pkt

    Termin płatności – 45 dni

    2. ZARYS International Group Spółka z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

    Pakiet Nr   3 – cena 60 pkt, jakość 40pkt, razem 100 pkt

    Pakiet Nr   7 - cena 60 pkt, jakość 40pkt, razem 100 pkt

    Pakiet Nr   8 - cena 60 pkt, jakość 40pkt, razem 100 pkt

    Pakiet Nr 10 - cena 60 pkt, jakość 40pkt, razem 100 pkt

    Pakiet Nr 14 - cena 60 pkt, jakość 40pkt, razem 100 pkt

    Pakiet Nr 15 - cena 60 pkt, jakość 40pkt, razem 100 pkt

    Termin płatności – 60 dni

    3. PETERS SURGICAL POLSKA  Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa

    Pakiet Nr   2 - cena 46,18 pkt, jakość 40pkt, razem 86,18 pkt

    Pakiet Nr 14 - cena 55,86 pkt, jakość 40pkt, razem 95,86 pkt

    Termin płatności – 60 dni

    4. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów

    Pakiet Nr   2 - cena 45,88 pkt, jakość 40pkt, razem 85,88 pkt

    Pakiet Nr   3 - cena 41,64 pkt, jakość 40pkt, razem 81,64 pkt

    Pakiet Nr   8 - cena 48,37 pkt, jakość 40pkt, razem 88,37 pkt

    Pakiet Nr   9 - odrzucony

    Pakiet Nr 13 – cena 60 pkt, jakość 40pkt, razem 100 pkt

    Pakiet Nr 14 - cena 41,99 pkt, jakość 40pkt, razem 81,99 pkt

    Pakiet Nr 15 - cena 54,81 pkt, jakość 40pkt, razem 94,81 pkt

    Termin płatności – 60 dni

    5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Spółka z o.o. Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

    Pakiet Nr   5 - cena 60 pkt, jakość 40pkt, razem 100 pkt

    Pakiet Nr   6 - cena 60 pkt, jakość 40pkt, razem 100 pkt

    Termin płatności – 60 dni

    6. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

    Pakiet Nr 11 - cena 60 pkt, jakość 40pkt, razem 100 pkt

    Pakiet Nr 16 - cena 60 pkt, jakość 40pkt, razem 100 pkt

    Pakiet Nr 17 - cena 60 pkt, jakość 40pkt, razem 100 pkt

    Termin płatności – 45 dni

     

    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się ofertę firmy:  Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów w zakresie pakietu Nr 9 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    Uzasadnienie:

    Dostarczona do oceny jakości próbka została przetestowana i oceniona na podstawie parametrów opisanych w SIWZ.

    Zaoferowana igła nie spełnia następujących parametrów:

     - brak efektu odkształcenia igły po zapięciu w imadle;

    - wytrzymałość kształtu igły po wielokrotnym przejściu przez tkanki.

    Oferowana igła nie nadaje się do szycia, ponieważ jest zbyt miękka, co powoduje jej odkształcanie i wyginanie podczas przechodzenia przez tkankę.

     

    Postępowanie dla Pakietów Nr: 1, 4, 9, 12, 18 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 19.11.2019r.

     

    Podpisał:

                                                   Prokurent

                                                   Irena Dałek

    Do wiadomości: 

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

    w dniu 14.11.2019r.

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W „KUTNOWSKIM SZPITALU SAMORZĄDOWYM” Sp. z

                 

     

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

    Kutno, dnia 12.11.2019 r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

     

    dotyczy przetargu nieograniczonego na WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W „KUTNOWSKIM SZPITALU SAMORZĄDOWYM” Sp. z o.o. realizowanego w ramach Oś priorytetowa VII infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne przez KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z O.O. w Kutnie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0044/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

    Nr postępowania: ZP/12/19

     

          „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta:

     

    Konsorcjum firm: Konsultant IT Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań oraz Konsultant Komputer Sp. z o.o., ul. Krzywa 21, 60-118 Poznań

     

    Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 50%, „nadzór autorski” – 10%, „liczba godzin RFC” – 10%, funkcjonalności systemu - 30%.

     

    Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

    1. Konsorcjum firm: Konsultant IT Sp. z o.o., ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznań oraz Konsultant Komputer Sp. z o.o., ul. Krzywa 21, 60-118 Poznań

    Cena – 50 pkt, „nadzór autorski” – 0 pkt, „liczba godzin RFC” – 10 pkt, funkcjonalności systemu – 30 pkt, razem – 90 pkt

    2. Comarch Healthcare Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków – odrzucona w dniu 23.10.2019 r. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) – jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

     

            W postępowaniu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 1843) odrzucono ofertę złożoną przez Wykonawcę:  Comarch Healthcare Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków, ponieważ jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    Uzasadnienie faktyczne i prawne

            Zamawiający wraz z ofertą żądał złożenia próbki, zawierającej wersję demonstracyjną złożonego oprogramowania, przy czym szczegółowo określił wytyczne co do treści oraz części składowych próbki w postaci wymagań i sposobu prezentacji tych wymagań w Załączniku Nr 10 do SIWZ – Warunki dotyczące formy i procedury próbki w przetargu nieograniczonym na Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o.

    W trakcie oceny ofert Zamawiający miał dokonać badania wersji demonstracyjnej oprogramowania złożonego przez Wykonawcę poprzez przeprowadzenie prezentacji oprogramowania na zasadach określonych w Załączniku Nr 10 do SIWZ, w celu dokonania oceny oferty Wykonawcy w ramach kryterium „Funkcjonalność (F)”.

          W dniu 18.09.2019 r. odbyła się prezentacja próbki oprogramowania złożonej przez firmę: Comarch Healthcare Spółka Akcyjna, al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków.

    W toku prowadzonej prezentacji okazało się, iż złożona próbka nie spełnia wymogów opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, a w szczególności funkcji wymaganych określonych w Załączniku Nr 10 do SIWZ w pkt. 17 i 19 (Tabela Nr 1).

          W pkt 17. Monitorowanie bólu (Tabela Nr 1) – wymaganie brzmi następująco: „Samodzielne i regularne przypominanie pacjentom o ocenie bólu”, zaś sposób prezentacji wymogu brzmi: „W celu spełnienia wymogu należy zaprezentować na pilocie sygnał w postaci wibracji oraz świetlnej, przypominający pacjentowi, że powinien dokonać oceny bólu”

    Wg słownika języka polskiego PWN – samodzielnie, samodzielny oznacza:

    1. «dający sobie radę, niepotrzebujący pomocy»

    2. «powstały bez czyjejś pomocy, czyjegoś wpływu, wykonany niezależnie przez kogoś»

    Natomiast pojęcie regularnie, regularne, zgodnie z definicją słownika języka polskiego PWN, oznacza powtarzający się w ściśle określonych lub jednakowych odstępach czasu.

    Wykonawca zaprezentował na pilocie wyłącznie sygnał w postaci wibracji oraz świetlny. Zgodnie z wymaganiem, pacjenci powinni być samodzielnie i regularnie powiadamiani o konieczności dokonania oceny bólu. Wykonawca nie zaprezentował przypomnienia dla pacjenta wyzwolonego automatycznie (samodzielnie) przez system. Zaprezentował jedynie przypomnienie, które zostało wyzwolone ręcznie przez użytkownika z poziomu systemu. Rozwiązanie to jest niezgodne ze specyfikacją, gdyż wymusza na użytkownikach przypominanie pacjentom o konieczności dokonania oceny bólu, poprzez ręczne uruchamianie odpowiednich przycisków w systemie.  Założenie jest takie, aby proces ten był maksymalnie zautomatyzowany i działał niejako w tle, bez angażowania użytkowników. Wykonawca nie potwierdził oczekiwanych funkcjonalności dotyczących samodzielnego i regularnego przypominania pacjentom o konieczności dokonania oceny bólu.

    W związku z powyższym, zaprezentowane przez Wykonawcę rozwiązanie nie spełnia wymagań treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

            W pkt. 19.  Integracja z tabletem do zbierania zgód pacjentów (Tabela Nr 1) – wymaganie brzmi następująco: „Dwukierunkowa integracja z systemem medycznym HIS w zakresie funkcjonalności. W aplikacji HIS można wybrać w kontekście pacjenta zgodę do wypełnienia. Na tablecie zostanie wyświetlony odpowiedni formularz do zebrania zgody od pacjenta (Załącznik Nr 2b – Wzory dokumentów do OPZ). Pacjent odpowiada na serie pytań prezentowanych na tablecie wyrażając lub nie zgodę. W ostatnim kroku pacjent na tablecie składa podpis potwierdzając udzielone wcześniej informacje. Po zakończeniu zostaje utworzony dokument PDF podpisany kwalifikowanym lub niekwalifikowanym podpisem cyfrowym zawierający informację oraz podpis złożony przez pacjenta. Administrator ma możliwość tworzenia własnych zgód dla pacjentów oraz zbieranych przy pomocy tabletu do zbierania zgód pacjenta.” 

    Sposób prezentacji wymogu sformułowano następująco: „W celu prezentacji, na podstawie określonego wymagania, należy zaprezentować proces uzyskania zgody od pacjenta, dla zgody: Fm-S-11_Swiadoma zgoda na znieczulenie anestezjologiczne. Po zakończeniu procesu, wskazana zgoda, powinna być zaprezentowana z poziomu systemu HIS wraz z autoryzacją podpisem cyfrowym użytkownika”

    Sposób prezentacji wymogu odnosi się wprost do zamieszczonego na próbce wymagania. Zamawiający oczekuje, aby treść zgody została wyświetlona na tablecie, po czym została podpisana przez pacjenta i umieszczona w systemie HIS.

    Wykonawca wyświetlił treść zbieranej zgody na ekranie monitora, zaś tablet w prezentacji posłużył tylko i wyłącznie jako narzędzie służące do złożenia podpisu, który następnie został dołączony do wyświetlanej na ekranie treści. W takim przypadku pacjent nie wie, co tak naprawdę podpisuje.

    Ponadto zaprezentowane przez Wykonawcę rozwiązanie, jest kompletnie rozbieżne z oczekiwaniami Zamawiającego, opisanymi w SIWZ. Jest nieergonomiczne i niepraktyczne w szpitalu. Użytkownik nie jest w stanie odwracać co chwilę monitor, żeby pokazać zgodę pacjentowi, a w przypadku zgód wielostronicowych, nie ma możliwości przewijania stron pacjentom.

    Wykonawca nie zaprezentował dwukierunkowej integracji tabletu z systemem medycznym HIS, polegającej na prezentacji formularza zbieranej zgody na dedykowanym tablecie, mimo, iż w wymaganiach Zamawiający w wymaganiach precyzyjnie i jasno określił, iż to na tablecie ma wyświetlać się odpowiedni formularz do zebrania zgody od pacjenta, gdzie pacjent ma możliwość odpowiedzi na wyświetlone pytania na tablecie, wyrażając lub nie wyrażając zgody.

    W związku z powyższym, zaprezentowane przez Wykonawcę rozwiązanie nie spełnia wymagań treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

          W odniesieniu do treści Rozdziału II. Opis przedmiotu zamówienia, pkt 5 SIWZ, oferowane rozwiązanie ma być rozwiązaniem działającym, gotowym do wdrożenia i zapewniającym realizację wszystkich wymaganych w SIWZ (obligatoryjnych) i dodatkowych (fakultatywnych) zaznaczonych przez Wykonawcę funkcjonalności na dzień składania ofert.

         Zgodnie z zapisem pkt 16) Wymagań dotyczących próbki i jej weryfikacji (Załącznik Nr 10 do SIWZ), wystąpienie jakichkolwiek okoliczności zależnych od Wykonawcy, wywołujących skutek w postaci braku prezentacji zgodnie z postanowieniami Załącznika Nr 10 do SIWZ, dowolnego wymogu zawartego w Tabeli nr 1 będzie traktowane, jako niezgodność treści oferty z treścią SIWZ.

     

           Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 22.11.2019r.

                                                                                                  Podpisał:

                            Prezes Zarządu

                            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                            Andrzej Pietruszka

    Do wiadomości:

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej Zamawiającego

    w dniu 12.11.2019r.

     

     

     

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-11-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 08.11.2019r.

     

     

                                                     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

     

    Dotyczy postępowania na dostawę drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych stalowych płaszczowych jednoskrzydłowych

    Nr postępowania P/34/19

     

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

    FIRE-STOP,  Brzezina 66,  49-300 Brzeg

    Kwota brutto oferty – 4 059,00 PLN

     

     Podpisał:

     Prezes Zarządu

                                                                               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                    Andrzej Pietruszka

      udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     

     Kutno, dn. 06.11.2019r.

     

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

     Dotyczy przetargu na dostawę preparatów i sprzętu do leczenia nerkozastępczego.

    Nr postępowania ZP/20/19

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujące zakresy zamówienia:

    Baxter Polska Spółka z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

    Pakiet Nr 1, 2

    Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 40%. 

     

    Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

    1. Baxter Polska Spółka z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

    Pakiet Nr   1 -  cena 60pkt, termin dostawy – 40pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr   2 -  cena 60pkt, termin dostawy – 40pkt, razem – 100pkt

     

    Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 06.11.2019r.

     

                                                                                                                      Podpisał:

                                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                                 Andrzej Pietruszka
    Do wiadomości  

    Wykonawca, który złożył ofertę.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

    w dniu 06.11.2019r.

      udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę implantów ortopedycznych, sprzętu i implantów artroskopowych

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia 30.10.2019r.

     

    ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    Dotyczy przetargu na dostawę implantów ortopedycznych, sprzętu i implantów artroskopowych.

    Nr postępowania ZP/17/19

     

                       „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 1843), zgodnie z którym „Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1”, postanowił, jako najkorzystniejszą spośród pozostałych, wybrać ofertę złożoną przez Wykonawcę:

     

    ARTHREX Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

    Pakiet Nr 2 – cena – 37,67 pkt, uzupełnienie komisu do 24 godz. - 0 pkt, razem – 37,67 pkt

     

    Uzasadnienie:

          W dniu 16.10.2019 r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez firmę: MEDGAL Sp. z o.o., ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: 

    Pakiet Nr 2 – cena – 60 pkt, uzupełnienie komisu do 24 godz. - 40 pkt, razem – 100 pkt

          Zamawiający wskazał, że w postępowaniu złożono dwie oferty. Zamawiający nie wykluczył z udziału w postępowaniu żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej oferty.

    Pismem z dnia 29.10.2019 r. wybrany Wykonawca - MEDGAL Sp. z o.o., ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno poinformował, iż odstępuje od podpisania umowy Nr ZP/17/01/19 z dnia 22.10.2019 r.

         Działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający może wybrać Wykonawcę, którego oferta została sklasyfikowana na drugiej pozycji, w wyniku przeprowadzonej uprzednio oceny złożonych ofert.

    W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający żądał wniesienia wadium, w związku z czym Zamawiający zatrzymuje wadium wpłacone przez Wykonawcę, na podstawie art. 46 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, który brzmi: „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.” 

    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 04.11.2019r.


    Podpisał:

    Prezes Zarządu

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                Andrzej Pietruszka

     

    Do wiadomości  

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

    w dniu 30.10.2019 r.

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-10-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia 22.10.2019

     

                                

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

    Dotyczy postępowania na usługę wyceny nieruchomości znajdującej się na terenie „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

    Numer postępowania - P/34/19

     

     

             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta Firmy:

     

    F.H.U. „BRYŁKA” Monika Bryłka, Sierakówek 3, 09-500 Gostynin

    Kwota brutto oferty: 3 690,00 zł

     

     

                    Podpisał:

                Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-10-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze.

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     Kutno, dn. 21.10.2019 r.

     

     

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     Dotyczy zapytania ofertowego na zakup kardiomonitora kompatybilnego z systemem centralnego monitoringu M6000C

    Numer postępowania - P/33/19

     

         „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    1. Alisios Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 1/3, 44-100 Gliwice

        Kwota oferty brutto wynosi  8 500,00 PLN

     

                                                                                                                                       Podpisał:

                                                                                                                          Prokurent              Prokurent

                                                                                                                         Irena Dałek           Kamil Krzewicki

     

     

     

      udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-10-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze.

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

      tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

      e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

      REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     Kutno, dnia 16.10.2019r.

     

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    Dotyczy przetargu na dostawę implantów ortopedycznych, sprzętu i implantów artroskopowych.

    Nr postępowania ZP/17/19

     

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujący zakres zamówienia:

    1.     MEDGAL Sp. z o.o., ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno

           Pakiet Nr  2  - wartość brutto –  22 005,00 PLN

    Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, uzupełnienie komisu do 24 godz. – 40%.

     

    Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

     

    1.  MEDGAL Sp. z o.o., ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno

        Pakiet Nr 2 – cena – 60 pkt, uzupełnienie komisu do 24 godz. - 40 pkt, razem – 100 pkt

    2.  ARTHREX Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

        Pakiet Nr 2 – cena – 37,67 pkt, uzupełnienie komisu do 24 godz. - 0 pkt, razem – 37,67 pkt 

    Postępowanie dla Pakietu Nr 1 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

     

    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 21.10.2019r.

     

     Podpisał:

     

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

     

     

    Do wiadomości  

    Wykonawca, który złożył ofertę.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

    w dniu 16.10.2019r.

      udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-10-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze.

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     Kutno, dnia  08.10.2019r.

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

     Dotyczy przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych.

    Nr postępowania ZP/14/19

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

    1.EP-P Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, ul. Lipowa 1c, 55-200 Oława 

    Pakiet Nr 41

    2. Albis Mazur Sp. z o.o., ul. Stawiszyńska 10/2, 62-800 Kalisz

    Pakiet Nr 9 - wartość brutto: 3 974,40 PLN

    3. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

    Pakiet Nr 22

    Pakiet Nr 23  

    Pakiet Nr 27

    4. ZARYS International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

    Pakiet Nr   6

    Pakiet Nr 10

    Pakiet Nr 12

    Pakiet Nr 14

    Pakiet Nr 16

    Pakiet Nr 17

    Pakiet Nr 20

    5. Konsorcjum firm:   Citonet - Łódź  Sp. z o.o.,  ul. Świętojańska  5/9,   93-493  Łódź      oraz

    Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

    Pakiet Nr 15   

    6. Duolux Medical Sp. z o.o., os. Bolesława Chrobrego 40f/53, 60-681 Poznań

    Pakiet nr 30

    Pakiet Nr 31

    7. LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

    Pakiet Nr   7

    Pakiet Nr   8

    8. BERYL Med Poland Sp. z o. o.,  ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów

    Pakiet Nr 28

    Pakiet Nr 38

    9. Billmed Sp. z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa

    Pakiet Nr  2

    10.BATIST Medical Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

    Pakiet Nr 5

    11.ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

    Pakiet Nr 13

    Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 20%, termin reakcji na reklamację – 20%.

