Rejestr zmian


Tytuł dokumentu Opis zmiany Zaktualizował Data aktualizacji
Plany postępowań o udzielenie zamówień Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Agnieszka Tomalak 2023-03-09 08:06:05
Plany postępowań o udzielenie zamówień Dodanie załączników Agnieszka Tomalak 2023-03-09 08:05:23
Plany postępowań o udzielenie zamówień Usunięcie załączników 2023_BZP_00016697_01_P.pdf, Agnieszka Tomalak 2023-03-09 08:05:02
K/3/23 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatolog Dodanie załączników Konwerska Iwona 2023-03-01 11:59:03
K/3/23 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatolog Dodanie załączników Agnieszka Tomalak 2023-02-24 11:29:22
K/3/23 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatolog Dodanie załączników Agnieszka Tomalak 2023-02-24 11:29:17
K/3/23 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatolog Dodanie załączników Agnieszka Tomalak 2023-02-24 11:29:09
K/3/23 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatolog Dodanie załączników Agnieszka Tomalak 2023-02-22 14:16:09
K/3/23 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatolog Dodanie załączników Agnieszka Tomalak 2023-02-21 13:38:18
K/3/23 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatolog Dodanie załączników Agnieszka Tomalak 2023-02-20 15:10:10
K/3/23 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatolog Usunięcie załączników Zalcznik_nr_2_do_SWK.xlsx, Agnieszka Tomalak 2023-02-20 15:04:44
K/3/23 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatolog Dodanie załączników Agnieszka Tomalak 2023-02-20 15:04:12
K/3/23 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatolog Dodanie załączników Agnieszka Tomalak 2023-02-20 15:04:07
K/1/23 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatolog Dodanie załączników Agnieszka Tomalak 2023-02-20 13:12:52
K/1/23 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatolog Dodanie załączników Agnieszka Tomalak 2023-02-03 14:20:15
K/1/23 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatolog Dodanie załączników Agnieszka Tomalak 2023-02-01 13:04:54
K/1/23 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatolog Dodanie załączników Agnieszka Tomalak 2023-02-01 13:04:12
K/1/23 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatolog Zmiana treści SWK. Agnieszka Tomalak 2023-02-01 13:03:57
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej Ogólnej, w Szpitalnym Oddziale Dodanie załączników Lewandowska Marzanna 2023-02-01 12:21:26
K/1/23 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatolog Dodanie załączników Agnieszka Tomalak 2023-01-20 11:41:58