K/1/24 Konkurs na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym, Poradni Chirurgicznej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, na pełnienie funkcji Koordynatora Oddział


KONKURS OFERT
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

(SWK)

 

na udzielanie świadczeń:

 

przez podmiot wykonujący działalność leczniczą zatrudniający lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji lub przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w: Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej wraz z Poradnią Chirurgii Ogólnej, w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

 

Podst. prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej – zwana dalej: u.dz.l.

 

Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

 

 

                                                                                           Zatwierdził dn. 30.01.2024r.

 

                                                                                           Prezes Zarządu Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.

                                                                                           Artur Gur

                                              

 

 

                                                                                          

                                              

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2024-01-30
Opublikował w BIP Lewandowska Marzanna
Data opublikowania 2024-01-30 13:52:54
Ostatnio zaktualizował Lewandowska Marzanna
Data ostatniej aktualizacji 2024-01-30 13:54:53
Liczba wyświetleń 637
Historia zmian ZOBACZ