    Na przetarg złożono 19 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

    1. EP-P Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, ul. Lipowa 1c, 55-200 Oława 

    Pakiet Nr 41 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    2. ENDOELEKTRONIK Sp. z o.o., Sp. k., ul. Borkowa 12, 05-840 Brwinów

    Pakiet Nr 41 – odrzucony

    3. Kroban Anna Korczyńska, ul. Piotrkowska 182/451, 90-368 Łódź

    Pakiet Nr 4 -unieważniony

    4. Albis Mazur Sp. z o.o., ul. Stawiszyńska 10/2, 62-800 Kalisz

    Pakiet Nr 9 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    5. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

    Pakiet Nr 15 - cena – 15,80 pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 55,80 pkt

    Pakiet Nr 22 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem-100pkt

    Pakiet Nr 23 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem-100pkt

    Pakiet Nr 26 - odrzucony

    Pakiet Nr 27 – cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem -100pkt

    6. Camedica Spółka Cywilna, ul. Kościelna 30, 21-210 Milanów

    Pakiet Nr 41 - cena – 33,35 pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 73,35 pkt

    7.ZARYS International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa., 

     ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

    Pakiet Nr   5 - cena – 54,03pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 94,03pkt

    Pakiet Nr   6 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr   8- cena – 52,97pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 92,97pkt

    Pakiet Nr 10 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 12 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 14 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 16 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 17 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 20 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 25 – unieważniony

    Pakiet Nr 30 -  odrzucony

    Pakiet Nr 32 -  unieważniony

    8. Konsorcjum firm: Citonet - Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź oraz Toruńskie

        Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

    Pakiet Nr   6 - cena – 30,45pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 70,45pkt

    Pakiet Nr   8 - cena – 56,25pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 96,25pkt

    Pakiet Nr   9 - cena – 45,14pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 85,14pkt

    Pakiet Nr 10 - cena – 36,58pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 76,58pkt

    Pakiet Nr 15 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 25 - unieważniony

    9. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Częstochowska

          38/52, 93-121 Łódź

    Pakiet Nr   5 - odrzucony

    Pakiet Nr 35 - odrzucony

    10. Duolux Medical Sp. z o.o., os. Bolesława Chrobrego 40f/53, 60-681 Poznań

    Pakiet Nr 16 - cena – 51,80pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 91,80pkt

    Pakiet Nr 28 – cena – 59,15pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 99,15pkt

    Pakiet Nr 30 -  cena –60 pkt , termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 31 –  cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    11. LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

    Pakiet Nr   7 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr   8 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 12 -cena - 52,93pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt,razem – 92,93pkt

    12. BERYL Med Poland Sp. z o. o.,  ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów

    Pakiet Nr 28 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 38 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    13.SINMED Sp. z o.o., ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice

    Pakiet Nr 30 - odrzucony

    14.Billmed Sp. z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa

    Pakiet Nr  2 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    15. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice

    Pakiet Nr 5-cena –36,42pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem76,42pkt

    Pakiet Nr 6-cena –36,66pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem76,66pkt

    Pakiet Nr10-cena –13,00pkt, termin dostawy -20pkt, termin reakcji na reklamację -20pkt, razem 53,00pkt

    Pakiet Nr12-cena –35,99pkt, termin dostawy -20pkt, termin reakcji na reklamację -20pkt, razem 75,99pkt

    Pakiet Nr 25- unieważniony

    16. BATIST Medical Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

    Pakiet Nr 5 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 8 -cena – 21,95pkt, termin dostawy- 20pkt, termin reakcji na reklamację -20pkt,razem 61,95pkt

    17. ConvaTec Polska Sp. z o.o., Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

    Pakiet Nr 13 - cena - 60pkt, termin dostawy - 10pkt, termin reakcji na reklamację - 0pkt, razem – 70pkt

    18. INFORMER MED Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań 

    Pakiet Nr 36 -  unieważniony

    19. Dutchmed PL Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14, 05-738 Bydgoszcz

    Pakiet Nr 4 – unieważniony.

    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się n/w oferty - ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

    1. ENDOELEKTRONIK Sp. z o.o., Sp. k., ul. Borkowa 12, 05-840 Brwinów w zakresie Pakietu Nr 41 – Wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu zaoferował termin reakcji na reklamację wynoszący 2 dni.

    W treści SIWZ (Rozdział XV) Zamawiający zaznaczył, iż przyzna ofertom w tym kryterium odpowiednio punktację: 3 dni – 20pkt, 4 dni – 10pkt  i 5 dni - 0pkt, a oferty, w których zostanie wskazany inny czas reakcji na reklamację, niż wskazany powyżej zostaną odrzucone, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

    1. SINMED Sp. z o.o., ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice w zakresie Pakietu Nr 30 –Wykonawca zaoferował myjki o grubości mniejszej niż 0,5cm (Zamawiający wymagał myjek o grubości nie mniej niż 0,5cm). Ponadto do oferty Wykonawca nie dołączył oświadczenia producenta potwierdzającego możliwość stosowania myjek dla niemowląt. Również w katalogu złożonym na wezwanie Zamawiającego na podst. art. 26 ust. 2, brakuje potwierdzenia, iż produkt może być stosowany dla niemowląt.

    2. ZARYS International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze w zakresie Pakietu Nr 30 – Wykonawca nie dołączył do oferty oświadczenia producenta potwierdzającego możliwość stosowania myjek dla niemowląt. Również w katalogu złożonym na wezwanie Zamawiającego na podst. art. 26 ust. 2, brakuje potwierdzenia, iż produkt może być stosowany dla niemowląt.

    Na podstawie art. 90 ust. 3 odrzuca się n/w ofertę – Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w wyznaczonym terminie:

    1. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl – w zakresie Pakietu Nr 26 Wykonawca w wyznaczonym terminie, tj. do 17.09.2019 r. nie udzielił wyjaśnień (pismo z dnia 12.09.2019r.)

    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b odrzuca się n/w ofertę – wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy:

    1. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź w zakresie Pakietów Nr: 5 i 35 – Wykonawca wniósł wadium w wysokości 300 PLN.

    Wadium dla ww. Pakietu wynosiło odpowiednio:

    Pakiet Nr 5      - 1 452 PLN 

    Pakiet Nr 35    -    240 PLN 

    Postępowanie dla Pakietów Nr:4,32,36,- zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

    Postępowanie dla Pakietów Nr: 1,3,11,18,19,21,24,29,33,34,37,39,40 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

    Postępowanie dla Pakietu Nr 25 – zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    W trakcie badania ofert, Zmawiający odrzucił ofertę pierwszego w rankingu Wykonawcy, ponieważ przesłana próbka nie odpowiadała treści istotnych warunków zamówienia (Wykonawca zaoferował tupfery mniejsze niż 5cm).

    Po wnikliwej ocenie próbki drugiego w rankingu Wykonawcy Zamawiający stwierdził, że jest ona niezgodna z jego intencjami i potrzebami.

    Opis przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 25 brzmi: „Jednorazowy, sterylny zestaw do mycia pola operacyjnego. Skład zestawu: miska 250ml, 6 tupferów bez znacznika RTG nie mniejszych niż 5cm, korcang”.

    W Wyjaśnieniach nr 1 do SIWZ z dnia 03.09.2019 r. Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania dwóch różnych zestawów ambulatoryjnych do mycia pola operacyjnego:

    6 x tampony włókninowe (tupfery) w kształcie kuli wielkości jajka

    1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm

    Opakowanie: Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

    LUB

    5 x tampony włókninowe (tupfery) w kształcie kuli wielkości jajka

    1 x kleszczyki plastikowe, 24 cm

    1 x transparentna miseczka plastikowa 150 ml

    Opakowanie: Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

    Nie doprecyzowanie przez Zamawiającego w sposób jednoznaczny opisu przedmiotu zamówienia i dopuszczenie przez Zmawiającego dwóch powyższych zestawów spowodowało, iż to Wykonawca zaoferował wybrany przez siebie zestaw, który u Zamawiającego nie będzie służył do właściwego spełnienia celu, dla którego ma być zamawiany. Zaoferowany przez Wykonawcę zestaw do dezynfekcji nadaje się do użycia w warunkach ambulatoryjnych, a nie do mycia pola operacyjnego.

    W konsekwencji, doprowadziło to do możliwości zakupu zestawu nieodpowiadającego faktycznym potrzebom Zamawiającego.

    Zamawiający dostrzegł swój błąd dopiero na etapie oceny ofert, w związku z czym wady opisu przedmiotu zamówienia nie podlegają usunięciu po upływie terminu składania ofert.

    Zamawiający określił opis przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i nieprecyzyjny, nie uwzględniający potrzeb Zamawiającego, naruszając w ten sposób art. 29 ust. 1 ustawy Pzp.

    Mając na uwadze powyższe i nieusuwalny charakter wady, działając stosownie do art. 93 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający postanawia unieważnić postepowanie dla Pakietu Nr 25.

    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 14.10.2019r.

     

     Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

    Do wiadomości  

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej Zamawiającego

    w dniu  08.10.2019r.

      udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-10-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na rozbiórkę i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem strefy wejścia do budynku

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 27.09.2019 r.

     

    ZAWIADOMIENIE

    O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

    dotyczy przetargu nieograniczonego na rozbiórkę i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem strefy wejścia do budynku 1D „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.”

    Nr postępowania ZP/16/19


                  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, unieważnia postępowanie przetargowe na rozbiórkę i budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem strefy wejścia do budynku 1D „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o., na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

     

    Uzasadnienie faktyczne i prawne

                Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

    Zamawiający na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia przeznaczył kwotę 289 003,36 zł brutto.

    W niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty, w których zaproponowano następujące ceny brutto:

    Oferta nr 1 – 455 100,00 zł

    Oferta nr 2 – 575 288,62 zł

    Ceny tych ofert znacznie przewyższają możliwości finansowe Zamawiającego.

                Mając na uwadze fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie ww. zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej, zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

     

     

    Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

    Do wiadomości  

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie zostaje umieszczone również

    na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

    w dniu 27.09.2019 r.

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-09-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     

     

     

     

     

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 19.09.2019 r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

     

    Dotyczy postępowania na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o..

    Nr postępowania P/31/19

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

    Q-MED Fiet Szczukocki Spółka Jawna, ul. Długa 10, 95-020 Justynów

     

     

     

          Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia 18.09.2019 r.

     

     ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

     

     

    Dotyczy przetargu na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o.

    Nr postępowania ZP/15/19

     

          „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego ww. postępowania przetargowego, odrzuca ofertę złożoną przez:

     Q-MED Fiet Szczukocki Spółka Jawna, ul. Długa 10, 95-020 Justynów 

     

    Uzasadnienie faktyczne i prawne:

    Wykonawca w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 17.09.2019 r. nie udzielił wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. W związku z powyższym, Zamawiający odrzucił złożoną ofertę na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia”. 

     

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno unieważnia ww. postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.

    Uzasadnienie faktyczne i prawne:

    W ww. postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta podlegająca odrzuceniu, w związku z czym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu”.

     

                           Podpisał:

     

      Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Andrzej Pietruszka

     

    Do wiadomości  

    Wykonawca, który złożył ofertę.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

    w dniu 18.09.2019 r.

      udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-09-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 13.09.2019 r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

    Dotyczy postępowania na endoprotezy stawu kolanowego całkowite pierwotne.

    Nr postępowania P/30/19

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

    Smith & Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

    Kwota brutto oferty – 127 440,00 PLN

     

     

                                                          Podpisał:

                           Prezes Zarządu

                           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                           Andrzej Pietruszka

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-09-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze.

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     

    Kutno, dnia 11.09.2019r.

     

     

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

    Dotyczy: Okresowego (kwartalnego) wykonywania przeglądu technicznego, konserwacji oraz serwisu instalacji:

    1. Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) z centralą typu POLON–4900  - sztuk 1 wraz z kompletem czujek i kompletem Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (ROP);
    2. Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) z centralą typu POLON–6000  - sztuk 1 wraz z kompletem czujek i kompletem Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych (ROP).

    Nr postępowania – P/27/19

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że  w  w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

    Usługi elektroniczne i przeciwpożarowe                                                                              

    Dzierżanowski Stanisław                                                                                                                   

     ul. Dobrzykowska 44, 09-530 Gąbin                                                                                     

     Wartość oferty brutto: 1.200,00 zł. / kwartał   ( 9.600,00 zł. / 24 m-ce )

     

     

    Podpisał:

     

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

               Andrzej Pietruszka

     

      udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-09-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze.

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia 11.09.2019r.

     

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

     Dotyczy: Monitoring sygnałów pożarowych i technicznych obiektu.


    Nr postępowania – P/25/19


     

                     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że  w  w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

    TP TELTECH TP TELTECH – Kraków

    TP Teltech Sp. z o.o.
    Al. Tadeusza Kościuszki 5/7
    90-418 Łódź                                                                                                              

     

     Wartość oferty brutto: 246,00 zł. /m-c   ( 5.904,00 zł. / 24 m-ce )

     

     

    Podpisał:

     

     

     Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

     

      udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-09-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze.

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

     REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     Kutno, dnia 11.09.2019r.

     

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

    Dotyczy: Okresowego (rocznego) wykonywania:

    1. przeglądów technicznych i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego obejmującego przenośne gaśnice proszkowe i śniegowe, agregaty proszkowe,  oraz hydranty wewnętrzne i zewnętrzne
    2. badań przyrządem pomiarowym ciśnień wody i wydajności wodnej w hydrantach

    Nr postępowania – P/26/19

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że  w  w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

    Usługi elektroniczne i przeciwpożarowe                                                                              

    Dzierżanowski  Stanisław                                                                                                                   

    ul. Dobrzykowska 44, 09-530 Gąbin                                                                                     

     

    Wartość oferty brutto: 2.230,00 zł. / 12 m-cy   ( 4.460,00 zł. / 24 m-ce )

     

     

     Podpisał:

     

     Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Andrzej Pietruszka

     

      udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-09-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze.

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

    99-300 Kutno ul. Kościuszki, tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     Kutno, dn. 04.09.2019r.

     

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

     

    Dotyczy postępowania na  zakup światłowodu wraz z optyką histeroskopową.

    Nr postępowania P/28/19

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że  w  w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

     MAGNUS MEDICAL Sp. z o.o. Sp.K., ul. Kopernika 1G, 55-300 Środa Śląska

     Wartość oferty brutto: 6 450,00 PLN

     

     

     Podpisał:

     

     Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

      udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia 28.08.2019

                                

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

    Dotyczy postępowania na zakup na raty używanego, sprawnego zestawu artroskopowego wraz z jego dostawą.

    Numer postępowania - P/24/19

     

             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta Firmy:

     

     

    Linvatec Polska Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa

    Kwota brutto oferty: 80 000,00 zł

     

     

                   Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-08-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 20.08.2019

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

     

    Dotyczy postępowania na wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego Eset Endpoint Antywirus na okres 1 roku oraz wznowienie serwisu UTM Fortigate 100D bundle 8x5 na okres 1 roku.

    Numer postępowania -  P/23/19

     

             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta firmy:

     

    ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Spółka Jawna, ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice

    Kwota brutto oferty: 10 841,22 zł.

     

     

     

    Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-08-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ W ZAWIADOMIENIU O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

    Kutno, dn. 14.08.2019

     

    SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ W ZAWIADOMIENIU O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

     

    Dotyczy postępowania na dostawę produktów farmaceutycznych do „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. 

    Numer postępowanie -  P/22/19

     

             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w zawiadomieniu o wyborze oferty cenowej z dnia 05.08.2019r. poprawia się omyłkę pisarską polegającą na błędnym wpisaniu ogólnej wartości oferty brutto złożonej przez Konsorcjum firm: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź z kwoty 39 227zł 58 gr na 40 707zł 18gr. Pozostałe informacje zawarte w zawiadomieniu o wyborze oferty cenowej pozostają bez zmian.

            Wystąpienie ww. omyłki pisarskiej nie powoduje zmiany wyniku końcowego postępowania.

     

     

        Podpisał:

    Prokurent

    Irena Dałek

     

    Prokurent

    Kamil Krzewicki

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-08-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia  14.08.2019r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    Dotyczy przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych.

    Nr postępowania ZP/11/19

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert w Pakiecie Nr 98 została wybrana oferta:

     

    Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

     

    Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 20%, termin reakcji na reklamację – 20%.

     

    Na Pakiet Nr 98 złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

     

    1. INFORMER MED. Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań 

    Pakiet Nr 98 - odrzucony

    2. Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

    Pakiet Nr 98 – cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

     

    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 26.08.2019r.

     

    Podpisał:

                                       Prokurent

                                       Irena Dałek

     

                                       Prokurent

                                       Kamil Krzewicki

     

    Do wiadomości  

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej Zamawiającego

    w dniu 14.08.2019r.

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-08-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia 05.08.2019r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

    Dotyczy postępowania na dostawę artykułów biurowych

    Nr postępowania P/20/19

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w wyniku powtórzenia czynności badania i oceny ofert w zakresie pakietu Nr 1 w ww. postępowaniu, została wybrana oferta:

     

    GROSS WAZIA spółka jawna, ul. Pojezierska 90D, 91-341 Łódź

    Pakiet Nr 1 – wartość brutto: 18 910 zł 43 gr.

     

                                                                                      Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-08-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty cenowej w Pakiecie Nr 1 oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia 05.08.2019 r.

     

    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY CENOWEJ W PAKIECIE NR 1 ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT

     

    dotyczy: postępowania na dostawę artykułów biurowych

    Nr postępowania: P/20/19.

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje o powtórzeniu czynności wyboru oferty cenowej w zakresie Pakietu nr 1, na który oferty złożyły 2 firmy:

    1. GROSS WAZIA spółka jawna, ul. Pojezierska 90D, 91-341 Łódź
    2. Hurtownia BIUROMAX Dariusz Zajączkowski, ul. Kilińskiego 17, 99-300 Kutno

    Zamawiający w dniu 26.07.2019 r. dokonał wyboru firmy: Hurtownia BIUROMAX Dariusz Zajączkowski, ul. Kilińskiego 17, 99-300 Kutno.

    Okazało się, iż ww. Wykonawca w Pakiecie Nr 1 złożył ofertę, która nie jest zgodna z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, tj.:

    - w poz. 8 Wykonawca zaoferował koszulki wykonane z solidnej, mocnej folii PVC gr. ok. 110 mik. A4 (Zamawiający wymagał gr. 110 mik.)

    - w poz. 21 Wykonawca zaoferował segregator tekturowy z dźwignią A4 szer. grzbietu ok. 80mm (Zamawiający wymagał szer. 80mm)

    - w poz. 23 Wykonawca zaoferował skoroszyt plastikowy bez zawieszki (Zamawiający wymagał skoroszytu plastikowego z zawieszką A4).

     

    W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru oferty cenowej w Pakiecie nr 1, odrzuceniu oferty firmy: Hurtownia BIUROMAX Dariusz Zajączkowski, ul. Kilińskiego 17, 99-300 Kutno w zakresie Pakietu Nr 1 - jako niezgodnej z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.

     

     

                                                                                      Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-08-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 05.08.2019

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

    Dotyczy postępowania na dostawę produktów farmaceutycznych do „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

    Numer postępowanie -  P/22/19

     

             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta firmy:

     

    Konsorcjum Firm:

    PGF URTICA Sp. z o.o.

    ul. Krzemieniecka 120

    54-613 Wrocław

     

    Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

    ul. Zbąszyńska 3

    91-342 Łódź

     

    Ogólna wartość oferty brutto (na wszystkie pozycje): 39 227zł 58 gr.

     

    Zamawiający odrzuca ofertę Firmy Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48 lok.35, 02-546 Warszawa w zakresie poz. Nr 15, ponieważ Wykonawca zaoferował produkt z krótszym terminem ważności niż wymagany (do XI. 2019 r.). Zamawiający wymagał min. 12 miesięcznego terminu ważności.

     

     

     

    Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

     

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-08-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w Pakiecie Nr 98.

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

     REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia 30.07.2019 r.

     

     ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ODRZUCENIA OFERTY ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT W PAKIECIE NR 98

     dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

    Nr postępowania: ZP/11/19.

             Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 7 ust. 3 i art. 181 ust. 2 ustawy prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2018, poz. 1986 tj.) „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, unieważnia czynność odrzucenia oferty, dokonaną w dniu 24.07.2019r. złożonej przez firmę: Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w Pakiecie Nr 98.

    Uzasadnienie:

    Zamawiający w dniu 24.07.2019 r. odrzucił ofertę złożoną przez Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa w zakresie Pakietów Nr 98 i 138, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu, w jednym z kryterium oceny ofert, zaoferował czas reakcji na reklamację wynoszący 1 dzień. W treści SIWZ Zamawiający zaznaczył, iż przyzna ofertom w tym kryterium odpowiednio punktację: 3 dni – 20pkt, 4 dni – 10pkt i 5 dni - 0pkt.

    Zamawiający otrzymał od ww. Wykonawcy pismo z dnia 24.07.2019r. wnoszące o wycofanie decyzji o odrzuceniu oferty, ze względu na brak podstaw do jej odrzucenia, ponieważ zaoferowane w ofercie warunki są lepsze niż minimalne wskazane przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca wskazał, iż brak jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisu, iż podanie krótszego niż minimalny terminu reakcji na reklamację, skutkować będzie odrzuceniem oferty, a tym samym art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp nie znajduje w tym przypadku zastosowania.

    W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności odrzucenia oferty złożonej przez firmę Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w Pakiecie Nr 98.

     

     

    Podpisał:

     

                                           Prokurent

                                           Irena Dałek

     

    Prokurent

    Kamil Krzewicki

      udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-07-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze.

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     Kutno, dn.26.07.2019r.

     

     

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

     

    Dotyczy postępowania na  dostawę artykułów biurowych

    Nr postępowania P/20/19 

     

       „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  zostały  wybrane oferty:

     

    1.    GROSS WAZIA spółka jawna

          ul. Pojezierska 90D, 91-341 Łódź

    Pakiet Nr 2 – wartość brutto: 18 158 zł 49 gr. 

     

    2.    Hurtownia BIUROMAX Dariusz Zajączkowski

    ul. Kilińskiego 17,99-300 Kutno

    Pakiet Nr 1 - wartość brutto:  16 886 zł 37 gr.

    Pakiet Nr 4 – wartość brutto:   2 168 zł 61 gr

     

    3.    COM SERVIS  Obielski Ireneusz

    ul. Batorego 17/50, 99-300 Kutno

    Pakiet Nr 3 – wartość brutto:  16  234 zł 77 gr.

