Zapytania ofertowe


Nr zamówienia Nazwa zamówienia Data aktualizacji Status zamówienia
P/4/24 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę zestawu do prób wysiłkowych. 19 kwietnia 2024 zakończone
P/2/24 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę narzędzi do zamykania naczyń Ligasure, kompatybilnych z posiadanym generatorem elektrochirurgicznym Force Triad. 23 lutego 2024 zakończone
P/3/24 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ na dostawę materiałów: remontowo-budowlanych, hydraulicznych, elektrycznych i ślusarskich 22 lutego 2024
P/1/24 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ w zakresie usług polegających na dekontaminacji wyrobów medycznych termolabilnych. 16 stycznia 2024 zakończone
P/49/23 ZAWIADOMIENIE O WYCOFANIU POSTĘPOWANIA modernizację systemów ochrony p/pożarowej - Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) w „KSS” Sp. z o.o. poprzez zamontowanie na całej lewej stronie II piętra w budynku 1A nowego Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) zgodnie z aktualnymi przepisami ochrony p.poż. z uwzględnieniem wytycznych Ekspertyzy Technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz postanowień Komendanta 15 stycznia 2024 zakończone
P/49/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na modernizację systemów ochrony p/pożarowej - Sygnalizacji Alarmu Pożaru (SAP) w „KSS” Sp. z o.o. poprzez zamontowanie na całej lewej stronie II piętra w budynku 1A nowego Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) zgodnie z aktualnymi przepisami ochrony p.poż. z uwzględnieniem wytycznych Ekspertyzy Technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz postanowień Komendan 08 stycznia 2024 zakończone
P/50/23 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ w zakresie obsługi portierni oraz ochrony osób i mienia w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o. od godziny 22:00 do 6:00 29 grudnia 2023 zakończone
P/48/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej nana usługę telekomunikacyjną polegającą na świadczeniu usług telefonii stacjonarnej ISDN PRA 30B+D wraz z serwisem cyfrowej abonenckiej centrali telefonicznej typu Karel DS200 oraz dostępu do sieci Internet. 29 grudnia 2023 zakończone
P/47/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (tonery, tusze) 28 listopada 2023 zakończone
P/44/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na zakup wraz z dostawą artykułów biurowych 30 października 2023 zakończone
P/46/23 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (tonery, tusze) 20 października 2023 zakończone
P/45/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę wraz z montażem myjni endoskopowej do Pracowni Endoskopii. 20 października 2023 zakończone
P/42/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy (rozbudowy) dróg pożarowych położonych na działce nr 1036/35 w Kutnie, przy ul. Kościuszki 52. 19 października 2023 zakończone
P/43/23 Zawiadomienie o wycofaniu postępowania na zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (tonery, tusze, bębny). 09 października 2023 zakończone
P/39/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na świadczenie usług pocztowych dla „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. 19 września 2023 zakończone
P/41/23 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ na przeprowadzenie audytu w zakresie cyberbezpieczeństwa 14 września 2023 zakończone
P/37/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę lampy operacyjnej wraz z montażem na Oddział Ginekologiczno-Położniczy. 11 września 2023 zakończone
P/40/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę materiałów opatrunkowych. 06 września 2023 zakończone
P/35/23 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ na usługę konserwacji, naprawy oraz wykonywanie przeglądów specjalnych urządzeń dźwigowych 30 sierpnia 2023 zakończone
P/38/23 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ na dostawę materiałów: malarskich, ślusarskich i murarskich. 21 sierpnia 2023 zakończone
P/34/23 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na dostawę materiałów: malarskich, hydraulicznych, ślusarskich, elektrycznych i murarskich 02 sierpnia 2023 zakończone
P/30/23 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ na dostawę poduszek, koców i obłożenia niemowlęcego 28 lipca 2023 zakończone
P/33/23 dostawę urządzenia wraz z montażem do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa oraz urządzenia do masażu wirowego kończyn górnych 27 lipca 2023 zakończone
P/32/32 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na przeprowadzenie audytu recertyfikującego (certyfikującego) ISO 9001:2015. 30 czerwca 2023 zakończone
P/31/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę testów diagnostycznych. 26 czerwca 2023 zakończone
P/23/23 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ na dostawę i montaż wykładziny na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym 22 czerwca 2023 zakończone
P/29/23 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ na dostawę ręczników papierowych, białych w roli do systemu zamkniętego 22 czerwca 2023 zakończone
P/28/23 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CENOWEJ, POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY ZŁOŻONYCH OFERT ORAZ ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY CENOWEJ 20 czerwca 2023 zakończone
P/27/23 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na przegląd techniczny Stacji Próżni Medycznej Mils Hospivac 3 E150 16 czerwca 2023 zakończone
P/28/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę wody mineralnej dla Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. 16 czerwca 2023 zakończone
P/26/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na przeprowadzenie audytu zgodności z wymaganiami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. 2022, poz. 1863 tj.). 02 czerwca 2023 zakończone
P/25/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na usługę transportu sanitarnego pacjentów dla „KSS” Sp. z o.o. 01 czerwca 2023 zakończone
P/20/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę materiałów opatrunkowych. 31 maja 2023 zakończone
P/24/23 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ na świadczenie usług informatycznych – serwisowych, do posiadanych systemów informatycznych, w ramach wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w „KSS” Sp. z o.o. 30 maja 2023 zakończone
P/18/23 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na przeprowadzenie audytu zgodności z wymaganiami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. 2022, poz. 1863 tj.), z uwzględnieniem możliwości konsultacji przedaudytowych w zakresie wdrożonej dokumentacji 26 maja 2023 zakończone
P/22/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na zakup wraz z dostawą rękojeści shavera Ergo do posiadanego zestawu artroskopowego ConMed 26 maja 2023 zakończone
P/19/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę pasków do glukometrów wraz z glukometrami do „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. 19 maja 2023 zakończone
P/17/23 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ na zakup paliwa 19 maja 2023 zakończone
P/15/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę materiałów opatrunkowych 10 maja 2023 zakończone
P/16/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na przegląd sterylizatora parowego Securex VY45 08 maja 2023 zakończone
P/14/23 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 28 kwietnia 2023 zakończone
P/13/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na usługę przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach zakupu grupowego. 13 kwietnia 2023 zakończone
P/10/23 Zawiadomienie o wycofaniu postępowania na usługę napraw bieżących i awaryjnych samochodów "KSS" Sp. z o.o. 07 kwietnia 2023 zakończone
P/11/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę kompletów chirurgicznych 05 kwietnia 2023 zakończone
P/9/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę produktów farmaceutycznych 15 marca 2023 zakończone
P/8/22 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę wraz z oddaniem w komis śrub Herberta 15 marca 2023 zakończone
P/4/23 Zawiadomienie o wycofaniu postępowania na usługę napraw bieżących i awaryjnych samochodów „KSS” Sp. z o.o. 14 marca 2023 zakończone
P/6/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę druków medycznych 06 marca 2023 zakończone
P/5/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na dostawę produktów do higieny pacjentów (myjki) 15 lutego 2023 zakończone
P/2/23 Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej na usługę mycia i czyszczenia zewnętrznego pojazdów będących własnością „KSS” Sp. z o.o. w myjni samoobsługowej – bezdotykowej. 03 lutego 2023 zakończone