Rozstrzygnięcie konkurs K/3/24


Kutno, dn.  23 lutego 2024r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

 

 

  na udzielanie świadczeń:

 

1)  przez podmiot wykonujący działalność leczniczą zatrudniający lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji lub przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji w: Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej wraz z Poradnią Chirurgii Ogólnej i  w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

 

na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

             
 

Sygnatura K/3/24

 

 

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust. 1 pkt. e „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych.
 

 

                                       

Podpisał:

 

Artur Gur - Prezes Zarządu "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

Zawiadomienie umieszczone zostanie

na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń

Udzielającego zamówienia

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2024-03-22
Opublikował w BIP Lewandowska Marzanna
Data opublikowania 2024-03-22 12:29:14
Ostatnio zaktualizował Lewandowska Marzanna
Data ostatniej aktualizacji 2024-03-22 12:29:14
Liczba wyświetleń 530
Historia zmian ZOBACZ