     

                                                                                                                           Podpisał:

     

                                                                                                    Prokurent                              Prokurent

                                                                                                 Kamil Krzewickii                       Irena Dałek

      udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-07-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     Kutno, dnia  24.07.2019r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


    Dotyczy przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych.

    Nr postępowania ZP/11/19

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

    1 .Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTERGOS” Sp. z o.o., ul. Legionów 55, 43-300 Bielsko-Biała

    Pakiety Nr: 14, 38, 127

    2. BILLMED Sp. z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa

    Pakiety Nr: 41

    3. AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa

    Pakiety Nr: 69, 87

    4. BOWA International Sp. z o.o. Sp. k, Złotkowo, ul. Obornicka 10, 62-002 Suchy Las

    Pakiety Nr: 101, 102

    5. POLMIL Sp. z o.o. s.k.a., ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz

    Pakiety Nr: 103, 111, 120, 126, 129

    6. Konsorcjum firm: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń oraz Citonet - Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź

    Pakiety Nr: 21, 57, 75, 84, 100, 135

    7. LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

    Pakiet Nr 18

    8. SINMED Sp. z o.o., ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice

    Pakiety Nr: 89, 132, 133

    9. MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Group, ul. Majowa 2, 71-374 Szczecin

    Pakiety Nr: 16, 48

    10.  PROMED S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa

    Pakiet Nr 74, 94

    11.  Lencomm Trade International Ewa Lenczowska-Tomczak Sp. J., ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

    Pakiet Nr 128

    12.  Konsorcjum firm: Medela Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa oraz Nettle S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    Pakiet Nr 96

    13.  Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

    Pakiety Nr: 4, 5, 32, 54, 55

    14.  Biameditek Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

    Pakiety Nr: 64, 131, 136

    15.  ProjectMed Tomasz Surowiec, ul. Alejkowa 21 lok. B9, 15-528 Sowlany

    Pakiet Nr 104

    16.  RowLAM Sp. z o.o., ul. Przybrzeżna 17, 62-800 Kalisz

    Pakiet Nr 125

    17.  Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów

    Pakiety Nr: 122, 140

    18.  Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

    Pakiet Nr 77

    19.  Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań

    Pakiet Nr 45

    20.  IDEAL PARTNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z k., ul. Bielawska 3, 02-511 Warszawa

    Pakiet Nr 108

    21.  ZARYS International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

    Pakiety Nr: 10, 13, 17, 20, 31, 36, 37, 39, 47, 50, 52, 60, 65, 70, 72, 82, 83, 85, 109, 112, 119, 121, 130

    22.  Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice

    Pakiet Nr 73

    23.  Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

    Pakiet Nr 15

    24.  Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

    Pakiety Nr: 1, 3, 12, 49, 78, 80, 107, 113, 114, 116, 117

    25.  VARIMED Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U, 50-442 Wrocław

    Pakiety Nr: 76, 137

    26.  J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin

    Pakiety Nr: 2, 8

    27.  Teleflex Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa

    Pakiet Nr 42

    28.  NEOMED Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

    Pakiety Nr: 123, 124

    29.  SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

    Pakiety Nr: 11, 23, 30, 43, 46, 51, 53, 56, 90, 91, 92

    30.  BERYL Med. Poland Sp. z o. o.,  ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów

    Pakiety Nr: 44, 59, 66, 71

    31.  KD-Medical Polska Sp. z o.o., ul. Legionów 192B, 43-502 Czechowice-Dziedzice

    Pakiet Nr 35

    32.  Centrum Diabetologii Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29 B, 02-737 Warszawa

    Pakiet Nr 33

    Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 20%, termin reakcji na reklamację – 20%.

     

    Na przetarg złożono 53 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

    1. EUMed Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

    Pakiet Nr 67 - unieważniony

    Pakiet Nr 136 - cena - 27,60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem -67,60pkt

    2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INTERGOS” Sp. z o.o., ul. Legionów 55, 43-300 Bielsko-Biała

    Pakiet Nr 14 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 37 - cena - 44,28pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 84,28pkt

    Pakiet Nr 38 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 39 - cena - 50pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 90pkt

    Pakiet Nr 40 - unieważniony

    Pakiet Nr 50 - cena - 54 pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 94pkt

    Pakiet Nr 110 - unieważniony

    Pakiet Nr 111 - cena - 41,11pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 81,11pkt

    Pakiet Nr 113 - cena - 56,04pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 96,04pkt

    Pakiet Nr 124 - cena - 59,18pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 99,18pkt

    Pakiet Nr 127 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    3. BILLMED Sp. z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa

    Pakiet Nr 41 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 42 - cena - 38,57pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 78,57pkt

    Pakiet Nr 74 - odrzucony

    4.AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa

    Pakiet Nr 69 - cena - 60pkt, termin dostawy - 10pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 90pkt

    Pakiet Nr 87 - cena - 60pkt, termin dostawy - 10pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 90pkt

    5. BOWA International Sp. z o.o. Sp. k, Złotkowo, ul. Obornicka 10, 62-002 Suchy Las

    Pakiet Nr 60 - cena - 14,21pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 54,21pkt

    Pakiet Nr 101 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem -100pkt

    Pakiet Nr 102 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    6. POLMIL Sp. z o.o. s.k.a., ul. Przemysłowa 8b, 85-758 Bydgoszcz

    Pakiet Nr 14 - cena - 52,25pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 92,25pkt

    Pakiet Nr 39 - cena - 50pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 90pkt

    Pakiet Nr 40 - unieważniony

    Pakiet Nr 65 – brak możliwości otwarcia oferty dodatkowej, Wykonawca użył niewłaściwego klucza publicznego do zaszyfrowania oferty

    Pakiet Nr 103 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 110 - unieważniony

    Pakiet Nr 111 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 116 - cena - 58,02pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem -98,02pkt

    Pakiet Nr 117 - cena - 55,90pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 95,90pkt

    Pakiet Nr 120 - cena - 60 pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 124 - cena - 53,99pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 93,99pkt

    Pakiet Nr 125 - cena - 41,26pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 81,26pkt

    Pakiet Nr 126 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 127 - cena - 56,56pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem -96,56pkt

    Pakiet Nr 129 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 130 - cena - 38,70pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 78,70pkt

    7. Konsorcjum firm: Citonet - Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

    Pakiet Nr 21 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 23 - cena - 49,71pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem -89,71pkt

    Pakiet Nr 25 – unieważniony

    Pakiet Nr 26 - unieważniony

    Pakiet Nr 57 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 73 - cena - 43,55pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem -83,55pkt

    Pakiet Nr 75 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 84 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 100 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 109 - cena - 55,68pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 95,68pkt

    Pakiet Nr 120 - cena - 46,10pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 86,10pkt

    Pakiet Nr 121 - cena - 28,67pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 68,67pkt

    Pakiet Nr 122 - cena - 47,65pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 87,65pkt

    Pakiet Nr 123 - cena - 54,40pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 94,40pkt

    Pakiet Nr 135 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    8. LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

    Pakiet Nr 18 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 23 - cena - 51,93pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem -91,93pkt

    9. Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa

    Pakiet Nr 3 - cena - 31,72pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację –20pkt, razem - 71,72pkt

    Pakiet Nr 37 - cena - 27,20pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 67,20pkt

    10.  SINMED Sp. z o.o., ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice

    Pakiet Nr 50 - cena - 46,96pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem 86,96pkt

    Pakiet Nr 89 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 132 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 133 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 136 - cena - 26,04pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 66,04pkt

    11.  MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Group, ul. Majowa 2, 71-374 Szczecin

    Pakiet Nr 16 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 48 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    12PROMED S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa

    Pakiet Nr 74 - cena – 60,00pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100 pkt

    Pakiet Nr 94 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    13Lencomm Trade International Ewa Lenczowska-Tomczak Sp. J., ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa

    Pakiet Nr 128 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    14Konsorcjum firm: Medela Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa oraz Nettle S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    Pakiet Nr 96 - cena - 60pkt, termin dostawy - 10pkt, termin reakcji na reklamację -10pkt, razem - 80pkt

    15Rovers Polska Sp. z o.o., ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno

    Pakiet Nr 61 - unieważniony

    Pakiet Nr 65 - cena – 33,64pkt, termin dostawy -20 pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 73,64pkt

    16COVIMED Sp. z o.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa

    Pakiet Nr 57 - cena - 19,07pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 59,07pkt

    Pakiet Nr 59 - odrzucony

    17Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

    Pakiet Nr 4 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 5 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 32 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 54 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 55 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 81 - unieważniony

    Pakiet Nr 95 – odrzucony

    18Biameditek Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

    Pakiet Nr 14 - cena - 40,31pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 80,31pkt

    Pakiet Nr 64 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 131 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem -100pkt

    Pakiet Nr 136 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    19Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 54a/2, 53 -333 Wrocław

    Pakiet Nr 23 - cena - 53,68pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem -93,68pkt

    20.  ProjectMed Tomasz Surowiec, ul. Alejkowa 21 lok. B9, 15-528 Sowlany

    Pakiet Nr 104 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    21TOMED Sp. z o.o., ul. Strzeleckiego 8/75, 02-776 Warszawa

    Pakiet Nr 74 - cena – 52,63 pkt, termin dostawy - 10pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 82,63 pkt

    22.  SORIMEX sp. z o.o. sp. k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń

    Pakiet Nr 89 - cena - 34pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20kt, razem - 74pkt

    Pakiet Nr 107 - cena - 47,62pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem -87,62pkt

    Pakiet Nr 119 - cena - 46,31pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 86,31pkt

    Pakiet Nr 133 - cena - 39,58pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 79,58pkt

    23.  RowLAM Sp. z o.o., ul. Przybrzeżna 17, 62-800 Kalisz

    Pakiet Nr 125 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 126 - cena - 58,95pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 98,95pkt

    24SUN-MED Spółka Cywilna Dominik Siekierski Sławomir Naparty, ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź

    Pakiet Nr 76 - cena - 55,81pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 95,81pkt

    Pakiet Nr 137 - cena - 49,13pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 89,13pkt

    25Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów

    Pakiet Nr 120 - cena - 21,86pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem -61,86pkt

    Pakiet Nr 122 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 123 - cena - 58,41pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 98,41pkt

    Pakiet Nr 140 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    26Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

    Pakiet Nr 77 - cena - 60pkt, termin dostawy - 0pkt, termin reakcji na reklamację - 0pkt, razem - 60pkt

    27INFORMER MED. Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań 

    Pakiet Nr 98 - odrzucony

    Pakiet Nr 138 – unieważniony

    28Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań

    Pakiet Nr 45 - cena - 60pkt, termin dostawy - 10pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 90pkt

    29ABOOK Sp. z o.o., ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa

    Pakiet Nr 103 - cena - 58,53pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 98,53pkt

    30IDEAL PARTNER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z k., ul. Bielawska 3, 02-511 Warszawa

    Pakiet Nr 108 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem -100pkt

    Pakiet Nr 121 - cena - 43,69pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 83,69pkt

    31ZARYS International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

    Pakiet Nr 8 - cena - 45,90pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 85,90pkt

    Pakiet Nr 10 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 11 - cena - 58,19pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 98,19pkt

    Pakiet Nr 12 - cena - 49,06pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 89,06pkt

    Pakiet Nr 13 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 14 - cena - 43,32pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 83,32pkt

    Pakiet Nr 17 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 20 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 23 - cena - 49pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 89pkt

    Pakiet Nr 31 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 33 - cena - 38pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 78pkt

    Pakiet Nr 35 - cena - 59,45pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 99,45pkt

    Pakiet Nr 36 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 37 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 39 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 40 – unieważniony

    Pakiet Nr 41 - cena – 33,75pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –73,75pkt

    Pakiet Nr 44 - cena – 37,58pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 77,58pkt

    Pakiet Nr 47 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 49 - cena – 38,75pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 78,75pkt

    Pakiet Nr 50 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 52 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20kt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 60 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 100pkt

    Pakiet Nr 61 - unieważniony

    Pakiet Nr 65 - cena – 60pkt, termin dostawy –20pkt, termin reakcji na reklamację –20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 66 - cena – 24,71pkt, termin dostawy –20pkt, termin reakcji na reklamację –20pkt, razem – 64,71pkt

    Pakiet Nr 70 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 72 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 82 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację –20pkt, razem –  100pkt

    Pakiet Nr 83 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 85 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 89 - cena – 13,83pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 53,83pkt

    Pakiet Nr 103 - cena – 53,78pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 93,78pkt

    Pakiet Nr 106 – unieważniony

    Pakiet Nr 107 - cena – 47pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 87pkt

    Pakiet Nr 109 - cena –60pkt, termin dostawy –20pkt, termin reakcji na reklamację –20pkt, razem –   100 pkt

    Pakiet Nr 110 - unieważniony

    Pakiet Nr 111 - cena – 38,95pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 78,95pkt

    Pakiet Nr 112 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 113 - cena – 52,47pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 92,47pkt

    Pakiet Nr 114 - cena – 23,21pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –63,21pkt

    Pakiet Nr 116 - cena – 55,87pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 95,87pkt

    Pakiet Nr 117 - cena – 53,91pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 93,91pkt

    Pakiet Nr 119 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 120 - cena – 53,71pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 93,71pkt

    Pakiet Nr 121 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 122 - cena – 52,49pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20kt, razem – 92,49pkt

    Pakiet Nr 123 - cena – 55,31pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 95,31pkt

    Pakiet Nr 124 - cena – 40,56pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 80,56pkt

    Pakiet Nr 126 - cena – 50,73pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90,73pkt

    Pakiet Nr 127 - cena – 52,76pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –  92,76pkt

    Pakiet Nr 128 - cena – 50,97pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90,97pkt

    Pakiet Nr 129 - cena – 54,49pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 94,49pkt

    Pakiet Nr 130 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 133 - cena – 44,54pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 84,54pkt

    Pakiet Nr 140 - cena – 52,23pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –92,23pkt

    32EMED Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia

    Pakiet Nr 101 - cena – 53,75pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 93,75pkt

    Pakiet Nr 102 - cena – 53,75pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 93,75pkt

    33Cardinal Health Poland Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

    Pakiet Nr 42 - cena – 29,76pkt, termin dostawy –10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 59,76pkt

    Pakiet Nr 47 - cena – 43,33pkt, termin dostawy –10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 73,33pkt

    Pakiet Nr 60 - cena – 48pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 78pkt

    34Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6B (wejście C, II p.), 01-756 Warszawa

    Pakiet Nr 20 - cena – 45,94pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 85,94pkt

    Pakiet Nr 22 – unieważniony

    Pakiet Nr 23 - cena –40,26pkt, termin dostawy –20pkt, termin reakcji na reklamację –20pkt, razem – 80,26pkt

    35Aero - Medica Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

    Pakiet Nr 14 - cena – 52,42pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 92,42pkt

    Pakiet Nr 33 - cena – 32,37pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 72,37pkt

    Pakiet Nr 50 - cena – 41,54pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 81,54pkt

    36Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice

    Pakiet Nr 73 - cena – 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90pkt

    Pakiet Nr 109 - cena –23,30pkt, termin dostawy –10pkt, termin reakcji na reklamację –20pkt, razem – 53,30pkt

    Pakiet Nr 123 - cena –47,03pkt, termin dostawy –10pkt, termin reakcji na reklamację –20pkt, razem – 77,03pkt

    37Dräger Polska Sp. z o.o., ul. Posag 7 Panien, 02-495 Warszawa

    Pakiet Nr 136 - cena – 12,50pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 42,50pkt

    38Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

    Pakiet Nr 98 - odrzucony

    Pakiet Nr 138 - odrzucony

    39Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

    Pakiet Nr 15 - cena – 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90pkt

    Pakiet Nr 53 - cena – 54,29pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 84,29pkt

    40.  MERCATOR MEDICAL S.A., ul. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

    Pakiet Nr 23 - cena – 47,81pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 87,81pkt

    Pakiet Nr 72 - cena – 55,91pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 95,91pkt

    Pakiet Nr 103 - cena – 59,56pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 99,56 pkt

    41Bialmed Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

    Pakiet Nr 1 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 2 - cena – 59,25pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 99,25pkt

    Pakiet Nr 3 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 5 - cena – 55,70pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –95,70pkt

    Pakiet Nr 12 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 14 - cena – 49,64pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 89,64pkt

    Pakiet Nr 35 - cena – 55,38pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 95,38pkt

    Pakiet Nr 36 - cena – 49,97pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 89,97pkt

    Pakiet Nr 37 - cena – 50,58pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90,58 pkt

    Pakiet Nr 39 - cena – 47,37pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 87,37pkt

    Pakiet Nr 40 - unieważniony

    Pakiet Nr 47 - cena – 57,77pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,77pkt

    Pakiet Nr 49 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –100pkt

    Pakiet Nr 50 - cena – 53,11pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 93,11pkt

    Pakiet Nr 78 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 80 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 107 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 110 – unieważniony

    Pakiet Nr 111 - cena – 42,69pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 82,69pkt

    Pakiet Nr 113 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –  100pkt

    Pakiet Nr 114 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –  100pkt

    Pakiet Nr 116 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –  100pkt

    Pakiet Nr 117 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 124 - cena – 51,77pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 91,77pkt

    Pakiet Nr 127 - cena – 58,41pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 98,41pkt

    Pakiet Nr 130 - cena – 46,29pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 86,29pkt

    Pakiet Nr 135 - cena – 51,47pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 91,47pkt

    Pakiet Nr 140 - cena – 59,24pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 99,24pkt

    42VARIMED Sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 115/4U, 50-442 Wrocław

    Pakiet Nr 76 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 137 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100  pkt

    43JAMRO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, ul. Małobądzka 186, 42-500 Będzin

    Pakiet Nr 78 - cena – 53,40pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 93,40pkt

    44J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin

    Pakiet Nr 1 - cena – 58,41pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 98,41 pkt

    Pakiet Nr 2 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 6 – unieważniony

    Pakiet Nr 8 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 35 - cena – 54,81pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 94,81pkt

    Pakiet Nr 36 - cena – 50,49pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –  90,49pkt

    Pakiet Nr 37 - cena – 50,73pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90,73pkt

    45Teleflex Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 02-092 Warszawa

    Pakiet Nr 42 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 50 - cena – 21,60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 61,60pkt

    Pakiet Nr 53 - cena – 51,82pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 91,82pkt

    46NEOMED Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

    Pakiet Nr 73 - cena – 44,44pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 84,44pkt

    Pakiet Nr 121 - cena – 37,95pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 77,95pkt

    Pakiet Nr 122 - cena – 47,65pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 87,65pkt

    Pakiet Nr 123 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –  100pkt

    Pakiet Nr 124 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 128 - cena – 53,04pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 93,04 pkt 

    47SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

    Pakiet Nr 10 - cena – 47,95pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 87,95pkt

    Pakiet Nr 11 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 14 - cena – 24,87pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 64,87pkt

    Pakiet Nr 23 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 30 – cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 43 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 44 - cena – 26,44pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 66,44pkt

    Pakiet Nr 46 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 47 - cena – 36,28pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –  76,28pkt

    Pakiet Nr 49 - cena – 20,42pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 60,42pkt

    Pakiet Nr 51 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 53 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 56 - cena – 60pkt termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 64 - cena – 36pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 76pkt

    Pakiet Nr 72 – cena – 55,09pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 95,09 pkt

    Pakiet Nr 80 - cena – 59,71pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 99,71pkt

    Pakiet Nr 90 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 91 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 92 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 120 - cena – 25,27pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 65,27pkt

    Pakiet Nr 123 - cena – 56,57pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 96,57pkt

    48.  BERYL Med. Poland Sp. z o. o.,  ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów

    Pakiet Nr 42 - cena – 48,21pkt, termin dostawy –20pkt, termin reakcji na reklamację –20pkt, razem – 88,21pkt

    Pakiet Nr 43 - cena – 56,69pkt, termin dostawy –20pkt, termin reakcji na reklamację –20pkt, razem – 96,69pkt

    Pakiet Nr 44 - cena – 60pkt, termin dostawy –20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 57 - cena – 36,67pkt, termin dostawy –20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 76,67pkt

    Pakiet Nr 59 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 66 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 71 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 97 - unieważniony

    49Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

    Pakiet Nr 26 –  unieważniony w dniu 24.05.2019r. 

    50.  Duolux Medical Sp. z o.o., os. Bolesława Chrobrego 40f/53, 60-681 Poznań

    Pakiet Nr 61 –   unieważniony  w dniu 24.05.2019r.

    Pakiet Nr 97 –   unieważniony  w dniu 24.05.2019r.

    Pakiet Nr 105  - unieważniony  w dniu 24.05.2019r.

