K/3/24 Konkurs na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej wraz z Poradnią Chirurgii Ogólnej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym


KONKURS OFERT
 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

(SWK)

 

na udzielanie świadczeń:

 

  przez podmiot wykonujący działalność leczniczą zatrudniający lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji lub przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w: Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej wraz z Poradnią Chirurgii Ogólnej i w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

 

na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

 

Podst. prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej – zwana dalej: u.dz.l.

 

Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

 

 

Zatwierdził:

 

19.02.2024r.

 

                                                                      Prezes Zarządu Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. - Artur Gur

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2024-02-19
Opublikował w BIP Lewandowska Marzanna
Data opublikowania 2024-02-19 15:14:05
Ostatnio zaktualizował Lewandowska Marzanna
Data ostatniej aktualizacji 2024-02-19 15:14:14
Liczba wyświetleń 266
Historia zmian ZOBACZ