    Pakiet Nr 106 – unieważniony  w dniu 24.05.2019r.

    51KD-Medical Polska Sp. z o.o., ul. Legionów 192B, 43-502 Czechowice-Dziedzice 

    Pakiet Nr 35 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr 36 - cena –48,94pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 88,94pkt

    Pakiet Nr 37 - cena –59,62pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 99,62pkt

    Pakiet Nr 38 - cena - 56,74pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem -96,74pkt

    52Centrum Diabetologii Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29 B, 02-737 Warszawa

    Pakiet Nr 33 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem – 100pkt

    53Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Spółka z o.o. Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

    Pakiet Nr 56 - cena – 58,44pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem - 98,44pkt

     

    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się n/w oferty - ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

    1. Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat S.A., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa w zakresie Pakietu Nr 98 i 138 – Wykonawca składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu zaoferował termin reakcji na reklamację wynoszący 1 dzień. W treści SIWZ Zamawiający zaznaczył, iż przyzna ofertom w tym kryterium odpowiednio punktację: 3 dni – 20pkt, 4 dni – 10pkt  i 5 dni - 0pkt.

    2. BILLMED Sp. z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa w zakresie Pakietu Nr 74 – Wykonawca zaoferował przetworniki nie posiadające w zestawie naklejek identyfikujących linie (żylna, tętnicza), które Zamawiający wymagał (zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 345 w Wyjaśnieniach nr 1 z dnia 14.05.2019r.)

    3. COVIMED Sp. z o.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa – w zakresie Pakietu Nr 59 – Wykonawca zaoferował klipsownicę, która nie jest podgięta pod kątem 25 stopni

    4. INFORMER MED. Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań w zakresie Pakietu Nr 98, poz. 6 – Wykonawca zaoferował etykiety, które nie trzymają się powierzchni podczas procesu sterylizacji (odklejają się). 

     

    Na podstawie art. 90 ust. 3 odrzuca się n/w ofertę – Wykonawca nie udzielił wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny w wyznaczonym terminie:

    1. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl – w zakresie Pakietu Nr 95 Wykonawca w wyznaczonym terminie, tj. do 24.06.2019 r. nie udzielił wyjaśnień (pismo z dnia 18.06.2019r.) 

     

    Postępowanie dla Pakietu Nr 40 – zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5) – zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

    Postępowanie dla Pakietów Nr: 6, 22, 25, 67, 81, 110, 138 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

    Postępowanie dla Pakietów Nr: 7, 9, 19, 24, 27, 28, 29, 34, 58, 62, 63, 68, 79, 86, 88, 93, 95, 98, 99, 115, 118, 134, 139 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po  05.08.2019r.

     

    Podpisał:


     Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka
    Do wiadomości  

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej Zamawiającego

    w dniu  24.07.2019r.

     

      udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-07-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     Kutno, dn. 23.07.2019r.

     

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

     Dotyczy postępowania na  usługę konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych

    Nr postępowania P/21/19 

     

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta :

      Konsorcjum firm:

    1)    Windar Sp. zo.o.

          ul. Skarbowa 16, 91-473 Łódź

    2)    Windar s.c. Katarzyna Aranowska, Krzysztof Aranowski

          ul. Skarbowa 16/1A, 91-473 Łódź

    3)    Windar – Krzysztof Aranowski

    ul. Skarbowa 16/1A, 91-473 Łódź

     

    Kwota oferty brutto – 61 800,00 PLN

     

     

      Podpisał:

     

      Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                             Andrzej Pietruszka

     

      udostępnił Iwona Konwerska dnia 2019-07-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

    Kutno, dnia 17.07.2019r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

     

    Dotyczy przetargu na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

    Nr postępowania ZP/13/19

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta firmy:

     

    ECO-ABC Spółka z o.o.,  ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów

     

    Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 100%.

     

    Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

     

    ECO-ABC Spółka z o.o.,  ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów

    Cena – 100pkt

     

    Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 17.07.2019r.

     

                           Podpisał:

                                       Prezes Zarządu

                                       „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                       Andrzej Pietruszka

     

    Do wiadomości  

    Wykonawca, który złożył ofertę.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

    w dniu 17.07.2019r.

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-07-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia 05.07.2019

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

    Dotyczy postępowania na zakup wraz z dostawą myjni endoskopowej wraz z jej uruchomieniem.

    Numer postępowania -  P/19/19

     

             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta Firmy:

     

    ENDO ELEKTRONIK  Sp. z.o.o. Sp. K., ul. Borkowa 12, 05-840 Brwinów

    Kwota oferty brutto – 27 972,00 zł

     

     

     

                   Podpisał:

                Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert K/5/19

    Kutno, dnia 28 czerwca 2019 r.

     

     

    OGŁOSZENIE

    O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT


    Sygnatura postępowania: K/5/19

     

     

     „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

    wybrano ofertę:

     

    BIZNES PARTNER Sp. z o.o.

    Z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 7/9

     

     

                                                                                                         Podpisał:

                                                                                                         Prezes Zarządu

                                                                                                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                          Andrzej Pietruszka

      udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2019-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     Kutno, dn. 19.06.2019 r.

     

     

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     Dotyczy postępowania na dostawę licencji procesorowej motoru bazy danych Oracle Standard Edition 2.

    Nr postępowania P/18/19

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

    CONNECT DISTRIBUTION Sp. z o.o., ul. Woronicza 31/250, 02-640 Warszawa

    Kwota oferty brutto – 13 281,05 PLN.

     

                                                                                                                          Podpisał

     

        Prokurent                        Prokurent

    Kamil Krzewicki              Irena Dałek

     

     

     

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wycofaniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia 27.05.2019 r.

     

    dot. zapytania ofertowego na dostawę licencji procesorowej motoru bazy danych Oracle Standard Edition 2

    Nr postępowania -  P/16/19

     

    AZP/38/380/81/19

     

             „Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie informuje, iż na podstawie § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., wycofuje postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę licencji procesorowej motoru bazy danych Oracle Standard Edition 2

     

     

     

                               Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-05-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

        99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

       tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

        e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

        REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 09.05.2019 r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    Dotyczy przetargu na usługę serwisową okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury i sprzętu medycznego

    Nr postępowania ZP/10/19

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

    1.    RM Medical spółka z o.o., ul. Grodzka 42 lok. 1, 31-044 Kraków

      Pakiet Nr: 21,21a,21c

    2.    AMED Biuro Techniczno-Handlowe, ul. Słowikowskiego 39, 05-090 Raszyn,

      Pakiet Nr: 30

    3.    DENTART  Naprawa i sprzedaż sprzętu medycznego, Al. 1-go Maja 18/46, 62-510 Konin

      Pakiet Nr: 4a,4b,7,8,9,9a,9b,9c,9d,12,14,14a,15,18,18a,18b,18e,18f,19,23,25,25a,29,31,33,35,36,37

    4.    EMED Sp. z o.o. Sp.k., ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz Kolonia

      Pakiet Nr: 26

    5.    EMTEL Śliwa Spółka komandytowa, ul. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze

      Pakiet Nr:6,10

      6. BAXTER POLSKA Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

       Pakiet Nr: 2

       7. YAL Sp. z o.o., ul. Fabryczna 14, 26-670 Pionki

     Pakiet Nr: 5a

      8. Diagnos Sp. z o.o., ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa

            Pakiet Nr: 3a

      9. NAMEDALL Serwis Aparatury Medycznej, ul. Obywatelska 102/104, lok. 8, 94-104 Łódź

           Pakiet Nr: 19a,28

      10. ULTRA – VIOL sp.j., Pietras, Purgał, Wójcik, ul. Stępowizna 34, 95-100 Zgierz

           Pakiet Nr: 27

      11.  PHU „TECHNOMEX” Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice

           Pakiet Nr: 22

      12. Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej   Anes - Med Sp. z o.o., ul. Chocimska 11/14,

           00-791  Warszawa

           Pakiet Nr: 3b,6a,6b,10a,10b,10c,10d,20,20a,20b

      13. OLTECH Sp. z o.o., ul. Modrzejewskiej 30, 62-020 Swarzędz

           Pakiet Nr: 21b

    Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, wartość roboczogodziny – 40%.

    Postępowanie dla Pakietów Nr 1, 4, 5, 5b, 5c,11,11a,13,13a,13b,16, 17,18c,18d,24,24a,26a,32,34, zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

     

    Na przetarg złożono 17 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

    1.   RM Medical spółka z o.o., ul. Grodzka 42 lok. 1, 31-044 Kraków

      Pakiet Nr 21    -  cena –   60 pkt     wartość roboczogodziny –   40 pkt  razem –  100 pkt

      Pakiet Nr 21a  -  cena –   60 pkt     wartość roboczogodziny –   40 pkt  razem –  100 pkt

      Pakiet Nr 21c  -  cena –   60 pkt     wartość roboczogodziny –   40 pkt  razem –  100 pkt

    2.  AMED Biuro Techniczno-Handlowe, ul. Słowikowskiego 39, 05-090 Raszyn,

     Pakiet Nr 30  -   cena –   60 pkt     wartość roboczogodziny –  40 pkt   razem –  100 pkt

    3.    DENTART  Naprawa i sprzedaż sprzętu medycznego, Al. 1-go Maja 18/46, 62-510 Konin

    Pakiet Nr 4a   -  cena –   49,32 pkt     wartość roboczogodziny –   40 pkt  razem –  89,32 pkt

    Pakiet Nr 4b  –  cena –   40,26 pkt     wartość roboczogodziny –    40 pkt  razem -  80,26 pkt

    Pakiet Nr  7    -  cena –   60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt  razem – 100 pkt

    Pakiet Nr  8    -  cena –   60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt  razem – 100 pkt

    Pakiet Nr 9    -   cena –   60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt  razem – 100 pkt

    Pakiet Nr  9a    -cena –   60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt   razem – 100 pkt

    Pakiet Nr  9b   - cena –   60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt   razem – 100 pkt

    Pakiet Nr  9c    - cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt   razem – 100 pkt

    Pakiet Nr  9d    - cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt   razem – 100 pkt

    Pakiet Nr 12    -  cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt   razem – 100 pkt

    Pakiet Nr 14    -  cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt   razem – 100 pkt

    Pakiet Nr 14a   - cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt   razem – 100 pkt

    Pakiet Nr 15     - cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt   razem – 100 pkt

    Pakiet Nr 18    -  cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt  razem –  100 pkt

    Pakiet Nr 18a    -cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt  razem –  100 pkt

    Pakiet Nr 18b     cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt   razem –  100 pkt

    Pakiet Nr 18e    -cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt  razem –   100 pkt

    Pakiet Nr 18f    - cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt  razem –   100 pkt

    Pakiet Nr 19    -  cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt  razem –   100 pkt

    Pakiet Nr 19a   - cena –  32 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt   razem –    72 pkt

    Pakiet Nr  23    - cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt   razem –  100 pkt

    Pakiet Nr  25   -  cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt   razem –   100 pkt

    Pakiet Nr  25a    cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt   razem –   100 pkt

    Pakiet Nr  29    - cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt   razem -    100 pkt

    Pakiet Nr  31    - cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt    razem –  100 pkt

    Pakiet Nr  33    - cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt    razem –  100 pkt

    Pakiet Nr  35   -  cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt    razem –  100 pkt

    Pakiet Nr  36    - cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt    razem –  100 pkt

    Pakiet Nr  37    - cena –  60 pkt          wartość roboczogodziny –   40 pkt    razem –  100 pkt

    4.  ASCOR SERVICE Sp. z o.o., ul. Długa 44/50 lok. 208, 00-241 Warszawa

      Pakiet Nr   18a   - cena –   30,61 pkt     wartość roboczogodziny –   36,73 pkt  razem –  67,34 pkt

    5.  EMED Sp. z o.o. Sp.k., ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz Kolonia

       Pakiet Nr    26   - cena –    60 pkt    wartość roboczogodziny –  40 pkt   razem –  100 pkt

    6. EMTEL Śliwa Spółka komandytowa, ul. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze

      Pakiet Nr    6  -  cena –   60 pkt     wartość roboczogodziny –   40 pkt  razem –   100 pkt

      Pakiet Nr  10  -  cena –   60 pkt     wartość roboczogodziny –   40 pkt   razem –  100 pkt

     7. BAXTER POLSKA Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

       Pakiet Nr  2    - cena –  60 pkt    wartość roboczogodziny –  40 pkt   razem –  100 pkt

      8. YAL Sp. z o.o., ul. Fabryczna 14, 26-670 Pionki

         Pakiet Nr  5a    - cena – 60 pkt       wartość roboczogodziny –  40 pkt   razem –  100 pkt

     9. Diagnos Sp. z o.o., ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa

      Pakiet Nr   3a    - cena –   60 pkt     wartość roboczogodziny – 40 pkt    razem –  100 pkt

     10. NAMEDALL Serwis Aparatury Medycznej, ul. Obywatelska 102/104, lok. 8, 94-104 Łódź

    Pakiet Nr 4a  -  cena –   60 pkt         wartość roboczogodziny –   18 pkt    razem –  78 pkt

    Pakiet Nr 4b   - cena –   60 pkt         wartość roboczogodziny –   18 pkt    razem –  78 pkt

    Pakiet Nr  7    - cena –   60 pkt         wartość roboczogodziny –   18 pkt    razem –  78 pkt

    Pakiet Nr 10a - cena –   43,20 pkt    wartość roboczogodziny –   40 pkt    razem –  83,20 pkt

    Pakiet Nr 10b - cena –   43,20 pkt    wartość roboczogodziny –   40 pkt    razem –  83,20 pkt

    Pakiet Nr 10c - cena –   43,20 pkt    wartość roboczogodziny –   40 pkt    razem –  83,20 pkt

    Pakiet Nr 10d - cena –   52 pkt         wartość roboczogodziny –   40 pkt    razem –  92 pkt

    Pakiet Nr 19   - cena –   44,25 pkt    wartość roboczogodziny –   18 pkt    razem –  62,25 pkt

    Pakiet Nr 19a - cena –   60 pkt         wartość roboczogodziny –   18 pkt    razem –  78 pkt

    Pakiet Nr  22 -  cena –   59,92 pkt    wartość roboczogodziny –   36 pkt    razem –   95,92 pkt

    Pakiet Nr  28 -  cena –   60 pkt         wartość roboczogodziny –   40 pkt    razem –  100 pkt

    11. TDZ Technika dla zdrowia Sp. z o.o., ul. Przejazd 58, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego

    Pakiet Nr   20   -   cena –  53,61 pkt      wartość roboczogodziny –  25,60 pkt   razem –  79,21 pkt

    Pakiet Nr   20a  -  cena –  49,10 pkt      wartość roboczogodziny –  25,60 pkt   razem –  74,70 pkt

    12. Agata Bonderek – Borowczak Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ , ul. Moniuszki 15/45, 31-523 Kraków

    Pakiet Nr 6a -   cena –    35,90 pkt    wartość roboczogodziny –  40 pkt   razem –     75,90 pkt

    13GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa

    Pakiet Nr  5a    - cena –   51,59 pkt     wartość roboczogodziny –  26,12 pkt   razem –  77,71 pkt

    Pakiet Nr  9d    - cena –   12,59 pkt     wartość roboczogodziny –    6,72 pkt   razem –  19,31 pkt

    Pakiet Nr  20b   -cena –    60 pkt         wartość roboczogodziny –  19,10 pkt   razem –  79,10 pkt

    14. ULTRA – VIOL sp.j., Pietras, Purgał, Wójcik, ul. Stępowizna 34, 95-100 Zgierz

    Pakiet Nr  27    - cena –   60 pkt     wartość roboczogodziny –  40 pkt   razem –  100 pkt

    15. PHU „TECHNOMEX” Sp. z o.o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice

    Pakiet Nr  22    - cena –   60 pkt     wartość roboczogodziny –   40 pkt  razem –  100 pkt

    16. Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej   Anes-Med. Sp. z o.o., ul. Chocimska 11/14, 00-791  Warszawa

    Pakiet Nr   3b     -  cena –    60 pkt       wartość roboczogodziny –   40 pkt        razem –  100 pkt

    Pakiet Nr   6a     -  cena –    60 pkt       wartość roboczogodziny –   18,18 pkt   razem –  78,18 pkt

    Pakiet Nr   6b    -   cena –    60 pkt       wartość roboczogodziny –   40 pkt        razem –  100 pkt

    Pakiet Nr  10a  -    cena –    60 pkt       wartość roboczogodziny –   36,36 pkt   razem –  96,36 pkt

    Pakiet Nr  10b   -   cena –    60 pkt       wartość roboczogodziny –   36,36 pkt   razem –  96,36 pkt

    Pakiet Nr  10c   -   cena –    60 pkt       wartość roboczogodziny –   36,36 pkt   razem –  96,36 pkt

    Pakiet Nr  10d  -    cena –    60 pkt       wartość roboczogodziny –   36,36 pkt   razem –  96,36 pkt

    Pakiet Nr   19    -   cena –    39,78 pkt   wartość roboczogodziny –  20 pkt        razem –  59,78 pkt

    Pakiet Nr  19a  -    cena –    53,93 pkt   wartość roboczogodziny –  20 pkt        razem –  73,93 pkt

    Pakiet Nr   20    -   cena –    60 pkt        wartość roboczogodziny –  40 pkt        razem –  100 pkt

    Pakiet Nr   20a   -  cena –    60 pkt        wartość roboczogodziny –  40 pkt        razem –  100 pkt

    Pakiet N    20b   -  cena –    43,08 pkt   wartość roboczogodziny –  40 pkt        razem –   83,08 pkt

    17. OLTECH Sp. z o.o., ul. Modrzejewskiej 30, 62-020 Swarzędz

       Pakiet Nr   21b  cena –   60 pkt     wartość roboczogodziny –   40 pkt  razem –   100 pkt

     

    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte  po  14.05.2019 r.

     

      Podpisał:

     

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka


     

     


     

     Do wiadomości

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje również

    na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

    w dniu  09.05.2019 r.

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert K/4/19

     

    Kutno, dn. 18 kwietnia 2019 r.

     

     

    OGŁOSZENIE

    O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

     

    Sygnatura postępowania: K/4/19


    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych na pełnienie funkcji Kierownika Szpitalanego Oddziału Ratunkowego,  udzielanie świadczeń zdrowotnych  w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej, Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przez  lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. wybrano oferty:

    Pakiet 1 - Szpitalny Oddział Ratunkowy : Mariusz Margol

     

    Pakiet 2 - Oddzial Anestezjologii i Intensywnej Terapii : Małgorzata Harasz,

                                                                                  Katarzyna Drzewiecka,

                                                                                  Dariusz Musierowcz,

                                                                                  Barbara Krawczyk-Tąporowska,

                                                                                  Małgorzata Wodzyńska

     

    Pakiet 3 – Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej : Łukasz Nowak,  Kamil Kniczek

     

    Pakiet 4 – Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej : Łukasz Nowak,  Kamil Kniczek

     

    Pakiet 5 – Oddział Chirurgiczny Ogólny i Chirurgii Onkologicznej : Dariusz Kwiatkowski

     

                                                                                             Podpisał:

     

                                                                                                                         Prezes Zarządu

                                                                              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                             Andrzej Pietruszka

     

      udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2019-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 18.04.2019 r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

    Dotyczy zapytania ofertowego na zakup środków ochrony indywidualnej przed promieniowaniem jonizującym RTG „x”

    Nr postępowania P/14/19

     

     

             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

    Biuro Handlowo-Usługowe „BETA” s.c., ul. Bukowiecka 25, 03-676 Warszawa

    Kwota brutto oferty: 7 330,80 zł

     

     

                  Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

     

     

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 18.04.2019 r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

    Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę kardiomonitorów – 2 szt. i pomp infuzyjnych – 4 szt.

    Nr postępowania P/13/19

     

     

             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  zostały wybrane oferty Firm:

     

    1. Zakład Handlowo-Usługowy „Medart-Bis” Sp. z o.o., ul. Cieszkowskiego 6, 93-504 Łódź

    Kwota brutto oferty: 10 065,60 zł – kardiomonitory

     

    2. „R-Med.” Centrum Zaopatrzenia Medycznego, ul. Dąbrowska 2a, 95-050 Konstantynów Łódzki

    Kwota brutto oferty: 12 960,00zł – pompy infuzyjne 

     

    Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

     

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 05.04.2019 r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

    dotycząca zapytania ofertowego na usługę przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu pod nazwą:

    „Program funkcjonalno-użytkowy remontu i dostosowania do obowiązujących przepisów i wymagań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii”  

     

    Numer postępowania - P/12/19


             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta Firmy:

     

    APO Architekci Sp. z o.o., ul. Księcia Trojdena 13 lok. 137, 02-109 Warszawa

     

     

                                           Podpisał:

                            Prezes Zarządu

                           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                           Andrzej Pietruszka

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze.

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52, tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     Kutno, dn. 02.04.2019 r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    Dotyczy przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych 

    Nr postępowania ZP/7/19

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

    1.SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

    Pakiet Nr: 1,18.

    2. Konsorcjum firm: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń oraz „CITONET-ŁÓDŹ” Spółka z o. o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź 

    Pakiet Nr:6

    3. LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

     Pakiet Nr:  7

    4. „ARNO-MED.” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków

    Pakiet Nr:15

    5.Promedica Toruń Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń

    Pakiet Nr :21

    6. PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

     Pakiety Nr: 2,16,17.

    7. ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

     Pakiety Nr:  3,4,8,10,13,14,19

    8. Smith & Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

    Pakiet Nr:12

    9. J. CHODACKI, A. MISZTAL „MEDICA” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin

    Pakiety Nr: 11,20.

    10.  BATIST Medical Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

    Pakiety Nr:5,9.

    Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, jakość - 40%.

    Na przetarg złożono 16 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

     

    1.SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

    Pakiet Nr   1 - cena –  60,00pkt              jakość – 40pkt            razem –  100pkt

    Pakiet Nr   3 – cena – 60,00pkt              jakość -  20pkt            razem -  80,00pkt

    Pakiet Nr 10 -  cena -  39,82pkt              jakość -  40pkt            razem -  79,82pkt

    Pakiet Nr 13 -  odrzucono

    Pakiet Nr 14 – cena – 50,04pkt              jakość -  20,00pkt        razem – 70,04pkt

    Pakiet Nr 18 – cena – 60,00pkt              jakość -  40,00pkt        razem -  100 pkt

    Pakiet Nr 19 – cena – 18,23pkt              jakość -  40pkt             razem -  58,23pkt

    2. Konsorcjum firm: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń oraz „CITONET-ŁÓDŹ” Spółka z o. o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź 

    Pakiet Nr   2 – cena – 55,95pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 95,95pkt

    Pakiet Nr   4 – cena – 49,21pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 89,21pkt

    Pakiet Nr   5 – cena – 45,67pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 85,67pkt

    Pakiet Nr   6 – cena – 60,00pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 100pkt

    Pakiet Nr   7 – cena – 31,44pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 71,44pkt

    Pakiet Nr   8 – cena – 56,23pkt              jakość – 40,00pkt       razem -  96,23pkt

    Pakiet Nr 14 – cena – 56,13pkt              jakość – 40,00pkt       razem -  96,13pkt

    Pakiet Nr 19 – cena – 30,51pkt              jakość -  40,00pkt       razem – 70,51pkt

    3. Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

    Pakiet Nr   4 – cena – 50,17pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 90,17pkt

    Pakiet Nr   5 – cena – 48,72pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 88,72pkt

    Pakiet Nr 13 – cena  - 56,53pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 96,53pkt

    4. TRANS-MED. MEDICAL Sp. z o.o., ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P, 42-400 Zawiercie

    Pakiet Nr   4 – cena – 57,81pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 97,81pkt

    5. LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

    Pakiet Nr   7 –cena – 60,00pkt               jakość – 40,00pkt       razem – 100pkt

    6.„ARNO-MED.” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków

    Pakiet Nr 15 –cena – 60,00pkt               jakość – 40,00pkt       razem – 100pkt

    Pakiet Nr 21 – cena – 55,62pkt              jakość – 20,00pkt       razem – 75,62pkt

    7. Promedica Toruń Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń

    Pakiet Nr 15 – cena – 41,31pkt              jakość – 40,00pkt       razem  -81,31pkt

    Pakiet Nr 21 – cena – 60,00pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 100pkt

    8. Medicus Sp. z o.o. SKA, ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy

    Pakiet Nr 21 – cena – 55,62pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 95,62pkt

    9. POLMIL Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz

    Pakiet Nr   1 – cena – 51,49pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 91,49pkt

    Pakiet Nr   4 – cena – 54,85pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 94,85pkt

    Pakiet Nr   5 – cena – 36,45pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 76,45pkt

    10.  Euro Trade Technology Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

    Pakiet Nr 11 – cena – 33,00pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 73,00pkt

    11.  PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

    Pakiet Nr   1 – cena – 42,23pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 82,23pkt

    Pakiet Nr   2 – cena – 60,00pkt              jakość -  40,00pkt       razem – 100pkt

    Pakiet Nr   4 – cena – 53,87pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 93,87pkt

    Pakiet Nr   5 – cena – 53,64pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 93,64pkt

    Pakiet Nr   8 – cena – 40,64pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 80,64pkt

    Pakiet Nr   9 – cena – 44,69pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 84,69pkt

    Pakiet Nr 14 – cena – 47,71pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 87,71pkt

    Pakiet Nr 16 – cena – 60,00pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 100pkt

    Pakiet Nr 17 – cena – 60,00pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 100pkt

    Pakiet Nr 19 – cena – 38,70pkt              jakość -  40,00pkt       razem – 78,70pkt

    12.  Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

    Pakiet Nr 21 – cena – 20,53pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 60,53

    13.  ZARYS International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

    Pakiet Nr   1 – cena – 50,51pkt              jakość - 40,00pkt        razem – 90,51pkt

    Pakiet Nr   2 – cena – 57,33pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 97,33pkt

    Pakiet Nr   3 – cena – 57,23pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 97,23pkt

    Pakiet Nr   4 – cena – 60,00pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 100pkt

    Pakiet Nr   5 – cena – 47,77pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 87,77pkt

    Pakiet Nr   8 – cena – 60,00pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 100pkt

    Pakiet Nr   9 – cena – 51,48pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 91,48pkt

    Pakiet Nr 10 – cena – 60,00pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 100pkt

    Pakiet Nr 13 – cena – 60,00pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 100pkt

    Pakiet Nr 14 – cena – 60,00pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 100pkt

    Pakiet Nr 17 – cena – 53,36pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 93,36pkt

    Pakiet Nr 19 – cena – 60,00pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 100pkt  

    Pakiet Nr 20 – cena – 57,06pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 97,06pkt

    Pakiet Nr 21 – cena – 50,85pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 90,85pkt

    14.  Smith & Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

    Pakiet Nr 10 – cena – 34,33pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 74,33pkt

    Pakiet Nr 12 – cena – 60,00pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 100pkt

    15.  J. CHODACKI, A. MISZTAL „MEDICA” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin

    Pakiet Nr 11 – cena – 60,00pkt              jakość – 40,00pkt       razem –  100pkt

    Pakiet Nr 20 – cena – 60,00pkt              jakość – 40,00pkt       razem –  100pkt

    16.  BATIST Medical Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

    Pakiet Nr   2 – cena – 33,75pkt              jakość -  40,00pkt       razem – 73,75pkt

    Pakiet Nr   4 – cena – 59,53pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 99,53pkt

    Pakiet Nr   5 – cena – 60,00pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 100pkt

    Pakiet Nr   7 – cena – 53,68pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 93,68pkt

    Pakiet Nr   9 – cena – 60,00pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 100pkt

    Pakiet Nr 19 – cena – 44,11pkt              jakość – 40,00pkt       razem – 84,11pkt

    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się ofertę firmy: SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź w zakresie  Pakietu  Nr 13 - jej treść nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia –wymagane próbki w poz. 1,2,3,6  powinny posiadać listki opakowania zewnętrznego jeden dłuższy, drugi krótszy bądź/lub jeden brzeg opakowania zaokrąglony (brzegi opakowania ułatwiające sterylne otwarcie opatrunku)

     

    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po  08.04.2019 r.

     Podpisał:

     

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

    Do wiadomości

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje również

    na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

    w dniu  02.04.2019 r.

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-04-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych surowców

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia 28.03.2019r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

     

    Dotyczy przetargu na usługę wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych surowców.

    Nr postępowania ZP/10/19

     

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta:

     

    Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

     

    Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, aspekt środowiskowy – 40%.

     

    Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

     

    Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

    Cena – 60 pkt, Aspekt środowiskowy – 40 pkt, Razem – 100 pkt

     

    Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 28.03.2019 r.

     

     

                Podpisał:

                Prezes Zarządu

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                Andrzej Pietruszka

    Do wiadomości  

    Wykonawca, który złożył ofertę.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

    w dniu 28.03.2019r.

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-03-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zakup na raty używanego sprawnego sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej

     

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia  26.03.2019r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    Dotyczy przetargu na zakup na raty używanego sprawnego sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

    Nr postępowania: ZP/9/19

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujące zakresy zamówienia:

     

    1. SCANMED S.A., ul. Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków

    Pakiety Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

     

    Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: Cena – 60%, Rok produkcji – 40%

     

    Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

     

    1. Billmed Sp. z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa

    Pakiet Nr 3 - Cena – 20,37 pkt, Rok produkcji – 40 pkt,  Razem – 60,37 pkt

    2. SCANMED S.A., ul. Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków

    Pakiet Nr 1  - Cena – 60 pkt, Rok produkcji – 33,33 pkt, Razem – 93,33 pkt

    Pakiet Nr 2  - Cena – 60 pkt, Rok produkcji –      40 pkt, Razem –    100 pkt

    Pakiet Nr 3  - Cena – 60 pkt, Rok produkcji – 26,67 pkt, Razem – 86,67 pkt

    Pakiet Nr 4  - Cena – 60 pkt, Rok produkcji –      25 pkt, Razem –      85 pkt

    Pakiet Nr 5  - Cena – 60 pkt, Rok produkcji –      40 pkt, Razem –    100 pkt

    Pakiet Nr 6  - Cena – 60 pkt, Rok produkcji – 37,50 pkt, Razem – 97,50 pkt

    Pakiet Nr 7  - Cena – 60 pkt, Rok produkcji – 22,50 pkt, Razem –    100 pkt

    Pakiet Nr 8  - Cena – 60 pkt, Rok produkcji –      40 pkt, Razem –    100 pkt

     

     

    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 01.04.2019 r.

     

                                                                                      Podpisał:

                                                                                                              Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

    Do wiadomości  

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej w dniu 26.03.2019r.

    i tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej.

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

    99-300 Kutno ul. Kościuszki ,  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 20

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     

     Kutno, dn.21.03.2019

     

                                                     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

    Dotyczy  postępowania  w   zakresie  sprzedaży  i  dostawy  środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych  do    „Kutnowskiego  Szpitala  Samorządowego”  Sp. z o.o.

    Numer postępowanie -  P/10/19

     

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  zostały wybrane oferty firm:

     

    1.    MEDIM Sp. z o.o.,  ul. Puławska 45B,  05-500 Piaseczno

    Pakiet Nr 2 –  wartość oferty brutto: 4 371,84 PLN

    2.    IMPACT s.c.,  ul. Wólczańska 249/251,  93-035 Łódź

    Pakiet Nr 3  –  wartość oferty brutto: 11 377,00 PLN

     

      

     

      Podpisał:

     

     

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-03-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert K/3/19

     

     

                   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

                99-300 Kutno ul. Kościuszki 52 tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

                 e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     

                                                                                                         Kutno, dnia 04 marca 2019 r.

     

     

    OGŁOSZENIE

    O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

     

    Sygnatura postępowania: K/3/19

     

    Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale  Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. wybrano oferty niżej wymienionych lekarzy:

    1. Katarzyna Życińska
    2. Aleksander Saidi
    3. Bogusława Kmieciak-Batorska
    4. Leszek Weber
    5. Konrad Kostrzewski
    6. Katarzyna Falborska
    7. Mariusz Wacławski
    8. Andrzej Glapiński
    9. Dominika Glapińska
    10. Agnieszka Kamińska-Staruch
    11. Elżbieta Jagoda
    12. Piotr Pietraszewski
    13. Dorota Siewruk-Kuligiewicz
    14. Błażej Marynowski
    15. Andrzej Tokarz
    16. Bartosz Potentas

     

     

                                                                                                                                    Podpisał:

     

                                                                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                                                „Kutnowskiego Szpitala Samorządowy” Sp. z o.o,

                                                                                                                                    Andrzej Pietruszka

      udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2019-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

    Kutno, dnia  05.03.2019r.

    ZAWIADOMIENIE

    O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

     

    Dotyczy przetargu na usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury i sprzętu medycznego

    Nr postępowania: ZP/5/19

                 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, unieważnia postępowanie przetargowe na usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury i sprzętu medycznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    Przedmiot zamówienia został określony bowiem w taki sposób, że cześć oferentów złożyła ofertę z podaniem ceny jednego przeglądu, a część z podaniem ceny za okres dwóch lat trwania umowy. Dodatkowo zadawane pytania i udzielane odpowiedzi tylko zwiększyły wątpliwości. Tym samym należy przyjąć, że określony w warunkach przetargu przedmiot zamówienia został wadliwie określony. Nieprawidłowo sporządzony opis przedmiotu zamówienia, spowodował rozbieżne jego rozumienie, co w sposób istotny mogło naruszać konkurencję (podstawową zasadę wyrażoną w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp) oraz uniemożliwiło w ogóle ocenę złożonych ofert. Z uwagi na fakt, że nie można było wyeliminować tej wady w toku postępowania, podjęto jedyną możliwą decyzję, jaką jest unieważnienie postępowania o udzielnie zamówienia.

     

                                                                                      Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

    Do wiadomości  

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej w dniu 05.03.2019r.

    i tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-03-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

    Kutno, dnia  05.03.2019r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

     

    Dotyczy przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

    Nr postępowania: ZP/3/19

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

     

    1. MEDI-SEPT Sp. z o.o., Konopnica 159 C, 21-030 Motycz

    Pakiet Nr 3

    2. Bialmed  Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

    Pakiety Nr: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11.

     

    Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: Cena – 60%, Jakość – 40% - dla Pakietów od 1 do 11.

    Cena – 60%, Termin dostawy – 40% - dla Pakietów od 12 do 16.

     

    Na przetarg złożono 3 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

     

    1. MEDILAB Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

    Pakiet Nr   5 - Cena – 34,14pkt, Jakość – 40 pkt,  Razem – 74,14pkt

    2. MEDI-SEPT Sp. z o.o., Konopnica 159 C, 21-030 Motycz

    Pakiet Nr   3 - Cena – 60pkt, Jakość – 40 pkt,  Razem – 100 pkt

    3. Bialmed  Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa

    Pakiet Nr   1  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100pkt

    Pakiet Nr   5  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100pkt

    Pakiet Nr   6  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100pkt

    Pakiet Nr   8  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100pkt

    Pakiet Nr   9  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100pkt

    Pakiet Nr 10  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100pkt

    Pakiet Nr 11  - Cena – 60 pkt, Jakość – 20 pkt, Razem –   80pkt

     

    Postępowanie dla Pakietów Nr 2, 4, 7, 12, 13, 14, 15, 16 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 11.03.2019 r.

     

                                                                                      Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

    Do wiadomości  

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej w dniu 05.03.2019r.

    i tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-03-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 04.03.2019 r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

    Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę druków

    Nr postępowania P/8/19

     

             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

    Lenz Jan Elgoł Introligatornia, ul. Długa 25/39, 87-100 Toruń

     

                  Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

     

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-03-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę transportu sanitarnego dla "KSS" Sp. z o.o.

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia 28.02.2019r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

     

    Dotyczy przetargu na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o.

    Nr postępowania ZP/4/19

     

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta:

     

    MEDAX-TRANS s.c. Mariusz Dudkiewicz, Rafał Skowron, 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15   

     

    Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, ilość posiadanych ambulansów typu „S” – 40%.

     

    Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

     

    MEDAX-TRANS s.c. Mariusz Dudkiewicz, Rafał Skowron, 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15

    Cena – 60 pkt, Ilość posiadanych ambulansów typu „S” – 40 pkt, Razem – 100 pkt

     

    Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 28.02.2019 r.

     

    Podpisał:

    Prokurent

    Irena Dałek

    Prokurent

    Kamil Krzewicki

     

    Do wiadomości  

    Wykonawca, który złożył ofertę.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

    w dniu 28.02.2019r.

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 27.02.2019 r.

     

    OGŁOSZENIE 

    O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

    Sygnatura postępowania: K/2/19

     

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej: badania analityczne, bakteriologiczne i serologii transfuzjologicznej z „Bankiem Krwi” dla pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wraz z udostępnieniem Przyjmującemu zamówienie pomieszczeń na podstawie umowy najmu i oddaniem w dzierżawę sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na czas trwania umowy, wybrano ofertę:

     

    Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

     

     

    W konkursie złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

     

    1. Konsorcjum: ALAB laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa i Laboratoria Płockie grupa ALAB Sp. z o.o., Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 35, 09-407 Płock

    Cena – 64,14 pkt, Wiarygodność – 15 pkt, Jakość – 10 pkt, Razem – 89,14 pkt

     

    2. Diagnostyka Sp. z o.o., ul. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków

    Cena – 75 pkt, Wiarygodność – 5,45 pkt, Jakość – 10 pkt, Razem – 90,45 pkt

     

     

    Podpisał:

                Prokurent

                Irena Dałek

     

                Prokurent

                Kamil Krzewicki

     

    Do wiadomości:

    Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

    i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-02-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na zakup na raty uzywanego sprawnego sprzętu medycz. dla Oddz. Anestezjologii i Intensywne

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia  26.02.2019r.

     

    ZAWIADOMIENIE

    O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

     

    Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup na raty używanego sprawnego sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

    Nr postępowania ZP/8/19

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, unieważnia postępowanie przetargowe na zakup na raty używanego sprawnego sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

     

     

                                                                                                                   Podpisał:

     

    Prokurent

    Irena Dałek

     

    Prokurent

    Kamil Krzewicki

     

    Do wiadomości  

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

    w dniu 26.02.2019r.

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-02-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze.

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52,  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn.18.02.2019 r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     dotycząca zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego.

    Numer postępowania - P/7/19

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

    MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Podrzeczna 38, 90-300 Kutno

     

      Podpisał:

     

     Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-02-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze.

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

     REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia  18.02.2019r.

     

     

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

     Dotyczy przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych

    Nr postępowania ZP/6/19

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta firmy:

     LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

    Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny oferty, ustalonym w SIWZ: cena – 100%.

     Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

    1. Konsorcjum Firm  URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                i  Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

                Cena – 95,34 pkt.

          2. LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

                Cena – 100 pkt.

     Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po  25.02.2019r.

      Podpisał:

     

     Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

     

     

    Do wiadomości  

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

    w dniu 18.02.2019r.

     

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-02-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 08.02.2019 r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

     

    dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług prawniczych.

    Numer postępowania - P/4/19

     

     

     

     

             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

     

     

    Kancelaria Adwokacka Redeł Podlasiak Sp.p., ul. Sienkiewicza 15 lok. 5/5A, 90-114 Łódź

     

     

     

     

     

     

                  Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

     

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     

    Kutno, dn. 07.02.2019 r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

    Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę kardiomonitorów w ilości 2 szt.

    Nr postępowania P/5/19

     

     

             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

     

    Zakład Handlowo-Usługowy Medart-Bis ul. Cieszkowskiego 6, 93-504 Łódź

     

     

     

                  Podpisał:

     

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

    Kutno, dn. 31.01.2019 r.

     

    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

    POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

     

    na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej: badania analityczne, bakteriologiczne i serologii transfuzjologicznej z „Bankiem Krwi” dla pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wraz z udostępnieniem Przyjmującemu zamówienie pomieszczeń na podstawie umowy najmu i oddaniem w dzierżawę sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na czas trwania umowy

    Sygnatura postępowania: K/1/19

     

     

     

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust. 1 pkt. e „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.” unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych.

     

     

     

    Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

     

     

    Do wiadomości:

    Zawiadomienie umieszczone zostanie

    na stronie internetowej

    i tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wycofaniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia 29.01.2019 r.

     

    dot. zapytania ofertowego, Nr postępowania -  P/3/19

     

    AZP/38/380/18/19

                  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. w Kutnie informuje, iż na podstawie § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., wycofuje postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługi prawnicze. 

     

     

                               Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

     

                                                  
      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Przetarg nieograniczony na WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W „KUTNOWSKIM SZPITALU SAMORZĄDOWYM” Sp. z o.o.

    Kutno, dnia 29 stycznia 2019 r.

    Nr postępowania ZP/19/18

                                                                          

    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

     

    Dotyczy postępowania na WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W „KUTNOWSKIM SZPITALU SAMORZĄDOWYM” Sp. z o.o. realizowanego w ramach Oś priorytetowa VII infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne przez KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z O.O. w Kutnie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0044/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

     

                    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

               Uzasadniając powyższe, Zamawiający wskazuje, że zmianie uległy uwarunkowania dotyczące celowości prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w obecnym kształcie i zakresie, z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Zamawiającego. Aktualny opis zakresu przyszłego świadczenia wykonawcy, który miałby być wyłoniony w wyniku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także wobec analizy postulatów, zgłaszanych przez wykonawców w toku wnoszonych środków ochrony prawnej, prowadzi do wniosku, że zamówienie wymaga gruntownej zmiany. Wprowadzenie zaś zmian w sposób, zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego i potencjalnych wykonawców nie może się odbyć bez uprzedniego opisania przedmiotu zamówienia i oszacowania jego wartości, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów o zamówieniach publicznych i właściwych wytycznych stosowanych do udzielenia przedmiotowego, dofinansowanego zamówienia.

                W szczególności, Zamawiający dokonał analizy faktycznych potrzeb co do przedmiotu i zakresu zamawianej dostawy i w ocenie Zamawiającego konieczne jest, także w kontekście określonego czasu, który upłynął od wszczęcia niniejszego postępowania, ponowne: po pierwsze, potwierdzenie, że w ogóle dostawa ta ma być zamówiona i jest przydatna dla realizacji dofinansowanego projektu, zgodnie z celem, któremu ma służyć, a po drugie, ponowne ustalenie jej optymalnego zakresu i przedmiotu zamówienia, tak aby wydatkowane środki publiczne zostały spożytkowane w sposób gospodarny i oszczędny oraz celowy.

               Zakres zmian, które do zamówienia na „wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o.”, zamierza wprowadzić Zamawiający jest na tyle daleko idący, że konieczne jest unieważnienie przedmiotowego postępowania, a następnie ponowne skonsultowanie pomiędzy bezpośrednimi użytkownikami ostatecznego zakresu i przedmiotu zamówienia, które ewentualnie miałoby być udzielone. Następnie konieczne będzie ponowne oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia - stosownie do wymagań przepisów o zamówieniach publicznych, przy uwzględnieniu zmodyfikowanych oczekiwań i potrzeb użytkowników końcowych.

                 Mając powyższe na uwadze Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

     

     

                                                                           Podpisał:

                                                                                                                            Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

                                                                                                              Kutno, dn. 17.01.2019r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

    Dotyczy postępowania w zakresie usług sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu.

    Nr postępowania P/2/19 

     

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w  w/w postępowaniu została wybrana oferta Firmy:

     

     

    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz

     

     

     

                                                         Podpisał:

                           Prezes Zarządu

                            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                            Andrzej Pietruszka

     

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wycofaniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

    Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia 10.01.2019 r.

     

    dot. zapytania ofertowego na dostawę ręczników papierowych w rolce wraz z dozownikami

    Nr postępowania -  P/1/19

     

    AZP/38/380/9/19

    „Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie informuje, iż na podstawie § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., wycofuje postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę ręczników papierowych w rolce wraz z dozownikami. 

     

     

                               Podpisał:

    Prokurent

    Irena Dałek

     

    Prokurent

    Kamil Krzewicki

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty.

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 20

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     

    Kutno, dn. 07.01.2019r.

     

                                                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

     

    Dotyczy przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych.

    Nr postępowania ZP/20/18

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

    1. Sanofi – Aventis Sp. z o.o., Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

    Pakiet Nr:19

    2. Aesculap Chifa Sp. z o.o.,  ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

        Pakiet Nr: 9,10,16,25

    3. Fresenius  Kabi  Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

        Pakiet Nr: 6

    4. Aspen Pharma Ireland Limited, One George’s Quay Plaza, Dublin 2, Irlandia

        Pakiet Nr: 2,14

    5. Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska

        Grupa    Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

        Pakiet Nr: 5,11,13,15,17,18,21,22,23,26,28,29

    6. ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44,  50-502 Wrocław

        Pakiet Nr:1,3,20,24

    7. Centrala Farmaceutyczna „Cefarm” SA, ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

        Pakiet Nr: 7,12

    8. PROFARM PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna

        Pakiet Nr: 4

    9. NEUCA S.A., FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

        Pakiet Nr: 27

    Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 100%.

    Na przetarg złożono 15 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

    1. Sanofi – Aventis  Spółka z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

        Pakiet Nr 19 – cena 100 pkt

    2. Shire Polska Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

         Pakiet Nr 7 – cena  91,52 pkt

    3. LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

       Brak możliwości otwarcia oferty. Wykonawca użył niewłaściwego klucza publicznego do zaszyfrowania

       oferty.

    4. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

       Pakiet Nr   9 – cena 100 pkt

       Pakiet Nr 10 – cena 100 pkt

       Pakiet Nr 13 – cena  79,13 pkt

       Pakiet Nr 16 – cena  100 pkt

       Pakiet Nr 25 – cena  100 pkt

    5.Delfarma  Sp. z o.o., ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111, 91-222 Łódz

       Pakiet Nr 15 – cena 99,31 pkt

    6. Fresenius Kabi  Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

       Pakiet Nr   6 – cena 100 pkt

       Pakiet Nr 11 – cena  95,10 pkt

       Pakiet Nr 13 – cena  97,85 pkt

       Pakiet Nr 18 – cena  99,58 pkt

       Pakiet Nr 20 – cena  94,29 pkt

    7. Aspen Pharma Ireland Limited, One George’s Quay Plaza, Dublin 2, Irlandia,

       Pakiet Nr   2 –  cena 100 pkt

       Pakiet Nr 14 –  cena 100 pkt

       Pakiet Nr 15 –  cena 86,54 pkt

    8. Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

       i  Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

      Pakiet Nr 1 – cena 35,77 pkt

      Pakiet Nr 3 – cena 91,16 pkt

      Pakiet Nr 4 – cena 87,96 pkt

      Pakiet Nr 5 – cena 100 pkt

      Pakiet Nr 6 – cena 49,86 pkt

      Pakiet Nr 7 – cena 92,31 pkt

      Pakiet Nr 8 –  unieważniony

      Pakiet Nr 11 – cena 100 pkt

      Pakiet Nr 12 – cena 99,96 pkt

      Pakiet Nr 13 – cena 100 pkt

      Pakiet Nr 15 – cena 100 pkt

      Pakiet Nr 16 – cena 64,59 pkt

      Pakiet Nr 17 – cena 100 pkt

      Pakiet Nr 18 – cena 100 pkt

      Pakiet Nr 20 – cena 62,26 pkt

      Pakiet Nr 21 – cena 100 pkt

      Pakiet Nr 22 – cena 100 pkt

      Pakiet Nr 23 – cena 100 pkt

      Pakiet Nr 24 – cena 86,53 pkt

      Pakiet Nr 26 – cena 100 pkt

      Pakiet Nr 27 – cena 99,92 pkt

      Pakiet Nr 28 – cena 100 pkt

      Pakiet Nr 29 – cena 100 pkt

    9. Bialmed Sp. z o.o., ul. M .Konopnickiej 11A, 12-230 Bielsko-Biała

      Pakiet Nr   4 – cena  87,61 pkt

      Pakiet Nr   7 – cena  77,49 pkt

      Pakiet Nr 11 – cena 97,77 pkt

      Pakiet Nr 16 – cena  63,26 pkt

      Pakiet Nr 18 – cena  95,75 pkt

      Pakiet Nr 23 – cena  94,88 pkt

      Pakiet Nr 24 – cena  86,36 pkt

    10. „ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

      Pakiet Nr 1 – cena   100 pkt

      Pakiet Nr 3 – cena   100 pkt

      Pakiet Nr 4 – cena 91,45 pkt

      Pakiet Nr   7 – cena 79,03 pkt

      Pakiet Nr 11 – cena 99,21 pkt

      Pakiet Nr 16 – cena 74,50 pkt

      Pakiet Nr 18 – cena 54,14 pkt

      Pakiet Nr 20 – cena 100 pkt

      Pakiet Nr 24 – cena 100 pkt

    11. Centrala Farmaceutyczna „Cefarm” SA, ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

       Pakiet Nr  7 –  cena 100 pkt

       Pakiet Nr 12 – cena 100 pkt

    12. AMARA Sp. z o.o., ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków – oferta odrzucona

    13. PROFARM PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna

       Pakiet Nr 1 – cena 32,40 pkt

       Pakiet Nr 4 – cena    100 pkt

    14. UNITRANS M. i W. Fijał spółka jawna, ul. Borsucza 9, 05-410 Józefów

       Pakiet Nr 7 – cena 85,99 pkt

    15. NEUCA S.A., FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

       Pakiet Nr   7 – cena 87,59 pkt

       Pakiet Nr 11 – cena 96,97 pkt

       Pakiet Nr 13 – cena 98,06 pkt

       Pakiet Nr 17 – cena 99,44 pkt

       Pakiet Nr 18 – cena 53,76 pkt

       Pakiet Nr 22 – cena 95,43 pkt

       Pakiet Nr 27 – cena    100 pkt

       Pakiet Nr 28 – cena 99,20 pkt

    Postepowanie dla Pakietu Nr 8  zostaje  unieważnione na podstawie  art. 93 ust. 1  pkt. 4  –  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

    Na podstawie art. 89 ust 1pkt.1 ustawy Pzp odrzuca się  ofertę firmy AMARA Sp. z o.o., ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków – jest niezgodna z ustawą – Wykonawca złożył tylko JEDZ.

     

    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane, będą zawarte po dn. 17.01.2019r.

     

     

    Podpisał:

     

    Irena Dałek

    Prokurent

     

    Kamil Krzewicki

    Prokurent

     

     

     

    Do wiadomości

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje również

    na stronie internetowej w dniu 07.01.2019r.

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia  03.01.2019r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

     

    Dotyczy przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

    Nr postępowania: ZP/21/18

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

    1. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

    Pakiet Nr   3,7,15.

    2. MERCANT Sp. z o.o., ul. Obywatelska 152, 94-104 Łódź,

    Pakiet Nr 6.

    3.  MEDI-SEPT Sp. z o.o., Konopnica 159 C, 21-030 Motycz

    Pakiet Nr 8,10,16.

    4.  EURO TRADE TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

    Pakiet Nr 14.

    5.  AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

    Pakiet Nr 5,18.

    6.  MEDILAB Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

    Pakiet Nr 1.

    Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: Cena – 60%, Jakość – 40% - dla Pakietów od 1 do 22.

    Cena – 60%, Termin dostawy – 40% - dla Pakietów od 23 do 27.

     

    Na przetarg złożono 8 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

     

    1. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

    Pakiet Nr   3  - Cena – 60pkt, Jakość – 40 pkt,  Razem – 100 pkt

    Pakiet Nr   7  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

    Pakiet Nr 13  - odrzucony

    Pakiet Nr 15  - Cena – 48,71 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 88,71pkt

    2. MERCANT  Sp. z o.o., ul. Obywatelska 152, 94-104 Łódź

    Pakiet Nr 6  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

    3.   MEDI-SEPT Sp. z o.o., Konopnica 159 C, 21-030 Motycz

    Pakiet Nr    8  - Cena – 60pkt, Jakość – 40 pkt,  Razem – 100 pkt

    Pakiet Nr  10  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

    Pakiet Nr  16  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100pkt

    4.   EURO TRADE TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

    Pakiet Nr 14  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100pkt

    5.   AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

    Pakiet Nr   5  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

    Pakiet Nr 18  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100pkt

    6.   UNITED-MED Jakub Święcikowski, ul. Wronia 28, 87-800 Włocławek

    Pakiet Nr 9 – unieważniony

    7.   MEDILAB Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

    Pakiet Nr   1  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt,  Razem – 100 pkt

    Pakiet Nr  12 – unieważniony

    Pakiet Nr  15  - Cena – 41,55 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 81,55 pkt

    8.   TUTTOMED Farmacja Sp. z o.o., ul. Oś. Czecha 130/8, 61-292 Poznań

    Pakiet Nr 15  - Cena – 60 pkt, Jakość – 20 pkt, Razem – 80 pkt

    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się ofertę firmy SCHULKE POLSKA  Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa w zakresie Pakietu Nr 13 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia- zgodnie z wyjaśnieniami Nr 1 z dnia 30.11.2018 r. Zamawiający nie dopuścił preparatu o stężeniu 5%.

    Postępowanie dla Pakietów Nr 9,12 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

    Postępowanie dla Pakietów Nr 2, 4, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

     

    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 08.01.2019 r.

     

     

                                                                                                  Podpisał:

                Prezes

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                Andrzej Pietruszka

     

     

    Do wiadomości  

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej w dniu 03.01.2019r.

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wycofaniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia 03.01.2019 r.

     

    dot. zapytania ofertowego, Nr postępowania -  P/41/18

     

    AZP/38/380/4/19

    „Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie informuje, iż ze względu na zmiany organizacyjne Spółki, skutkujące zmianą kadry zarządzającej, na podstawie § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., wycofuje postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługi prawnicze. 

     

     

                               Podpisał:

     

    Prezes

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Andrzej Pietruszka

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wycofaniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     

    Kutno, dnia 03.01.2019 r.

     

    dot. zapytania ofertowego, Nr postępowania -  P/43/18

     

    AZP/38/380/3/19

    „Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie informuję, iż na podstawie § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., wycofuje postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów malarskich i ogólnobudowlanych. 

     

     

                               Podpisał:

                                                                                      Prokurent

    Irena Dałek

     

    Prokurent

    Kamil Krzewicki

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wycofaniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia 03.01.2019 r.

     

    dot. zapytania ofertowego, Nr postępowania -  P/40/18

     

    AZP/38/380/2/19

    „Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie informuję, iż na podstawie § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., wycofuje postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu. 

     

     

     

                               Podpisał:

    Prokurent

    Irena Dałek

     

    Prokurent

    Kamil Krzewicki

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 28.12.2018r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

    dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług prawniczych.

    Numer postępowania - P/41/18

             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

     

    Kancelaria Adwokacka Agnieszka Wawrocka, ul. Józefa Kwiatka 8 lok 9, 09-402 Płock

     

     

     

     

    Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     Kutno, dn. 28.12.2018r.

     

                                 

                                                                 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

     

     

    Dotyczy postępowania :

    na usługę odbioru, przechowywania oraz przewozu zwłok, w celu przeprowadzenia sekcji z „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. do miejsca ich wykonywania - Zakładu Patomorfologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku i odbioru zwłok po przeprowadzonej sekcji.

    Numer postępowanie -  P/36/18

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

     Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Janusz Nowicki, , ul. Wł. Jagiełły 30,  99-319 Dobrzelin

     

       podpisał:

     

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

         Marek Piotr Kiełczewski

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę transportu sanitarnego dla "KSS" Sp. z o.o.

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia 27.12.2018r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

     

    Dotyczy przetargu na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o.

    Nr postępowania ZP/22/18

     

     

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujące zakresy zamówienia:

     

    Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, 91-202 Łódź, ul. Warecka 2

    Pakiet Nr 2 i 3

     

    Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, czas dojazdu – 40%.

     

    Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

     

    Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, 91-202 Łódź, ul. Warecka 2

    Pakiet Nr 2 - cena - 60pkt, czas dojazdu - 40pkt, razem 100pkt

    Pakiet Nr 3 - cena - 60pkt, czas dojazdu - 40pkt, razem 100pkt

     

    Postępowanie dla Pakietu Nr 1 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

     

    Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 27.12.2018r.

     

                        Podpisał:

                           Prezes Zarządu

                           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                           Marek Piotr Kiełczewski

     

    Do wiadomości  

    Wykonawca, który złożył ofertę.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

    w dniu 27.12.2018r.

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201 e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

                                                                                                                                 Kutno, dn. 20.12.2018r.

     

                                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

    Dotyczy postępowania   w zakresie sprzedaży i dostawy pasków do glukometrów wraz z glukometrami.

    Numer postępowanie -  P/42/18

     

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

    PROFARM PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna          

       Kwota oferty brutto – 25 187,76 PLN         

     

      Podpisał:

     

     

                                  Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

         Marek Piotr Kiełczewski

     

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty .

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

      REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia 18.12.2018r.

     

                                                              ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    Dotyczy przetargu na świadczenie usług pralniczych w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o.

    Nr postępowania: ZP/16/18

     

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana następująca oferta :

     Konsorcjum firm:

    • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.(lider), ul. Żółkiewskiego 20/26,87-100 Toruń
    • Citonet Łódź Sp. z o.o. (członek), ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź

    Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów  w  kryterium oceny   ofert, ustalonym   w  SIWZ:      cena – 60% ,     termin dostawy– 20%,  czas rozpatrzenia reklamacji – 20%.

     

    Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

    1.    Konsorcjum firm:

    • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.(lider), ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
    • Citonet Łódź Sp. z o.o. (członek), ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź

    Cena – 60 pkt      termin dostawy – 20 pkt    czas rozpatrzenia reklamacji – 20 pkt    razem – 100 pkt

     

    2.    Hollywood Textile Service Sp. z o.o., ul. Bojanowska 2a, 09-300 Sierpc

    Cena – 56 pkt  termin dostawy – 20 pkt  czas rozpatrzenia reklamacji – 20 pkt   razem – 96 pkt

     

    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą,  którego oferta została wybrana będzie zawarta po dniu 28.12.2018r

     

     

                                                                                                                                                       Podpisał:

                                       Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

     

    Do wiadomości  

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej w dniu 18.12.2018r.

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

       „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     

                    Kutno, dn. 18.12.2018r.

     

                            ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

     

    Dotyczy postępowania   w zakresie ochrony osób i mienia w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. od godziny 18:00 do 6:00.

    Numer postępowanie -  P/37/18

     

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

      MAXUS Sp. z o.o., 93-408 Łódż, ul. 3 –go Maja 64/66

     

     

       Podpisał:

     

                                               Prezes Zarządu

       „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

     

     

     

     

     

     

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52 tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 20  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl REGON 100974785; NIP 7752631681

     Kutno, dn.17.12.2018r.

     

                                                                                       ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

     

    Dotyczy postępowania :

    w zakresie usługi polegającej na wykonywaniu czynności informatyka na terenie „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. po godzinie 15-tej oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, a także w czasie usprawiedliwionej nieobecności informatyków zatrudnionych na umowę o pracę.

    Numer postępowanie -  P/39/18

     

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

    „AKCES –KOMP”  mgr inż. Tomasz Kiełbasa, Podgajew 12,  99-311 Bedlno

     

       podpisał:

     

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

          Marek Piotr Kiełczewski

     

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     

    Kutno, dn.12.12.2018

     

                                 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     Dotyczące zapytania ofertowego na dostawę:

    1)    Materiałów malarskich – Pakiet Nr 1

    2)    Materiałów hydraulicznych – Pakiet Nr 2

    3)    Materiałów Ślusarskich – Pakiet Nr 3

    4)    Materiałów elektrycznych – Pakiet Nr 4

    5)    Materiałów ogólnobudowlanych – Pakiet Nr 5

    Numer postępowanie -  P/38/18

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    Pakiet Nr 2:

    Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HYDROSTAL” Joanna Lemańska, 99-300 Kutno,

     ul. 29-go Listopada 59,

    Pakiet Nr 3:

    SKLEP Art. Metalowe – Chemia, Halina Zielińska,, 99-300 Kutno, , ul. Sienkiewicza 5,       

    Pakiet Nr 4:

    „PSTRYK” Michał Tybura, 99-300 Kutno, ul. Korczaka 2,

            

     

     

     Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

     

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     Kutno, dn. 12.12.2018

     

                                 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

    Dotyczy postępowania  na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej – karta paliwowa (3 szt.).

    Nr postępowania:  P/35/18

     

          „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy

      

     JUŻ GAZ PLUS Sp. z o.o., Wierzbie 2a, 99-300 Kutno, Stacja LPG, Warszawskie Przedmieście 38c

     

     

                Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

     

     

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

      e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl     REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     

    Kutno, dn.12.12.2018r.

     

                                                           ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

     Dotyczące zapytania ofertowego na usługę mycia i czyszczenia zewnętrznego pojazdów będących własnością „KSS” Sp. z o.o.

       Nr postępowania:  P/35/18

     

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

    „Już Gaz Plus” Sp. z o.o., Wierzbie 2a, 99-300 Kutno – Tomasz Kaniewski

     

     

      Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

     

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     Kutno, dn. 12.12.2018r.

                                 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

    Dotyczy postępowania  na usługę napraw bieżących i awaryjnych samochodów.

    Nr postępowania:  P/35/18

     

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

    Stacja Obsługi Samochodów W. Krukowski, A. Radzimierski, Sp. J., 99-300 Kutno,

     ul. Warszawskie Przedmieście 28

     

              

      Podpisał:

     

                   Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia 22.11.2018r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

    dotyczące zapytania ofertowego, w ramach procedury badania rynku, na: 

    a)      zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej,

    b)      zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej,

    c)       zaprojektowanie, wykonanie i dostawę plakietek informacyjnych,

    w ramach projektu pn.Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” realizowanego w ramach Oś priorytetowa VII infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno -komunikacyjne przez KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z O.O. w Kutnie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.01.02 - 10-0044/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

    Nr postępowania P/32/18

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta Firmy:

     

    DOSTRE Mateusz Honkisz, ul. Sternicza 28/37, 43-340 Bielsko-Biała

     

     

                                                                               Podpisał:

                                                            Prezes Zarządu

                                                            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                            Marek Piotr Kiełczewski

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-11-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zaiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego

     

                   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

                99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

               e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     

                                                                                                         Kutno, dn.  06 listopada  2018r.

     

     

     

    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

    POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

     

    na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

    Sygnatura postępowania: K/32/18

     

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., na podstawie § 5 ust. 1 pkt. c „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy”  Sp. z o.o.” unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

     

                                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                                       "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

                                                                                                            Marek Piotr Kiełczewski

      udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

     

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 14.11.2018r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    Dotyczy przetargu na dostawę preparatów i sprzętu do leczenia nerkozastępczego.

    Nr postępowania ZP/18/18

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujące zakresy zamówienia:

     

    Baxter Polska Spółka z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

    Pakiet Nr 1, 2

    Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 40%.

     

    Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

    1. Baxter Polska Spółka z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

    Pakiet Nr   1 -  cena 60pkt, termin dostawy – 40pkt, razem – 100pkt

    Pakiet Nr   2 -  cena 60pkt, termin dostawy – 40pkt, razem – 100pkt

     

    Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 14.11.2018r.

     

    Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

     

     

    Do wiadomości  

    Wykonawca, który złożył ofertę.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

    w dniu 14.11.2018r.

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

       „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200   tel/fax 24 38 80 2

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www.  szpital.kutno.pl 

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     Kutno, dnia 08.11.2018r.

                                                       ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    Dotyczy przetargu na dostawę szwów chirurgicznych.

    Nr postępowania ZP/17/18

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

      1.  Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów

          Pakiety Nr: 1,2,4,13,15

    2.  ZARYS International Group Spółka z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

          Pakiety Nr: 3,7,8,9,10,14

    3.   Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Spółka z o.o. Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

          Pakiety Nr: 5,6

    4.   AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

          Pakiet Nr 11,12,16,17,18,19  

     Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, jakość – 40%.

     Na przetarg złożono 5 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

    1.Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów

     Pakiet Nr   1-  cena –  60 pkt, jakość  –  40pkt, razem 100 pkt

    Pakiet Nr   2 - cena –  60pkt,  jakość  – 40pkt, razem 100 pkt

    Pakiet Nr   3 - cena –  59,57pkt,  jakość – 40pkt, razem 99,57 pkt

    Pakiet Nr   4 - cena –  60 pkt, jakość   –  40pkt, razem 100 pkt

    Pakiet Nr   8 - cena –  49,64 pkt,  jakość – 40pkt, razem 89,64 pkt

    Pakiet Nr   9 - cena –  41,89pkt,  jakość  – 40pkt, razem 81,89 pkt

    Pakiet Nr 13 – cena – 60 pkt, jakość  – 40 pkt, razem 100 pkt

    Pakiet Nr 14 - cena –  41,59 pkt,  jakość  - 40pkt, razem 81,59 pkt

     Pakiet Nr 15 – cena -  60 pkt, jakość  – 40 pkt, razem 100 pkt

    2.   PETERS SURGICAL POLSKA Sp. z o.o., ul .Wenecka 12,03-244 Warszawa

    Pakiet Nr   2 - cena –  41,87 pkt, jakość – 40pkt, razem 81,87 pkt

    Pakiet Nr  14 - cena – 58,02 pkt, jakość – 40pkt, razem 98,02 pkt

    Pakiet Nr  15 - cena – 58,70 pkt, jakość – 40pkt, razem 98,70 pkt

    3.   ZARYS International Group  Spółka z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

    Pakiet Nr   2 - cena –  55,71pkt, jakość – 40pkt, razem 95,71 pkt

    Pakiet Nr   3 - cena -  60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

    Pakiet Nr   7 - cena -  60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

    Pakiet Nr    8 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

    Pakiet Nr    9 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

    Pakiet Nr  10 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

    Pakiet Nr  14 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

    Pakiet Nr  15 - odrzucony

    4.  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Spółka z o.o. Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

    Pakiet Nr   5 – cena – 60 pkt, jakość – 40pkt, razem 100 pkt

     Pakiet Nr   6 - cena –  60 pkt, jakość – 40pkt, razem 100 pkt

    5.  AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

    Pakiet Nr   1 - cena – 43,64 pkt, jakość – 40pkt, razem 83,64pkt

    Pakiet Nr   2 - cena – 31,26 pkt, jakość – 40pkt, razem 71,26pkt

    Pakiet Nr   3 - cena – 39,83pkt, jakość – 40pkt, razem 79,83pkt

    Pakiet Nr  10 - cena - 49,07pkt, jakość – 40pkt, razem 89,07pkt

    Pakiet Nr 11 - cena – 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

    Pakiet Nr 12 - cena -  60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

    Pakiet Nr 16 - cena -  60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

    Pakiet Nr 17 - cena -  60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

    Pakiet Nr 18 - cena – 60 pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

    Pakiet Nr 19 - cena – 60 pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

     

    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się ofertę firmy: ZARYS International Group Spółkaz o.o. Sp. K.,  ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  w zakresie  Pakietu  Nr 15 - jej treść nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Wykonawca nie złożył wymaganej ilości próbek.

     Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 13.11.2018r.

     

     

     

     

     Podpisał:

     Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Marek Piotr Kiełczewski

     

     

     

    Do wiadomości : 

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

    w dniu 08.11.2018r.

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

    Kutno, dn. 05.11.2018r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

     

    Dotyczy zapytania ofertowego na badanie sprawozdania finansowego „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.  za lata 2018  oraz 2019r.

    Nr postępowania P/33/18

     

     

                Działając w oparciu o postanowienia § 28 ust.1 pkt.4) Aktu Założycielskiego „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki dokonuje wyboru Firmy:

     

    Kancelaria Księgowa „Wasiak i Sztylko” s.c., 09-500 Gostynin, ul. Zamkowa 12.

     

     Podpisał:

     

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc ią 99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.plREGON 100974785; NIP 7752631681

       Kutno, dn. 28.09.2018r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

    Dotyczy postępowania na  dostawę myjek do higieny pacjentów. 

    Nr postępowania P/31/18

     

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że  w  w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

     

    Duolux  Medical  Sp. z  o .o.   os. Bolesława Chrobrego  40f/53,    60-681 Poznań

     

     Podpisał:

     

     

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

     

     

     

     

     

     

     

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

      tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201 e-mail:  nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     

    Kutno, dn. 26.09.2018r.

     

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     dotycząca zapytania ofertowego na dostawę wraz z oddaniem w komis implantów ortopedycznych (płyty, śruby i klamry do osteotomii I kości śródstopia).

    Nr postępowania P/28/18

     

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

    Arthrex Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

     

     

     

      Podpisał:

     

     Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

      e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     Kutno, dn. 19.09.2018r.

     

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     Dotyczy postępowania na dostawę kart identyfikacji pacjenta LidcoRapid Smart do małoinwazyjnego monitora hemodynamicznego LIDCO Rapid  na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

    Nr postępowania P/29/18

     

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że  w  w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

    ASQA POLSKA Sp. z o.o. ul. Boremlowska 51b, 04-338 Warszawa

     

      Podpisał:

     

     

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

     

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert K/31/18

     

                   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

                99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

               e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl REGON 100974785; NIP 7752631681

     

                                                                                                          Kutno, dn.  3 września  2018r.

     

    OGŁOSZENIE

    O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

     

    Sygnatura postępowania: K/31/18

     

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Pediatrycznym, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. wybrano oferty:

    1. „Aleksandra Włodarczyk” z siedzibą w Kutnie, ul. Szpitalna 1A m. 25  (Pakiet nr 1)
    2. „Mens sana” Prywatna Specjalistyczna Praktyka lekarska – Artur Antczak z siedzibą w Łodzi, ul. Rolnicza 57/10  (Pakiet nr 5)
    3. „Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Karalus” z siedzibą w Łodzi,  ul. Zbożowa 3/6 (Pakiet nr 1)
    4. „Prywatny Gabinet Lekarski Beata Prośniewska-Sapińska” z siedzibą w Kutnie, ul. Tuwima 9 (Pakiet nr 1)
    5. „Indywidualna Praktyka Lekarska Monika Dryjańska-Filipiak” z siedzibą w Łodzi,  ul. Haśka 10/27 (Pakiet nr 1)
    6. „Praktyka Lekarska Dariusz Kwiatkowski” z siedzibą w Koluszkach, ul. Głowackiego 27C lok. 36  (Pakiet nr 1 i 4)

     

     

     

                                                                                                                                          Podpisał :

     

                                                                                                                                     Prezes Zarządu

    „Kutnowskiego Szpitala Samorządowy” Sp. z o.o,

                                                                                                                                 Marek Piotr Kiełczewski

      udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-09-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     

     

                   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

                99-300 Kutno ul. Kośc  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl

                www. szpital.kutno.pl        REGON 100974785; NIP 7752631681

     

     

    Kutno, dn 14.09.2018r.

     

                                                                      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

    Dotyczy postępowania na  dostawę szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej FISIOTEK 3000G z programowalnym pilotem.

    Nr postępowania P/27/18 

    "Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje,  że  w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15,

    44-141 Gliwice

     

     

     Podpisał:

     

     Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

      udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-09-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     

       „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

        99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

        tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

       e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 22.08.2018r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

    Dotyczy postępowania na  wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego ESET  Endpoint Antywirus na okres 1 roku oraz wznowienie serwisu UTM Fortigate 100D bundle 8x5 na okres 1 roku.

    Numer postępowanie -  P/26/18

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  zostały wybrana oferta Firmy:

     

    ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Spółka Jawna,

    ul. Porcelanowa 19, 40- 246 Katowice

     

    Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

     

      udostępnił Anna Piątek dnia 2018-08-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Konkurs ofert na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań - Rezonans magnetyczny

    Kutno, dn. 14.08.2018r.

    ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

    Sygnatura postępowania: K/31/18

    Na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych – Rezonans Magnetyczny na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

    Sygnatura postępowania: K/31/18

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. , ul. Kościuszki 52,

    99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust.1 pkt. a „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe na zakup w/w świadczeń zdrowotnych, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

     

    Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

     

    Do wiadomości:

    Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

    i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

     

     

      udostępnił Anna Piątek dnia 2018-08-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 13.08.2018r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

     

    Dotyczy postępowania na dostawę artykułów biurowych. 

    Nr postępowania P/25/18 

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno informuje, że w w/w postępowaniu zostały wybrane oferty Firm:

     

    1.    GROSS“ WAZIA spółka jawna, ul. Pojezierska 90D, 91-341 Łódź

    Pakiet Nr 2

     

    2.    Hurtownia BIUROMAX  Dariusz Zajączkowski, ul. Kilińskiego 17, 99-300 Kutno

    Pakiet Nr 1

    Pakiet Nr 3

    Pakiet Nr 4

                                                                               

                                                                               

     Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

      udostępnił Anna Piątek dnia 2018-08-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę ubezpieczenia KSS

    Kutno, dn. 07.08.2018r.

    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego dla zadań Pakietu II i III na:

    Usługę ubezpieczenia "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o.

    Nr postępowania ZP/15/18

    w załączeniu:


    Lista załączników
    1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
    2. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego dla zadań Pakietu II i III
      udostępnił Anna Piątek dnia 2018-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dnia 07.08.2018 r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

    dot. zapytania ofertowego, Nr postępowania -  P/23/18

    na „Pełnienie funkcji Menadżera Projektuw ramach projektuWdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” realizowanego w ramach Oś priorytetowa VII infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno -komunikacyjne przez KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z O.O. w Kutnie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.01.02 – 10-0044/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postepowaniu została wybrana oferta Firmy:

     

    BestProjects Marcin Kędzierski, ul. Niciarniana 22 lok. 227, 92-238 Łódź

     

    Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Kryterium oceny ofert była najniższa cena brutto za wykonanie usługi.

     

    W wyznaczonym terminie tj. do dnia 31.07.2018 r. do godz. 10.00 do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

    1. TDZ Technika dla Zdrowia Sp. z o.o., ul. Przejazd 58, 05-082 Stare Babice

    Kwota brutto oferty – 27 675,00 PLN

    2. BestProjects Marcin Kędzierski, ul. Niciarniana 22 lok. 227, 92-238 Łódź

    Kwota brutto oferty – 39 360,00 PLN

    3. EF Consultancy Sp. z o.o., Wódka ul. Pszeniczna 19, 92-701 Łódź

    Kwota brutto oferty – 55 350,00 PLN

     

    Oferta TDZ Technika dla Zdrowia Sp. z o.o., ul. Przejazd 58, 05-082 Stare Babice została odrzucona na podstawie pkt 8 ppkt. 9) zapytania ofertowego, tj. oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

    W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty była o 50% niższa niż wartość zamówienia oszacowana przez Zamawiającego i budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie pkt. 8 ppkt. 8) zapytania ofertowego zwrócił się pismem z dnia 31.07.2018 r. do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

    W odpowiedzi na pismo Zamawiającego w dniu 03.08.2018 r. (tj. ostatni dzień wyznaczony na założenie wyjaśnień) Wykonawca przesłał wyjaśnienia, w których w sposób lakoniczny i powierzchowny przedstawił powody zaoferowania tak niskiej ceny. Wykonawca nie wskazał konkretnych argumentów potwierdzających, że zaoferowana cena jest ceną realną, umożliwiającą prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

    Wykonawca wyjaśnia m.in. iż, „Opracowaliśmy własną metodykę analiz technicznych i projektowania architektury infrastruktury teleinformatycznej, która ułatwia nam sprawną realizację. Nasze działania skupiamy przede wszystkim na pracy własnej, którą każdorazowo przedkładamy do analizy i korekty przez Zamawiającego”.

    Wykonawca do wyjaśnień dołączył kalkulację, z której wynika, iż zakłada, że Kierownik Projektu będzie realizował umowę o wartości 500zł netto miesięcznie. Natomiast „Koszt specjalisty ds. rozliczeń (…) to kwota za godzinę czasu pracy 28 zł brutto. Praca zdalna. Wyliczenie czasu pracy szacunkowe w całym okresie czasu realizacji projektu. Koszty pracy specjalisty ds. zamówień publicznych głównie w pierwszym okresie realizacji projektu aż do podpisania umowy szacowany. Koszty za godzinę pracy 28zł brutto. Praca zdalna.”

    Z załączonej tabeli zaś wynika, iż miesięczny koszt specjalisty ds. rozliczeń to kwota 14zł netto, Specjalisty ds. zamówień publicznych 112 zł netto, zaś Specjalisty IT to 112zł netto miesięcznie przez okres pierwszych kolejnych 5 miesięcy i 56zł netto w pozostałych miesiącach realizacji projektu.

    Wykonawca stwierdza ponadto, iż „Przyjęliśmy założenie, że cykliczne spotkanie mogą być zrealizowane w trybie stacjonarnych spotkań na miejscu w siedzibie Zamawiającego a także w trybie telekonferencji. Tym samym staramy się optymalizować koszty transportu i zaangażowania czasu w podróż. Koszt przejazdu PKP do Kutna ok. 200 zł miesięcznie”.

    Zamawiający założył, iż spotkania odbywać się będą co najmniej raz na tydzień z zastrzeżeniem, iż w sytuacji wystąpienia problemów w projekcie spotkania mogą odbywać się częściej.

    W załączonej tabeli przedstawiono koszty dojazdu zarówno Kierownika Projektu jak i Specjalisty IT na poziomie 100zł netto miesięcznie dla każdego z nich, co przez cały okres realizacji projektu daje kwotę w wysokości 2 400zł netto dla każdego z nich. Przy czym całkowite wynagrodzenie dla Specjalisty IT przez cały okres realizacji projektu oszacowano na kwotę 1 456zł netto, czyli o 944 zł netto mniej niż same koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego.  

    KIO wielokrotnie w wyrokach wyrażała zdanie, iż Wykonawca powinien złożyć wyczerpujące wyjaśnienia i udowodnić realność zaoferowanej ceny – wyrok z dnia 13.12.2008 r. KIO/UZP 1443/08, oraz udowodnić, że jego cena jest wiarygodna, tzn., że z tytułu realizacji zamówienia i pozyskanego za nie wynagrodzenia przy zachowaniu należytej staranności, Wykonawca nie będzie ponosił strat – wyrok z dnia 28. 01. 2010 r., KIO/UZP 1746/09.

                Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej argumenty, należy stwierdzić, że Wykonawca przez swoje wyjaśnienia nie wykazał, iż złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, czego konsekwencją jest odrzucenie takiej oferty.

     

    Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

     

     

    Do wiadomości  

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    w bazie konkurencyjności

    i na stronie internetowej Zamawiającego

    w dniu 07.08.2018r.

      udostępnił Anna Piątek dnia 2018-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

       99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

       tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

       e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

       REGON 100974785; NIP 7752631681

    Kutno, dn. 30.07.2018r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

    na usługę konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych:

    Numer postępowanie -  P/22/18

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana Oferta:

     

    Konsorcjum firm:

    1. Windar Sp. z o.o.

    ul. Skarbowa 16/1, 91-473 Łódź

    2. Windar s.c. Katarzyna Aranowska, Krzysztof Aranowski

    ul. Skarbowa 16/1A, 91-473 Łódź

    3. „Windar” – Kszysztof Aranowski

    ul. Skarbowa 16/1A, 91-473 Łódź

     Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

    Do wiadomości:

    Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

    I tablicy ogłoszeń Zamawiającego

     

     

     

      udostępnił Anna Piątek dnia 2018-07-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb SOR

     

     

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

    Kutno, dn. 27.07.2018r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

     

    Dotyczy przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. w Kutnie

    Nr postępowania ZP/13/2018

     

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujący zakres zamówienia:

     

    Boxmet Medical Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce

    Pakiet Nr 1

     

    Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, okres gwarancji - 20%, termin wykonania zamówienia – 20%.

     

    Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

     

    1. Medline Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra

    Pakiet Nr 1 - odrzucony

    2. Boxmet Medical Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce

    Pakiet Nr 1 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

     

    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się ofertę firmy: Medline Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra - w zakresie Pakietu Nr 1 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający wymagał dostarczenia deski ortopedycznej ze stabilizacją głowy oraz kompletem pasów, zgodnie z Wyjaśnieniami Nr 2 do SIWZ z dnia 27.06.2018 r.

     

    Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 01.08.2018r.

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Podpisał:                                                                                                         

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

     

     

    Do wiadomości:

    Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

    w dniu 27.07.2018r.

      udostępnił Anna Piątek dnia 2018-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 20.07.2018r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

     

    Dotyczy postępowania na wykonanie systemu zapobiegania zadymieniu ewakuacyjnej klatki schodowej nr K-A2 w części wysokiej szpitala (budynek 1A). 

    Nr postępowania P/21/18

     

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

     

    USŁUGI POŻARNICZE Tomasz Łydkowski Sp. z o.o., ul. Dobrzyńska 60a, 09-400 Płock

     

     

     

     

     Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

     

      udostępnił Anna Piątek dnia 2018-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 18.07.2018r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

     

    Dotyczy postępowania na dostawę drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych stalowych płaszczowych jednoskrzydłowych klasy EIS-60. 

    Nr postępowania P/20/18

     

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

     

    ANNA WIŚNIEWSKA-ŁĄTKA FIRE-STOP, Brzezina 66, 49-300 Brzeg

     

     

     

     

     

    Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

      udostępnił Anna Piątek dnia 2018-07-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę staplerów chirurgicznych

     

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 12.07.2018r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    Dotyczy przetargu na dostawę staplerów chirurgicznych.

    Nr postępowania ZP/14/18

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujące zakresy zamówienia:

     

    Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

    Pakiety Nr: 1, 2

     

    Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 40%.

     

    Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

     

    Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

    Pakiet Nr   1 -  cena 60pkt, termin dostawy – 20pkt, razem – 80pkt

    Pakiet Nr   2 -  cena 60pkt, termin dostawy – 20pkt, razem – 80pkt

     

    Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) ppkt. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 12.07.2018r.

     

     

    Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

     

    Do wiadomości:

    Wykonawca, który złożył ofertę.

    Zawiadomienie umieszczone zostaje

    na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

    w dniu 12.07.2018r.

     

     

      udostępnił Anna Piątek dnia 2018-07-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 12.07.2018r.

     

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

     

    Dotyczy postępowania na dostawę fizjologicznego roztworu soli oraz ostrzy do pił oscylacyjnych.

    Nr postępowania P/19/18

     

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

    1.    Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

            Pakiet Nr 1 i 2

    2.    BAXTER POLSKA Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

            Pakiet Nr 3

     

    Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

     

      udostępnił Anna Piątek dnia 2018-07-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wycofaniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

     

    Kutno, dn. 11.07.2018r.

    dot. zapytania ofertowego, Nr postępowania -  P/18/18

     

    AZP/38/380/93/18

     

               „Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie informuję, iż na podstawie § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., wycofuje postępowanie w trybie zapytania ofertowego na  „Pełnienie funkcji Menadżera Projektu” w ramach projektu „WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W KUTNOWSKIM SZPITALU SAMORZĄDOWYM” realizowanego w ramach OŚ PRIORYTETOWA VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH, DZIAŁANIE VII.1 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, PODDZIAŁANIE VII.1.2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO -KOMUNIKACYJNE przez KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z O.O. w Kutnie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.01.02 – 10-0044/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

     

     

    Podpisał:

    Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

      udostępnił Anna Piątek dnia 2018-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę systemów zespoleń do złamań okołoprot., sprzętu i implantów artroskop., implantó

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

    Kutno, dnia 21.06.2018 r.

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    Dotyczy przetargu na dostawę systemów zespoleń do złamań okołoprotezowych, sprzętu i implantów artroskopowych, implantów do osteotomii, folii operacyjnej jodowanej oraz roztworu soli fizjologicznej.

    Nr postępowania ZP/12 /18

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

     

    1. Biotech Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów

    Pakiet Nr 8

    2. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

    Pakiet Nr 9

    3. LINVATEC POLSKA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa

    Pakiety Nr: 2, 2A, 3, 4, 10

    4. ZIMMER BIOMET POLSKA  Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa

    Pakiet Nr 1

    5. Implantcast Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa

    Pakiet Nr 6

    6. Arthrex Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

    Pakiety Nr: 3A, 7

     

    Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: Cena 100% (dla Pakietu Nr 1), cena – 60% (dla Pakietów Nr: 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), uzupełnienie komisu - 40% (dla Pakietów Nr: 2, 2A, 3, 3A, 4, 6, 7, 8), termin dostawy – 40% (dla Pakietów Nr: 5, 9, 10).

     

    Na przetarg złożono 6 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

    1. Biotech Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów

    Pakiet Nr 8 – cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 20pkt, razem - 80pkt

    2. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

    Pakiet Nr   9 - cena - 60pkt, termin dostawy – 40pkt, razem – 100pkt

     3. LINVATEC POLSKA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa

     Pakiet Nr    2 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

     Pakiet Nr 2A - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

     Pakiet Nr    3 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

     Pakiet Nr    4 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

     Pakiet Nr  10 - cena – 45,84pkt, termin dostawy – 40pkt, razem – 85,84pkt

     4. ZIMMER BIOMET POLSKA  Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa

     Pakiet Nr    1 – cena – 100pkt

     Pakiet Nr  2A - cena – 48,48pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem – 88,48pkt

     5. Implantcast Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa

     Pakiet Nr 6 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 20pkt, razem - 80pkt

     6. Arthrex Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

     Pakiet Nr  2A - cena – 49,64pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem – 89,64pkt

     Pakiet Nr  3A - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

     Pakiet Nr     7 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

     Pakiet Nr   10 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, razem – 80pkt

      

     Postępowanie dla Pakietu Nr 5 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

     Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 02.07.2018r.

      

                                                                                       Podpisał:

                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                       „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                       Marek Piotr Kiełczewski

     Do wiadomości  

     Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

     Zawiadomienie umieszczone zostaje

     na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

     w dniu 21.06.2018r.

      

      

       udostępnił Anna Piątek dnia 2018-06-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego K/30/2018

      

      

                    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

                 99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

                                                                     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

                e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

                      REGON 100974785; NIP 7752631681

      

      

      

     Kutno, dnia 14 czerwca 2018 r.

      

      

     OGŁOSZENIE

     O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

      

     Sygnatura postępowania: K/30/18

      

      

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Poradni Rehabilitacyjnej na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp.z o.o.

      

     wybrano oferty:

      

     Centrum Medyczne Rafał Berner, z siedzibą w Łodzi, ul. Adama Próchnika 43 (Pakiet 1)

      

     Centrum Medyczne Rafał Berner, z siedzibą w Łodzi, ul. Adama Próchnika 43 (Pakiet 2)  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                                                                                                                                 Podpisał:

      

     Prezes Zarządu

     „Kutnowskiego Szpitala Samorządowy” Sp. z o.o,

     Marek Piotr Kiełczewski

     Członek Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o,

     Maciej Nerowski

      

      

       udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę implantów ortopedycznych i endoprotez

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

     REGON 100974785; NIP 7752631681

      

     Kutno, dnia 07.06.2018 r.

      

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

     Dotyczy przetargu na dostawę implantów ortopedycznych i endoprotez

     Nr postępowania ZP/11/18


                 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

      

     1. Medartis Sp. z o.o., ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław

     Pakiet Nr 2

     2. MEDGAL Sp. z o.o., ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno

     Pakiety Nr: 9, 12, 15

     3. „ARNO-MED” Spółka z o.o., ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków

     Pakiety Nr: 1, 7

     4. Biotech Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów

     Pakiet Nr 14

     5. Heraeus Medical Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

     Pakiet Nr 11

     6. Aesculap-Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

     Pakiety Nr: 3, 4, 6

     7. „ChM” Sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny

     Pakiety Nr: 13, 16

      

     Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, uzupełnienie komisu - 40% (dla Pakietów Nr: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16), termin dostawy – 40% (dla Pakietów Nr: 1, 7, 8, 10, 11).

      

     Na przetarg złożono 8 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

      

     1. Medartis Sp. z o.o., ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław

     Pakiet Nr   2 – cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 20pkt, razem - 80pkt

     2. MEDGAL Sp. z o.o., ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno

     Pakiet Nr   7 - cena – 53,48pkt, termin dostawy - 40pkt, razem – 93,48pkt

     Pakiet Nr   9 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

     Pakiet Nr 12 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

     Pakiet Nr 15 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

     3. „ARNO-MED” Spółka z o.o., ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków

     Pakiet Nr   1 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem – 100pkt

     Pakiet Nr   7 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem - 100pkt

     4. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

     Pakiet Nr   5 - odrzucony

     5. Biotech Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów

     Pakiet Nr 12 - cena – 32,53pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem – 72,53pkt

     Pakiet Nr 14 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

     6. Heraeus Medical Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

     Pakiet Nr 11 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, razem - 80pkt

     7. Aesculap-Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

     Pakiet Nr   3 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

     Pakiet Nr   4 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

     Pakiet Nr   6 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

     8. „ChM” Sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny

     Pakiet Nr 13 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 20pkt, razem - 80pkt

     Pakiet Nr 16 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 20pkt, razem - 80pkt

      

     Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się ofertę firmy: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa - w zakresie Pakietu Nr 5 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Wykonawca w dniu otwarcia ofert nie przeprowadził prezentacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z Rozdziałem II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

      

     Postępowanie dla Pakietów Nr 5, 8 i 10 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

      

     Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 18.06.2018r.

      

                                                                                       Podpisał:

                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                       „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                       Marek Piotr Kiełczewski

      

                                                                                       Członek Zarządu

                                                                                       „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                       Maciej Nerowski

     Do wiadomości  

     Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

     Zawiadomienie umieszczone zostaje

     na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

     w dniu 07.06.2018r.

      

       udostępnił Anna Piątek dnia 2018-06-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Zawiadomienie

       „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

        99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

        tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

        e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

        REGON 100974785; NIP 7752631681

                                 
     ________________________________________________________________________________

      

     Z a w i a d o m i e n i e

      

     Na podstawie  art.  231 § 1, 2 i  3  w związku  z art.  235 § 1 ustawy  z dnia 15.09.2000 r.  Kodeks  spółek handlowych,  Zarząd  Spółki  "Kutnowski  Szpital Samorządowy"  sp.  z  o.o.  z  siedzibą
      w Kutnie zawiadamia o zwołaniu  Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na dzień
       19 czerwca 2018 r. o godz. 12:00
     w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16.

     Proponowany porządek obrad obejmuje:

      

     1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
     2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
     3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego
      zdolności do podejmowania uchwał.
     4. Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
     5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego „Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z o.o. w Kutnie za rok obrotowy 2017 tj. okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r”, „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Kutnowski Szpital Samorządowy” sp. z o.o.
      za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku” oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty powstałej z działalności Spółki „Kutnowski Szpital Samorządowy” sp. z o.o.
      w roku obrotowym 2017.
     6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Kutnowski Szpital Samorządowy” sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku”.
     7.  Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej z działalności Spółki „Kutnowski Szpital Samorządowy” sp. z o.o. w roku obrotowym 2017.
     8. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki „Kutnowski Szpital
      Samorządowy” sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.”.
     9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki pod firmą: „Kutnowski Szpital Samorządowy” sp. z o.o. z wykonania przez Nich obowiązków w roku
      obrotowym 2017.

     10.  Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki
     pod firmą: „Kutnowski Szpital Samorządowy” sp. z o.o.  za okres z wykonania przez Nich
     obowiązków w roku obrotowym 2017.

     11.  Sprawy różne.

     12.  Zamknięcie obrad.

      

     Prezes Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Marek Piotr Kiełczewski

      

     Kutno, dnia  24 maja 2018 r.                  


     Lista załączników
     1. Zawiadomienie str 1
     2. Zawiadomienie str 2
       udostępnił Anna Piątek dnia 2018-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego K/29/2018

      

                                                                                                                           Kutno, dn. 24 maja 2018r.

      

      

     OGŁOSZENIE

     O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

      

      

     Sygnatura postępowania: K/29/18


     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Pediatrycznym, Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Poradni Rehabilitacyjnej, Pracowni Endoskopii oraz na wykonywanie badań echo serca na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. wybrano oferty:

      


     1.  „Gabinet Lekarski Marcin Anioł; MDA Marcin Anioł Wspólnik Spółki Cywilnej” z siedzibą w:  Starowa Góra, ul. Modrzewiowa 26,
     2. „Prywatny Gabinet Lekarski” z siedzibą w Kutnie, ul. Długosza 19,
     3. „Małgorzata Głowaty CARDIOMA” z siedzibą w Łodzi, ul. Olimpijska 13.

      

      

                                                                                                             Podpisał :

      

     Prezes Zarządu

     „Kutnowskiego Szpitala Samorządowy” Sp. z o.o,

     Marek Piotr Kiełczewski

     Członek Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o,

     Maciej Nerowski

       udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb SOR "KSS" Sp. z o.o. w Kutnie

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

     REGON 100974785; NIP 7752631681

     Kutno, dn. 22.05.2018r. 

      

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

      

     Dotyczy przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. w Kutnie

     Nr postępowania ZP/3/18

      

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

      

     1. EMTEL Śliwa sp. k., ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze

     Pakiety Nr: 13, 19

     2. TBK Medical Partner Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec

     Pakiet Nr  7

     3. PRESTIGE-MED, ul. Sądowa 18A, 86-100 Świecie

     Pakiet Nr  4

     4. INMED-Karczewscy Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kwiatowa 32A, 55-330 Krępice

     Pakiet Nr 12

     5. Medline Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra

     Pakiety Nr: 1, 15

     6. MILASYSTEM Mirosław Czech, ul. Gałczyńskiego 9, 45-523 Opole

     Pakiet Nr  2         

     7. K&P Medical Group Sp. z o.o., ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa

     Pakiety Nr: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18

     8. SHIM-MED POLSKA sp. z o.o., ul. Naruszewicza 21A, 02-627 Warszawa

     Pakiet Nr 17

     Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, okres gwarancji - 20%, termin wykonania zamówienia – 20%.

      

     Na przetarg złożono 11 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

     1. ALVO Sp. z o.o. Sp. K., ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiel

     Pakiet Nr 10 – cena – 23,08pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 63,08pkt

     Pakiet Nr 11  - cena – 21,54pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 61,54pkt

     2. EMTEL Śliwa sp. k., ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze

     Pakiet Nr 13 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

     Pakiet Nr 19 – cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

     3. TBK Medical Partner Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec

     Pakiet Nr  7 - cena – 59,20pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 99,20pkt

     4. PRESTIGE-MED, ul. Sądowa 18A, 86-100 Świecie

     Pakiet Nr  4 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

     5. INMED-Karczewscy Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kwiatowa 32A, 55-330 Krępice

     Pakiet Nr 12 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

     6. Physio-Control Poland Sales Sp. z o.o., Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa

     Pakiet Nr   1 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 12,00pkt, termin wykonania zamówienia – 2,86pkt, razem – 74,86pkt

     7. Medline Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra

     Pakiet Nr   1 - cena – 57,67pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 97,67pkt

     Pakiet Nr 15 - 57,92pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 97,92pkt

     8. MILASYSTEM Mirosław Czech, ul. Gałczyńskiego 9, 45-523 Opole

     Pakiet Nr  2 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

     9. Dräger Polska Sp. z o.o., ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz

     Pakiet Nr 12 – 56,30pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 11,90pkt, razem – 88,20pkt

     Pakiet Nr 15  - 60,00pkt, okres gwarancji – 12,00pkt, termin wykonania zamówienia – 0,36pkt, razem – 72,36pkt

     10.  K&P Medical Group Sp. z o.o., ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa

     Pakiet Nr   2 – 40,94pkt, okres gwarancji – 10,00pkt, termin wykonania zamówienia – 14,67pkt, razem – 65,61pkt

     Pakiet Nr   3 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

     Pakiet Nr   4 – 37,58pkt, okres gwarancji – 13,33pkt, termin wykonania zamówienia – 6,67pkt, razem – 57,58pkt

     Pakiet Nr   5 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

     Pakiet Nr   6 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

     Pakiet Nr   7 – 60,00pkt, okres gwarancji – 8,00pkt, termin wykonania zamówienia – 14,00pkt, razem – 82,00pkt

     Pakiet Nr   8 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

     Pakiet Nr   9 -  60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt 

     Pakiet Nr 10 – 60,00pkt, okres gwarancji – 9,80pkt, termin wykonania zamówienia – 17,33pkt, razem – 87,13pkt

     Pakiet Nr 11 – 60,00pkt, okres gwarancji – 9,80pkt, termin wykonania zamówienia – 17,33pkt, razem – 87,13pkt

     Pakiet Nr 16 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

     Pakiet Nr 18 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

     11.  SHIM-MED POLSKA sp. z o.o., ul. Naruszewicza 21A, 02-627 Warszawa

     Pakiet Nr 17 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

      

     Postępowanie dla Pakietu Nr 14 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

      

     Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 01.06.2018r.

      

                                                                                 Podpisał:

                                                                                                                                                                                                                                            Prezes Zarządu

                                                                                 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                 Marek Piotr Kiełczewski

      

                                                                                 Członek Zarządu

                                                                                 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                 Maciej Nerowski

      

     Do wiadomości:

     Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

     Zawiadomienie umieszczone zostaje

     na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

     w dniu 22.05.2018r.

      

       udostępnił Anna Piątek dnia 2018-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

      

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

     REGON 100974785; NIP 7752631681

      

     Kutno, dn. 22.05.2018 r.

      

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

      

     Dotyczy postępowania na dostawę druków.

     Nr postępowania P/17/18

      

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

      

      

     Lenz Jan Elgoł - Introligatornia, ul. Długa 25/39, 87-100 Toruń

      

      

      

      

                                                               Podpisał:

                                                               Prezes Zarządu

                                                               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                               Marek Piotr Kiełczewski

      

                                                               Członek Zarządu

                                                               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                Maciej Nerowski

      

      

       udostępnił Anna Piątek dnia 2018-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

      

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

     REGON 100974785; NIP 7752631681

     Kutno, dn. 17.05.2018 r.

      

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

      

     Dotyczy postępowania na dostawę licencji procesorowej motoru bazy danych Oracle Standard Edition 2.

     Nr postępowania P/16/18

      

                 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta Firmy:

      

     Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów

      

     Podpisał:

      

     Członek Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Maciej Nerowski

       udostępnił Anna Piątek dnia 2018-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na świadczenie usługi w zakresie przygotowywania i dystrybucji posiłków w KSS

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

       tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

      e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

      REGON 100974785; NIP 7752631681

     Kutno, dnia  23.04.2018r.

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

     Dotyczy przetargu na świadczenie usługi w zakresie przygotowywania i dystrybucji posiłków w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o.

     Nr postępowania: ZP/1/18

                 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta Firmy:

     IMPEL Catering Sp. z o.o. Sp.k. , ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

     Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, wsad do kotła – 40%.

     Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

     1. Vendi Servis Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź

        Wykonawca wykluczony

     2.Impel Catering Sp. z o.o. Sp.K., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

        Cena - 60 pkt, wsad do kotła - 40 pkt. Razem – 100 pkt.

     Na podstawie art. 24 ust.1.pkt.12  wykluczono Wykonawcę: Vendi Servis Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź -  nie wykazał osoby na stanowisku dietetyka.

     Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

     Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą,  którego oferta została wybrana będzie zawarta w dniu 07.05.2018r.

     Podpisał:

     Prezes Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Marek Piotr Kiełczewski

     Członek Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Maciej Nerowski

     Do wiadomości  

     Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

     Zawiadomienie umieszczone zostaje

     na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

     w dniu 23.04.2018r.

      

       udostępnił Anna Piątek dnia 2018-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania kokursu ofert na udzielanie świadczen zdrowotnych. sygn.post.: K/28/18

                     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

                                  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52 tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

                         e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl REGON 100974785; NIP 7752631681

      

                                                                                                                    Kutno, dn.  03 kwietnia 2018r.

      

     OGŁOSZENIE

     O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

      

     Sygnatura postępowania: K/28/18

      

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przez  lekarzy i pielęgniarki lub przez podmiot uprawniony do realizacji świadczeń zdrowotnych a także na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Pediatrycznym, Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Pracowni Endoskopii  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

      wybrano oferty:

      

     1. NZOZ „DERMEX” z siedzibą w Kutnie, ul. Sienkiewicza 16  (Pakiet 1)

      

     2. „Indywidualna Praktyka Lekarska Nina Kolczyńska”, z siedzibą w: Zgierz, ul. Łódzka 86  

       lok.149 (Pakiet 2)  

      

     3. „Prywatna Praktyka Lekarska Katarzyna Sender” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Struga 55/2     

          (Pakiet 3)

      

     4. PPHU MAXI – MED. Prywatna Praktyka Lekarska Gastroenterolog Dorota Pawlikowska-Głębska, z siedzibą w  

          Łodzi,   ul. Brukowa 112 (Pakiet nr 6)

      

      

      

      

              Podpisał :

      

     Prezes Zarządu

     „Kutnowskiego Szpitala Samorządowy” Sp. z o.o,

     Marek Piotr Kiełczewski

     Członek Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o,

     Maciej Nerowski

      

      

      

      

      

       udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

     REGON 100974785; NIP 7752631681

      

     Kutno, dn. 04.04.2018r.

      

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

     Dotyczy postępowania na dostawę środka dezynfekcyjnego

     Nr postępowania P/12/18 

      

                 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

      

     „MEDILAB” Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

      

      

      

      

                                                                                                    Podpisał:

                                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                                                    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                    Marek Piotr Kiełczewski

      

                                                                                                    Członek Zarządu

                                                                                                    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                     Maciej Nerowski

       udostępnił Anna Piątek dnia 2018-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

     REGON 100974785; NIP 7752631681

     Kutno, dn. 04.04.2018r.

         

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

      

     dotyczy zapytania ofertowego na dostawę:

     1)    taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu*

     2)    worków laparoskopowych*

     Numer postępowanie -  P/13/18

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta:

      

     Abiss Poland Sp. z o.o., ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków,

      Podpisał:

     Prezes Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Marek Piotr Kiełczewski

     Członek Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Maciej Nerowski

      

       udostępnił Anna Piątek dnia 2018-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na przebudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z remontem podjazdu i rozbudową wiat

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

     REGON 100974785; NIP 7752631681

     Kutno, dnia 30.03.2018r.

      

     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

      

     Dotyczy przetargu na przebudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z remontem podjazdu i rozbudową wiaty dla karetek oraz budową drogi wewnętrznej do lądowiska „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. w Kutnie

     Nr postępowania ZP/10/18

      

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta:

      

     KB Jakub Lewandowski, 09-410 Płock, ul. Zbożowa 7

      

     Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, okres gwarancji – 20%, termin wykonania zamówienia – 20%.

      

     Na przetarg złożono 2 oferty, którym p